Bérelt személygépkocsi áfájának megosztása

Kérdés: Az egyszeres és a kettős könyvvitelben hogyan kell könyvelni személygépkocsi esetén – a magán- és az üzleti utak következtében havonta változó arányszám miatt – a visszaigényelhető, illetve a befizetendő áfát?
Részlet a válaszából: […] ...az, hogy mit, milyen összeget kell könyvelni, mivel a könyvelés szabálya az egyszeres és a kettős könyvvitel mellett is adott: a levonható áfakövetelést az adóhatósággal szemben, a le nem vonható áfát (a kérdező szerint a befizetendő áfát) pedig az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 11.

Halasztott követelés-kötelezettség a mérlegben

Kérdés: Ha a cég a mérlegfordulónapon halasztott áfakövetelést és halasztott áfakötelezettséget is kimutat, akkor az adott évi mérleg összeállítása során összevontan kell a kettő egyenlegét a Követelések vagy a Kötelezettségek soron kimutatni, vagy a halasztott áfakövetelés a mérleg Követelések, a halasztott áfakötelezettség pedig a Kötelezettségek során jelenik meg?
Részlet a válaszából: […] A bruttó elszámolás számviteli alapelv szerint a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – a számviteli törvényben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el. Ebből az következik, ha ugyanazon céggel – mint vevővel – szemben a társaságnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 15.

Saját előállítású termék ingyenes átadása

Kérdés: A társaság tisztítószert állít elő, saját termelésű készletet adott át jótékonysági céllal egy iskolának. Hogyan kell könyvelni a készletcsökkenést és az ingyenesen átadott termék után fizetendő áfát?
Részlet a válaszából: […] ...áfáját, úgy azt a társaságnak elengedett követelésként kell elszámolnia: a fizetendő áfa könyvelése: T 311 – K 467, az áfakövetelés elengedése: T 8643 – K 311.Ha az iskola nem közhasznú szervezet, nem tud az adóalap megállapítása céljából a Tao-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 14.

Áfakövetelés lejárata

Kérdés: 2004. évben alakult a bt. Az alakulás évében felmerült beruházások áfáját és az alakulás költségeivel kapcsolatos számlákban foglalt áfát levonásba helyezte. Árbevétel hiányában ténylegesen levonni nem tudta, azóta is átvihető követelésként szerepel az áfabevallásban, a könyvekben. Ennek az áfakövetelésnek van-e lejárata, és ha van, mikor jár le? A lejáratot az áfabevallásban hogyan kell rendezni? Ha nincs lejárata, a végelszámolás befejezésekor ez az áfa visszaigényelhető-e?
Részlet a válaszából: […]  Válasz előtt egy megjegyzés: ha a 2004. évben alakultbt.-nek még 2011. évben sem volt árbevétele, akkor a vagyonából él? Vagyesetleg volt olyan bevétele, amelyet nem árbevételként számolt el, pedig azvalaminek az ellenértéke volt? Ha nem volt 7 év alatt bevétele, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.

Levonható áfa beolvadás után

Kérdés: 2009-ben az "A" kft. jogutódlással beolvad "B" kft.-be. A beolvadást megelőzően "B" kft. rendszeresen értékesített "A" kft. részére, az ellenérték azonban a beolvadást megelőzően nem került kiegyenlítésre. A beolvadás napjával az egymással szembeni követelés-kötelezettséget össze kell vezetni. Az "A" kft. az áfabevallásban – mint következő időszakra átvihető – követelést szerepeltette a "B" kft. felé ki nem egyenlített számláinak áfaösszegét. Az "A" kft.-nek az eredmény terhére kell elszámolnia ezen áfaösszeget?
Részlet a válaszából: […] ...a tárgyi feltételei a jogelődjének nevéreszólnak. A kérdés szerint "A" kft. jogutódja a "B" kft. Így az "A"kft. könyveiben kimutatott áfakövetelés a beolvadással átkerül a "B" kft.könyveibe. Ezáltal az "A" kft. nevére szóló számla alapján a "B" kft.-nél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 17.

Végelszámolás befejezésekor a jövedelem adói

Kérdés: 2006. 02. 28-án a társaságnak befejeződik a végelszámolása. A zárómérlegben 73 ezer forint áfakövetelés szerepel, és 73 ezer forint saját tőke. A vagyonfelosztási javaslat szerint ez lesz a felosztható vagyon a magánszemély tagok között. Adófizetési kötelezettség csak a vállalkozásból kivont jövedelem után lesz. Az APEH a 73 ezer forint áfakövetelést a megszűnés után utalja ki, de a vállalkozásból kivont jövedelem utáni szja-t és ehót átvezettetem az áfából. Kérdésem: a levonandó szja-t és ehót melyik bevallásban kell szerepeltetni a 0708-as nyomtatványon és melyik időponttal? A zárómérlegbe az szja- és eho-kötelezettséget nem kell beállítani, csak a vagyonfelosztási javaslatba?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozás (kivéve az MRP-szervezetet) jogutódnélküli megszűnése következtében a magánszemély tagot megillető bevételt avagyonfelosztási javaslat (ennek hiányában az annak megfelelő megállapodás)szerint kell megállapítani. A vállalkozásból kivont jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.