Értékcsökkenés elszámolásának módosítása

Kérdés: A társaság termelőüzemében használt nagy értékű gépeknek, berendezéseknek (továbbiakban: gépek) várható élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, illetve a tevékenységre jellemző körülmények figyelembevétele, továbbá egyéb rendelkezésre álló releváns információk alapján határozta meg (lineáris módszer alkalmazásával) az évenként elszámolható értékcsökkenését. Az eszköz aktiválására 2020-ban került sor. Az értékcsökkenés az üzem folyamatos működését feltételezve került meghatározásra. Az elmúlt időszakban jellemző, és esetünkben az üzem működését jelentősen befolyásoló gazdasági, piaci és időjárási körülmények hatására az üzem folyamatos működése nem biztosított. Ennek okán az értékcsökkenés elszámolásának - figyelemmel az összemérés elvének teljesülésére is - lineáris módszerről teljesítményarányos módszerre történő változtatása lenne indokolt 2022-től. Az Szt. 53. §-ának (5) bekezdése alapján mód van arra, ha az eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható. Helyesen értelmezem azt, hogy a hivatkozott jogszabályhely alapján a gazdasági környezet változásának bizonyítottan (a kiegészítő mellékletben is vállalhatóan bemutatható módon) üzemműködésre gyakorolt hatása alapján a társaság megváltoztathatja az értékcsökkenés elszámolásának módját lineárisról teljesítményarányosra?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy az értékcsökkenés elszámolásának megváltoztatása a kérdésben leírtak rendezésével megtörténhet.A tárgyi eszközök értékcsökkenésének megváltoztatása azonban az eszközök értékelési szabályzatának módosítását igényli, amelynek az Szt. 14....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 15.

Hálózatfejlesztési hozzájárulás aktiválása, amortizációja

Kérdés: A társaság telket vásárol, amelyhez kapcsolódóan meg kell fizetni a szolgáltató felé a hálózatfejlesztési hozzájárulást. Ezt az összeget ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként fogják könyvelni. A hálózatfejlesztési hozzájáruláshoz felhasználható-e a fejlesztési tartalék? A telken pár éven belül nem történik építkezés. Ebben az esetben aktiválható-e önállóan a hálózatfejlesztési hozzájárulás, és számolható-e el értékcsökkenés az épület létesítését megelőzően, vagy csak az épület befejezését követően, annak használatbavétele után lehet amortizációt elszámolni az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra?
Részlet a válaszából: […] Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok közé tartozik a szolgáltatónak fizetett hálózatfejlesztési hozzájárulás is, amelyet az ingatlanok között kell könyvelni. Kérdés, hogy mikor kell ott könyvelni? Az Szt. 26. §-ának (7) bekezdése a beruházáskénti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 15.

A 6-7. számlaosztály-számlarend

Kérdés: Színházunk a jelenlegi megszorítások miatt hozott döntés értelmében a bemutatókra a saját műhelyünkben a megvásárolt anyagokból gyártja le a díszleteket. Korábban külső vállalkozások készítették a díszleteket. Ehhez szükséges lesz jó néhány szabályzatunkat megváltoztatni, és a számlarendünket úgy átalakítani, hogy elsődlegesen az 5-ös és másodlagosan a 6-7. számlaosztályokat kívánjuk használni. Szeretnénk kérni egy ajánlott számlatükröt, amit erre a mi speciális tevékenységünkre át tudunk alakítani, és néhány könyveléstechnikai megoldást a megvásárolt alapanyagtól a produkció aktiválásáig.
Részlet a válaszából: […] Az Értesítő és Közlönykiadó Kft. a Számviteli Leveleket CD-n minden évben eljuttatja a Számviteli Levelek előfizetőinek. Ezen CD nemcsak a megválaszolt kérdéseket és válaszokat tartalmazza, része az aktuális Számla­kerettükör is.A Számlakerettükör az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

Tulajdonjog-fenntartással eladott faház aktiválása

Kérdés: Társaságunk egy mobil faházat szeretne vásárolni, amelyet rendezvényeken fogunk használni. Az eladó tulajdonjog-fenntartással szeretné eladni részünkre az ingóságot, mivel a vételárat 2024. 12. 31-ig fogjuk teljes összegben kifizetni. A faház átadása, birtokbavétele 2022-ben fog megtörténni, amely után rendeltetésszerűen használatba is vesszük azt. Melyik időponttal lehet aktiválni az eszközt: a birtokbavétel időpontjában, vagy pedig a vételár teljes kifizetésekor, a tulajdonjog végleges átszállásakor, 2024-ben?
Részlet a válaszából: […] ...az épületek, illetve az épületre jellemző funkciókkal rendelkező berendezési tárgyak közé, és a teljes ár figyelembevétele mellett az aktiválás időpontjától az amortizáció elszámolását megkezdeni, függetlenül attól, hogy a teljes vételár még nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

Eredeti állapot visszaállítása

Kérdés: "Y" kft. 2020-ban adásvétel útján teremgarázshelyet vásárolt "A" kft.-től. A számla egyenes adózással, az áfa felszámításával készült, a pénzügyi teljesítés megtörtént, az áfát rendezték. A földhivatal széljegyzetben bejegyezte "Y" kft.-t, a birtokba adás is megtörtént. "Y" kft. tárgyi eszközként nyilvántartásba vette, értékcsökkenést számolt el, illetve az építményadó hatálya alá bejelentkezett, kötelezettségét 2021-től teljesíti. Két év után a földhivatal elutasította a bejegyzést, az eredeti állapotot vissza kell állítani. Hogyan kell a visszaadásra kerülő ingatlant kivezetni a tárgyieszköz-nyilvántartásból, milyen könyvelési feladatok várhatóak?
Részlet a válaszából: […] ...eladótól kapott helyesbítő számla alapján könyvelni kell- a beruházás helyesbítését: T 455 - K 161, 466;- kapcsolódóan az aktiválás sztornírozását: T 161 - K 124;- az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás helyesbítését: T 129 - K 571;-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 29.

Ingatlan vagy műszaki berendezés

Kérdés: Társaságunk ingatlanberuházás keretében dokkolókapuhoz rámpakiegyenlítőt vásárolt. A kapu az építési kivitelezési szerződés keretében kerül kialakításra, beépítésre, míg a rámpakiegyenlítőt az azt szállító vállalkozó építi be. A rámpakiegyenlítő a beszereléskor a padlóba, szögvas keretre lesz rögzítve. A rámpakiegyenlítőt az ingatlan részeként vagy önálló műszaki berendezésként kell nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] A kérdező nem fogalmazta meg, hogy a szóban forgó rámpakiegyenlítőnek milyen funkciói vannak (lesznek). Ha stabilan hozzákapcsolódik az épülethez, az épületet kiegészíti, nem mozgatható, akkor annak a bekerülési értékével az adott épület bekerülési értékét kell növelni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 29.

Kulcsrakész lakások értékesítése, bérbeadása

Kérdés: Építőipari generálkivitelező kft. kulcsrakész lakásokat értékesít 5% áfával, illetve lakásokat ad bérbe 27% áfával speciális áfakörös bejelentkezés alapján. A könyvelés az 5. költségnemek számlaosztályban összköltségtípusú eredménykimutatásban készül, a készletszámlákat év közben nem vezeti. A folyamatos anyag, alvállalkozói díj, fuvar, bérköltség könyvelése és az áfa levonása hogyan történhet? Az eladásra kerülő új lakások használatbavételekor szükséges-e értékelni, aktiválni az építés bekerülési értékét?
Részlet a válaszából: […] ...alapján: T 581 - K 231; ezzel egyidejűleg- beruházáskénti elszámolása belső feladás alapján: T 161 - K 582;- eszközök közötti aktiválása: T 123 - K 161.Feltételezhetően a kulcsrakész lakások építése nem egy időben kezdődik el, illetve különböző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Fejlesztési tartalék bérbeadásra épített lakásra

Kérdés: Építőipari generálkivitelező kft. kulcsrakész lakásokat értékesít 5% áfával, illetve lakásokat ad bérbe 27% áfával speciális áfakörös bejelentkezés alapján. A kft. a korábbi években fejlesztési tartalék címén lekötött tartalékba helyezett 30 millió forintot. Az elkészült lakást nem értékesíti, hanem bérbe adja. A bérbeadásra épített lakás - amennyiben azt aktiválja a használatbavételkor - aktiválandó értéke megvalósítható-e a lekötött tartalékból?
Részlet a válaszából: […] ...alapján: T 581 - K 231; ezzel egyidejűleg- a beruházáskénti elszámolása belső bizonylat alapján: T 161 - K 582;- az eszközök közötti aktiválása: T 123 - K 161.A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Egy szoftver három szoftverkénti aktiválása

Kérdés: Társaságunk egy informatikai céggel közösen fejleszt szoftvert. Ezt a szoftvert 3 szervezeti egység, költségviselő is használja. A jelenlegi tárgyieszköz-könyvelés során a havi értékcsökkenést csak egy költségviselőre tudjuk könyvelni. A kontrollingosztály javaslata az, hogy a szoftvert ne 1, hanem 3 szoftverként aktiváljuk, és így oldjuk meg azt, hogy 3 költségviselőre (szervezeti egységre) legyen az értékcsökkenés elszámolva. Helyes ez az eljárás?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz természetesen az, hogy nem helyes!A számviteli alapelvek között kiemelkedő szerepe van az egyedi értékelés elvének [Szt. 16. §-ának (1) bekezdése], mely szerint az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Gyártóeszköz Kínában, fejlesztési tartalékból?

Kérdés: Társaságunk tevékenységi köre gépjármű-nagykereskedelem és -gyártás. A gyártás Kínában történik. Termékkörfejlesztés kapcsán döntés született, hogy a magyar társaság megveszi az új termékhez a gyártóeszközt, melyet a kínai gyár rendelkezésére bocsát, kizárólagosan a társaság részére történő gyártás céljából. A gyártóeszköz Kínában marad (paritás EXW), a magyarországi cég lesz a 100%-os tulajdonosa. Erre a beruházásra nagy összegű fejlesztési tartalékot képeztünk az előző évek adózott eredményéből. Még szerződéskötés előtt állunk. Elszámolható-e a fejlesztési tartalék terhére ez a beruházás, számviteli szempontból a tárgyi eszközök között kimutatható-e, kell-e kvázi telephelyet létesítenünk Kínában? Hogyan számolhatunk el akkor, ha a gyártóeszköznek 50-50%-ban lenne tulajdonosa társaságunk, illetve a kínai gyár?
Részlet a válaszából: […] ...gyár, a kérdésben kapott információ alapján szintén nem lehet választ adni, mivel az Szt. nem ismeri a gépek esetében a résztulajdon-aktiválást. El kell tehát dönteni, hol történik a tárgyi eszköz aktiválása, és - ha 50-50%-ban finanszírozzák, akkor - hogyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.
1
2
3
28