ERP-rendszer bevezetésének modellezése

Kérdés: Társaságunk új ERP-rendszer bevezetését tervezi. A kiválasztás során 3 versenyző maradt versenyben, akiket megkértünk, hogy a társaságunknál szereplő gazdasági eseményeket (termékek, vevők stb.) modellezzék le a jövőbeli rendszerben. Ennek díjáról megkaptuk a számlát. Ezt hova kellene könyvelnünk? Alapítás-átszervezés költségére tehető?
Részlet a válaszából: […] ...össze a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével. Így az alapítás-átszervezés aktivált értékeként történő kimutatást nem javasoljuk. Természetesen a felmerült költségeket könyvelni kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 13.

Alapítás-átszervezés aktivált értékének amortizációja

Kérdés: 2020-ban alapítás-átszervezés költségeket aktiváltunk, bevételünk ebből a tervezett tevékenységből ebben az évben még nem volt. A leírást csak az első bevétel megjelenését követően kezdhetjük el – kivéve a terven felüli értékcsökkenés lehetőségét –, illetve a bevételek megjelenését követően a leírásnak lineárisnak kell lennie, vagy bármilyen ütemben leírhatjuk?
Részlet a válaszából: […] ...választ adónak kételyei vannak, hogy a kérdésben leírtak szerinti alapítás-átszervezési költségek valóban aktiválhatók voltak-e. Az alapítás-átszervezés aktivált értékére nem az a jellemző, hogy az egy konkrét tevékenység bevételéből várhatóan megtérül. Az Szt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Ajándékozott telek apportálása

Kérdés: Adott egy idén (2022-ben) alakult kft., mely nyaralót akar építtetni, elsősorban bérbeadás céljával. A cég 3 millió Ft-os tőkével alakult (1fő magánszemély tag és ügyvezető). Az építésnek helyet adó telek úgy fog bekerülni (ügyfél így szeretné) a nyilvántartásba, hogy a kft. tulajdonosa az édesapjától egy ajándékozási szerződéssel megkapja a telket mint magánszemély (ez elvben illetékmentes), majd a tulajdonos beapportálja a cégbe, terv szerint 22 millió Ft-os értéken. Ehhez majd lesz értékbecslés is, aminek még nem tudjuk az összegét, de ha nem lenne 22 millió, akkor sem lesz sokkal kevesebb. A kérdésem csak annyi, hogy az apportnak ugye nincs semmi extra költsége, bármilyen egyéb vonzata? Hogyan könyveljük? Szükséges bármi számla, áfa, bejelentés?
Részlet a válaszából: […] ...alapított) társaságnál az előbbiek szerint megfizetett illetéket vagy a felmerülés időszakában kell költségként elszámolni, vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékeként kell az immateriális javak között állományba venni, és maximum 5 év alatt terv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Alapítás-átszervezés költsége

Kérdés: A kereskedelmi kft. raktára és bemutatóterme egy bérelt ingatlanon van. A kft. az elmúlt évek során 30 M Ft értékben végzett felújításokat a raktáron és a bemutatótermen, amelyet idegen ingatlanon végzett beruházásként aktivált, és ezt követően értékcsökkentett. A kft. új telephelyre költözik, és nem tudja a bérbeadóval szemben érvényesíteni a beruházott értéket. Ezért a könyveiből ki kell vezetnie a telephelyen beruházott eszközök nettó értékét. A kivezetett eszközök nettó értékét figyelembe lehet-e venni az alapítás-átszervezés költségeként, annak érdekében, hogy a tárgyi eszközök leírásából származó veszteség ne egy évben terhelje meg a társaságot?
Részlet a válaszából: […] ...alapelvek a nyilvánvaló veszteség időbeli elhatárolására nem adnak felhatalmazást.Az Szt. 25. §-ának (3) bekezdése tartalmazza az alapítás-átszervezés aktivált értéke kimutatásának a lehetőségét. A kérdésben leírt esemény (az új telephelyre költözés)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 14.

Szabályzat aktiválása

Kérdés: Aktiválható-e a GDPR-előírásoknak való megfelelés érdekében kidolgozott (és beszerzett) adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat? Ha igen, milyen jogcímen? Társaságunk számviteli politikája alapítás-átszervezés és kutatás-fejlesztés költségeinek aktiválását nem engedi.
Részlet a válaszából: […] ...ezért annak a bekerülési értékét (a számlázott értékét, illetve a saját tevékenység során felmerült közvetlen költségeit) az alapítás-átszervezés aktivált értékeként indokolt az immateriális javak között állományba venni, majd legfeljebb 5 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 8.

Szoftver bevezetése előtt felmerült költségek

Kérdés: Cégünk vállalatirányítási rendszert vezet be. A beüzemelést megelőzően ehhez külső oktató segítségét veszi igénybe, akihez külföldre kell utazni, illetve távoktatás keretében történik az oktatás. A munkavállalók oktatás idejére járó bére + járulékok, illetve a kiküldetés költségeit hogyan kell elszámolni? Mi képezi az átszervezés bekerülési értékét? Alapítás-átszervezésként könyvelendők a felmerült kiadások a szoftver "éles" használatának megkezdésekor? A szoftver próbaüzeme már aktiválásnak számít? A szoftver nem kerül a cég tulajdonába, ahhoz használati jogosultságot vásárol a cég.
Részlet a válaszából: […] ...majd megvásárolni, a kérdés szerinti költségek viszont a szoftver bevezetése előtt a szoftver jövőbeni használatával függnek össze.Az alapítás-átszervezés költségei aktiválásának alapvető feltétele az, hogy az alapítás-átszervezés befejezését követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 21.

ERP-rendszer bevezetése

Kérdés: Az ERP-rendszerrel kapcsolatosan sokféle véleményt hallottunk, emiatt megbíztunk egy társaságot nettó 5 millió forintért, hogy felmérést végezzen cégünknél: mire van szükségünk, hogyan működnek a folyamatok a társaságunknál, illetve melyik céget és rendszert javasolják, ami a legkisebb átalakítással és zökkenőmentesen vezethető be. Az anyag szeptemberre készül el. Ráaktiválható-e a rendszerre a szakértői felmérés értéke?
Részlet a válaszából: […] ...bevezetéséhez kapcsolódik. A társaság tevékenységével összefüggő folyamatokat szabályozó új rendszer bevezetése inkább tekinthető alapítás-átszervezésnek, amelynek a beruházásnak, felújításnak nem minősülő tételei, a külső vállalkozók által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 28.

Talajcsere költségeinek elszámolása

Kérdés: A környezetvédelmi hatóság a társaságot arra kötelezte, hogy a telephelyén a talaj szennyezettségét szüntesse meg, alapvetően talajcserével, a talajszennyezettséget előidéző berendezési tárgyak cseréjével. Hogyan kell ezt elszámolni akkor, ha a telephely már hosszú évek óta a társaság tulajdonában áll, illetve ha a telephelyet most vásárolta, de annak a szennyezettsége csak a vétel után derült ki?
Részlet a válaszából: […] A kérdés első feléből az következik, hogy a telephelyen a talajszennyezettség a vállalkozási tevékenység "eredményeként" – hosszabb időszak alatt – keletkezett. Ha a vállalkozó folyamatosan megtette volna a szükséges intézkedéseket, ha rendszeresen elvégezte volna a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 12.

Alapítás-átszervezés aktivált értékének kivezetése

Kérdés: Társaságunknál 2009-ben jelentős átszervezés történt. Az átszervezés költségeit aktiváltuk, 5 év alatt leírtuk. Az alapítás-átszervezés aktivált értéke az immateriális javak között nulla értéken a mai napig szerepel. Mikor kell, illetve lehet kivezetni a könyvekből a nullára leírt alapítás-átszervezés aktivált értékét?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, amikor annak értéke elérte a nullát, azaz teljesen leíródott.Az alapítás-átszervezés aktivált értékét – az Szt. szerint – terv szerinti értékcsökkenési leírással 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet nullára leírni. Ha a számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 24.

Trafikpályázattal kapcsolatos költségek elszámolása

Kérdés: A Trafik Bt. alapítását megelőzően, de azzal összefüggésben keletkeztek költségek, például a koncessziós szerződés megkötéséhez szükséges adóigazolások díjai, erkölcsi bizonyítvány díja stb., amelyek bizonylatait a bt. beltagjának nevére állították ki. Ezek a költségek elszámolhatók a bt.-ben? Vannak adózási terhei az elszámolhatóságnak?
Részlet a válaszából: […] ...(ezek nem csak eszközbeszerzést jelentenek) teljesíteni kell. Ezeket a költségeket az Szt. 25. §-ának (3) bekezdése alapján alapítás-átszervezés aktivált értékeként az immateriális javak között – ha jelentős összegűek – indokolt állományba venni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 15.
1
2
3
4