Alapítás-átszervezés aktivált értékének amortizációja

Kérdés: 2020-ban alapítás-átszervezés költségeket aktiváltunk, bevételünk ebből a tervezett tevékenységből ebben az évben még nem volt. A leírást csak az első bevétel megjelenését követően kezdhetjük el - kivéve a terven felüli értékcsökkenés lehetőségét -, illetve a bevételek megjelenését követően a leírásnak lineárisnak kell lennie, vagy bármilyen ütemben leírhatjuk?
Részlet a válaszából: […] ...választ adónak kételyei vannak, hogy a kérdésben leírtak szerinti alapítás-átszervezési költségek valóban aktiválhatók voltak-e. Az alapítás-átszervezés aktivált értékére nem az a jellemző, hogy az egy konkrét tevékenység bevételéből várhatóan megtérül. Az Szt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.
Kapcsolódó címke:

Alapítás-átszervezés költsége

Kérdés: A kereskedelmi kft. raktára és bemutatóterme egy bérelt ingatlanon van. A kft. az elmúlt évek során 30 M Ft értékben végzett felújításokat a raktáron és a bemutatótermen, amelyet idegen ingatlanon végzett beruházásként aktivált, és ezt követően értékcsökkentett. A kft. új telephelyre költözik, és nem tudja a bérbeadóval szemben érvényesíteni a beruházott értéket. Ezért a könyveiből ki kell vezetnie a telephelyen beruházott eszközök nettó értékét. A kivezetett eszközök nettó értékét figyelembe lehet-e venni az alapítás-átszervezés költségeként, annak érdekében, hogy a tárgyi eszközök leírásából származó veszteség ne egy évben terhelje meg a társaságot?
Részlet a válaszából: […] ...alapelvek a nyilvánvaló veszteség időbeli elhatárolására nem adnak felhatalmazást.Az Szt. 25. §-ának (3) bekezdése tartalmazza az alapítás-átszervezés aktivált értéke kimutatásának a lehetőségét. A kérdésben leírt esemény (az új telephelyre költözés)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 14.
Kapcsolódó címke:

Szabályzat aktiválása

Kérdés: Aktiválható-e a GDPR-előírásoknak való megfelelés érdekében kidolgozott (és beszerzett) adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat? Ha igen, milyen jogcímen? Társaságunk számviteli politikája alapítás-átszervezés és kutatás-fejlesztés költségeinek aktiválását nem engedi.
Részlet a válaszából: […] ...ezért annak a bekerülési értékét (a számlázott értékét, illetve a saját tevékenység során felmerült közvetlen költségeit) az alapítás-átszervezés aktivált értékeként indokolt az immateriális javak között állományba venni, majd legfeljebb 5 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 8.

Alapítás-átszervezés aktivált értékének kivezetése

Kérdés: Társaságunknál 2009-ben jelentős átszervezés történt. Az átszervezés költségeit aktiváltuk, 5 év alatt leírtuk. Az alapítás-átszervezés aktivált értéke az immateriális javak között nulla értéken a mai napig szerepel. Mikor kell, illetve lehet kivezetni a könyvekből a nullára leírt alapítás-átszervezés aktivált értékét?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, amikor annak értéke elérte a nullát, azaz teljesen leíródott.Az alapítás-átszervezés aktivált értékét - az Szt. szerint - terv szerinti értékcsökkenési leírással 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet nullára leírni. Ha a számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 24.
Kapcsolódó címke:

Alapítás-átszervezés?

Kérdés: Társaságunk 2009-ben új üzlethelyiséget nyitott. Az új üzlet vezetőjét már 2008. évben felvettük, hogy segítsen az arculat, bútorzat kialakításában, valamint a megfelelő árukészlet megrendelésében és a megfelelő alkalmazottak kiválasztásában. Elszámolhatók-e - a költség-haszon összevetésének elve szerint - a vezető 2008. évben felmerült bér + járulék költségei 2008-ban? Ha nem, milyen módon emelhetem ki költségek közül?
Részlet a válaszából: […] ...merült fel. Mivel az üzletvezetőt új üzlethelyiség jövőbeni megnyitásamiatt vették fel, kérdés, lehet-e a felmerült költségeket azalapítás-átszervezés aktivált értékeként az immateriális javak közöttállományba venni? Az Szt. 25. §-ának (3) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 25.
Kapcsolódó címke:

Alapítás-átszervezés aktiválható költségei

Kérdés: Az ISO-rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségeit az alapítás-átszervezés költségei között kell elszámolni, és - amennyiben a gazdálkodó úgy döntött - aktiválni lehet. A minősítést végző külső cég által számlázott összegen túlmenően milyen költségek aktiválhatók?
Részlet a válaszából: […] ...minőségbiztosítási rendszer (ISO-rendszer) bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei valóban az alapítás-átszervezés költségei közé tartoznak. A válasz előtt előre kell azonban bocsátani a következőket: nem elsősorban számvitel-politikai döntés az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. február 28.
Kapcsolódó címkék:  

Átszervezés költségeinek elszámolása

Kérdés: A cég új telephelyen - változatlan tevékenységre - új üzemet épített. A régi üzemet felszámolták, a berendezéseket részben értékesítik, részben selejtezik, részben az új üzemben ismételten felszerelik. Hogyan kell elszámolni az üzem felszámolásával, az eszközök bontásával és felszerelésével kapcsolatos költségeket?
Részlet a válaszából: […] ...új Szt. 25. §-ának (3) bekezdése tartalmazza az alapítás-átszervezés aktivált értékének tartalmi meghatározását. Ebből következően alapítás-átszervezés a vállalkozási tevékenység jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 17.
Kapcsolódó címkék: