Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott alapítás-átszervezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alapítás-átszervezés költsége

Kérdés: A kereskedelmi kft. raktára és bemutatóterme egy bérelt ingatlanon van. A kft. az elmúlt évek során 30 M Ft értékben végzett felújításokat a raktáron és a bemutatótermen, amelyet idegen ingatlanon végzett beruházásként aktivált, és ezt követően értékcsökkentett. A kft. új telephelyre költözik, és nem tudja a bérbeadóval szemben érvényesíteni a beruházott értéket. Ezért a könyveiből ki kell vezetnie a telephelyen beruházott eszközök nettó értékét. A kivezetett eszközök nettó értékét figyelembe lehet-e venni az alapítás-átszervezés költségeként, annak érdekében, hogy a tárgyi eszközök leírásából származó veszteség ne egy évben terhelje meg a társaságot?
Részlet a válaszból: […]esetben az átszervezéssel kapcsolatosan aktivált értékről akkor lehetne szó, ha a célszerűbb munkavégzés feltételeinek kialakítása, a tevékenység körülményeiben alkalmazott változások miatt merül fel olyan költség, amely csak több év árbevételében fog megtérülni. Az átszervezéshez közvetlenül kapcsolódó, az átszervezés során felmerülő költségeket lehet aktiválni. Ilyen lehet az, ha a megszüntetett raktárban, bemutatóteremben lévő gépeket, berendezéseket az új telephelyre át kell szállítani, az átszállítás előtt azok alapozását meg kell szüntetni, majd ezen használt tárgyi eszközöket az áthelyezés után újból alapozni, szerelni, üzembe helyezni kell. A megszüntetés, az újbóli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8206
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Szabályzat aktiválása

Kérdés: Aktiválható-e a GDPR-előírásoknak való megfelelés érdekében kidolgozott (és beszerzett) adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat? Ha igen, milyen jogcímen? Társaságunk számviteli politikája alapítás-átszervezés és kutatás-fejlesztés költségeinek aktiválását nem engedi.
Részlet a válaszból: […]hogy az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat nem sorolható az Szt. 25. §-ának (7) bekezdésében felsorolt szellemi termékek közé, nem minősíthető szerzői jogvédelemben részesülő szerzői műnek.A vagyoni értékű jogokat a (6) bekezdés részletezi. Ezek közül - a szabályzatot készítővel kötött szerződésben foglaltak figyelembevételével - a szellemi termék felhasználási jogát lehet valószínűsíteni, feltéve, ha a szabályzatot szellemi terméknek lehetne tekinteni.Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat alapvetően a vállalkozási tevékenység folytatásával függ össze, ezért annak a bekerülési értékét (a számlázott értékét, illetve a saját tevékenység során felmerült közvetlen költségeit) az alapítás-átszervezés aktivált értékeként indokolt az immateriális javak között állományba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7996

3. találat: Alapítás-átszervezés aktivált értékének kivezetése

Kérdés: Társaságunknál 2009-ben jelentős átszervezés történt. Az átszervezés költségeit aktiváltuk, 5 év alatt leírtuk. Az alapítás-átszervezés aktivált értéke az immateriális javak között nulla értéken a mai napig szerepel. Mikor kell, illetve lehet kivezetni a könyvekből a nullára leírt alapítás-átszervezés aktivált értékét?
Részlet a válaszból: […]rövidebb idő alatt lehet nullára leírni. Ha a számviteli politikában meghatározott hasznos élettartam eltelt (maradványértékkel ez esetben nem lehet számolni), az alapítás-átszervezés aktivált értékének nincs könyv szerinti értéke, későbbi felértékelésére, értékének növelésére nincs lehetőség, ezért nem indokolt a nulla értéken (bruttó értéken és elszámolt értékcsökkenéssel) kimutatni. (Más a helyzet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6936
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Alapítás-átszervezés?

Kérdés: Társaságunk 2009-ben új üzlethelyiséget nyitott. Az új üzlet vezetőjét már 2008. évben felvettük, hogy segítsen az arculat, bútorzat kialakításában, valamint a megfelelő árukészlet megrendelésében és a megfelelő alkalmazottak kiválasztásában. Elszámolhatók-e - a költség-haszon összevetésének elve szerint - a vezető 2008. évben felmerült bér + járulék költségei 2008-ban? Ha nem, milyen módon emelhetem ki költségek közül?
Részlet a válaszból: […]gazdaságilag felmerültek. A kérdésben leírt esetben 2008-ban még a 2009-ben megnyitott üzlethelyiségnek nem volt bevétele, így ahhoz igazítani a költséget nem lehet. Ebből következően az összemérés elvének a második fele alkalmazandó, a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor felmerültek. Így a 2008-ban felmerült költségek a 2008. év eredményét terhelik. Ezen szabálytól csak akkor lehet eltérni, ha a számviteli törvény arra lehetőséget ad. Nyilvánvaló, hogy az üzletvezető bérét és annak járulékait nem lehet befejezetlen termelésként készletre venni, mert az nem termék-előállítás, szolgáltatásnyújtás miatt merült fel. Mivel az üzletvezetőt új üzlethelyiség jövőbeni megnyitása miatt vették fel, kérdés, lehet-e a felmerült költségeket az alapítás-átszervezés aktivált értékeként az immateriális javak között állományba venni? Az Szt. 25. §-ának (3) bekezdése alapján akkor igen, ha az a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos. A kérdésben adott információk nem elegendőek ahhoz, hogy erre egyértelműen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4216
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Alapítás-átszervezés aktiválható költségei

Kérdés: Az ISO-rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségeit az alapítás-átszervezés költségei között kell elszámolni, és - amennyiben a gazdálkodó úgy döntött - aktiválni lehet. A minősítést végző külső cég által számlázott összegen túlmenően milyen költségek aktiválhatók?
Részlet a válaszból: […]azzal szoros kapcsolatban vannak, ezen tevékenység során közvetlenül felmerültek. Egyértelmű, hogy idetartozik a minősítést végző cég által számlázott összeg. A saját tevékenység költségei közül azok, amelyek az új Szt. 51. §-a szerint a közvetlen önköltségbe tartoznak, mert közvetlenül felmerültek, mert a tevékenységgel szoros kapcsolatban voltak, mert megfelelő mutatók, jellemzők alapján a tevékenységre elszámolhatók.Az ISO-rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység során felmerült, a közvetlen önköltségbe tartozó tételek lehetnek:- az ISO-rendszer bevezetésével kapcsolatos oktatási költségek, szakmai konferenciák költségei,- az ISO-rendszer bevezetésével kapcsolatos konzultációkra utazók szállítási, utazási költségei,- a rendszer bevezetéséhez kapcsolódó különböző mérések költségei stb.A minőségbiztosítási rendszer bevezetése irányításával megbízott bérköltsége, utazási költségei csak akkor tekinthetők közvetlennek, ha erre a tevékenységre őt függetlenítették, ha más tevékenységet nem végez.Az ISO-rendszer bevezetéséhez szükséges dokumentáció sokszorosításának költségei közvetlenül felmerült költségek is lehetnek, de magának a dokumentációs rendszernek a kiépítésével kapcsolatos költségek már nem. Itt jegyezzük meg, a minőségbiztosítási rendszer bevezetéséhez szükséges tárgyieszköz-beszerzéseket nem lehet az alapítás-átszervezés költségei között figyelembe venni.A minőségbiztosítási rendszerrel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 571
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Átszervezés költségeinek elszámolása

Kérdés: A cég új telephelyen - változatlan tevékenységre - új üzemet épített. A régi üzemet felszámolták, a berendezéseket részben értékesítik, részben selejtezik, részben az új üzemben ismételten felszerelik. Hogyan kell elszámolni az üzem felszámolásával, az eszközök bontásával és felszerelésével kapcsolatos költségeket?
Részlet a válaszból: […]tevékenység, az ezzel összefüggésben felmerülő költségeket pedig alapítási-átszervezési költségként kell elszámolni. A kérdéshez kapcsolódóan, átszervezésnek minősül a régi üzem felszámolása, a vállalkozáson belül (egyik telephelyről a másik telephelyre) áthelyezendő használatban lévő gépek, gépi berendezések és felszerelési tárgyak alapozásának megszüntetése (feltörése), ezen használt tárgyi eszközök leszerelése, majd áthelyezés utáni alapozása, szerelése, üzembe helyezése, és az áthelyezéssel kapcsolatos szállítása. Az átszervezés költségei (a külső vállalkozó által számlázott összegek, saját tevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 186
Kapcsolódó tárgyszavak: ,