Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

48 találat a megadott alapítvány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Céltartalék képzése támogatásra - alapítvány

Kérdés: Az alapítvány céljai között szerepel - többek között - a magyarországi oktatás támogatása. Az alapítvány kuratóriuma a 2020. évi mérlegfordulónap és a mérlegkészítés napja (2021. 02. 28.) között meghozott határozatai alapján kötelezettséget vállalt az egyik egyetem felé, hogy részére támogatást nyújt 2021-ben egy új szakirány elindítására, valamint támogatást ad egy 2021. szeptembertől induló új ösztöndíjprogramra. Az alapítvány képezhet-e céltartalékot a 2020-as üzleti évben ezekre a 2021-ben nyújtandó támogatásokra? Az alapítvány ezzel szeretné a 2020. évi pozitív eredménye terhére megteremteni ezen támogatások fedezetét, mert lehetséges, hogy a 2021. évi eredménye nem nyújt vagy csak részben nyújt fedezetet mindkét támogatásra. A támogatásokat folyósítani fogjuk, azonban a pénzügyi teljesítésük és pontos összegük egyelőre még nem ismert. Aszámviteli politikában nem rögzítettük konkrétan, hogy az Szt. 41. §-ának (2) bekezdése alapján mely esetekben képezünk céltartalékot, arról úgy határoztunk, hogy mindig a tárgyévi zárás mérlegelésére bízzuk ennek eldöntését, megteremtve a lehetőségét a céltartalékképzésre, de kötelezettséget nem vállalva rá.
Részlet a válaszból: […]szerinti esetben egy ígéret miatti, ráfordításként felmerülő támogatás nem olyan jövőbeni kötelezettség, amire céltartalékot lehetne képezni, legfeljebb az alapítvány eredménye lesz 2021-ben veszteség. Ez olyan önként vállalt kötelezettség, amely a támogatás nyújtásakor válik eredményt terhelő ráfordítássá, nem sorolható be sem az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezettségek, sem a (2) bekezdés szerinti jövőbeni költségek közé. Így a kérdésben leírt, 2021. évben esedékes támogatásokra 2020-ban céltartalék nem képezhető.Az Szt. 3. §-a (8) bekezdésének 15. pontja tartalmazza a biztos (jövőbeni) kötelezettség értelmező rendelkezését. E szerint biztos (jövőbeni) kötelezettség, amely a mérleg fordulónapján már fennáll, de a szerződés teljesítése még nem történt meg, ezért mérlegtételként nem szerepeltethető. A törvény felsorolja az idetartozó kötelezettségeket, hozzátéve, nem tartoznak ide az üzleti tevékenységgel (az adott esetben az alapítványi tevékenységgel)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8463
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Alapítványi fenntartásba került eszközök

Kérdés: Oktatási intézmény a költségvetési számvitel szerint vezette a könyveit, a kis értékű tárgyi eszközei a főkönyvben azonos összegben bruttó érték és értékcsökkenés összeggel szerepeltek. Az intézmény alapítványi fenntartásba került. Az eszközök könyv szerinti értéken kerültek az új intézmény vagyonába. A jelentős nagyságrendet képviselő kis értékű eszközeit (melyek nettó értéke nulla) hogyan szerepeltesse az analitikus nyilvántartásban és a főkönyvben?
Részlet a válaszból: […]kerültek át, az alapítványi és a költségvetési számvitel azonossága a kérdés szerinti esetben nem indokolja az eddigi analitikus, illetve főkönyvi nyilvántartás változtatását a kis értékű tárgyi eszközök esetében.Az intézményi vagyon védelme érdekében a kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása indokolt, de nem feltétlenül szükséges a bruttó (bekerülési) érték mellett az azzal azonos összegű értékcsökkenést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8461
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Alapítvány által adományozott kitüntetések

Kérdés: Milyen adó- és járulékvonzata van annak, ha az alapítvány kitüntetést adományoz magánszemélynek? Ugyanez az alapítvány egy táncegyüttesnek adományoz kitüntetést, a táncegyüttes adószámmal nem rendelkezik. Ebben az esetben milyen adó- és járulékvonzattal számolhatunk? A kitüntetések természetesen összhangban vannak az alapító okiratban meghatározott célokkal!
Részlet a válaszból: […]közhasznúnak lennie) kitüntetést adományoz magánszemélyeknek, akkor a juttatás adómentes lehet, ha a kitüntetés adományozására az alapítvány létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban és a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére kerül sor. A kérdésből nem derül ki, hogy az alapítvány alapító okiratában meghatározott célok a 2011. évi CLXXV. (Civil) törvényben meghatározott közhasznú célnak minősülnek-e. Ugyanis ebbe a körbe csak azon tevékenységek tartoznak, amelyek valamelyik közfeladat (a közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, például köznevelés) teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.Ha az alapítvány alapító okiratában meghatározott célok közvetlenül vagy közvetve nem szolgálják valamelyik jogszabályban meghatározott közfeladat teljesítését, akkor a kitüntetés értéke egyes meghatározott juttatásként válik adókötelessé az Szja-tv. 70. § (6) bekezdés b) pont második fordulatában foglaltak alapján, amely szerint: egyes meghatározott juttatásnak minősül... "az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8430
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Alapítvány ingyenesen kiosztott termékei

Kérdés: Egy alapítvány alapcéljait érintő témájú könyveket vásárol, illetve a szerzői jogok megvételét követően saját maga jelentet meg, valamint saját munkavállalóin és főszerkesztőjén keresztül saját negyedéves folyóiratot ad ki, melyeket céljaival összhangban saját szervezésű vagy támogatott konferenciákon tudásteremtés érdekében ingyenesen oszt ki, illetve juttat el a társszervezetekhez, támogatottakhoz, együttműködő partnerekhez nem értékesíti azokat. Mikor jár el helyesen az alapítvány ezen könyvek, folyóiratok számviteli kezelése során?
1. A vásárolt könyveket beszerzési áron, a maga által kiadott (saját előállítású) könyveket pedig a közvetlen önköltségen (nyomtatási díj, fordítás, lektorálás stb.) készletre veszi, és a kiosztások alkalmával feljegyzések, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, szállítólevelek alapján az 55. Egyéb, személyi jellegű ráfordítások közé elszámolja, így a költség abban az évben merül fel, amikor a cél teljesült, a könyvet a címzettek megkapták, nem pedig a könyvek előállításakor/beszerzésekor.
2. Az 1. esethez hasonlóan a könyveket beszerzési áron/előállítási értéken (közvetlen önköltség) készletre veszi, azonban tekintve, hogy nem értékesíti, így ezen könyvek piaci értéke számára nulla, így azonnal 100%-os értékvesztést számol el rá a tárgyévben, így a mérlegben mindig nulla értéken szerepelnének a könyvek, s csak nulla értékű készletanalitikát vezetne a mozgásokról, ekkor azonban a költség nem jelenne meg az 55. Egyéb, személyi jellegű ráfordításokon, hanem a 86. Egyéb ráfordítások között.
3. Tekintve, hogy a célja nem az értékesítés, és a költségek bevétellel nincsenek ellentételezve, az összemérés elvét nem kell érvényesíteni, azaz nincs készletezés, a költségeket a felmerüléskor a megfelelő helyen számolja el (51, 52, 54, 56), és nem számol önköltséget, nincs STKÁV, nem számol el értékvesztést. A felelősségteljes gazdálkodás követelménye miatt viszont vezeti a nullás értékű készletanalitikát, és követi, dokumentálja a könyvek mozgását (hasonlóan, mint pl. a reklámcélú [kis értékű] üzletpolitikai ajándékoknál, pl.: gravírozott tollak, kitűzők, jegyzettömbök).
Részlet a válaszból: […]kérdésben leírt bizonylatolással - azonban eltérően kell eljárni akkor, amikor közvetlenül vagy közvetítő útján magánszemélyhez jutnak el a szóban forgó könyvek, illetve amikor azokat gazdálkodó szervezetek kapják.Feltételezzük, az alapítvány célja az, hogy ezen könyvekben lévő tudásanyag, ismeret közvetlenül vagy közvetítő útján a magánszemélyekhez jusson el. Ez esetben- a vásárolt könyvek beszerzési ára a készlet csökkenésével közvetlenül elszámolható a személyi jellegű egyéb kifizetések között (T 559 - K 261);- a saját előállítású könyvek közvetlen önköltségét azonban először át kell minősíteni áruvá a saját elő­állítású eszközök aktivált értékekénti elszámolással (T 581 - K 251 és T 261 - K 582), majd az áruvá átminősített könyv értékét kell a személyi jellegű egyéb kifizetések között elszámolni (T 559 - K 261).Ha a kérdés szerinti könyveket véglegesen gazdálkodó szervezetek kapják meg, akkor a térítés nélküli átadás/átvétel szabályait kell alkalmazni:- vásárolt könyvek beszerzési árát a készlet csökkenésekor egyéb ráfordításként kell elszámolni (T8647 - K 261);- a saját előállítású könyvek közvetlen önköltségét is, átminősítés után: T 581 - K 251 és T 261 - K582, majd T 8647 - K 261.A kérdésben ismertetett második eset azért nem megfelelő, mert téves ismereten alapul. Az értékvesztés elszámolásakor a vevők piaci megítélését kell figyelembe venni, és nem azt, hogy a terméket az alapítvány nem fogja értékesíteni, és így nem lesz bevétele.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8322
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Alapítványnál ingatlan felértékelése

Kérdés: A több mint 20 éve alakult közalapítvány induló vagyonában több ingatlan szerepel, amelyeket bérbeadás útján hasznosít. Az ingatlanok az alapító okirat szerint megadott értéken kerültek a könyvekbe. Az azóta eltelt években jelentősen megnőtt az ingatlanok értéke. A közalapítvány nem értékelési tartalék igénybevételével, hanem tulajdonosi határozattal szeretné az ingatlanok értékét megemelni. Van-e erre lehetőség az induló vagyonnal, illetve a tőkeváltozással szemben?
Részlet a válaszból: […]értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket - az 58-59. § szerint piaci értéken - is felveheti a könyvekbe. Ez esetben - ingatlanoknál - a terv szerinti értékcsökkenéssel meghatározott nettó érték és a piaci érték különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben - értékelési tartalékként lehet kimutatni.A számviteli törvény a piaci értékre történő felemelésre más módon nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8272

6. találat: Alapítvány továbbképző és tapasztalatcsere-rendezvénye

Kérdés: Egy országos szakmai egyesület, valamint egy szintén országos szakmai alapítvány többnapos, közös, továbbképző és tapasztalatcsere-rendezvényt szervez. A rendezvény az alapítvány cél szerinti, közhasznú tevékenységét is szolgálja. Az egyesület a rendezvény költségeit a részére átutalt részvételi díjakból, az alapítvány a támogatásaiból fedezi. A részvételi díj tartalmazza a szakmai programok költségeit, az előadások közötti büfé, ebéd, baráti vacsora költségeit, valamint a résztvevőknek átadott emléktárgy beszerzésére fordított kiadásokat. Az alapítvány vállalja (fedezi) a konferencia költségei közül:
- az előadások helyiségének bérleti díját,
- átutalja diákok és nyugdíjasok részvételi díját (15.000 és 25.000 Ft/fő),
- rendezi a kis értékű emléktárgyak elkészítésének költségeit.
Kérem szíves segítségüket az alábbiakban:
1. A bevételeknek és a költségeknek ilyen módon történő elszámolása nem ütközik-e törvényi előírásba?
2. Hogyan kell könyvelni az emléktárgyakat?
3. Kell-e az alapítványnak adó- és járulékfizetéssel számolnia?
Részlet a válaszból: […](bérleti díjak) kell elszámolni. Az előadások közötti büfé, ebéd, baráti vacsora költségeit viszont a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell megjelentetni, függetlenül attól, hogy az adóköteles reprezentációnak minősül-e vagy sem. (Ezen szabály az emléktárgyként átadásra kerülő tárgyak beszerzési értéke elszámolására is vonatkozik).Az alapítvány a diákok és nyugdíjasok részvételi díját csak az egyesület tételes számlája ellenében utalhatja át. A tételes számla szerinti költségeket pedig az előző bekezdésben leírtak szerint kell könyvelnie, amennyiben a diákok és nyugdíjasok továbbképzésével és tapasztalatcseréjével kapcsolatos feladatok ellátása a cél szerinti, közhasznú tevékenység keretébe egyértelműen beletartozik.Ha a kis értékű emléktárgyakat az alapítvány készíti el, az elkészítés anyag-, bér- és járulékköltségeit a termék-előállítás elszámolási szabályai szerint kell könyvelni, majd saját előállítású termékként készletre venni, és mint saját előállítású terméket kell az átadáskor (közvetlen önköltségen) a személyi jellegű egyéb kifizetések között kimutatni.Ha a rendezvény az alapítvány cél szerinti, közhasznú tevékenységét is szolgálja, akkor a részvételi díjak is az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység bevételének minősülhetnek, és így társasági adó szempontjából nem merül fel adókötelezettség.Ha a részvételi díj tartalmazza a szakmai programok költségeit, az előadások közötti büfé, ebéd, baráti vacsora költségeit, valamint a résztvevőknek átadott emléktárgy beszerzésére fordított kiadásokat, akkor személyijövedelemadó- és járulékfizetéssel sem kell számolni. Ha azonban az alapítvány hozzájárul a büfé, ebéd, baráti vacsora költségeihez, emléktárgy beszerzésére fordított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7606
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Adományok elszámolása az alapítványnál

Kérdés: Egy nem közhasznú alapítvány a céljaihoz adományokat kap (szervezetektől és magánszemélyektől egyaránt) készpénzben, utalványokban és eszközökben. Ezen adományokat adományként tovább is adja. Jól gondolom, hogy a könyvekben ezeket a tételeket a 96-os főkönyvi számlával szemben a 86-os főkönyvi számlán kell nyilvántartani?
Részlet a válaszból: […]átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközöket, illetve térítés nélkül átvett eszközöket piaci értéken (T 384, 21-22, 368 - K 9645, 9647), amely összegeket a továbbadásig, a továbbutalásig időbelileg el kell határolni (T 9645, 9647 - K 4832).Az egyéb bevételekkel szembeni könyvelés bizonylata az adomány átvételének az alapítvány által kialakított dokumentuma, amelynek mindenképpen tartalmaznia kell az adományozó nevét, címét, az adomány megnevezését, mennyiségét, piaci értékét, az adományozás célját, az adomány átvevőjének adatait stb.Az alapítvány az adományt továbbutalhatja, átadhatja annak a szervezetnek, amely a támogatás célja szerinti feladatot közvetlenül megvalósítja. A támogatást megvalósító szervezettel készített dokumentumnak legalább azokat az adatokat kell tartalmaznia, amelyek az adomány megjelölésére vonatkoznak, de tartalmaznia kell az átvételre, a továbbutalás esetén az átvevő bankszámlájára vonatkozó adatokat is. Az átadás dokumentuma - mint bizonylat - alapján történik az átutalás, az átadás könyvelése nem fejlesztési célra átadott pénzeszközként, illetve térítés nélkül átadott eszközként (ez utóbbihoz sorolva az utalványokat is): T 8645 - K 384, T 8647 - K 21-22, 368, egyidejűleg - a megfelelő összegben - az időbeli elhatárolás feloldása: T 4832 - K 9645, 9647.Az alapítvány a kapott adományt a célja szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7541
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Örökség az alapítványnál

Kérdés: Az alapítvány magánszemélytől örökség címen pénzhez, értékpapírhoz jutott. Helyes-e, ha az értékpapír értékét az eladásig halasztott bevételként mutatjuk ki? A pénzt az alapítvány bankszámláján jóváírták. Ezt az összeget is át kell vezetni a passzív időbeli elhatárolásokhoz, vagy véglegesen kapott pénzeszközként kell könyvelni? Ha el kell határolni, akkor a későbbiekben figyelni kell, hogy ebből a pénzből mire költöttek?
Részlet a válaszból: […]mint térítés nélkül kapott eszközt - az egyéb bevételekkel szemben kell állományba venni (T 3741 - K 9647), majd az egyéb bevételt halasztott bevételként időbelileg elhatárolni (T 9647 - K 4832).Más a helyzet az örökségként kapott pénzeszköz esetében, annak a felhasználása nem kötődik sem eszközbeszerzéshez, sem költség-ráfordítás ellentételezéséhez, azt szabadon felhasználhatja az alapítvány. Ezért a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7315
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Alapítvány jegyzett tőkéje euróban

Kérdés: Alapítvány átalakulásakor az euróban meglévő jegyzett tőke még egy régi árfolyamon szerepel (alapításkori árfolyamon). Az átalakuláskor a jegyzett tőke változik-e az árfolyam emelkedése miatt? (Az alapítói okiratban nem szerepel forintösszeg, csak euró?)
Részlet a válaszból: […]tőkét csak euróban tartalmazza. Így a jegyzett tőke összege - jobb híján - az euró alapításkori árfolyamon számított forintösszege, amely az euró árfolyamváltozása miatt nem változik az átalakulás során sem. (Az euró árfolyamának változásából adódó árfolyamnyereséget,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7262
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Alapítvány által adott tárgyak utáni adózás

Kérdés: Az alapítványt irodalmi díj alapítása céljából hozták létre. Az alapítvány kuratóriuma az írók munkássága alapján választja ki a díjazottakat. A díjazottak a pénzbeli jövedelem mellett - egyéb jövedelemnek tekintjük - a díj nevét adó költőt ábrázoló szobrot kapnak, illetve gravírozott tollat, amelyen a díj elnevezése szerepel. Milyen adózási szabályok vonatkoznak e kétféle tárgyra? Változik-e a megítélés, ha más is kap gravírozott tollat? Változnak-e az adózási szabályok, ha a fenti juttatásokat közhasznú egyesület adja, amelynek alapító okiratában a konkrét díj elnevezése nem szerepel, de a magyar irodalom képviselete, népszerűsítése igen?
Részlet a válaszból: […]jövedelemkénti kimutatás és az ennek megfelelő adóztatás megfelelő).Ha a gravírozott tollat többen kapják, az az alapítványnál is az egyes meghatározott juttatások közé tartozónak tekintendő [Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja], mivel az alapítvány cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült juttatásnak nehezen képzelhető el.A fentiek szerinti adózási szabály önmagában azért, mert azokat közhasznú egyesület adja, nem változik. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3. pontja tartalmazza a közcélú juttatások körében adómentes juttatásokat. Ezek közül - a kérdéshez kapcsolódóan - kiemelendő a 3.3. pont, mely szerint a közhasznú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7185
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 48 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést