Alkalmi munkavállaló díjazása

Kérdés: Az alkalmi munkavállalóknak kifizetett díj és a közteher milyen költségnek minősül a kettős és az egyszeres könyvvitelben?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmi munkavállaló a vonatkozó törvény elő­írásaszerint (nettó) munkabért kap, amelyet bérköltségként kell kimutatni, atörvényben meghatározott közterhet pedig a bérjárulékok között kell elszámolnia kettős könyvvitelt vezető gazdálkodónál, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 12.
Kapcsolódó címke:

Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel

Kérdés: Egy magánszemély (nem adószámos és nem minősül foglalkoztatónak, csak adóazonosító jellel rendelkezik) alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező munkavállalót foglalkoztat eseti munkára (pl. lakásfelújítás, -átalakítás). A közteherjegy vásárlásakor a magánszemély címére szóló számviteli bizonylatot kapott. A munkavégzés napjaira az értékhatárok szerinti közteherjeggyel szabályosan bejegyezte az adatokat. Az Szja-tv. szerinti adókedvezmény igénybevételéhez (a közteherjegy értékének a 75%-a) mivel kell igazolnia, hogy jogosult a kedvezmény igénybevételére? Elegendő-e a közteherjegy-vásárlást igazoló bizonylat, vagy kell egyéb nyilvántartással is igazolni? Az APEH felé kell-e valamilyen bejelentést, bevallást tenni (pl. a 0908-ason a 15-ös lap), ha igen, akkor milyen határidővel?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. szerint összevont adóalap adóját csökkenti amunkavállaló - külön törvény rendelkezései szerinti - alkalmi munkavállalóikönyvvel történő foglalkoztatása esetén a foglalkoztató magánszemély nevéreszóló számviteli elszámolásra alkalmas bizonylattal igazolt -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.
Kapcsolódó címke:

Alkalmi munkavállalói könyvvel külföldön

Kérdés: Belföldi vállalkozó külföldi partnerével szerződött építőipari munkára. A munkavégzés helye EU-s tagállam (Románia). A munka elvégzésére adott idő 2-3 hét. Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező magánszemélyeket foglalkoztathat-e a vállalkozó a munkavégzés helyén (külföldön), ha az alkalmi munkavállalói könyvbe szabályszerűen bejegyzi az adatokat? (A munkavállalók naponta visszatérnek Magyarországra az egyes napokon elvégzett munka befejezését követően.)
Részlet a válaszából: […]

Alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésre vonatkozó szabályok nem zárják ki, hogy a munkavégzés helye külföld legyen, ha egyébként az alkalmi munkavégzésre vonatkozó szabályok teljesülnek.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.

Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: A címhez kapcsolódóan a 2532. számú kérdésre adott válasz olvasása után azt gondolom, hogy a foglalkoztatónak nincs jelentési és bevallási kötelezettsége az APEH, a tb, a munkaügyi központ felé. Viszont egy másik szaklapban azt olvastam, hogy a 708-as bevallásban adatot kell közölni az alkalmi foglalkoztatásról. Hogyan és milyen módon kell ezt megtenni, mert a bevallásból és a kitöltési útmutatóból nekem nem derül ki?
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon gyorsan változnak a jogszabályi előírások,amelyeket az egyes kérdésekre adott válaszoknál utólag nem tudunkkeresztülvezetni. Az adott esetben az Art. 2007. január 1-jétől hatályosmódosítása előírja, hogy a havi adó- és járulékbevallásban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 8.
Kapcsolódó címke:

Alkalmi munkavállalói könyv és minimum-járulékalap

Kérdés: A minimumjárulék-fizetési kötelezettség befolyásolni fogja-e az alkalmi munkavállalói könyvvel, illetve megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás terheit? Az a munkáltató, illetve munkavállaló, aki teljesíti a dupla minimálbér utáni járulékfizetést, milyen pluszjuttatást kap cserébe? Mi van annál a munkáltatónál, aki nem vállalja a dupla minimálbér utáni járulékfizetést, mivel a tényleges bér kevesebb mint 125 E Ft, de a munkavállaló szeretné maga után fizetni és ugyanez fordítva?
Részlet a válaszából: […] ...minimumjárulék-fizetési kötelezettség nem befolyásolja azalkalmi munkavállalói könyvvel, illetve megbízási jogviszonyban történőfoglalkoztatás terheit. Ha teljesül a dupla minimálbér utáni járulékfizetés,akkor a foglalkoztatott biztosított esetében az ellátási alap is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 14.

Alkalmi munkavállaló bére

Kérdés: Az egyik szaklapban olvastam, hogy az állományon kívüli dolgozók munkabéreként kell elszámolni az alkalmi munkavállalók bérét. Az alkalmi munkavállalásról szóló 1997. évi LXXIV. törvény szerint az alkalmi munkavállalóknak kifizetett munkabér és közteherjegy a számvitelben személyi jellegű egyéb kifizetés. Lehet, hogy valami elkerülte a figyelmemet? Vagy mást takar az alkalmi munkavállalók bére és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás fogalma? A szakképzési hozzájárulásnak mi az alapja az egyik, illetve a másik esetben?
Részlet a válaszából: […] ...választ azzal kell kezdeni, hogy az 1997. évi LXXIV.törvény szűkebben értelmezi az alkalmi munkavállalói könyvvel történőfoglalkoztatást, mint a munkaügyi statisztika.A hivatkozott törvény 2. §-a alapján a törvényalkalmazásában alkalmi foglalkoztatásnak minősül, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 8.
Kapcsolódó címke:

Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Kik tartoznak az alkalmi munkavállalóként foglalkoztatottak körébe? Lehet-e nyugdíjas, lehet-e munkaügyi központ által nem regisztrált személy? (Biztosítási jogviszonya nincs sehol.) A foglalkoztatót milyen nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettség terheli az APEH, a tb, a munkaügyi központ felé? A foglalkoztatónál az alkalmi munkavállalónak kifizetett bér, illetve közteherjegy bérköltségként és bérjárulékként könyvelendő-e, ha igen, képezi-e a kifizetett bér szakképzési hozzájárulás alapját?
Részlet a válaszából: […] ...könyvvel foglalkoztatható az atermészetes személy, aki az Mt. 72. §-a alapján munkavállaló lehet. Az Mt. 72.§-a szerint munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki tizenhatodikéletévét betöltötte. A munkaviszony szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 2.
Kapcsolódó címke: