Egyszerűsített foglalkoztatás

Kérdés: A cég 2011-ben a nyári mezőgazdasági idénymunkára harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztatott egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Az alkalmi munkavállalók teljesítmény arányában kapták napidíjukat, több esetben a Tao-tv. 3. sz. mellékletében definiált minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékben. A munkavállalók után a napi 500 forint közterhet befizettük. Amennyiben a cég a társasági adó alapját megnöveli a különbözettel, szabályszerűnek tekinthető-e az elszámolás?
Részlet a válaszából: […]  Az egyszerűsített foglalkoztatásról a 2010. évi LXXV.törvény rendelkezik. Ezen törvénynek a létszámra, a foglalkoztatásidőkorlátjára vonatkozó rendelkezéseiben rögzített feltételeknek is teljesülniekell, azon túlmenően, hogy a cég a foglalkoztatottak után a napi 500...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 22.

Alkalmi munkavállaló díjazása

Kérdés: Az alkalmi munkavállalóknak kifizetett díj és a közteher milyen költségnek minősül a kettős és az egyszeres könyvvitelben?
Részlet a válaszából: […]  Az alkalmi munkavállaló a vonatkozó törvény elő­írásaszerint (nettó) munkabért kap, amelyet bérköltségként kell kimutatni, atörvényben meghatározott közterhet pedig a bérjárulékok között kell elszámolnia kettős könyvvitelt vezető gazdálkodónál, az egyszeres...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 12.

Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolások

Kérdés: Milyen költségként kell elszámolni az egyszerűsített foglalkoztatáskor a dolgozói kifizetéseket, illetve a foglalkoztatót terhelő közterhet 2010. 04. 01-től és 2010. 08. 01-től?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak kifizetett nettó munkabért 2010. 04.01-től is és 2010. 08. 01-től is bérköltségként kell elszámolni, mivel akifizetés munkaviszony alapján munkavállalónak történt.A 2010. 04. 01-től hatályos előírások szerintimezőgazdasági, növénytermesztési,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.

Bontás a hulladék anyag ellenében

Kérdés: A Számviteli Levelek 198. számában a 4148. kérdéshez kapcsolódóan kérdezem, hogyan kell elszámolni az épületbontási munkát, illetve a bontási munka ellenértékét, a bontásból visszanyert anyagot, ha a bontási munkát magánszemély végzi a vállalkozónak?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti bontási munka elszámolását a SzámviteliLevelek 198. számában a 4148. kérdésre adott válaszban abból kiindulóanismertettük, hogy azt a társaság egy másik társaság eszközén végzi el.Nyilvánvaló ettől eltér az elszámolás akkor, ha a bontási munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 15.

Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel

Kérdés: Egy magánszemély (nem adószámos és nem minősül foglalkoztatónak, csak adóazonosító jellel rendelkezik) alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező munkavállalót foglalkoztat eseti munkára (pl. lakásfelújítás, -átalakítás). A közteherjegy vásárlásakor a magánszemély címére szóló számviteli bizonylatot kapott. A munkavégzés napjaira az értékhatárok szerinti közteherjeggyel szabályosan bejegyezte az adatokat. Az Szja-tv. szerinti adókedvezmény igénybevételéhez (a közteherjegy értékének a 75%-a) mivel kell igazolnia, hogy jogosult a kedvezmény igénybevételére? Elegendő-e a közteherjegy-vásárlást igazoló bizonylat, vagy kell egyéb nyilvántartással is igazolni? Az APEH felé kell-e valamilyen bejelentést, bevallást tenni (pl. a 0908-ason a 15-ös lap), ha igen, akkor milyen határidővel?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerint összevont adóalap adóját csökkenti amunkavállaló – külön törvény rendelkezései szerinti – alkalmi munkavállalóikönyvvel történő foglalkoztatása esetén a foglalkoztató magánszemély nevéreszóló számviteli elszámolásra alkalmas bizonylattal igazolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.

Alkalmi munkavállalói könyvvel külföldön

Kérdés: Belföldi vállalkozó külföldi partnerével szerződött építőipari munkára. A munkavégzés helye EU-s tagállam (Románia). A munka elvégzésére adott idő 2-3 hét. Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező magánszemélyeket foglalkoztathat-e a vállalkozó a munkavégzés helyén (külföldön), ha az alkalmi munkavállalói könyvbe szabályszerűen bejegyzi az adatokat? (A munkavállalók naponta visszatérnek Magyarországra az egyes napokon elvégzett munka befejezését követően.)
Részlet a válaszából: […]

Alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésre vonatkozó szabályok nem zárják ki, hogy a munkavégzés helye külföld legyen, ha egyébként az alkalmi munkavégzésre vonatkozó szabályok teljesülnek.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.

Szakképzési hozzájárulás (eva)

Kérdés: A kft. főfoglalkozású tagja (tagi jogviszony) és a bt. beltagja (evás) személyesen közreműködő tag után kell-e szakképzési hozzájárulást fizetni?
Részlet a válaszából: […] Feltételezve, hogy nem csak a bt., de a kft. is az Eva-tv.hatálya alá tartozik, ez esetben az Eva-tv. 16/A. §-ának (1) bekezdésébenfoglaltakat kell alkalmazni. E szerint az adóalany az általa munkaviszonykeretében foglalkoztatott minden magánszemély (ide nem értve különösen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 19.

Pénzdíjak adó- és járulékterhei

Kérdés: Versenyek szervezésével foglalkozó közhasznú egyesület pénzdíjas sakkcsapatversenyt rendez. A díjalapot a támogatók (szponzorok) által átutalt adomány, támogatás és a beszedett nevezési díjak adják együttesen. A verseny minősítés megszerzésére jogosítja a résztvevőket, melynek indulási feltétele a sportági szakszövetségnél kiváltható éves versenyengedély. A versenyengedély mindenki számára elérhető, kiváltható – megfelelő regisztrációs díj ellenében –, akár profi, akár amatőr játékos. Díjazás: a győztes csapatnak pénzdíj + kupa, a II-VI. helyezetteknek pénzdíjak. A csapatversenyen az egyéni legjobb pontszerzők külön díjazásban részesülnek, az egyéni kategóriában győztes kupát is kap. Milyen adók és járulékok terhelik a kifizetőt? A kupa tárgyjutalomnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett verseny személyekre lebontott pénzdíjaegyéb jövedelemnek minősül. Egyéb jövedelem minden olyan bevétel, amelynekadókötelezettségére e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz. Önállótevékenységből származó jövedelemnek akkor minősülne, ha azt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 11.

Nyugdíjas segítő családtag

Kérdés: Nyugdíjas segítő családtag egyéni vállalkozónál van bejelentve. Ha díjazásban nem részesül, kell-e valamilyen jogcímen fizetni utána és mennyit? Vagy ha AM könyvvel foglalkoztatják, mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. szerint díjazás ellenében munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonynak minősül a segítő családtagként személyesen munkát végzőszemély, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapotképező jövedelme eléri a tárgyhónapot megelőző hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 7.

Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: A címhez kapcsolódóan a 2532. számú kérdésre adott válasz olvasása után azt gondolom, hogy a foglalkoztatónak nincs jelentési és bevallási kötelezettsége az APEH, a tb, a munkaügyi központ felé. Viszont egy másik szaklapban azt olvastam, hogy a 708-as bevallásban adatot kell közölni az alkalmi foglalkoztatásról. Hogyan és milyen módon kell ezt megtenni, mert a bevallásból és a kitöltési útmutatóból nekem nem derül ki?
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon gyorsan változnak a jogszabályi előírások,amelyeket az egyes kérdésekre adott válaszoknál utólag nem tudunkkeresztülvezetni. Az adott esetben az Art. 2007. január 1-jétől hatályosmódosítása előírja, hogy a havi adó- és járulékbevallásban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 8.
1
2