Keresés eredménye

7 találat a megadott alkalmi munkavállaló tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Alkalmi munkavállaló díjazása
Kérdés: Az alkalmi munkavállalóknak kifizetett díj és a közteher milyen költségnek minősül a kettős és az egyszeres könyvvitelben?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5274
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Alkalmi munkavállalói könyvvel külföldön
Kérdés: Belföldi vállalkozó külföldi partnerével szerződött építőipari munkára. A munkavégzés helye EU-s tagállam (Románia). A munka elvégzésére adott idő 2-3 hét. Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező magánszemélyeket foglalkoztathat-e a vállalkozó a munkavégzés helyén (külföldön), ha az alkalmi munkavállalói könyvbe szabályszerűen bejegyzi az adatokat? (A munkavállalók naponta visszatérnek Magyarországra az egyes napokon elvégzett munka befejezését követően.)
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4142
3. találat: Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel
Kérdés: Egy magánszemély (nem adószámos és nem minősül foglalkoztatónak, csak adóazonosító jellel rendelkezik) alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező munkavállalót foglalkoztat eseti munkára (pl. lakásfelújítás, -átalakítás). A közteherjegy vásárlásakor a magánszemély címére szóló számviteli bizonylatot kapott. A munkavégzés napjaira az értékhatárok szerinti közteherjeggyel szabályosan bejegyezte az adatokat. Az Szja-tv. szerinti adókedvezmény igénybevételéhez (a közteherjegy értékének a 75%-a) mivel kell igazolnia, hogy jogosult a kedvezmény igénybevételére? Elegendő-e a közteherjegy-vásárlást igazoló bizonylat, vagy kell egyéb nyilvántartással is igazolni? Az APEH felé kell-e valamilyen bejelentést, bevallást tenni (pl. a 0908-ason a 15-ös lap), ha igen, akkor milyen határidővel?
Részlet a válaszból: […]a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lenniük. Az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerint az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatóra is vonatkozik, hogy havonként, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4141
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása
Kérdés: A címhez kapcsolódóan a 2532. számú kérdésre adott válasz olvasása után azt gondolom, hogy a foglalkoztatónak nincs jelentési és bevallási kötelezettsége az APEH, a tb, a munkaügyi központ felé. Viszont egy másik szaklapban azt olvastam, hogy a 708-as bevallásban adatot kell közölni az alkalmi foglalkoztatásról. Hogyan és milyen módon kell ezt megtenni, mert a bevallásból és a kitöltési útmutatóból nekem nem derül ki?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3398
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Alkalmi munkavállalói könyv és minimum-járulékalap
Kérdés: A minimumjárulék-fizetési kötelezettség befolyásolni fogja-e az alkalmi munkavállalói könyvvel, illetve megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás terheit? Az a munkáltató, illetve munkavállaló, aki teljesíti a dupla minimálbér utáni járulékfizetést, milyen pluszjuttatást kap cserébe? Mi van annál a munkáltatónál, aki nem vállalja a dupla minimálbér utáni járulékfizetést, mivel a tényleges bér kevesebb mint 125 E Ft, de a munkavállaló szeretné maga után fizetni és ugyanez fordítva?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2778
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Alkalmi munkavállaló bére
Kérdés: Az egyik szaklapban olvastam, hogy az állományon kívüli dolgozók munkabéreként kell elszámolni az alkalmi munkavállalók bérét. Az alkalmi munkavállalásról szóló 1997. évi LXXIV. törvény szerint az alkalmi munkavállalóknak kifizetett munkabér és közteherjegy a számvitelben személyi jellegű egyéb kifizetés. Lehet, hogy valami elkerülte a figyelmemet? Vagy mást takar az alkalmi munkavállalók bére és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás fogalma? A szakképzési hozzájárulásnak mi az alapja az egyik, illetve a másik esetben?
Részlet a válaszból: […] A törvény szerinti alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony a tárgyévre kiadott alkalmi munkavállalói könyvvel (AM-könyv) rendelkező munkavállalóval létesíthető. A hivatkozottaknak megfelelő foglalkoztatás esetén a kifizetett munkadíj és a közteherjegy értékének együttes összegét személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni, és azt a szakképzési hozzájárulás alapjánál nem kell figyelembe venni. [A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 3. §-a alapján a szakképzési hozzájárulás alapja az Szt. 79. §-ának (2) bekezdése által meghatározott bérköltség.] A KSH által kiadott, 2004. január 1-jétől hatályos Útmutató a munkaügyi statisztikai adatszolgáltatáshoz tartalmazza és részletezi az állományba nem tartozók kereseteként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2652
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása
Kérdés: Kik tartoznak az alkalmi munkavállalóként foglalkoztatottak körébe? Lehet-e nyugdíjas, lehet-e munkaügyi központ által nem regisztrált személy? (Biztosítási jogviszonya nincs sehol.) A foglalkoztatót milyen nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettség terheli az APEH, a tb, a munkaügyi központ felé? A foglalkoztatónál az alkalmi munkavállalónak kifizetett bér, illetve közteherjegy bérköltségként és bérjárulékként könyvelendő-e, ha igen, képezi-e a kifizetett bér szakképzési hozzájárulás alapját?
Részlet a válaszból: […]figyelembevételével a kifizetőre (munkáltatóra) vonatkozó személyi jövedelemadózási kötelezettségét. A munkáltatónak a munkavállaló munkába lépésekor - naponként - az AM-könyvben a munkáltató neve és székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, a munkavégzés helye és napja, a munkakör, a kifizetendő munkadíj rovatokat kell kitöltenie. A közteherjegy helyén aláírásával igazolja a munka megkezdésének a tényét. A munkáltatónak a munkavégzés befejezésekor kell naponta a közteherjegyet a megfelelő rovatba beragasztani, és ezt követően azt aláírásával kell érvényesítenie. A munkavállalónak a tárgyévet követő január 15-éig az AM-könyvet a kiállítónak le kell adnia. Ezzel egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy magánnyugdíjpénztárral létesített-e tagsági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2532
Kapcsolódó tárgyszavak: