Prémium Magyar Állampapír eladása magánszemélynek

Kérdés:

Magánszemély tulajdonában lévő Prémium Magyar Állampapírt (kibocsátás dátuma: 2022 és 2023) adna el másik magánszemélynek a tulajdonos úgy, hogy átvezettetné a vevő számlájára. Ez a névértékből és a felhalmozott kamatból tevődne össze, mely összeget a vevő átutalással kifizetné a magánszemélynek. A kérdés az, hogy ezt az ügyletet kell-e szerepeltetni az szja-bevallásban, és ha igen, mi lesz az adózás alapja?

Részlet a válaszából: […] ...magánszemély tulajdonában lévő Prémium Magyar Állampapír (kibocsátás dátuma: 2022 és 2023) befektetési szolgáltatón keresztül átvezethető másik magánszemély számlájára. Ebben az esetben a vevő által fizetett összeg (a névérték és a felhalmozott kamat) és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Állampapír értéke

Kérdés: Egyik megbízónk garantált hozamú állampapírt kíván vásárolni, amelynek a vételi értéke jelenleg a névérték alatt van.
1. Hogyan kell nyilvántartani ezt az értékpapírt a cég könyveiben? (A vásárlási értéken névértéken vagy a lejáratkor garantált értéken?)
2. Ha ezt az értékpapírt ez a cég be akarja apportálni egy leányvállalatba vagy alapítványba, akkor mi lehet az apport értéke?
3. Mikor keletkezik a cég életében ezekből a lépésekből adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...a választ.Az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerint a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír (ilyen a garantált hozamú állampapír is) bekerülési (beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a vételár részét képező (felhatalmazott) kamat összegét.Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

Óvadéki számlára befizetett összeg

Kérdés: Társaságunk hosszú lejáratú kötvénykibocsátásból eredő kötelezettsége áll fenn a pénzintézettel szemben. A szerződés alapján társaságunknak a pénzintézetnél vezetett óvadéki számlára évente kell feltöltenie/befizetnie a szerződésben meghatározott óvadékösszegeket, amelyek összesítve majd a kötvény 2024. évi lejáratakor a törlesztésre fordítódnak. Az óvadéki bankszámlán lévő pénzügyi instrumentumokat, illetve annak hozamát (aminek egy része le van kötve betétben, egy részéért pedig államkötvény lett vásárolva) a pénzeszközök vagy a befektetett pénzügyi eszközök között kell szerepeltetni a mérlegben?
Részlet a válaszából: […] ...óvadékként lekötött összeget kell növelni (T 3854 – K 9742) egyéb kapott (járó) kamatként. Az óvadék pénzeszközökből vásárolt állampapírok kapott kamatát is hasonló módon indokolt elszámolni: T 3854 – K 9731, mint befektetett pénzügyi eszközökből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 14.

Térítés nélküli eszközátvétel, szolgáltatás-igénybevétel

Kérdés: A Számviteli Levelek 347. számában részletesen írtak a térítés nélküli eszközátadás, az ingyenes szolgáltatásnyújtás 2016. január 1-jétől megváltozott előírásairól. Kérem, hogy mutassák be azt is, mennyiben változtak a térítés nélküli átvétel, a térítés nélküli szolgáltatás-igénybevétel szabályai!
Részlet a válaszából: […] ...bevételként.Rövid példa: A társaság alapító tagja halála előtt úgy rendelkezett, hogy örökösök hiányában a birtokában lévő állampapírokat (10 db-ot) a társaság kapja meg térítés nélkül. A hagyatékként kapott állampapírok piaci értéke 3 000 E Ft....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 14.

Előző évi adatok a 2016. évi beszámolónál I.

Kérdés: Az Szt. 177. §-ának (45) bekezdése szerint a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait a módosított mérleg és eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek megfelelően kell bemutatni. Az átrendezés gyakorlatára vonatkozóan kérem a tanácsukat a következő esetben. A társaság 2015-ben alapított egy kft.-t. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a társaságba bevitt egy tárgyi eszközt, egy másik kft.-ben lévő üzletrészt, államkötvényt, amelyek könyv szerinti értéke 4,8 millió Ft, társasági szerződés szerinti értéke 5 millió forint. A törzstőkét növelte még 1 millió Ft értékben az átutalt forint összege is. Hová és hogyan kell átrendezni?
Részlet a válaszából: […] ...millió Ft, elfogadott értéke 3,2 millió Ft; az üzletrész könyv szerinti értéke 1,0 millió Ft, elfogadott értéke 0,6 millió Ft; az állampapír könyv szerinti értéke 0,8 millió Ft, elfogadott értéke 1,2 millió Ft. Az átrendezéshez eszközcsoportonként kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 18.

Alapítvány vállalkozói bevétele

Kérdés: Közhasznú alapítvány az induló tőkét államkötvényben, diszkontkincstárjegyben és befektetési jegyben tartja. A felsoroltak közül melyiknek a hozama számít vállalkozási bevételnek? Ha csak az éven túli befektetések számítanak vállalkozási tevékenységnek, változik-e a helyzet, ha ezeket rövid lejáratúvá teszi, és 2012-ben értékesíti is? Amennyiben az államkötvényeket névérték fölötti áron vásároltuk, helyesen jártunk-e el akkor, ha azokat az aktuális kamattal csökkentett áron vettük állományba az egyszeres könyvelésről a kettős könyvelésre történő átálláskor?
Részlet a válaszából: […] ...a pénzügyileg nem rendezett tételek). Az államkötvények vételárában lévő kamat azonban nem ilyen. Az egyszeres könyvvitel mellett is az állampapírok vétel­árában lévő kamatot az állampapírok beszerzésekor a befektetett pénzügyi eszközök kamatait, illetve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 10.

Magánszemély külföldről kapott 2009. évi osztaléka

Kérdés: Magánszemély ügyfelem 1999-től 100%-os tulajdonosa egy Cipruson bejegyzett gazdasági társaságnak. A társaság az eltelt időszak alatt jelentős nyereséget halmozott fel. Ügyfelem részére a ciprusi társaság a felhalmozott (elszámolt) eredményét osztalékként – ügyfelem bankszámlájára történő átutalással – 2009. év novemberében kifizette. Kérdésem, hogy alkalmazhatja-e a 2009. évi LXXVII. tv. 175. § és 231. § által módosított egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. (a továbbiakban AJM) törvény 276. §-ának (3) bekezdése értelmében a magánszemély a Ciprusról, osztalékból származó jövedelmére az Szja-tv. 66. §-a (2) bekezdésének a) pontja által előírt 10%-os adómértéket, abban az esetben is, ha nem vásárolt 2009. december 31-ig magyar állampapírt?
Részlet a válaszából: […] ...§-a szerint a 2009. január 1-jétől megszerzettjövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni. Ebbőlkövetkezően az állampapír-vásárlás (2009. évi jövedelem esetén) nem voltfeltétele a kedvezményes kulcs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 24.

Szt. 2005. évi változásai II.

Kérdés: A Számviteli Levelek 96. számában az 1959. kérdésre adott válaszban olvastam, hogy az Szt. 2005. évi változásai között vannak olyan változások is, amelyek az esetenként vitatott kérésekre adnak pontosító, kiegészítő rendelkezést. Melyek ezek?
Részlet a válaszából: […] ...évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenési leírást módosítani kell10-ről 3,3-ra. (Egyéb variációk is elképzelhetők!)9. Állampapírok értékelése [54.§ (8)-(9) bekezdése]Visszatérő kérdés volt, állampapíroknál kell-e értékvesztéstelszámolni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 3.