Keresés eredménye

6 találat a megadott alultőkésítés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Alultőkésítés
Kérdés: Egy kft. nagy összegű, nem hitelintézet felé fennálló, cégcsoporton belüli kölcsöntartozással rendelkezik. A saját tőke negatív. A fennálló kölcsöntartozás után jelentős összegű kamatot fizet minden évben. A kft. rendelkezik egy kölcsönköveteléssel is, amely szintén egy kapcsolt vállalkozással szemben áll fenn. A kölcsönkövetelés után kamatbevétele keletkezik. A kft. adótanácsadója szerint az alultőkésítés miatt csupán a kamatráfordítás és a kamatbevétel különbségével kell megnövelnünk az adóalapot. Mi ezt a törvényből nem tudjuk levezetni. Véleményünk szerint a kölcsönkövetelést csak a kötelezettségállomány számítása során vehetnénk figyelembe (ez viszont a negatív saját tőke miatt nem érinti az alultőkésítés eredményét), az alultőkésítés alapját jelentő fizetett kamat összegét pedig nem csökkenthetjük a kapott kamatok összegével. Melyik értelmezés a helyes?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7653
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Alultőkésítés
Kérdés: Kérem, legyenek szívesek ismertetni, hogy az alultőkésítés számításánál kötelezettségként a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló szállítói kötelezettség része-e a számításnak, vagy mint "az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség" nem kell a kötelezettségek körébe bevonni? A társaságiadó-törvény előírása alapján a kiszámított kötelezettség csökkenthető a követelések (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követelést) napi állományával. A kapcsolt vállalkozással szembeni vevőkövetelés része-e a követeléseknek, ezáltal csökkenthető-e a kötelezettség összege?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6379
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Alultőkésítés példákkal
Kérdés: Az alultőkésítési szabályt szíveskedjenek több példán keresztül is bemutatni, mert úgy tudom, sok könyvelő elfeledkezik ennek az alkalmazásáról.
Részlet a válaszból: […]állománya: 1260 E Ft (alapadat).Kötelezettség napi átlagos állománya: 3829 E Ft -1260 E Ft = 2569 E Ft.A kötelezettség adóévi napi átlagos állománya ugyanis csökkenthető a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követelést) között vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés adóévi napi átlagos állományának összegével.A saját tőke háromszorosát (3756 E Ft) a napi átlagos kötelezettség: 2569 E Ft nem haladja meg, így adózás előtti eredménynövelési kötelezettség nem áll fenn.2. példa1000 FtMegnevezés 2013. adóévi adatKapott kölcsön 2013. január 1. - június 30. 5000Kapott kölcsön 2013. július 1. - 2013. december 31. 2500Kapott kölcsön "X" banktól2013. január[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5947
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Alultőkésítés
Kérdés: A jegyzett tőke 20 000 E Ft, a saját tőke 14 461 E Ft. Beruházásra kaptam egy másik cégemtől kölcsönt, amire december 31-ével kiszámlázott 11 419 E Ft kamatot, amit aktiváltam a beruházásra. Ebben az esetben kell alkalmaznom az alultőkésítés szabályait vagy sem?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5911
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Alultőkésítés
Kérdés: A 3915. kérdésre adott válaszukra reagálnék. Ott a 4. bekezdésben írják, hogy a Tao-tv. 8. §-a (1) bek. j) pont, illetve (5) bek. előírásaira is figyelemmel kell lenni, akkor is, ha a tagi kölcsön után nem fizetnek kamatot. Többször foglalkoztam én is ezzel, de a törvényből én azt olvasom ki, hogy csak arra a kötelezettségre kell figyelemmel lenni, ami után az eredmény terhére kamatot fizet [Tao-tv. (5) bek. a) pont]. Akkor ez kizárja azokat, amikre nem fizet kamatot? Kérem, írják meg, hogy hogyan gondolták Önök!
Részlet a válaszból: […]ha kamatmentes) és a váltótartozást (kivéve a szállítói tartozás kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást), akkor is, ha nem lenne rá kamat, valamint minden más, a mérlegben kimutatott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fizet (kivéve a hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4077
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Alultőkésítés - kölcsönök kamata
Kérdés: Kell-e növelni az adóalapot a nem kapcsolt vállalkozástól felvett kölcsön meghatározott kamatával, ha a szerződést 2001 előtt kötötték, de a kölcsön egy részét 2001-ben folyósítja a külföldi? Kérdés az is, hogy a kamat fizetett vagy elhatárolt kamat?
Részlet a válaszból: […]követően valamennyi - a Tao-tv. 8. §-ának (5) bekezdésében megnevezett - kötelezettséget számításba kell venni. A 2001 előtti szerződés alapján folyósított kölcsön és kamata alapján is fennállhat azonban adózás előtti eredménynövelési kötelezettség, ha azt kapcsolt vállalkozás nyújtotta. Ebben az esetben azonban a korábban hatályos szabályok szerint (például[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 937
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,