Hitelviszonyon alapuló kötelezettség

Kérdés: Mit kell érteni a "Hitelviszonyon alapuló kötelezettség" alatt?
Részlet a válaszából: […] ...így fennálló kötelezettséget tekinthetjük hitelviszonyon alapuló kötelezettségnek.A kérdéshez kapcsolódóan jegyezzük meg, a Tao-tv. az alultőkésítés kapcsán a 8. § (5) bekezdésének a) pontjában írja, hogy kötelezettség a kapott kölcsön, valamint minden más,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.

Alultőkésítés

Kérdés: Egy kft. nagy összegű, nem hitelintézet felé fennálló, cégcsoporton belüli kölcsöntartozással rendelkezik. A saját tőke negatív. A fennálló kölcsöntartozás után jelentős összegű kamatot fizet minden évben. A kft. rendelkezik egy kölcsönköveteléssel is, amely szintén egy kapcsolt vállalkozással szemben áll fenn. A kölcsönkövetelés után kamatbevétele keletkezik. A kft. adótanácsadója szerint az alultőkésítés miatt csupán a kamatráfordítás és a kamatbevétel különbségével kell megnövelnünk az adóalapot. Mi ezt a törvényből nem tudjuk levezetni. Véleményünk szerint a kölcsönkövetelést csak a kötelezettségállomány számítása során vehetnénk figyelembe (ez viszont a negatív saját tőke miatt nem érinti az alultőkésítés eredményét), az alultőkésítés alapját jelentő fizetett kamat összegét pedig nem csökkenthetjük a kapott kamatok összegével. Melyik értelmezés a helyes?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 8. §-ának (5) bekezdése szerint a fizetendő kamat összege nem csökkenthető a kapott kamattal, de a kötelezettség napi átlagos állományát csökkenti a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések (ide nem értve az áruszállításból és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 19.

Tulajdonosi kölcsön apportálásával tőketartalékba helyezés

Kérdés: A kft. a jelentős összegű anyavállalati kölcsön miatt alultőkésítés címén még társasági adót is fizet. A feltőkésítés során célszerű lenne olyan nagyságú saját tőkét kialakítani (kb. 3000 millió Ft összegben), ami kiküszöbölné az adófizetést. A tulajdonosi kölcsön apportjával végre lehetne hajtani a tőkeemelést úgy, hogy a jegyzett tőke és tőketartalék aránya 10:2990 legyen? Milyen adó- és illetékterhe van az apportnak? Lehet csak a tőketartalékot növelni a tulajdonosi kölcsönből?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:99. §-ának (1) bekezdése szerint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A tulajdonosnak tagi (tulajdonosi) kölcsön nyújtásából adódóan van követelése a kft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 22.

Alultőkésítés

Kérdés: Kérem, legyenek szívesek ismertetni, hogy az alultőkésítés számításánál kötelezettségként a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló szállítói kötelezettség része-e a számításnak, vagy mint "az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség" nem kell a kötelezettségek körébe bevonni? A társaságiadó-törvény előírása alapján a kiszámított kötelezettség csökkenthető a követelések (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követelést) napi állományával. A kapcsolt vállalkozással szembeni vevőkövetelés része-e a követeléseknek, ezáltal csökkenthető-e a kötelezettség összege?
Részlet a válaszából: […] A kötelezettségbe nem kell beszámítani az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettséget akár kapcsolt vállalkozással szemben, akár független személlyel szemben áll fenn [Tao-tv. 8. §-ának (5) bekezdése].A kötelezettség napi átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.

Fedezet vagy kölcsön

Kérdés: "A" és "B" kft. kapcsolt vállalkozások. Az "A" kft. 10 000 E Ft értékben fedezetet vállal arra, hogy az összeg erejéig a bank folyószámlahitelt biztosít "B" kft. részére. A "B" kft. a hitelkeretet kimerítette, a bank pedig a fedezetet leemelte, a szerződést megszüntette. Ez esetben az adott összeg erejéig kamatmentes kölcsönszerződést köthet-e a két társaság a helyzet rendezésére? Kamatmentes kölcsön esetén a piaci kamat erejéig adóalap-növelő tétel keletkezik, és vizsgálandó az alultőkésítés is? Előfordulhat, hogy emiatt kétszer is "büntetve" vagyok? Esetleg az egész tartozásátvállalásként számolható el?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy az "A" vagy a "B" kft. kérdez. Úgy tűnik, hogy a "B" kft., ennek megfelelően válaszolunk. Amikor a bank a fedezetet vállaló "A" kft.-től leemelte a 10 000 E Ft-ot, akkor a "B" kft.-nél a bankkal szembeni kötelezettség helyébe az "A" kft.-vel szembeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.

Kamatmentes kölcsön

Kérdés: Adott egy "A" és egy "B" kft. Az "A" kft. 50%-os tulajdonos a "B"-ben. Az "A" kft. adott 10 000 000 Ft kölcsönt "B"-nek kamatmentesen. Van-e valamilyen adóalap-növelő tétel bármelyik kft.-ben a fel nem számított kamat miatt?
Részlet a válaszából: […] ...kell, "B" kft. pedig – "A" kft. által aláírt okirat birtokában – csökkentheti az adózás előtti eredményt. A másik korrekció az alultőkésítéshez kapcsolódik. "B" kft.-nek ugyanis a Tao-tv. 8. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 15.

Alultőkésítés példákkal

Kérdés: Az alultőkésítési szabályt szíveskedjenek több példán keresztül is bemutatni, mert úgy tudom, sok könyvelő elfeledkezik ennek az alkalmazásáról.
Részlet a válaszából: […] ...Ft + 36 500 E Ft + 36 500 E Ft = 456 900 E Ft.Az értékelési tartalék és az adóévi mérleg szerinti eredmény nem része a saját tőkének az alultőkésítés számításakor.A saját tőke napi átlagos állománya: 456 900 E Ft/365 nap = 1 251 780 Ft ≈1252 E Ft.A saját tőke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 25.

Alultőkésítés

Kérdés: A jegyzett tőke 20 000 E Ft, a saját tőke 14 461 E Ft. Beruházásra kaptam egy másik cégemtől kölcsönt, amire december 31-ével kiszámlázott 11 419 E Ft kamatot, amit aktiváltam a beruházásra. Ebben az esetben kell alkalmaznom az alultőkésítés szabályait vagy sem?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének j) pontja egyértelműen fogalmaz, amikor előírja, hogy az adózás előtti eredményt a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettség nélkül számított kötelezettségnek a saját tőke háromszorosát meghaladó összegével arányos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 11.

Tőkeemelés és átalakulás

Kérdés: A kft. törzstőkeemelését a cégbíróság az alábbi módon jegyezte be: változás kezdete: 2009. 06. 01. Bejegyezve (végzés kelte): 2009. 11. 04. Amennyiben 2009. 08. 31. fordulónappal átalakulástervezetet készítenek elő, a vagyonmérlegben a saját tőkét az új vagy a régi értékben kell meghatározni? Az alultőkésítés számításánál melyik dátumtól lehet a magasabb jegyzett tőke összeggel számolni?
Részlet a válaszából: […] ...összegben beszélhetünk, amikor és amilyen összegben az acégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzésre került. Ebből következik, hogy azalultőkésítés számításánál is csak akkor lehet a magasabb jegyzett tőkeösszeggel számolni, ha a tőkeemelést a cégbíróság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 18.

Alultőkésítés

Kérdés: A 3915. kérdésre adott válaszukra reagálnék. Ott a 4. bekezdésben írják, hogy a Tao-tv. 8. §-a (1) bek. j) pont, illetve (5) bek. előírásaira is figyelemmel kell lenni, akkor is, ha a tagi kölcsön után nem fizetnek kamatot. Többször foglalkoztam én is ezzel, de a törvényből én azt olvasom ki, hogy csak arra a kötelezettségre kell figyelemmel lenni, ami után az eredmény terhére kamatot fizet [Tao-tv. (5) bek. a) pont]. Akkor ez kizárja azokat, amikre nem fizet kamatot? Kérem, írják meg, hogy hogyan gondolták Önök!
Részlet a válaszából: […] Az adózás előtti eredményt a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésénekj) pontja alapján a kamattal kell növelni. Ahhoz azonban, hogy megállapítsuk -"alultőkésített-e" a vállalkozás, kötelezettségként számba kell venni a kapottkölcsönt (akkor is, ha kamatmentes), a zárt körben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.
1
2