Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott alultőkésítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alultőkésítés

Kérdés: Egy kft. nagy összegű, nem hitelintézet felé fennálló, cégcsoporton belüli kölcsöntartozással rendelkezik. A saját tőke negatív. A fennálló kölcsöntartozás után jelentős összegű kamatot fizet minden évben. A kft. rendelkezik egy kölcsönköveteléssel is, amely szintén egy kapcsolt vállalkozással szemben áll fenn. A kölcsönkövetelés után kamatbevétele keletkezik. A kft. adótanácsadója szerint az alultőkésítés miatt csupán a kamatráfordítás és a kamatbevétel különbségével kell megnövelnünk az adóalapot. Mi ezt a törvényből nem tudjuk levezetni. Véleményünk szerint a kölcsönkövetelést csak a kötelezettségállomány számítása során vehetnénk figyelembe (ez viszont a negatív saját tőke miatt nem érinti az alultőkésítés eredményét), az alultőkésítés alapját jelentő fizetett kamat összegét pedig nem csökkenthetjük a kapott kamatok összegével. Melyik értelmezés a helyes?
Részlet a válaszból: […]átlagos állományát csökkenti a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követelést) között vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7653
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Alultőkésítés

Kérdés: Kérem, legyenek szívesek ismertetni, hogy az alultőkésítés számításánál kötelezettségként a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló szállítói kötelezettség része-e a számításnak, vagy mint "az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség" nem kell a kötelezettségek körébe bevonni? A társaságiadó-törvény előírása alapján a kiszámított kötelezettség csökkenthető a követelések (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követelést) napi állományával. A kapcsolt vállalkozással szembeni vevőkövetelés része-e a követeléseknek, ezáltal csökkenthető-e a kötelezettség összege?
Részlet a válaszból: […]fenn [Tao-tv. 8. §-ának (5) bekezdése].A kötelezettség napi átlagos állománya ugyanakkor csökkenthető a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök, a követelések és az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés napi átlagos állományával. A levonható összeg számításakor azonban nem lehet figyelembe venni az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelést. Nem lehet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6379
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Alultőkésítés példákkal

Kérdés: Az alultőkésítési szabályt szíveskedjenek több példán keresztül is bemutatni, mert úgy tudom, sok könyvelő elfeledkezik ennek az alkalmazásáról.
Részlet a válaszból: […]összege: 5000 E Ft x 181 nap + 2500 E Ft x 184 nap = 937 761 E Ft + 460 000 E Ft = 1 397 761 E Ft.A bankkal szemben fennálló kötelezettséget nem kell a számításnál figyelembe venni. A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének j) pontja szerint ugyanis nem része a kötelezettségnek a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettség.A kötelezettségek napi átlagos állománya: 1 397 761 E Ft/365 nap = 3 829 482 Ft ≈ 3829 E Ft.A mérlegben kimutatott követelés napi átlagos állománya: 1260 E Ft (alapadat).Kötelezettség napi átlagos állománya: 3829 E Ft -1260 E Ft = 2569 E Ft.A kötelezettség adóévi napi átlagos állománya ugyanis csökkenthető a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követelést) között vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés adóévi napi átlagos állományának összegével.A saját tőke háromszorosát (3756 E Ft) a napi átlagos kötelezettség: 2569 E Ft nem haladja meg, így adózás előtti eredménynövelési kötelezettség nem áll fenn.2. példa1000 FtMegnevezés 2013. adóévi adatKapott kölcsön 2013. január 1. - június 30. 5000Kapott kölcsön 2013. július 1. - 2013. december 31. 2500Kapott kölcsön "X" banktól2013. január 1. - 2013. december 31. 4000Kapcsolt vállalkozástól kapott kamatmentes kölcsön2013. január 1. - 2013. december 31. 3000Kapcsolt vállalkozástól bérelt ingatlan bérleti díja2013. március 31. - április 30. 210Kapcsolt vállalkozástól bérelt ingatlan bérleti díja2013. június 30. - július 30. 210Kapcsolt vállalkozástól bérelt ingatlan bérleti díja2013. szeptember 30. - október 30. 210Kapcsolt vállalkozástól bérelt ingatlan bérleti díja2013. december 30. - 2014. január 30. 210Független félnek fizetett kamat 18Banknak fizetett kamat 15Szokásos piaci kamat % 15Piaci bérleti díj E Ft/hó 100A kötelezettségek összege: 5000 E Ft x 181 nap + 2500 E Ft x 184 nap + 3000 x 365 nap = 937 761 E Ft + 460 000 E Ft + 1 095 000 E Ft = 2 492 761 E Ft.A bankkal szemben fennálló kötelezettséget, továbbá a kapcsolt vállalkozástól igénybe vett szolgáltatás (bérlet) miatt fennálló kötelezettséget nem kell a számításnál figyelembe venni. A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének j) pontja szerint ugyanis nem része a kötelezettségnek a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettség, továbbá a Tao-tv. 8. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerint nem része a kötelezettségnek az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség.A mérlegben kimutatott követelés napi átlagos állománya: 1260 E Ft (alapadat).A kötelezettségek napi átlagos állománya: 2 492 761 E Ft/365 nap = 6 829 482 Ft ≈ 6829 E Ft - 1260 E Ft = 5569 E Ft.A kötelezettség adóévi napi átlagos állománya ugyanis csökkenthető a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések (ide nem értve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5947
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Alultőkésítés

Kérdés: A jegyzett tőke 20 000 E Ft, a saját tőke 14 461 E Ft. Beruházásra kaptam egy másik cégemtől kölcsönt, amire december 31-ével kiszámlázott 11 419 E Ft kamatot, amit aktiváltam a beruházásra. Ebben az esetben kell alkalmaznom az alultőkésítés szabályait vagy sem?
Részlet a válaszból: […]nélkül számított kötelezettségnek a saját tőke háromszorosát meghaladó összegével arányos kamattal növelni kell, függetlenül attól, hogy a kamatot az adózó az adóévben ráfordításként, vagy eszköz bekerülési értéke részeként számolta el Az aktivált kamat az eszköz bekerülési értéke részét képező kamatnak felel meg. Természetesen a növelési kötelezettség
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5911
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Alultőkésítés

Kérdés: A 3915. kérdésre adott válaszukra reagálnék. Ott a 4. bekezdésben írják, hogy a Tao-tv. 8. §-a (1) bek. j) pont, illetve (5) bek. előírásaira is figyelemmel kell lenni, akkor is, ha a tagi kölcsön után nem fizetnek kamatot. Többször foglalkoztam én is ezzel, de a törvényből én azt olvasom ki, hogy csak arra a kötelezettségre kell figyelemmel lenni, ami után az eredmény terhére kamatot fizet [Tao-tv. (5) bek. a) pont]. Akkor ez kizárja azokat, amikre nem fizet kamatot? Kérem, írják meg, hogy hogyan gondolták Önök!
Részlet a válaszból: […]hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozást (akkor is, ha kamatmentes) és a váltótartozást (kivéve a szállítói tartozás kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást), akkor is, ha nem lenne rá kamat, valamint minden más, a mérlegben kimutatott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fizet (kivéve a hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban, annak érdekében fennálló tartozást), adóévi napi átlagos állománya.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4077
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Alultőkésítés - kölcsönök kamata

Kérdés: Kell-e növelni az adóalapot a nem kapcsolt vállalkozástól felvett kölcsön meghatározott kamatával, ha a szerződést 2001 előtt kötötték, de a kölcsön egy részét 2001-ben folyósítja a külföldi? Kérdés az is, hogy a kamat fizetett vagy elhatárolt kamat?
Részlet a válaszból: […]figyelembe venni az adózás előtti eredménynövelés összegének meghatározásakor. Ezt követően valamennyi - a Tao-tv. 8. §-ának (5) bekezdésében megnevezett - kötelezettséget számításba kell venni. A 2001 előtti szerződés alapján folyósított kölcsön és kamata alapján is fennállhat azonban adózás előtti eredménynövelési kötelezettség, ha azt kapcsolt vállalkozás nyújtotta. Ebben az esetben azonban a korábban hatályos szabályok szerint (például 1997-2000 között keletkezett kötelezettségre a saját tőke négyszeresét meghaladó kölcsönre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 937
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,