Alultőkésítés

Kérdés: Egy kft. nagy összegű, nem hitelintézet felé fennálló, cégcsoporton belüli kölcsöntartozással rendelkezik. A saját tőke negatív. A fennálló kölcsöntartozás után jelentős összegű kamatot fizet minden évben. A kft. rendelkezik egy kölcsönköveteléssel is, amely szintén egy kapcsolt vállalkozással szemben áll fenn. A kölcsönkövetelés után kamatbevétele keletkezik. A kft. adótanácsadója szerint az alultőkésítés miatt csupán a kamatráfordítás és a kamatbevétel különbségével kell megnövelnünk az adóalapot. Mi ezt a törvényből nem tudjuk levezetni. Véleményünk szerint a kölcsönkövetelést csak a kötelezettségállomány számítása során vehetnénk figyelembe (ez viszont a negatív saját tőke miatt nem érinti az alultőkésítés eredményét), az alultőkésítés alapját jelentő fizetett kamat összegét pedig nem csökkenthetjük a kapott kamatok összegével. Melyik értelmezés a helyes?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 8. §-ának (5) bekezdése szerint a fizetendő kamat összege nem csökkenthető a kapott kamattal, de a kötelezettség napi átlagos állományát csökkenti a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések (ide nem értve az áruszállításból és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 19.
Kapcsolódó címke:

Alultőkésítés

Kérdés: Kérem, legyenek szívesek ismertetni, hogy az alultőkésítés számításánál kötelezettségként a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló szállítói kötelezettség része-e a számításnak, vagy mint "az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség" nem kell a kötelezettségek körébe bevonni? A társaságiadó-törvény előírása alapján a kiszámított kötelezettség csökkenthető a követelések (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követelést) napi állományával. A kapcsolt vállalkozással szembeni vevőkövetelés része-e a követeléseknek, ezáltal csökkenthető-e a kötelezettség összege?
Részlet a válaszából: […] A kötelezettségbe nem kell beszámítani az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettséget akár kapcsolt vállalkozással szemben, akár független személlyel szemben áll fenn [Tao-tv. 8. §-ának (5) bekezdése].A kötelezettség napi átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.
Kapcsolódó címke:

Alultőkésítés példákkal

Kérdés: Az alultőkésítési szabályt szíveskedjenek több példán keresztül is bemutatni, mert úgy tudom, sok könyvelő elfeledkezik ennek az alkalmazásáról.
Részlet a válaszából: […] ...Ft + 36 500 E Ft + 36 500 E Ft = 456 900 E Ft.Az értékelési tartalék és az adóévi mérleg szerinti eredmény nem része a saját tőkének az alultőkésítés számításakor.A saját tőke napi átlagos állománya: 456 900 E Ft/365 nap = 1 251 780 Ft ≈1252 E Ft.A saját tőke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 25.
Kapcsolódó címke:

Alultőkésítés

Kérdés: A jegyzett tőke 20 000 E Ft, a saját tőke 14 461 E Ft. Beruházásra kaptam egy másik cégemtől kölcsönt, amire december 31-ével kiszámlázott 11 419 E Ft kamatot, amit aktiváltam a beruházásra. Ebben az esetben kell alkalmaznom az alultőkésítés szabályait vagy sem?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének j) pontja egyértelműen fogalmaz, amikor előírja, hogy az adózás előtti eredményt a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettség nélkül számított kötelezettségnek a saját tőke háromszorosát meghaladó összegével arányos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 11.
Kapcsolódó címke:

Alultőkésítés

Kérdés: A 3915. kérdésre adott válaszukra reagálnék. Ott a 4. bekezdésben írják, hogy a Tao-tv. 8. §-a (1) bek. j) pont, illetve (5) bek. előírásaira is figyelemmel kell lenni, akkor is, ha a tagi kölcsön után nem fizetnek kamatot. Többször foglalkoztam én is ezzel, de a törvényből én azt olvasom ki, hogy csak arra a kötelezettségre kell figyelemmel lenni, ami után az eredmény terhére kamatot fizet [Tao-tv. (5) bek. a) pont]. Akkor ez kizárja azokat, amikre nem fizet kamatot? Kérem, írják meg, hogy hogyan gondolták Önök!
Részlet a válaszából: […] Az adózás előtti eredményt a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésénekj) pontja alapján a kamattal kell növelni. Ahhoz azonban, hogy megállapítsuk -"alultőkésített-e" a vállalkozás, kötelezettségként számba kell venni a kapottkölcsönt (akkor is, ha kamatmentes), a zárt körben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.
Kapcsolódó címke:

Alultőkésítés - kölcsönök kamata

Kérdés: Kell-e növelni az adóalapot a nem kapcsolt vállalkozástól felvett kölcsön meghatározott kamatával, ha a szerződést 2001 előtt kötötték, de a kölcsön egy részét 2001-ben folyósítja a külföldi? Kérdés az is, hogy a kamat fizetett vagy elhatárolt kamat?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdése j) pontja és (5) bekezdése, valamint a 29. § (10) bekezdése alapján a 2001 előtt keletkezett kötelezettség (kötött szerződés) alapján fizetett kamatot, kölcsönt utoljára abban az adóévben, amelynek utolsó napja 2003. évben van, nem kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 7.
Kapcsolódó címkék: