Bérmunka díjának elszámolása

Kérdés: Társaságunk fő tevékenysége különböző termékek előállítása. Előfordul azonban az az eset is, amikor a termék-előállítás folyamatába tartozó munkaműveletet más társasággal, bérmunka keretében végeztetünk el. Jellemzően a termelési folyamat megkezdése után kerül erre sor a befejezetlen termelésnek, illetve félkész terméknek az átadásával, esetenként a munkaművelethez szükséges vásárolt anyagokat is a bérmunkát végző rendelkezésére bocsátjuk. Más alkalommal a bérmunkát végzővel végeztetjük el a rendelkezésére bocsátott vásárolt anyagok megmunkálását, valójában a terméknek a befejezetlen termelésbe való vagy félkész termék állapotba történő hozását, majd a befejező munkákat már társaságunk végzi el. Hogyan kell ezeket nyilvántartani, elszámolni? Mi minősül az új termék előállítása érdekében végzett munkaműveletnek?
Részlet a válaszából: […] ...anyagok között kell nyilvántartásba venni, és ezért a termék értékesítésekor a bérmunkadíjjal növelt, felhasznált vásárolt anyagértéket az eladott áruk beszerzési értékeként kell kimutatni.c) Az a) pontban leírtakkal azonos – értelemszerűen – az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Nullára leírt eszköz értékesítésének könyvelése

Kérdés: A tárgyieszköz-értékesítés elszámolása 2021-től megváltozott, miszerint az egyenleget (nyereség vagy veszteség) kell kimutatni egyéb bevételként vagy egyéb ráfordításként. Kontírozáskor technikai számla használata szükséges. Abban az esetben, ha az értékesített tárgyi eszköz már 0-ra leírt, szükséges-e minden technikai lépést könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...van, és még használják azokat. (Ha nem használják azokat, akkor viszont a tárgyi eszközök közül ki kell vezetni, és hulladék-, haszonanyagértékükön a vásárolt készletek között kimutatni. Ez esetben viszont az értékesítés ellenértéke áfa nélkül árbevétel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.

Vásárolt telek – ráépített épület értékesítése

Kérdés: Egy házaspár 2017-ben vásárolt egy telket 3000 E Ft-ért. Ráépítettek egy új házat, a használatbavételi engedélyt 2019-ben kapták meg. Válás miatt 2021-ben értékesítették ezt az ingatlant (65000 E Ft-ért). Az építkezés során hitelt is felvett a házaspár (illetve kaptak állami támogatást, áfa 5%, max. 5000 E Ft). Mivel nem feleltek meg a feltételeknek, ezt az 5000 E Ft-ot vissza kellett fizetniük értékesítéskor. Az építkezés során kb. 22 000 E Ft-ról szóló számlát gyűjtöttek össze (ennyit találtak meg). Alkalmazható-e a jövedelem kiszámításakor az az elv, hogy:
–Ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevételt annak 75%-ával kell csökkenteni. E szabály alkalmazása esetén más kiadás költségként nem vonható le a bevételből. Tehát dönthetnek-e úgy, hogy e szerint adóznak?
–Illetve van-e lehetőségük egy regisztrált szakértővel becslési eljárással meghatározott beépítettanyag-értéket levonni, ha az kedvezőbb/és nagyobb lesz a 22 000 E Ft-os számlák összértékénél? Sajnos nincs meg minden számla.
–Ha választhat az adózó, hogy melyik szerint határozza meg a szerzéskori értéket (mivel 1/2 tulajdoni arányban volt az ingatlan), az is előfordulhat, hogy a volt férj az egyik, a volt feleség a másik metódus szerint számol? Törvényi hivatkozást szeretnék kérni, ha lehetősége van választani az adózónak.
Részlet a válaszából: […] ...kiadás (illeték, ügyvédi munkadíj, hirdetési, értékbecslési költség stb.). Számlák vagy annak részleges hiánya esetén a beépített anyagérték vehető figyelembe. Ennek megállapítására elfogadható a szakértői becslés is. Választható lehetőség azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 12.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések III.

Kérdés: A Számviteli Levelek 412. számában a 8018. kérdésre adott válasz folytatása.
Részlet a válaszából: […] ...módosított – alapnormaértéket;– az igazolt kilométer-mennyiség, az alapnorma és a NAV-üzemanyagár szorzataként az elismert üzemanyagértéket, amelyet össze kell vetni= a ténylegesen számlázott, a bizonylatokról kigyűjtött üzemanyag-mennyiség és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.

Helyreállítási költségek tűzkár esetén

Kérdés: Az üzemi ingatlan leégett. A biztosító megtéríti a helyreállítás költségeit. Minden helyreállítási költség egyéb ráfordítás lesz? Előfordulhat felújítás is, mivel a helyreállítási költség meghaladja az ingatlan bekerülési értékének 50 százalékát? A biztosító egy mai helyreállítást térít, nem a nyilvántartási értéket. Lehet-e időbeli elhatárolás a felújításra eső résszel? Érinti-e az elszámolás a valós értéken történő nyilvántartást?
Részlet a válaszából: […] ...értékcsökkenést elszámolni. Ha teljesen használhatatlanok, nem javíthatók, akkor piaci értékükön (jellemzően hulladék-, illetve haszonanyagértéken) át kell vezetni a vásárolt készletek közé, a nettó érték és a piaci érték közötti különbözetet (a piaci...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 26.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések

Kérdés: Az eredeti kérdést a Számviteli Levelek 409. számában a 7987. kérdés tartalmazza, emiatt itt azt nem ismételjük meg. Az eredeti kérdésre itt csak a jóléti és kulturális költségekre, az egyéb személyi jellegű kifizetésekre vonatkozik a válasz.
Részlet a válaszából: […] ...tényezőkkel módosított alapnormaértéket,– az igazolt km-mennyiség, az alapnorma és a NAV-üzemanyagár szorzataként az elismert üzemanyagértéket, amelyet össze kell vetni= a ténylegesen számlázott, a bizonylatokról kigyűjtött üzemanyag-mennyiség és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 12.

Alkatrészek javíttatási költségeinek elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a termeléshez használt eszközök működéséhez szükséges alkatrészek meghibásodás miatti javíttatását, ha eredeti, könyv szerinti értékük felhasználáskor már anyagköltségként lett leírva? Karbantartási költségként vagy készletnövelő tételként? Javításukra azért van szükség, mert ismételten tervezik a felhasználásukat. Az elszámolást könyvelési tételekkel is legyenek szívesek alátámasztani.
Részlet a válaszából: […] ...az áfa nélküli beszerzési értéken (T 511 – K 21-22, 454). A csere során kibontásra kerülő alkatrészt pedig piaci értéken, haszonanyagértéken, illetve hulladékértéken az anyagköltség csökkentésével készletre kell venni (T 227 – K 519). Akkor is készletre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 20.

Árukészlet selejtezése a tevékenység részbeni megszüntetésekor

Kérdés: A cég kereskedelmi tevékenységét a vevői igényekhez igazítja. Ennek során az érintett árukészletet részben értékesíti, az elfekvő készletelemeket pedig selejtezi. Ez utóbbi készletnél nem valószínű, hogy lesz értékesíthető hulladék. Elfogadható-e, hogy selejtezésnél hulladék nem képződik? A selejtezés társaságiadó-alapot módosító tétel?
Részlet a válaszából: […] ...törvényi előírásból az is következik, ha az árukészlet egyes elemeinek a piaci értéke nulla, mert nincs hulladékértéke, nincs haszonanyagértéke, akkor az értékvesztés összege a bekerülési, a könyv szerinti értékkel is azonos összegű lehet, és nulla értéken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: A közüzemi díjak továbbszámlázása mikor minősíthető közvetített szolgáltatásnak? A változatlan formában történő értékesítés hogyan értelmezhető, például bérbeadás esetén, ha a közüzemi szolgáltató az összes közüzemi díjat a bérbeadó részére számlázta?
Részlet a válaszából: […] ...számoljuk el. Ebből az következik, hogy nem követ el törvénysértést az a bérbeadó, amelyik a mért mennyiségeket anyagnak tekinti, és anyagértékesítést számol el, eladott áruk beszerzési értéket mutat ki.A csatornahasználati díj (ami egyértelműen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 21.

Káresemény elszámolása

Kérdés: Káreseményekkel kapcsolatosan felmerülő javítási, helyreállítási, mentési munkák ráfordításait költségként vagy egyéb ráfordításként kell elszámolni? Lehet-e egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy mikor költség, mikor ráfordítás?
Részlet a válaszából: […] ...előtti állapotában már nem használható, akkor a megsemmisült eszköz – esetlegesen visszanyerhető anyagok hulladék-, illetve haszonanyagértékével csökkentett – könyv szerinti értékét is az egyéb ráfordítások között kell elszámolni– a vásárolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 9.
1
2
3
6