Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott apport átadás-átvétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Apport átadásának/átvételének könyvelése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni 2009-ben helyesen az apport átadását, átvételét kapcsolt vállalkozásnál? 2008-tól nincs utána áfa?
Részlet a válaszból: […]időpontjára vonatkozóan a hivatkozott előírás nem ad választ. Az összemérés számviteli alapelvből az következik, hogy az apport miatti rendkívüli ráfordítással egyidejűleg kell a rendkívüli bevételt is elszámolni. De mivel szemben? Nyilvánvaló, hogy tulajdoni részesedést csak akkor lehet a könyvekben kimutatni, ha az alapítást, a tőkeemelést a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte. Ebből következően, ha az apport átadása a cégjegyzékbe történt bejegyzést megelőzően volt, akkor a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak (ideértve az apportot is) létesítő okiratban, annak a módosításában meghatározott értékét a tényleges átadáskor nem lehet részesedésként elszámolni, azt az átvevővel szembeni követelésként kell kimutatni. Amikor a cégjegyzékbe az alapított társaságot, illetve a tőkeemelést bejegyezték, akkor kell az átvevővel szembeni követelést a befektetett eszközök között részesedéseként kimutatni. Ha az apport átadása a cégbejegyzést, a tőkeemelés cégjegyzékbe történt bejegyzését követően történik, akkor az így átadásra kerülő vagyontárgyak létesítő okiratban, annak a módosításában meghatározott értéke közvetlenül növeli a részesedésként kimutatott értéket. Társaság alapításakor a létesítő okirat szerinti tag (részvényes) által átadott vagyontárgyak (ideértve az apportot is) létesítő okirat szerinti értékét az átvevőnek a tagokkal (a részvényesekkel) szembeni kötelezettségként kell kimutatnia. Így kell eljárni a jegyzett tőke emelése esetében is. Amikor a társaság alapítását, a jegyzett tőke emelését a cégbíróságon bejegyzik, akkor lehet a jegyzett tőkét könyvelni, egyrészt az előbbiek szerinti kötelezettség csökkentésével, másrészt a még be nem fizetett, apport esetén a társaság rendelkezésére még nem bocsátott összegben a tulajdonosokkal szembeni követelés kimutatásával. (Ez utóbbit nevezzük jegyzett, de még be nem fizetett tőke számlának.) Amennyiben ázsióval történik az alapítás, a tőkeemelés, a jegyzési érték és a névérték különbözeteként - a cégbejegyzést megelőzően - átadott eszközök (apport) értékét a tagnál (a részvényesnél) a jegyzett tőke fedezetére átadott eszközökkel azonos módon és időben kell, ugyanazon főkönyvi számlákra könyvelni. A társaság alapításakor a jegyzési érték és a névérték különbözete (a tőketartalékba helyezendő összeg) jogcímén ténylegesen átvett eszközök létesítő okirat szerinti értékét is az átvevőnek a tagokkal (részvényesekkel) szembeni kötelezettségként kell kimutatnia. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a jegyzési érték és a névérték különbözete (a tőketartalékba helyezendő összeg) a jegyzett tőke emeléséhez kapcsolódik. Amikor a társaság alapítását, a jegyzett tőke emelését a cégbíróságon bejegyezték, akkor a jegyzési érték és a névérték különbözete jogcímen ténylegesen átvett eszközöknek a tagokkal (részvényesekkel) szembeni kötelezettségként kimutatott összegét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4337
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,