Feleslegessé vált apport elszámolása

Kérdés: A kft. 1997. január 30-ával alakult. 2000-ben a törzstőke feltöltésre került, amelynek keretében a kft.-be nem pénzbeli hozzájárulásként 1 millió forint értékű nyomdagépet vittek be. A cég tevékenységi köre 2004. évben megváltozott, és így a nyomdagép feleslegessé vált. A kft. az elavult nyomdagépet értékesíteni nem tudja. Hogyan kell azt a könyvekben kimutatni? Ha az eszköz piaci értéke nulla, a tagokat terheli-e befizetési kötelezettség az apport erejéig? A nyomdagép nyilvántartásba vétele után elszámolható volt-e az értékcsökkenési leírás?
Részlet a válaszából: […] A tőkeemelés keretében átvett – 1000 E Ft értékbenapportként elfogadott – nyomdagépet csak akkor lehetett 2000-ben a tárgyieszközök között kimutatni, ha azt rendeltetésszerűen ténylegesen használatba isvették. A használatbavételkor meg kellett állapítani az évenként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.
Kapcsolódó címkék: