Víziközmű-szolgáltató cégnél a rendszerhasználati díj elszámolása

Kérdés: Víziközmű-szolgáltató cég kötelező közbeszerzés keretében szerzi be az elektromos áramot. Az áramkereskedőtől ún. integrált számlát kért és kap, amely számla tartalmazza a közbeszerzés eredménye szerinti kereskedelmi díjon kívül az úgynevezett rendszerhasználati díjat, valamint a jövedékiadó-tételt és a pénzeszközök tételsort is [13/2018. (XII. 15.) MEKH r.] A cég saját számviteli rendszerében külön kell-e nyilvántartani a kereskedelmi díjat és külön az azonkívüli tételeket? Ha nem, elegendő-e az analitikus nyilvántartás vezetése a kereskedői díj vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] A választ adó számára furcsa, értelmezhetetlen volt a kérdés, ezért kiegészítést kért. A kiegészítésként kapott válasz meggyőzött arról, hogy a kérdésben hivatkozott rendelet, amely a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és különdíjak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Miből áll az áramdíj?

Kérdés: Az új piaci szereplők megjelenésével az áramfogyasztáshoz kötődően három cég is számlázhat "áramot". Az egyik magát az áramhasználat rendszerhasználati díját, a másik a szállított villamos energia díját "megspékelve" energiaadóval és a szénipari szerkezetátalakítási támogatás összegével, a harmadik energiaügynöki vállalkozói díjat számláz. Mindegyik a kW-ot tekinti elszámolási mennyiségi egységnek. Ezek mindegyike könyvelhető anyagköltségnek, mint az energia (az áram) költsége?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ a fogyasztó szempontjából adjuk meg. Afogyasztó áramot (elektromos energiát) vásárol, amelyet anyagköltségként kellelszámolni. Az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése alapján az eszköz bekerülésiértékének részei az eszköz megszerzése érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 13.
Kapcsolódó címkék: