Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott áramdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Áramfogyasztás továbbszámlázása

Kérdés: A kft. az áramszolgáltatóval kötött megállapodás alapján 2 mérőórát létesít. Az egyik mérőóra a saját fogyasztását, a másik a kft. székhelye melletti bt. fogyasztását mérné. Ezt számlázná ki a kft. a bt. részére. A bt. csak az áramszolgáltatást kapja, ingatlan-bérbeadás nem történt. A számla kiállításakor a kft.-nek szerepeltetnie kell-e a számlán a "számla közvetített szolgáltatást tartalmaz" szöveget? Jogosult-e a kft. az áramszolgáltatás kiszámlázására? Megteheti-e a kft., hogy az áramdíjon felül hálózat-fenntartási költséget is számlázzon? Milyen tevékenységi kört kell felvennie a cégnek, hogy a fentieket számlázni tudja?
Részlet a válaszból: […]álláspontja a mérvadó. Szerintünk az áramszolgáltatónak kell a fogyasztó felé számláznia, nem iktatható közbe a kft. mint aláram-szolgáltató. Ha mégis, akkor a bt. áramfogyasztását a kft. egy az egyben számlázhatja tovább a bt.-nek, a számlán feltüntetve, hogy közvetített szolgáltatás a számlázott teljes összeg. Az áramszolgáltató által számlázott összegre a kft. nem számíthat fel hálózat-fenntartási költséget.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4840

2. találat: Áramdíj költségkénti elszámolása

Kérdés: A 4625. számú kérdésre adott válaszuk alapján az áramdíjszámlákon feltüntetett díjaknak csak egy része anyagköltség. Ezzel szemben a 2833., a 3708., a 3893. és a 4255. kérdésekre adott válaszok alapján az eszköz bekerülési értékének részei az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek is. Kérem a 4625. számú kérdésre adott válasz pontosítását az előbbiek alapján!
Részlet a válaszból: […]tekinteni, ezek összegét mint igénybe vett szolgáltatások költségeit kell kimutatni. Ezen válaszunkat azonban nincs okunk, lehetőségünk megváltoztatni, mert akkor az Szt. 47. §-ában előírtakat sértenénk meg. A kérdés helyesen idézi a törvényi előírást, mely szerint az eszköz bekerülési értékének részei az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek is. A kérdésből viszont az következik, hogy a kérdező az "egyedileg hozzákapcsolható tételek" követelménytől eltekintett, vagy azt sajátosan értelmezi. Például az elosztói alapdíj fix összegben meghatározott értéke miként rendelhető hozzá az áramfogyasztás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4693
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Miből áll az áramdíj?

Kérdés: Az új piaci szereplők megjelenésével az áramfogyasztáshoz kötődően három cég is számlázhat "áramot". Az egyik magát az áramhasználat rendszerhasználati díját, a másik a szállított villamos energia díját "megspékelve" energiaadóval és a szénipari szerkezetátalakítási támogatás összegével, a harmadik energiaügynöki vállalkozói díjat számláz. Mindegyik a kW-ot tekinti elszámolási mennyiségi egységnek. Ezek mindegyike könyvelhető anyagköltségnek, mint az energia (az áram) költsége?
Részlet a válaszból: […]bekerülési értékének részei az eszköz megszerzése érdekében felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek is. Ez igaz az áram bekerülési értékére vonatkozóan is. Ezért a jogszabályi előírás alapján az áramdíjszámlákon külön felszámított rendszerhasználati díjak, mint az átvitelirányítási díj, a rendszerszintű szolgáltatás díja, az elosztói forgalmi díj, az elosztói veszteség díja, a menetrend-kiegyensúlyozási díj, továbbá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4255
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Víz-, gáz-, áramdíj közvetítése

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a bérbeadónál a bérlő által fogyasztott víz, gáz, áram díját? Lehet-e ez esetben közvetített szolgáltatásról beszélni?
Részlet a válaszból: […]nem mért mennyiség alapján, hanem átalány, alapterület, létszám stb. figyelembevételével történik a számlázás, akkor a víz-, gáz-, áramszolgáltató számláját a bérbeadó mint saját szolgáltatása érdekében igénybe vett és felhasznált anyagköltséget köteles elszámolni. (A statisztikai, számviteli előírások szerint ugyanis a saját célra használt víz, gáz, áram díját anyagköltségként kell elszámolni.) Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 37. számában - 2002. 06. 20.): Olvasónk véleménye szerint a Számviteli Levelek 4. számában az 59. kérdésre adott válasszal ellentétben, a társaságuk tevékenységi körébe (lakás- és helyiség-bérbeadás) egyáltalán nem tartozó, kizárólag közvetítés céljából megrendelt és nem mért fogyasztás alapján továbbszámlázott közüzemi szolgáltatás (víz-, gáz-, áram- és fűtésdíj) is közvetített szolgáltatás. Véleménye szerint az Szt. csak azt írja elő, hogy mi a közvetített szolgáltatás, és nem szab korlátokat azzal, hogy a továbbterhelt szolgáltatás milyen módon történik. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasó! Válaszunk a közvetített szolgáltatás sajátos formáját ismertette. A közvetített szolgáltatásnak az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 1. pontja szerinti fogalmából csak egy kritériumot emelünk ki: a gazdálkodó az általa vásárolt szolgáltatást változatlan formában értékesíti. És ezen kiemelés mellett utalunk a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem követelményére [az Szt. 165. §-ának (1)-(2) bekezdése], mely szerint csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján lehet könyvelni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza. Amikor a közüzemi vállalkozások Olvasónk társasága felé számláznak, akkor a fogyasztást mért adatok (m3, kW, térfogatköbméter) alapján állapítják meg. Ha például a bérlők felé a vízfogyasztást Önök a bérlemények alapterülete, vagy a bérlők száma alapján terhelik tovább, akkor az igénybe vett szolgáltatást már nem változatlan formában közvetítik, még akkor sem, ha X köbméter vízfogyasztást számláznak. Ugyanis ez az X köbméter vízfogyasztás nem az adott bérlő tényleges fogyasztásával egyezik meg, mert ez csak valamilyen módon számított adat. Ha vízfogyasztásnak számlázzák, akkor - az előbbiekből következően - vétenek a bizonylati elv alapkövetelményének, a számla nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza, az ilyen számla könyvelésével pedig a bizonylati fegyelmet is megsértik. A közüzemi szolgáltatásoknál a változatlan formában történő értékesítésnek mindenképpen az a feltétele, hogy a fogyasztást ugyanolyan módon állapítsa meg az, aki közvetít,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 59