Magasabb áram/gázdíj számlázása

Kérdés: Cégünk belföldi áfaadóalany. A telephely, ahol dolgozunk, bérlemény. A telephelyen több bérlő is bérel üzlethelyiséget, műhelyt. A bérbeadó havonta a bérleti díjon túl a közüzemi szolgáltatásokat is továbbhárítja (közvetített szolgáltatás). Anapokban kaptunk levelet a bérbeadótól, hogy a villamos energia drasztikus emelkedése miatt 2022. évtől az áram díja (is) a jelenlegi díj háromszorosa lesz. A bérbeadó a közüzemi számlán szereplő áram/gáz díj árát azon az áron számlázhatja felénk, ahogyan ő is kapja, vagy akár 5-szörös áron is? Erre vonatkozóan van-e bármilyen törvényi szabályozás? Áramdíj esetén az Áfa-tv. hatályán kívüli tételt (pénzeszköz továbbszámlázása) a bérbeadónak áfásan kellene továbbszámláznia felénk, vagy ahogyan ő is kapja az áramszolgáltatótól, áfás és áfamentes tételként?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés egésze valójában nem számviteli-adózási téma, az utolsó kérdés kivételével. Az utolsó kérdés viszont érthetetlen! Áramdíj esetében nincs az Áfa-tv. hatályán kívüli tétel, ezért nem lehet pénzeszköz továbbszámlázásáról beszélni. Ha a bérbeadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Magánszemély bérbeadó számlája alapján az áramdíj elszámolása

Kérdés: A kft. magánszemélytől bérli az ingatlant, amelyben gazdasági tevékenységet folytat. A bérbeadó számlát állít ki a bérleti díjról, amely alanyi mentes. A gazdasági tevékenység nagy összegű áram közüzemi költséggel működik. A bérbeadó nem járul hozzá, hogy a mérőórát a bérbevevő nevére átírassa. A szerződésben rögzítve van, hogy a bérbe-adó minden hónapban a megkapott számlát, amelyen ő szerepel vevőként és a kft. számlafizetőként, átadja a kft.-nek. A kft. a megkapott bérleti számla alapján kívánja elszámolni a bérleti díjat, míg a közüzemi ellátótól kapott tényleges fogyasztásról szóló számla és szerződés alapján kívánja elszámolni az áramköltséget, és levonásba helyezni az áramszámla áfatartalmát. Helyesen jár el? Amennyiben nem, van-e lehetőség arra, hogy ne essen el sem a magas összegű költség, sem az áfa levonásba helyezésétől?
Részlet a válaszából: […] ...törekszik, de adócsalást követ el a magánszemély is, és emellett a kft. még a számviteli fegyelmet is megsérti.A közüzemi díjról (az áramdíjról) a számlát a magánszemély bérbeadó kapja, az az ő nevére szól, így költségként neki kellene elszámolnia. Mivel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 16.

Elektromos autók áramdíjának könyvelése

Kérdés: A céges elektromos autók használatához felszerelt mérőóra alapján kapott számlában felszámított áram üzemanyagköltség vagy áramdíj? Amennyiben a cég az autó magáncélú használatát (is) engedélyezi, és nem kéri a felmerült költségeinek a megtérítését, abban az esetben is anyagköltség, vagy az már személyi jellegű juttatás? Belső szabályzat csak a maximálisan magáncélra megtehető kilométert korlátozza, nincs útnyilvántartási kötelezettség.
Részlet a válaszából: […] ...juttatásokat a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni. A céges elektromos autók használata során azonban nemcsak az áramdíj jelenlik meg költségként, de - többek között - számolni kell az elektromos autó bekerülési értéke alapján számított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 5.

Közös költség bizonylata

Kérdés: Egy társasház tagjai (tulajdonosai) kizárólag vállalkozások. A közös költségekről (áramdíj, vízdíj, őrzési díj, képviseleti díj stb.) a társasház nevére érkeznek a számlák. Milyen bizonylatot állíthat ki a társasház a tulajdoni hányad arányában a közgyűlés által megállapított közös költségekről? Tekintettel arra, hogy a társasház a szolgáltatásokat nem saját nevében nyújtja, nem kötelezett számla kiállítására. Ennek ellenére állíthat ki számlát? Lehet-e a közös költség elszámolásának szabályszerű bizonylata a tulajdonos vállalkozások könyvelésében a díjbekérő (pro forma számla)? A számviteli törvény 166. §-ában előírt adattartalmú számviteli bizonylat lehet-e a tulajdonos vállalkozások könyvelési nyilvántartásában a közös költség elszámolásának szabályszerű bizonylata, a bizonylatot szigorú számadás alá kell-e vonni?
Részlet a válaszából: […] A választ a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht.) 47. §-ában foglaltakkal kezdjük. E szerint a közös képviselőnek a számviteli szabályok szerint évente költségvetési javaslatot kell készítenie, amely tartalmazza:- a közös tulajdonnal kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 19.

Víziközmű-szolgáltató cégnél a rendszerhasználati díj elszámolása

Kérdés: Víziközmű-szolgáltató cég kötelező közbeszerzés keretében szerzi be az elektromos áramot. Az áramkereskedőtől ún. integrált számlát kért és kap, amely számla tartalmazza a közbeszerzés eredménye szerinti kereskedelmi díjon kívül az úgynevezett rendszerhasználati díjat, valamint a jövedékiadó-tételt és a pénzeszközök tételsort is [13/2018. (XII. 15.) MEKH r.] A cég saját számviteli rendszerében külön kell-e nyilvántartani a kereskedelmi díjat és külön az azonkívüli tételeket? Ha nem, elegendő-e az analitikus nyilvántartás vezetése a kereskedői díj vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...a víziközmű-szolgáltató cég az áramkereskedő cég számlája szerinti - áfa nélküli - teljes összeget köteles a könyvelésében áramdíjként elszámolni, beleértve a kialkudott kereskedelmi díjon kívül a rendszerhasználati díjat, a jövedékiadó-tételt és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: A közüzemi díjak továbbszámlázása mikor minősíthető közvetített szolgáltatásnak? A változatlan formában történő értékesítés hogyan értelmezhető, például bérbeadás esetén, ha a közüzemi szolgáltató az összes közüzemi díjat a bérbeadó részére számlázta?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolódnak. Jelen válaszban a bérbeadó és a bérlő közötti kapcsolatra koncentrálunk.A közüzemi díjaknál (a víz-, a gáz-, az áramdíjnál) változatlan formában történik a közvetítés akkor, ha például a közüzemi szolgáltató a fogyasztott és órával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 21.

Közüzemidíj-túlfizetés

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a 2017. évben az előző évi közüzemi díj túlfizetése miatt kapott kompenzálást?
Részlet a válaszából: […] ...által havonta - kalkulált összegben - számlázott közüzemi díjat a havi számlák alapján kell költségként elszámolni: a vízdíjat, az áramdíjat, a gázdíjat anyagköltségként, a csatornahasználati díjat igénybe vett szolgáltatás költségeként. A mért adatok alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 13.

Rezsiköltségek továbbszámlázása

Kérdés: A Számviteli Levelek 350. számában a 7055. kérdésre adott válaszban a közös költség megtérítése kapcsán azt írták, hogy az nem közvetített szolgáltatás, viszont azt sugallják, hogy az árbevétel, amikor azt írták, "annak a fedezetét a tulajdonosnak a bérleti díjban kell megkapnia". A válaszban elfelejtettek kitérni arra, hogy az is törvényes megoldás, ha a közös költséget csupán pénzügyileg közvetítik, és azt nem számlázzák, így az nem árbevétel, és nem is képezi az iparűzési adó alapját. Arról is kellett volna írni a válaszban, hogy a közös költség nagy része energiaköltség, így azt - a társasház éves adatai alapján - anyagköltségként számolta el, és csökkenti az iparűzési adó alapját.
Részlet a válaszából: […] ...közüzemi szolgáltatások nagy része energiaköltség. Ebben egyetértünk, ha ezt a tulajdonos továbbszámlázza, akkor vízdíjat, gázdíjat, áramdíjat kell, hogy számlázzon (amit ugyan a szakma széles köre a közüzemi szolgáltatás jellegéből adódóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 13.

Energiaadó, rendszerhasználati díj elszámolása

Kérdés: Termelőtevékenységet folytató vállalkozás főként a gépek működtetéséhez igénybe vett villamos­energia-szolgáltatás számlájában szereplő energiaadó, rendszerhasználati díjak és támogatás címén kiszámlázott "pénzeszközök", és az üzemcsarnok, valamint az irodák fűtéséhez igénybe vett gázszolgáltatási számlában szereplő biztonsági készletezési díj és az energiaadó helyes könyvviteli elszámolását kéri.
Részlet a válaszából: […] ...felvetettekre az Szt. 47. §-a (4) bekezdésének e) pontja 2012. január 1-jétől általános választ ad. E szerint (az adott esetben) az áramdíj, a gázdíj, a vízdíj, illetve a csatornahasználati díj bekerülési (beszerzési) értékének részét képezik földgáz,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 4.

Áram-felülvizsgálati szolgáltatás

Kérdés: A kft. igénybe vett egy áram-felülvizsgálati szolgáltatást, amelynek keretében megállapították, hogy az áramszolgáltató magasabb díjakat számított fel az indokoltnál. Ezért a szolgáltató 2012. januártól kezdődően 2014. április hóig minden egyes hónapra kiállított egy-egy helyesbítő számlát. A számla kelte: 2014. 05. 12. A helyesbítések okozta áramköltség-csökkenést számvitelileg melyik üzleti év(ek)hez kell hozzárendelni? Ha az összemérés elvből indulok ki, akkor az elszámolási időszakokhoz. Ez viszont azt jelenti, hogy 2014-ben kell könyvelni a 2012., a 2013. éveket érintő számlákat is? Emiatt önrevíziózni kell ezen évek társasági adóját, helyi iparűzési adóját is? Nincs valamilyen lehetőség - a speciális helyzetre tekintettel -, hogy minden számlát 2014. évre könyveljünk? Mint az áfánál, az adóalap csökkenése miatt nem kell az áfabevallást önrevíziózni.
Részlet a válaszából: […] ...években) kisebb összegű lett volna az áramszolgáltató számlájában felszámított díj, és ebből következően a társaságnál elszámolt áramdíj, áramköltség. Így az áram-felülvizsgálati szolgáltatás "eredményével" az érintett évek anyagköltségét kell csökkenteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 4.
1
2
3
4