Magánszemély bérbeadó számlája alapján az áramdíj elszámolása

Kérdés: A kft. magánszemélytől bérli az ingatlant, amelyben gazdasági tevékenységet folytat. A bérbeadó számlát állít ki a bérleti díjról, amely alanyi mentes. A gazdasági tevékenység nagy összegű áram közüzemi költséggel működik. A bérbeadó nem járul hozzá, hogy a mérőórát a bérbevevő nevére átírassa. A szerződésben rögzítve van, hogy a bérbe-adó minden hónapban a megkapott számlát, amelyen ő szerepel vevőként és a kft. számlafizetőként, átadja a kft.-nek. A kft. a megkapott bérleti számla alapján kívánja elszámolni a bérleti díjat, míg a közüzemi ellátótól kapott tényleges fogyasztásról szóló számla és szerződés alapján kívánja elszámolni az áramköltséget, és levonásba helyezni az áramszámla áfatartalmát. Helyesen jár el? Amennyiben nem, van-e lehetőség arra, hogy ne essen el sem a magas összegű költség, sem az áfa levonásba helyezésétől?
Részlet a válaszából: […] ...törekszik, de adócsalást követ el a magánszemély is, és emellett a kft. még a számviteli fegyelmet is megsérti.A közüzemi díjról (az áramdíjról) a számlát a magánszemély bérbeadó kapja, az az ő nevére szól, így költségként neki kellene elszámolnia. Mivel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 16.

Áramfogyasztás továbbszámlázása

Kérdés: A kft. az áramszolgáltatóval kötött megállapodás alapján 2 mérőórát létesít. Az egyik mérőóra a saját fogyasztását, a másik a kft. székhelye melletti bt. fogyasztását mérné. Ezt számlázná ki a kft. a bt. részére. A bt. csak az áramszolgáltatást kapja, ingatlan-bérbeadás nem történt. A számla kiállításakor a kft.-nek szerepeltetnie kell-e a számlán a "számla közvetített szolgáltatást tartalmaz" szöveget? Jogosult-e a kft. az áramszolgáltatás kiszámlázására? Megteheti-e a kft., hogy az áramdíjon felül hálózat-fenntartási költséget is számlázzon? Milyen tevékenységi kört kell felvennie a cégnek, hogy a fentieket számlázni tudja?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egy megjegyzés: a válaszadó számáramegmagyarázhatatlan, értelmezhetetlen a kérdésben körülírt konstrukció!Véleményünk szerint a kérdésben leírtakhoz kapcsolódóan azáramszolgáltató álláspontja a mérvadó. Szerintünk az áramszolgáltatónak kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 16.

Áramdíj költségkénti elszámolása

Kérdés: A 4625. számú kérdésre adott válaszuk alapján az áramdíjszámlákon feltüntetett díjaknak csak egy része anyagköltség. Ezzel szemben a 2833., a 3708., a 3893. és a 4255. kérdésekre adott válaszok alapján az eszköz bekerülési értékének részei az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek is. Kérem a 4625. számú kérdésre adott válasz pontosítását az előbbiek alapján!
Részlet a válaszából: […] ...Számviteli Levelek 223. számában a 4625. kérdésre adottválaszban azt írtuk, hogy az áramdíjszámlákon feltüntetett azon díjakat,fizetendő összegeket, amelyeket a fogyasztás mennyisége arányában határoznakmeg (például az elosztói alapdíj vagy az energiaadó), azokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 9.
Kapcsolódó címkék:  

Miből áll az áramdíj?

Kérdés: Az új piaci szereplők megjelenésével az áramfogyasztáshoz kötődően három cég is számlázhat "áramot". Az egyik magát az áramhasználat rendszerhasználati díját, a másik a szállított villamos energia díját "megspékelve" energiaadóval és a szénipari szerkezetátalakítási támogatás összegével, a harmadik energiaügynöki vállalkozói díjat számláz. Mindegyik a kW-ot tekinti elszámolási mennyiségi egységnek. Ezek mindegyike könyvelhető anyagköltségnek, mint az energia (az áram) költsége?
Részlet a válaszából: […] ...hozzákapcsolható tételek is. Ez igaz az áram bekerülési értékérevonatkozóan is.Ezért a jogszabályi előírás alapján az áramdíjszámlákonkülön felszámított rendszerhasználati díjak, mint az átvitelirányítási díj, arendszerszintű szolgáltatás díja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 13.
Kapcsolódó címkék:  

Víz-, gáz-, áramdíj közvetítése

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a bérbeadónál a bérlő által fogyasztott víz, gáz, áram díját? Lehet-e ez esetben közvetített szolgáltatásról beszélni?
Részlet a válaszából: […] ...57. kérdésekre adott válaszokhoz. A bérbeadó és a bérlő közötti szerződéses viszony dönti el, hogy a bérbeadó a víz-, a gáz-, az áramdíjat a bérlőre átháríthatja-e vagy sem.Amennyiben külön szerződésben úgy állapodtak meg, hogy a bérleti díjon felül a bérlő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 22.