Áfa-tv. szerinti árfolyam használata

Kérdés: Az Szt. 60. §-a (5a) bekezdésének számviteli politikában történő választása azt is jelenti, ha egy belföldi szállító által devizában kiállított, általunk befogadott szállítói számlában pl. KHB banki devizaeladási árfolyamon határozzák meg a számlában feltüntetett áfát, akkor társaságunk ezen az árfolyamon könyvelheti az adott számlát és annak áfáját, annak ellenére, hogy egyébként társaságunk az MNB-középárfolyamot választotta? Azaz nem kell az MNB-árfolyamon könyvelnünk, és árfolyam-különbözet elszámolásával "ráállnunk" a számlában szereplő áfa összegére, hanem egy tételben, a számlában szereplő árfolyam alkalmazásával is tudjuk könyvelni az áfát?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy igen, de feltétel, hogy a szállító helyes, az Áfa-tv. 80. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti eladási árfolyamot alkalmazott.Az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése az egyszerűsítés jegyében született. Éppen azért, hogy az áfa (a fizetendő és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Kínai import bekerülési árfolyama

Kérdés: Kínából rendelt áruk esetében hogyan szerepeltessük az ügyletet a 2020. december 31-i nyilvántartásunkban?
1. eset: 2020. 11. 12. a kínai számla dátuma; 2020. 12. 26. a kínai szállítási számla dátuma; 2021. 01. 08. a magyar vámolás dátuma. Az áru ellenértéke 2020-ban kiegyenlítésre került. Szerződést nem kötöttünk a kínaival. Alkalmazott árfolyam, amennyiben nem történik évváltás: a vámhatóság importtal kapcsolatos áfát is megállapít, tehát ez az árfolyam az importáru bekerülési árfolyama is. Ebben az esetben melyik árfolyamot kell a bekerülési érték árfolyamaként meghatározni?
2. eset: 2020. 11. 30. a kínai számla kelte; 2021. 01. 07. a kínai szállítási számla dátuma; 2021. 01. 05. a magyar vámolás dátuma. Egyebekben, mint az 1. esetben. Melyik árfolyamot kell a bekerülési érték árfolyamaként meghatározni?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján a szerződés szerinti teljesítési napra vonatkozó árfolyamot. Probléma azonban az, hogy nincs szerződés! De kell, hogy legyen teljesítési napja, amikor a magyar fél a kínai eladótól (szállítójától) az árut átveszi. Ha ez sincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 25.
Kapcsolódó címkék:  

Devizában számlázott tételek árfolyama

Kérdés: Partnerünk az általa nyújtott szolgáltatásokat, értékesített termékeket euróban számlázza. Cégünk forintban vezeti a könyveit. A számlázás gyakran hetekkel később történik, mint maga a teljesítés. A számlát sem a teljesítés napjával állítják ki. A számlázott eurót milyen árfolyamon kell forintra átszámítva könyvelni? Mennyiben változik ez, ha a szolgáltatásokról elszámolási időszakonként kerül a számla kiállításra?
Részlet a válaszából: […] ...a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a vállalkozás által választott - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni. Ehhez - természetesen - szükséges, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 9.
Kapcsolódó címke:

Importált termék árfolyama

Kérdés: A Számviteli Levelek 397. számában megjelent 7799. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan kérdezik: Sajnos a Kínából beszerzett áruk esetében nincs adásvételi szerződés, csak számla (amelyen csak egy keltezés van), és a vámmal kapcsolatos dokumentumok, amelyeken csak a paritás szerepel. Ebben az esetben hogyan határozza meg a teljesítés időpontját?
Részlet a válaszából: […] ...vámkezelés időpontját tekintjük teljesítési időpontnak, akkor a vámkezelés időpontjában érvényes, a magyar cég által választott USD-árfolyamon kell az importbeszerzés értékét meghatározni.Ha azonban a kárveszéllyel kapcsolatos felelősség már a vámkezelés előtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 31.
Kapcsolódó címkék:  

Importált termék árfolyama

Kérdés: Cégünk terméket importál Kínából. A vámkezelés Magyarországon történik. Helyesen járunk-e el, ha az USD-ben kiállított számla forintértékét a vámhatározat dátumával határozzuk meg (a számviteli politikában meghatározott árfolyamon)? Ha például Szlovéniában vámkezelik, akkor a fuvarparitásnak megfelelő árfolyamot kell alkalmazni? Pl. CIF- vagy CFR-paritás esetén azzal a dátummal könyvelem (teljesítés napja), amikor a hajóból kirakodnak (amikor az áru áthalad a hajókorlát fölött)?
Részlet a válaszából: […] ...(a szállítóval szembeni USD-tartozást) a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a cég által választott - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni. (A kötelezettség forintban kimutatott áfa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 13.
Kapcsolódó címkék:  

Ugyanazon a napon két árfolyam

Kérdés: Társaságunk 2016-ban módosítaná a számviteli politikáját az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése alapján. Ez azt jelentené, hogy a számlázásban előfordulna, hogy ugyanazon a napon, tárgynapi teljesítési dátummal kell kiállítani a devizás vevőszámlákat, a délelőtti számlakiállításnál még a megelőző napi árfolyammal, délután viszont már az aznapi árfolyammal. Adózási állásfoglalásban megerősítést találtunk arra, hogy ez áfa szempontjából elfogadható. Kérjük annak a megerősítését, hogy számviteli szempontból elfogadható-e, ha két különböző árfolyamot használnánk azonos keltű számlák esetében! Ha a társaság devizában vezeti a könyveit, akkor változna az eset megítélése?
Részlet a válaszából: […] ...rögzített döntése alapján - alkalmazható az Áfa-tv.-nek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyam.A hivatkozott előírás tehát lehetővé teszi, hogy a számviteli elszámolásokban - bár az Áfa-tv., illetve az Szt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 14.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldre történő értékesítés helyesbítésekor az árfolyam

Kérdés: Cégünk üres patronokat, tonereket értékesít az EU-ba. Ezeket megtöltve lehet majd értékesíteni. A számla az értékesítéskor elkészül, az áruval együtt szállítják. Megérkezés után kiderül, hogy sok termék összetört, nem használható, de voltak olyanok is, amelyeket nem számláztak. Számlával egy tekintet alá eső okiratot készítettünk, amelyen "+" tételként szerepelnek a lemaradt áruk, "-" tételként az összetört, nem használható áruk. Helyesen jártunk el? Az eredeti számlázáskori árfolyamon könyvelünk, azzal a dátummal, amikor a vevő kézhez veszi a helyesbítő számlát. Ha csak az összetört, nem használható áru negatív értékét kell rendezni, rendezhető-e utólag adott árengedményként? Ha lehet, akkor a számlázott árengedményt a számla kiállításának napi árfolyamán szerepeltetem a könyvelésben? A számlázott árengedményt az áfabevallásban, az összesítő bevallásban jelenteni kell? A használhatatlan árukat nem szállítják vissza. Ezekről az árukról cégünk elkészítheti a selejtezési jegyzőkönyvet az EU-s vevő jelentése alapján?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti számla devizában tartalmazza az ellenértéket, amelyet a szerződés szerinti teljesítés napján érvényes, választott devizaárfolyamon forintra kell átszámítani. Ha a szerződés szerinti teljesítés időpontja a külföldi vevő által történt átvétel időpontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Áfatörvény szerinti árfolyam használata

Kérdés: Ha a vállalkozás él az Szt. biztosította lehetőséggel, és külföldi pénzértékben meghatározott követelései és kötelezettségei forintértékét az Áfa-tv. szerinti árfolyam használatával határozza meg - a vállalat egyébként az MNB-árfolyamot használja -, akkor melyik napi árfolyamokon történik az alábbi tételek forintosítása: Közösségen belüli, Közösségen kívüli termékértékesítés különböző paritások mellett, és ezen értékesítések helyesbítő számláinak forintosítása, továbbá Közösségen belüli, Közösségen kívüli szolgáltatásnyújtás, és az erről készült helyesbítő számla forintosítása?
Részlet a válaszából: […] ...válasznál abból indulunk ki, hogy a kérdező cég az Áfa-tv. 80. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint az MNB hivatalos árfolyamát választotta, és erről a döntéséről az állami adóhatósághoz előzetes bejelentést tett, továbbá számviteli politikájában az Szt. 60...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 11.
Kapcsolódó címke:

Áfabevallás, könyvelés eltérő árfolyamon

Kérdés: Az április havi áfabevallás ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy az importhoz kapcsolódó számla nem a vámhatározat szerinti árfolyamon került a könyvekbe, hanem a számla kelte szerinti árfolyamon. Az ügyfél az áfabevallás kapcsolódó sorában ugyan az adott hónapban a vámhatározatok szerint megfizetett áfát tüntette fel visszaigényelhető áfaként, de azt sem a pénzügyi, sem a főkönyvi moduljából nem tudja analitikával alátámasztani. Az ügyfél könyvelője nem tekinti jelentősnek az eltérést, majd azt válaszolta, hogy a helyes könyvelés elvégzése nem fedezi a befektetett munkát. Az ügyvezető a könyvelő válaszát elfogadta. Kérdéseink: Az áfabevallás és a főkönyvi könyvelés közötti elérés megengedett? A NAV tételesen ellenőrzi az áfabevallások egyezőségét? Az ügyvezetőnek, a beszámolót összeállító, illetve elektronikusan megküldő könyvelőnek mi a felelőssége a beszámolóért?
Részlet a válaszából: […] ...kiderül, ha két jogszabály (jelenesetben az Szt. és az Áfa-tv.) valamely kérdést eltérő módon (eltérőteljesítési időponttal, eltérő árfolyam használatával) szabályoz, abból csakproblémák adódnak, amelyek - a rosszabbik esetben - akár mulasztási bírságkiszabásához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.
Kapcsolódó címkék:    

Lekötött euróbetét árfolyama

Kérdés: Társaságunk lekötött euróbetéttel rendelkezik, forintban vezetjük a könyveinket, MNB-középárfolyamot használunk. A 2011. év folyamán euró ellenében értékesített tárgyi eszközt a partner 2011 júliusában kiegyenlítette, az aktuális MNB-árfolyamon vette nyilvántartásba, majd annak egy részét egy hét múlva euróban lekötötte, a lekötés napján szereplő MNB-középárfolyamon könyvelte, így nem realizált árfolyam-különbözet keletkezett. 2011. és 2012. év folyamán többször feloldott és lekötött. Év végén átértékelték. Helyesen jártak el? Az év közben nem realizált árfolyamnyereség beállítható társaságiadó-alapot csökkentő tételként?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján a devizaszámlárakerülő devizát a bekerülés napjára vonatkozó - választott - devizaárfolyamonátszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni. Ez akérdésben leírt esetben azt jelenti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.
1
2
3
4