Keresés eredménye

32 találat a megadott árfolyam tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Importált termék árfolyama
Kérdés: A Számviteli Levelek 397. számában megjelent 7799. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan kérdezik: Sajnos a Kínából beszerzett áruk esetében nincs adásvételi szerződés, csak számla (amelyen csak egy keltezés van), és a vámmal kapcsolatos dokumentumok, amelyeken csak a paritás szerepel. Ebben az esetben hogyan határozza meg a teljesítés időpontját?
Részlet a válaszból: […]tűnik, hogy a vámkezelést a magyar fél kezdeményezi, és így a magyar cég kapja meg a vámhatározatot. Ez esetben a vámkezelés időpontját indokolt a teljesítés időpontjának minősíteni, függetlenül a számlán feltüntetett időponttól. Ha a vámkezelés időpontját tekintjük teljesítési időpontnak, akkor a vámkezelés időpontjában érvényes, a magyar cég által választott USD-árfolyamon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7820
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Importált termék árfolyama
Kérdés: Cégünk terméket importál Kínából. A vámkezelés Magyarországon történik. Helyesen járunk-e el, ha az USD-ben kiállított számla forintértékét a vámhatározat dátumával határozzuk meg (a számviteli politikában meghatározott árfolyamon)? Ha például Szlovéniában vámkezelik, akkor a fuvarparitásnak megfelelő árfolyamot kell alkalmazni? Pl. CIF- vagy CFR-paritás esetén azzal a dátummal könyvelem (teljesítés napja), amikor a hajóból kirakodnak (amikor az áru áthalad a hajókorlát fölött)?
Részlet a válaszból: […]részére a termék átadása az adásvételi szerződésnek megfelelően megtörtént.Az adásvétel teljesítési helye és ideje lehet a vámkezelés, a hajóból történő kirakás helye és időpontja is, de lehet a külföldi feladási hely, illetve a belföldi hazai telephelye is. Ezért nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy a teljesítés időpontja a vámhatározat kelte, a határparitásos ár semmilyen formában nem kapcsolható a teljesítéshez.Importbeszerzés esetén a számlázott USD forintértékét kell beszerzési értékként könyvelni a szállítóval szemben. Az Szt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget (a szállítóval szembeni USD-tartozást) a szerződés szerinti teljesítés napjára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7799
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Ugyanazon a napon két árfolyam
Kérdés: Társaságunk 2016-ban módosítaná a számviteli politikáját az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése alapján. Ez azt jelentené, hogy a számlázásban előfordulna, hogy ugyanazon a napon, tárgynapi teljesítési dátummal kell kiállítani a devizás vevőszámlákat, a délelőtti számlakiállításnál még a megelőző napi árfolyammal, délután viszont már az aznapi árfolyammal. Adózási állásfoglalásban megerősítést találtunk arra, hogy ez áfa szempontjából elfogadható. Kérjük annak a megerősítését, hogy számviteli szempontból elfogadható-e, ha két különböző árfolyamot használnánk azonos keltű számlák esetében! Ha a társaság devizában vezeti a könyveit, akkor változna az eset megítélése?
Részlet a válaszból: […]alapja, a fizetendő áfa forintra történő átszámításához milyen árfolyamot kell alkalmazni. Ez általában a belföldi hitelintézet által jegyzett devizaeladási árfolyam, illetve az állami adóhatósághoz tett előzetes bejelentés esetében az MNB hivatalos devizaárfolyama. Célszerű, ha az MNB hivatalos devizaárfolyama használatát választják - előzetes bejelentés után -, mert ez az árfolyam lehet a társaság által választott devizaárfolyam is, amely devizaárfolyam alkalmazandó a devizakövetelések, a devizakötelezettségek kiegyenlítésénél, a devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során is.Visszatérve a kérdésre: a kérdés valójában akkor lehet aktuális, ha olyan számlázóprogrammal rendelkeznek, amely a választott hitelintézet (az MNB) árfolyamlapjáról automatikusan "szedi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6867
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Külföldre történő értékesítés helyesbítésekor az árfolyam
Kérdés: Cégünk üres patronokat, tonereket értékesít az EU-ba. Ezeket megtöltve lehet majd értékesíteni. A számla az értékesítéskor elkészül, az áruval együtt szállítják. Megérkezés után kiderül, hogy sok termék összetört, nem használható, de voltak olyanok is, amelyeket nem számláztak. Számlával egy tekintet alá eső okiratot készítettünk, amelyen "+" tételként szerepelnek a lemaradt áruk, "-" tételként az összetört, nem használható áruk. Helyesen jártunk el? Az eredeti számlázáskori árfolyamon könyvelünk, azzal a dátummal, amikor a vevő kézhez veszi a helyesbítő számlát. Ha csak az összetört, nem használható áru negatív értékét kell rendezni, rendezhető-e utólag adott árengedményként? Ha lehet, akkor a számlázott árengedményt a számla kiállításának napi árfolyamán szerepeltetem a könyvelésben? A számlázott árengedményt az áfabevallásban, az összesítő bevallásban jelenteni kell? A használhatatlan árukat nem szállítják vissza. Ezekről az árukról cégünk elkészítheti a selejtezési jegyzőkönyvet az EU-s vevő jelentése alapján?
Részlet a válaszból: […]attól, hogy a számla mikor került kiállításra.A "+" és "-" tételekről - helyesen - számlával egy tekintet alá eső okiratot készítenek, amelyben mind a "+", mind a "-" tételek devizában szerepelnek. E devizaértéket azon a devizaárfolyamon kell forintra átszámítani, amely árfolyamot az eredeti számla szerinti devizaérték forintra átszámításánál alkalmaztak. (A kérdés szerint a helyesbítő számla kézhezvételekori devizaárfolyam használata nem felel meg a számviteli törvény követelményének, ezért helytelen. A számlahelyesbítés nem eredményezhet árfolyam-különbözetet!)Természetesen a nem használható, az összetört áru ellenértékét nem lehet utólag adott árengedményként számlázni a helyesbítő számlában. A vevő által átvett mennyiséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6753
5. találat: Áfatörvény szerinti árfolyam használata
Kérdés: Ha a vállalkozás él az Szt. biztosította lehetőséggel, és külföldi pénzértékben meghatározott követelései és kötelezettségei forintértékét az Áfa-tv. szerinti árfolyam használatával határozza meg - a vállalat egyébként az MNB-árfolyamot használja -, akkor melyik napi árfolyamokon történik az alábbi tételek forintosítása: Közösségen belüli, Közösségen kívüli termékértékesítés különböző paritások mellett, és ezen értékesítések helyesbítő számláinak forintosítása, továbbá Közösségen belüli, Közösségen kívüli szolgáltatásnyújtás, és az erről készült helyesbítő számla forintosítása?
Részlet a válaszból: […]vevővel, a külföldi szolgáltatást igénybe vevővel szembeni követelés összegével.Közösségen belüli termékbeszerzés esetén, ha a beszerzés adóalanytól történik, továbbá Közösségen belüli, Közösségen kívüli adóalanytól igénybe vett szolgáltatás esetén a belföldi adóalanyt áfafizetési kötelezettség terheli, a fizetendő áfát a fordított adózás szabályai szerint kell megállapítani. Mivel az Szt. követelménye a beszerzés, a szolgáltatás igénybevétele esetén is az, hogy azt a szerződés szerinti teljesítés időpontjával kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni, annak a forintértékét a teljesítéskori választott devizaárfolyamon kell meghatározni, és könyvelni a szállítóval szemben.Tekintettel azonban arra, hogy Közösségen belüli beszerzés esetén a fizetendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5930
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Lekötött euróbetét árfolyama
Kérdés: Társaságunk lekötött euróbetéttel rendelkezik, forintban vezetjük a könyveinket, MNB-középárfolyamot használunk. A 2011. év folyamán euró ellenében értékesített tárgyi eszközt a partner 2011 júliusában kiegyenlítette, az aktuális MNB-árfolyamon vette nyilvántartásba, majd annak egy részét egy hét múlva euróban lekötötte, a lekötés napján szereplő MNB-középárfolyamon könyvelte, így nem realizált árfolyam-különbözet keletkezett. 2011. és 2012. év folyamán többször feloldott és lekötött. Év végén átértékelték. Helyesen jártak el? Az év közben nem realizált árfolyamnyereség beállítható társaságiadó-alapot csökkentő tételként?
Részlet a válaszból: […]nem lehet alkalmazni, nem lehet a lekötött eurót új euróárfolyamon nyilvántartásba venni, nem lehet árfolyam-különbözetet kimutatni. De nem változhat az árfolyam akkor sem, amikor az euróbetét lekötését megszüntetik, amikor az eurószámlán lévő euróbetét lekötése lejár, a lekötött betétet feloldják. A leírtakból következően, jogszabályellenesen jártak el akkor, amikor az euróbetét lekötésekor, a lekötés feloldásakor árfolyam-különbözetet mutattak ki 2011-ben (ezt önellenőrzéssel korrigálni kell) és 2012-ben (éven belüli helyesbítéssel kell megszüntetni). A lekötött euróbetét után euróban kapott, az eurószámlán jóváírt kamatot a jóváírás (a bekerülés) napjára vonatkozó, az MNB által közzétett, hivatalos euróárfolyamon kell forintra átszámítani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5565
7. találat: Áfabevallás, könyvelés eltérő árfolyamon
Kérdés: Az április havi áfabevallás ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy az importhoz kapcsolódó számla nem a vámhatározat szerinti árfolyamon került a könyvekbe, hanem a számla kelte szerinti árfolyamon. Az ügyfél az áfabevallás kapcsolódó sorában ugyan az adott hónapban a vámhatározatok szerint megfizetett áfát tüntette fel visszaigényelhető áfaként, de azt sem a pénzügyi, sem a főkönyvi moduljából nem tudja analitikával alátámasztani. Az ügyfél könyvelője nem tekinti jelentősnek az eltérést, majd azt válaszolta, hogy a helyes könyvelés elvégzése nem fedezi a befektetett munkát. Az ügyvezető a könyvelő válaszát elfogadta. Kérdéseink: Az áfabevallás és a főkönyvi könyvelés közötti elérés megengedett? A NAV tételesen ellenőrzi az áfabevallások egyezőségét? Az ügyvezetőnek, a beszámolót összeállító, illetve elektronikusan megküldő könyvelőnek mi a felelőssége a beszámolóért?
Részlet a válaszból: […]az ügyfél számviteli szempontból sem jár el helyesen. Az importbeszerzést a teljesítésnapi választott devizaárfolyamon (ez lehet az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam is!) kell forintra átszámítva könyvelni, de nem a számla kelte szerinti árfolyammal. (A számla keltének napja és a szerződés szerinti teljesítés napja általában nem esik egybe!) Ha a szállító számlája szerinti ellenérték a vámérték alapja, és a vámmal növelt ellenérték alapján számítják ki az áfát a könyvelés során alkalmazott árfolyamon, akkor a számított összeget ún. (ütköző) elszámolási számlákkal szemben kell könyvelni, majd az Áfa-tv. szerinti (a vámhatározat szerinti) árfolyamon kiszámított fizetendő és előzetesen felszámított áfát kell az (ütköző) elszámolási számlával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5557
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Anyavállalati hitel devizában
Kérdés: Ügyfelem hitelt kapott az anyavállalattól angol fontban. Többszöri alkalommal kapta a hitelt, most vissza szeretné fizetni, de nem tudjuk, hogy milyen árfolyamot kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]szembeni tartozását minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan értékelnie kellett. Az angol fontban fennálló kölcsöntartozás visszafizetésekor nem az a lényeges, hogy az milyen árfolyamon szerepel a könyvekben, hanem az, hogy angol fontot kell visszafizetni. Ha van angolfont-devizaszámlája, és arról fizeti vissza, akkor a font bekerülési árfolyama és a kölcsöntartozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5472
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Ex works paritás árfolyama
Kérdés: Ex works paritással külföldön átvett áru számláját az átvétel napján érvényes árfolyamon kell forintosítani és szállítói kötelezettségként könyvelni, vagy annak a napnak az árfolyamán, amikor a fuvarozócég az árut a magyar vállalkozás raktárába beszállítja?
Részlet a válaszból: […]az eladótól a vevőhöz, függetlenül attól, hogy a fuvarozócéget az eladó vagy a vevő bízta meg az áruszállítással. Az árubeszerzés miatt a céget áfafizetési kötelezettség terheli. Az áfafizetési kötelezettséget az Áfa-tv. 60. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint kell teljesíteni. Az (1) bekezdésben felsoroltak közül azt kell alkalmazni, ami előbb bekövetkezik. Ezen időpontok gyakorlatilag eltérnek a szerződés szerinti teljesítés időpontjától. A fizetendő áfát az Áfa-tv. 80. §-a alapján kell az adóalap forintra történő átszámítása után meghatározni. Az alkalmazandó devizaárfolyam is eltérhet a választott devizaárfolyamtól. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5445
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Euróban számlázott szolgáltatás árfolyama
Kérdés: Folyamatos szolgáltatásként euróban számlázott áramdíj esetében melyik napra vonatkozó árfolyamon kell a könyvekbe bekerülnie a számla nettó értékének? A 2012. január havi áramdíjszámlán feltüntetett dátumok: elszámolási időszak: 01. 01.-01. 31.; számla kelte: 02. 06.; teljesítés ideje: 03. 06.
Részlet a válaszból: […]adott esetben: 02. 06.) érvényes. (Ez az euróárfolyam, ha előzetesen a cég az adóhatósághoz az MNB euróárfolyam alkalmazását nem jelentette be, a választott hitelintézet eladási euróárfolyama!) A leírtak alapján tehát az áfa alapját és a fizetendő áfát forintban a 02. 06-i euróárfolyam alkalmazásával kell megállapítani. Az Szt. új előírása arra ad választási lehetőséget, hogy a társaság ezzel az euróárfolyammal határozza meg az árbevételként elszámolandó - áfa nélküli - ellenértéket is (függetlenül attól, hogy a szerződés szerinti teljesítés időszaka korábban volt), és könyvelje ezen euróárfolyammal nemcsak a fizetendő áfát, de az árbevételt és a kettő együttes összegét, a vevőszámlákat is. Nem kötelező tehát a könyvelés során más árfolyamot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5434
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés