Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott árrésszámítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Utazásszervezés, árrésszámítás

Kérdés: Cégünk utazásszervezési szolgáltatást nyújt, árrés szerint adózik. Az árrés számítására lennénk kíváncsiak. Több szaklapban, iránymutatásban eltérő számítási módokat találtunk. Mind pozíciószámonkénti, mind az utankénti árrésszámítás szerint. A két számítási mód szerint ugyanaz a fizetendő áfa jön ki? Ha a bevétel 1000 Ft, az árrés 29%, az árrés összege 290 Ft, ami az áfát is magában foglalja? Külfölditől szerzem be az árrésadózáshoz a szolgáltatást, fordítottan adózik, és nem vonhatom le az áfát, az árrés ennyivel csökken! Jól értelmezzük? A le nem vonható áfát hova kell könyvelni? A külföldi szolgáltatás áfájának le nem vonhatóságában 2011-től csak pontosítás történt? 2010-ben is így volt? Ha a külföldi számla áfáját nem vonjuk le, azzal az árrést csökkentjük, mennyi lesz az áfa?
Részlet a válaszból: […]kifejezett - adó nélkül számított - ellenérték; = a kivonandó tag pedig az utazásszervezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, más adóalany által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés megtérített vagy megtérítendő, pénzben kifejezett - adóval számított - együttes ellenértéke. A 212/B. § (2) bekezdése szerint az árréstömeg az a pénzben kifejezett és önálló pozíciószámonként külön megállapított különbözet, amelyben - a kisebbítendő tag az utasok által megtérített ellenérték és jóváírt, kézhez vett előleg adómegállapítási időszakra összesített összege (csökkentve a visszatérített ellenérték és visszafizetett előleg összegével); - a kivonandó tag az utazásszervező által más utazásszervezőnek juttatott vagy juttatandó vagyoni előnynek az arányos összege, amely - az utazásszervező által igazolt módon - betudható ellenértéke, vagy az utazásszervezési szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges más adóalany által teljesített vagy teljesítendő szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés. Tartalmában az árrés, illetve árréstömeg törvényi megfogalmazása között nincs érdemi eltérés, a fogalmazásban való eltérés pedig a módszerek különbözőségére vezethető vissza. Ha a gyakorlatból indulunk ki, akkor valójában az utas által az utazásszervezési szolgáltatásért fizetendő összeg kerül elsődlegesen meghatározásra. (Legyen ez 1000 Ft.) Az utazásszervező kalkulálja a szolgáltatásnyújtáshoz igénybe vett (veendő) szolgáltatások, termékbeszerzések áfát is magában foglaló ellenértékének arányos részét (legyen 700 Ft), a kettő különbözete a számviteli előírások alapján árrés lehetne, de az Áfa-tv. szerint nem ez, ahhoz, hogy az áfa szerinti árrés legyen, úgy kell tekinteni, hogy az áfát is magában foglalja a 300 Ft-os különbözet, és így az áfa alapja 240 Ft lesz, a 25 százalékos áfa pedig 60 Ft. A leírtakból következően a példa esetében - a kisebbítendő tag (1000-60) = 940 Ft lesz, - a kivonandó tag 700 Ft, - az Áfa-tv. szerinti árrés (az áfa alapja) 240 Ft, - 25% áfa 60 Ft. Tartalmában az árréstömeg-számításnál is hasonló módon kell eljárni. És mit kell könyvelni? Az utas által fizetett előleget: T 381, 384 - K 453, az előlegben lévő kalkulált árrésáfát fizetendő áfaként: T 368 - K 467. Az utazásszervezési szolgáltatáshoz igénybe vett szolgáltatásokat: T 52 - K 454, a belföldi szolgáltatások áfáját a költségként elszámolt összeg tartalmazza (áfával együtt könyvelendő), a külföldi szolgáltatásoknak az utazásszervező által megállapított, bevallott áfáját: T 52 - K 467 (az is költség). Előfordulhat, hogy az igénybe vett utazásszervezési szolgáltatást nemcsak árrésadózás hatálya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5086
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Árrésszámítás

Kérdés: A kereskedelmi egységek árrésszámításának módszereit szeretném tudni. Mi a választási lehetőség, ha a IV. negyedévben leltározunk a boltokban, és a leltár alapján a megállapított árrés tömege és százaléka rendelkezésünkre áll? Hogyan járunk el helyesen, ha cikkelemes nyilvántartást vezetünk fogyasztási és beszerzési áron? Egyáltalán a számviteli politikában mikor kell ebben a témában dönteni?
Részlet a válaszból: […]elszámolása, kapcsolódóan pedig - általában negyedévenként, naprakész adatokkal - az árréscsökkenés könyvelése. Ha a társaság év közben nem vezet folyamatosan, naprakészen nyilvántartást a kereskedelmi árukról, akkor a beszerzés költségeit a tényleges felmerüléskor elszámolja az eladott áruk beszerzési értékeként, és az év végén azt a valós értékére korrigálja. (Az értékesítés árbevételét és fizetendő áfáját ez esetben is folyamatosan, naprakészen el kell számolni!) A kérdésből arra lehet következtetni, hogy a kérdező cég sem vezet a készletekről folyamatosan naprakész nyilvántartást. Ez esetben a kereskedelmi áruk készletértékét az Szt. 69. §-ában meghatározott módon és időben kell leltározással megállapítani. A számviteli elszámoláshoz a december 31-én meglévő készletnek az értékelési szabályzatban meghatározott módon megállapított bekerülési értékére van szükség. Az elszámolás, a készletérték-meghatározás ezen módszere feltételezi, hogy a társaság az év közbeni beszerzések (beleértve a nem számlázott tételeket is) tényleges bekerülési értékét az eladott áruk beszerzési értékeként könyvelte, a nyitó készlet értékét is a zárlati feladatok között elábéként elszámolta. A tényleges mennyiségek alapján készített leltárban szereplő áruknak meg kell állapítani a tényleges (nem számlázottaknál a kalkulált) bekerülési értékét, és azzal kell csökkenteni a készletrevételkor az eladott áruk beszerzési értékeként az üzleti évben elszámolt, eredményt terhelő összeget. Ha a társaság csak egy adókulcs (például 25 százalékos áfa) alá tartozó terméket értékesít, akkor elfogadható, hogy nem vezet a társaság folyamatos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4468
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,