Aszály miatti elemi kár

Kérdés: Aszály miatt jelentős összegű az elemi kár. A hozamkiesés miatt megoszthatók-e a költségek, átvezethetők-e az egyéb ráfordítások közé? A kár mértéke az aszálymentes előző 2 év átlagának a fele.
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy megoszthatók. A válasz egyrészt az elemi kár költségeinek, ráfordításainak elszámolási szabályaiból, másrészt a saját termelésű készletek értékelési szabályaiból következik.Az Szt. 81. §-ának (1) bekezdése szerint az egyéb ráfordítások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 21.

Aszálykár

Kérdés: Mikor beszélünk aszálykárról? Van százalékban meghatározott terméskiesés, amikor számolhatunk vele? A kárenyhítési alap a 30%-os terméskiesést nevezi térítési igényre jogosultnak, és aszálykárosnak a növényt.
Részlet a válaszából: […] ...termést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről a 2011. évi CLXVIII. törvény rendelkezik. A törvény szerint aszálykár a kockázatviselés helyén termesztett növényekben az aszály miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 9.

Mezei leltár értékének meghatározása

Kérdés: Mezőgazdasági üzem mezei leltár értékének meghatározásakor – ha saját termelésű vetőmagot használnak fel, és ennek önköltsége (a kedvezőtlen időjárás miatt) lényegesen meghaladja a vásárolható vetőmag árát – az irreális önköltséget, vagy egy reális, értékesítés utáni értéket (árat) kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...Akedvezőtlen időjárás miatt a saját termelésű vetőmag hozama csökkent.Amennyiben a vetőmagtermelés során káresemény történt (pl. aszálykár, belvízstb.), akkor a káreseményhez kapcsolódó közvetlen költségek nem avetőmagtermelést szolgálták, ezért a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 24.

Kárenyhítési hozzájárulás és juttatás elszámolása

Kérdés: Mezőgazdasági szövetkezet könyvelőjeként kérdezem: a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet alapján fizetett kárenyhítési hozzájárulást egyéb ráfordításként, vagy az egyéb szolgáltatások költségeként kell-e könyvelni? A kárenyhítő juttatás egyéb bevétel lesz? Kell-e vele szemben a 8. számlaosztályba költséget átvezetni? Ha igen, milyen arányban? Amennyiben a 2009. évi aszálykár miatt kárenyhítési juttatásban részesülünk, és az elbírálás elhúzódása miatt ennek összege a mérlegkészítés időpontja után válik ismertté, illetve kerül folyósításra, mi a helyes eljárás? Elszámolni bevételként 2009. évre vagy 2010-re? Ez utóbbi esetben a terméskiesés értékét elhatároljuk?
Részlet a válaszából: […] ...akkor a 2009. évreigényelt kárenyhítő juttatást csak 2010. évre lehet elszámolni.Általánosszabály, hogy a már felmerült veszteséget (aszálykár, hozamkiesésből adódóveszteség) időbelileg nem lehet elhatárolni. Az adott esetben még azt sem lehettudni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 3.

Aszály miatti elemi kár megosztása

Kérdés: Jelentős aszály miatti elemi kár esetén a költségek a hozamkiesés miatt megoszthatók-e, átvezethetők-e az egyéb ráfordítások közé? A kár mértéke az aszálymentes előző 2 év átlagának a fele.
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz egyrészt az elemi kár költségeinek,ráfordításainak elszámolási szabályaiból, másrészt a saját termelésű készletekértékelési szabályaiból következik. Az Szt. 81. §-ának (1) bekezdése szerint az egyébráfordítások között kell elszámolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 6.

Termelői hitelek adósságrendezése II.

Kérdés: Észrevétel a Számviteli Levelek 66. szám 1395. kérdésre adott válaszhoz. A 215/2002. Korm. rendelet alapján adott adósságrendezési támogatást a rendelet kitöltéséhez adott, az FVM által készített segédlet szerint nem fejlesztési célú juttatásként, hanem egyéb bevételként kell elszámolni. Tehát téves a válasz, miszerint a tőketartalékba kell helyezni. A 215/2001. Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja bevételnövelő és költségcsökkentő támogatásokról rendelkezik. A 215/2002. Korm. rendelet és a hozzá kiadott segédlet pedig – mint jogszabály – egyéb bevételkénti elszámolást ír elő. Kérem, hogy válaszukat vizsgálják felül és korrigálják.
Részlet a válaszából: […] ...teszi, hogy a támogatást a támogatás igénylésének időpontjában fennálló hitelek törlesztésére kell fordítani. (Ez alól kivétel az aszálykárral sújtott, hitellel nem rendelkező mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatása.)A Korm. rendelet hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 4.