Bérbe adott épületen végzett munkák minősítése

Kérdés: A bérbe adott raktárépületen a következő munkákat végezték el. A tető régi palafedését lecserélték tetőfedő lemezre úgy, hogy a tetőszerkezetet nem javították. A falak hibás vakolatát leverték, majd újravakolták. Ezután a falakat hőszigeteléssel látták el. Korábban nem volt hőszigetelés az épületen. Kicserélték a régi kaput újra. Az épületben villanybojlereket szereltek fel. Korábban gázzal állították elő a meleg vizet. Ezeket a munkákat karbantartásként vagy felújításként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy jellemzően karbantartás, de lehetnek határesetek is.A tetőfedés cseréje a tetőszerkezet átalakítása nélkül egyértelműen karbantartás. A falak vakolatának leverése és újravakolása szintén karbantartás. A hőszigetelést mi indokolta? Változott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Ingatlan rendeltetésének megváltoztatása

Kérdés: A megrendelő kérésének megfelelően a már teljesített építési-szerelési tevékenység, amely az ingatlan rendeltetésének megváltoztatására irányul (tároló irodává való átalakítása), fordított adózás hatálya alá tartozik-e, azzal a kiegészítéssel, hogy a településképi bejelentés megtörtént, de tudomásulvételét a hatóság elutasította (értéknövelő beruházást nem engedélyez), és a változás elvégzését megtiltotta?
Részlet a válaszából: […] A megkeresésből nem derül ki, hogy az ingatlan (a tároló) épület vagy egyéb építmény volt, annak az egészére kiterjedt-e vagy sem. Így vitatható az is, hogy valóban rendeltetésváltoztatás történt-e, vagy valójában beruházással egy új épület jött létre. Így a hatóság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Bérbe adott ingatlan felújítási költségeinek megtérítése

Kérdés: Irodaház bérlője felújítja a bérbe vett ingatlant. A bérbeadóval megegyezik, hogy a bérbeadó bérbeadói hozzájárulás címen a felújítás-átalakítás egy részét megtéríti számára. Ezt a számlát – mint bérbeadó – hová kell könyvelnem?
Részlet a válaszából: […] A rövid kérdés is több jogszabályellenes dologra utal. Bérbeadói hozzájárulás, mint szolgáltatásnyújtás, nem létezik. Ebből következően számlázni sem lehet még a bérbevevőnek sem. Így a bérbeadónál nem jelenthet meg bérbevevői számla, nincs mit könyvelni.A bérbeadói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Épületen belüli helyiség kialakítása

Kérdés: A kft. a tulajdonában lévő épületben kialakított egy helyiséget a dolgozók tulajdonában lévő elektromos rollerek töltésére, konnektorokat szereltek fel. A helyiség kialakítását beruházásként kell kezelni? Keletkezik-e a kft.-nek bármilyen adófizetési kötelezettsége azáltal, hogy a dolgozók ingyen használhatják a cég elektromos hálózatát?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmazza. E szerint: beruházás a meglévő tárgyi eszköz (jelen esetben: épület) bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység. A kérdésben nincs szó arról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Mobil kerítés eladása és telepítése – áfa

Kérdés: Egy hatóságibejelentés-köteles építkezéshez, az építési terület körbekerítéséhez mobil kerítéseket adunk el a partnernek, telepítéssel együtt. A partner ragaszkodik a fordított áfás számlához arra hivatkozva, hogy az egész építkezés fordított áfa alá esik, a mi megítélésünk szerint azonban mivel elsősorban terméket értékesítünk, és csak mellékszolgáltatásként telepítjük a mobil kerítéseket, ez semmiképpen nem tartozik az Áfa-tv. 142. §-a alá, és a számlánkat 27% áfa felszámításával kell kiállítanunk. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, feltéve,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 9.

Kkv-s beruházási kedvezmény felújításra

Kérdés: A Tao-tv. szerint kkv-s beruházási kedvezménynek minősül az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás értéke. Alkalmazható ezen kedvezmény az ingatlan felújítási összegére az alábbi esetben? Használt üzletet vásárolt a kft., majd azonnal elindította a felújítást, ezután került sor a használatbavételre. Az aktiválásra a vételárral és a felújítási értékkel együtt került sor.
Részlet a válaszából: […] ...még használatba nem vett ingatlan és az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás értékével csökkenthető. Az üzlet vételárával az adóalap nem csökkenthető, de a bekerülési értékét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 9.

Bérelt lakás átalakítási költségeinek megtérítése

Kérdés: A kft. bérleti szerződést köt egy magánszeméllyel. A bérleti szerződés lakás bérletéről szól, amely lakást a bérbeadó saját költségén a bérbevevő igényei szerint átalakítja, de a bérbeadó költségeit a kft. megtéríti. A kft. az átalakítás idejére bérleti díjat nem fizet, csak az átalakítás befejezése után. Az átalakítás költségeinek bérbeadó részére való megtérítését hogyan lehet értelmezni? Beszámítás a bérleti díjba? Esetleg bérelt ingatlanon történt beruházás?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtakból nem derül ki, hogy a bérbeadó által elvégzendő átalakítás beruházásnak vagy felújításnak, esetleg karbantartásnak minősül. Ez azonban csak a megtérítésre kerülő költségek kft.-nél történő elszámolásánál lehet probléma. A gondot az jelenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

ERP-rendszer bevezetésének modellezése

Kérdés: Társaságunk új ERP-rendszer bevezetését tervezi. A kiválasztás során 3 versenyző maradt versenyben, akiket megkértünk, hogy a társaságunknál szereplő gazdasági eseményeket (termékek, vevők stb.) modellezzék le a jövőbeli rendszerben. Ennek díjáról megkaptuk a számlát. Ezt hova kellene könyvelnünk? Alapítás-átszervezés költségére tehető?
Részlet a válaszából: […] ...szerint felmerülő költségek mennyire függnek össze a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével. Így az alapítás-átszervezés aktivált értékeként történő kimutatást nem javasoljuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 13.

Gépek beszerzése, bővítése, majd értékesítése

Kérdés: Targoncák, rakodógépek kereskedelmével és szervizelésével foglalkozó társaság vagyunk. Az új gépeket külföldről vásároljuk, a beszállítást külső fuvarozó cég végzi. A gépeknél – értékesítés előtt – minden esetben el kell végezni az ún. nullrevíziót, amely során ellenőrzik a gépeken a megfelelő folyadékokat, a csavarok meghúzási nyomatékát, a világítóberendezéseket, az üzemi féket, az önindító és az akkumulátor helyes működését. A megrendelő-vevő igénye szerint egyéb munkákat is elvégeznek. A továbbértékesítési céllal beszerzett gépeket a társaság áruként tartja nyilván a telephelyre történő beérkezéstől a vevő felé történő értékesítésig. Ezen időtartam alatt végzik el a már említett munkálatokat, amelynek során a felhasznált anyagok, alkatrészek értéke és a munkavállalók által a szerelésre ráfordított órák munkalapon rögzítésre kerülnek. Az Szt. 51. §-ának (1) bekezdése szerint a munkalapok alapján számolt összeg tekinthető-e az eszköz (az adott gép) bekerülési értékének? Ha igen, akkor hogyan történik ennek a könyvelése, átvezetése az áruk közé, hogyan számolandó el az eladott áruk beszerzési értékeként? Jelenleg az értéknövelő összeg a saját előállítású eszközök aktivált értékén keresztül kerül átvezetésre a készletértékben. A statisztikai hivatal vizsgálta a beruházások tárgyévi növekményét és a saját előállítású eszközök aktivált értékét, értékbeni eltérésre hívta fel a figyelmet, hiányolta a gépek értékét növelő összegnek a beruházási statisztikában történő szerepeltetését.
Részlet a válaszából: […] ...áru) bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák – még nem aktivált – bekerülési értékét.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Tagi kölcsönből apportálás bejelentése

Kérdés: Adott egy kft. 42 milliós tagi kölcsönnel hátrasorolt kötelezettségként, és -22 milliós saját tőkével. A saját tőke rendezése miatt a tagi kölcsönből 25 milliót beapportálnak a tulajdonosok. Ezt a jegyzett-tőke-emelést kell majd a K71-es nyomtatványon jelenteni?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozás adatszolgáltatása a 2021. évben jegyzett tőkéjének felemelésére, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírra vonatkozik. A Kitöltési útmutató az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.
1
2
3
21