Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott átlagos állományi létszám tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: 2021. január 1-jétől a számviteli törvény létszám alatt a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma meghatározást használja. Hogyan kell az Szt. szerint ezen létszámot számítani, milyen jogviszonyok számítanak bele, és hogyan kell éves szinten számítani? Például fb-tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, vagy egyszerűsített foglalkoztatottak, vagy fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák, hogyan számítandók a munkavállalók átlagos létszámába? Kérem, szíveskedjenek a számítás módszeréről tájékoztatni, mivel ez az adat a beszámoló formáját és a könyvvizsgálati kötelezettséget is befolyásolhatja.
Részlet a válaszból: […]létszám" fogalom alatt. Így valójában a jogalkotó a vállalkozóra bízta ezen fogalom tisztázását, és ahol nem változott a létszámra történő előírás módosítása, ott az új fogalom vagy a régi fogalom (statisztikai) lesz a jövőben elfogadható. Tekintettel a létszám nagyságához kapcsolódó esetleges jogkövetkezményekre, bizonyára számos esetben lesz ütközés a vállalkozó és az adóhatóság között.A kérdésre a hivatkozott módosítások összeolvasásával, figyelembevételével igyekszünk választ adni. De nem vagyunk jogalkotók, ezért - az általunk nem ismert - hivatalos fogalommagyarázat az általunk adottól eltérhet.Az biztos, hogy a munkavállalók átlagos létszámáról van szó.A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 34. §-ának (1) bekezdése szerint: munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez. (A munkavállaló munkaviszonyban végzi a tevékenységet.) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre.A módosítások alapján tehát azokat a munkavállalókat kell a létszám számításánál figyelembe venni, akiket a munkáltató (a foglalkoztató) munkaviszonyban foglalkoztat, függetlenül a munkaviszony hosszától. Mivel a létszámnál nem a statisztikai létszámot kell figyelembe venni (a "statisztikai" szó kimaradt), így a létszámba beletartoznak a 60 munkaóránál rövidebb ideig - munkaviszonyban - foglalkoztatottak, a bedolgozói jogviszonyban foglalkoztatottak is. De számításba veendők azok is, akik a statisztikai állományi létszámba nem sorolhatók be, mint például:-a szülési szabadságon lévők,-a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők,-a keresőképtelenné vált munkavállalók,-a fizetés nélküli szabadságon lévők,-az állásukból felfüggesztett személyek,-a munkavégzés alól mentesített munkavállalók stb.Mindezek feltételezhetően az eddig kimutatott létszám növekedését eredményezik.Az átlagos létszám meghatározásához[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8438
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma

Kérdés: Az egyik szaklapban megjelent a 10%-os társaságiadó-kulcs alkalmazása miatti adómegtakarításra vonatkozó tájékoztató. A tájékoztató szerint a Tao-tv. 19. §-a (1) bekezdésének e) pontjában szereplő feltétel esetében az átlagos statisztikai állományi létszám számításánál a 4-6 órás részmunkaidős munkavállaló is egy egész főnek számít. Társaságunk nagyrészt részmunkaidős munkavállalókat foglalkoztat. Ez azt jelenti, hogy a napi négyórás munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében a minimálbér négyszerese után kell teljesíteni a nyugdíj- és egészségbiztosításijárulék-bevallási kötelezettséget ahhoz, hogy társaságunk a kedvezményes adókulccsal állapítsa meg társaságiadó-fizetési kötelezettségét, ha a törvényben előírt többi feltételnek egyébként megfelel a társaság?
Részlet a válaszból: […]állományi létszáma alatt a Tao-tv. 4. §-ának 16/a. pontja szerint a Központi Statisztikai Hivatal által a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott, az adóév első napján hatályos kiadvány szerinti éves szinten számított statisztikai állományi létszámot kell érteni, azzal, hogy a kölcsönvett munkaerő a kölcsönvevőnél figyelembe vehető, amennyiben a kölcsönadó e létszámot a kölcsönadott munkaerő nélkül számítja fel, és erről az adóbevallás benyújtásáig írásban nyilatkozik a kölcsönvevőnek. A hivatkozott KSH-kiadvány 6. pontja határozza meg a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát. E szerint: "a különböző statisztikákban részben adott napi (pl. XII. 31. eszmei időponti) létszámot, gyakrabban valamely időszakra vonatkozó átlagos létszámadatot kell jelenteni. Ha eltérő utasítás nincs, az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni. Kerekítéskor az általános szabályok az irányadók, a kerekítés 4-ig lefelé, 5-től felfelé történik. Alapértelmezésben az átlagos állományi létszám a munkavállalók (munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéni vállalkozó és nem fizetett segítő családtagjai) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4212
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma

Kérdés: A Tao-tv. 19. §-ának (4) bekezdésével kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámába az alábbi jogviszonyok beletartoznak-e, és ezért az egyéb feltételek teljesítése esetén az adott vállalkozások a 10%-os kedvezményes társaságiadó-kulcsot igénybe vehetik-e (gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, választott tisztségviselője, egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa)?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyok közül a bedolgozói jogviszonyban, a társas vállalkozásoknál munkaviszony jellegű személyes közreműködéssel járó tagsági viszonyban és a gazdasági szervezet általános munkarendje szerinti foglalkoztatást eredményező megbízásos jogviszonyban állók, valamint a külföldi munkajog szerint foglalkoztatott munkavállalók is. Nem minősül munkavégzésre irányuló jogviszonynak viszont, így természetesen a statisztikai állományi létszámnak sem része az igazgatótanácsnak, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3616
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,