Közös tevékenység eredményének átadása/átvétele

Kérdés: Több vállalkozó együttes, közös felelősséggel és kockázatviseléssel vállal el egy bonyolult, összetett beruházási munkát, amelynek az eredményén előre megállapított arányban osztoznak. A közös tevékenység eredménye átadás/átvételének elszámolása alkalmazható-e a számviteli törvénynek a közös üzemeltetés közös költségeinek a résztvevőkre való átterhelésére, illetve a közös üzemeltetésből származó nyereség átadására/átvételére vonatkozó előírásai?
Részlet a válaszából: […] ...előre meghatározott módon történő közös viseléséről van szó a közös költségeknek a közös üzemeltetésben részt vevőkre való átterhelése-átvétele során, amelyet csökkenthet a közös üzemeltetéshez kapcsolódóan realizált esetleges bevétel.A kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Cégautóadó, illetve magáncélú használat

Kérdés: A társaság (zrt.) által bérelt személygépjárművek után a bérbeadó mint tulajdonos (flottakezelő kft.) megfizeti a cégautóadó összegét, amelyet beépít a havi bérleti díjba, tételesen nem kerül átterhelésre a bérbevevőnek (zrt.). A fenti esetben is alkalmazható az a szabály, miszerint a cégautóadó megfizetésével (amely jelen esetben közvetlenül a bérbeadó által kerül megfizetésre) a járműnél a magáncélú használatért külön díjazás megállapítása nem indokolt, és a zrt. által az alkalmazottai számára biztosított jármű magáncélú használata adómentes juttatásnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/A. §-a rendelkezik arról, hogy melyek azok a személygépkocsik, melyek után cégautóadó-fizetési kötelezettség áll fenn (vagyis mi a cégautóadó tárgya). Ez a jogszabályhely két esetet említ, amikor a személyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 29.

Munkavállalók kirendelése más céghez

Kérdés: A munkaszerződéssel eltérő foglalkoztatással kapcsolatos költségeket kell-e, lehet-e számlázni, átterhelni a fogadó cégre? Melyek lehetnek ezek a költségek? Hogyan kapcsolódnak a költségek a két munkáltató között? A konkrét esetben "A" fuvarozással foglalkozó kft. két munkavállalóját "B" szintén fuvarozással foglalkozó céghez rendeli munkavégzésre. A munkával kapcsolatos eszközöket (kamion) a "B" munkáltató biztosítja. Az "A" kft. szeretné a bérrel kapcsolatos költségeket átterhelni a "B" cégre, mivel ott jelentkezik bevétel.
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszony költségeinek az elszámolására vonatkozóan.A közösen foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos bérköltség adója átterhelésével kapcsolatos – a számviteli törvény előírásaival összeegyeztethető – szakmai vélemény szerint az "A"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.

Közös üzemeltetés költségeinek megosztása épület esetén

Kérdés: Társaságunk az irodaház egyik tulajdonosa. Az irodaház mint épület karbantartásával, felújításnak nem minősülő nagyjavításával kapcsolatosan felmerülő költségeket az egyes tulajdonosok között hogyan indokolt megosztani? Az üzemeltető miként köteles elszámolni? A közös üzemeltetés költségeit számlázni kell, vagy egyéb módon is átterhelhető? A közös üzemeltetés költségeit csökkentő tételként számításba vehető-e pl. a közös helyiség bérbeadásából származó bevétel, illetve beszámítható-e?
Részlet a válaszából: […] ...üzemeltetés költségeinek (nem csak az épület karbantartása, felújításnak nem minősülő nagyjavítása költségeinek) megosztását, átterhelését a közös üzemeltetésben részt vevők megállapodásával, szerződésével kell alátámasztani, minden résztvevőre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 14.

Fióktelep által használt személygépkocsi

Kérdés: Német vállalat magyarországi fióktelepe az "anyavállalat" tulajdonában álló személygépjárműveket használ, azokkal kapcsolatban üzemanyagköltsége, szervizköltsége keletkezik. Hogyan számolja el ezeket a költségeket az "anyavállalat", illetve a fióktelep? Szükséges-e bérleti díjat megállapítani és számlázni a német vállalat és annak fióktelepe között? Esetleg elegendő az értékcsökkenési leírást a magyar fióktelepnél kimutatni költségként? Keletkezik-e, és ha igen, milyen esetekben cégautóadó-fizetési kötelezettség a magyar fióktelepnél?
Részlet a válaszából: […] ...a fióktelep felé számláznia kell, a fióktelepnek pedig költségként kell elszámolnia. Ezt a kötelezettséget értékcsökkenési leírás átterhelésével nem lehet kiváltani, mivel a személygépkocsik nem a fióktelep tulajdonában vannak, az értékcsökkenési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 10.

Üzemeltetési költségek megosztása

Kérdés: Több gazdálkodó szervezet által használt, közösen üzemeltetett, fenntartott épületek esetében hogyan lehet az üzemeltetési költségeket a közös használatban részt vevők között kimutatni? A pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai közötti elszámolással? Mi alapján történjen a megosztás? Lehet esetleg más megoldás is?
Részlet a válaszából: […] ...közös üzemeltetés költségeinek megosztását, átterhelését a közös üzemeltetésben részt vev ő k megállapodásával (szerz ő désével) kell alátámasztani, minden résztvev ő re azonos szempontok alkalmazásával, a közös üzemeltetést végz ő számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 3.

Szokásos piaci ár

Kérdés: Arra vonatkozóan szeretnénk állásfoglalást kérni, hogy kapcsolt vállalkozások esetében a transzferár alkalmazása során helyesek-e az alábbi eljárások. Az eszköz bérleti díját az eszköz amortizációja és a megállapított interkvartilis tartományba tartozó haszonkulcs szorzata adja. A 0-ra leírt eszközök esetén alkalmazható-e, hogy az eredeti amortizációs kulcs mértékét használjuk a helyettesítési érték megállapításánál? Ezenfelül átterhelünk minden olyan költséget, ami az ügylettel kapcsolatos, például bérköltség, biztosítási díj stb. Áthárítható-e még ezenfelül az elszámolt amortizáció is?
Részlet a válaszából: […] ...mint a bérletre. Két sajátos előírás vonatkozhat ez utóbbiakra:– A költségek változatlan összegben, illetve értékben történő átterhelése megengedett, feltéve hogy a szolgáltatást az adózó független féltől vette igénybe, azaz a továbbhárított költség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 8.

Kirendelés

Kérdés: A korábbi Munka Törvénykönyve fogalom­használata szerint az új Mt.-ben a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás címen jelenik meg. Ma is csak kapcsolt vállalkozások élhetnek a kirendelés gyakorlatával? A kirendeléssel kapcsolatos költségeket kell-e, lehet-e számlázni, átterhelni a fogadó cégre? Melyek lehetnek ezek a költségek?
Részlet a válaszából: […] ...más munkáltatóra átterhelje, a vele történt megállapodásnak megfelelően. A más munkáltatónál történő munkavégzés költségeinek az átterhelése csak számlázással, az áfa felszámításával történhet. A számlázott ellenérték, amelyet árbevételként kell elszámolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

Anyavállalati szoftver használata

Kérdés: Cégünk USA-beli anyavállalata új szoftvert fog alkalmazni valamennyi vállalatnál. Az ehhez szükséges országonkénti adaptálások, a helyi törvényeknek való megfelelés miatt költségek merülnek fel, amelyet a programnak kezelnie kell. Ezeket a költségeket az anyavállalat továbbterheli az érintett vállalatokra. Arról nincs információnk, hogy az anyavállalat a szoftver tulajdonjogát vagy használati jogát szerezte-e meg, esetleg csak bérli a szoftvert, ezért mindegyik lehetőségre kérnénk a helyes könyvelési tételeket megadni a felmerülő költségek elszámolására.
Részlet a válaszából: […] ...értékcsökkenési leírásként a költségek között elszámolni. Ha az anyavállalat a szoftver használatát – az előbbi költségek átterhelésén túlmenően – használati jog megfizetéséhez köti, a használati jog összegével a vagyoni értékű jog előbbiek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 19.

Költségek átterhelése

Kérdés: Egy 100%-ban külföldi tulajdonban (legfelsőbb szint a holding) lévő kft. ügyvezető igazgatója külföldi állampolgár, nem áll a kft. alkalmazásában. Az ügyvezetés költségeit, valamint a holding vezetési költségeit a tulajdonos, illetve a holding negyedévente a kft.-re terheli. Ezek az átterhelt költségek tartalmukban költségráfordításra adott támogatásnak minősülnek?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem!Az ügyvezető igazgató feltételezhetően ellátja a kft. ügyvezetésével kapcsolatos feladatokat, még akkor is, ha külföldi állampolgár. Az ügyvezetés költségei pedig a kft.-t terhelik. Az adott esetben a tulajdonos céggel kötött megállapodásban kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.
1
2
3