Iskolarendszerű képzés átvállalt tandíjának elszámolása

Kérdés: Az iskolarendszerű képzés (egyetemi tandíj) munkáltató általi átvállalásával kapcsolatos a kérdésem. Hogyan kell bérként helyesen elszámolni az átvállalt tandíj összegét? Bruttó vagy nettó munkabérként kell elszámolni? Milyen bizonylat az elszámolás alapja (munkáltató nevére kiállított számla, hallgatói szerződés)? A munkavállaló részére kell fizetnünk a juttatást, és ő a képzőintézmény felé rendezi, kipótolva a levont adó, járulék összegével, vagy a képzőintézmény részére a munkáltató fizeti ki a tandíj összegét a munkáltató nevére kiállított számla ellenében? Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni az átvállalt tandíj bérjövedelemként való helyes elszámolásáról, kifizetéséről, bizonylatolásáról (számla ellenében kell-e kifizetni a tandíjat a munkáltatónak)!
Részlet a válaszából: […] Az iskolarendszerű képzés munkáltató által vállalt költségét a munkavállaló nem önálló tevékenységből származó jövedelmeként kell figyelembe venni.Annak érdekében, hogy a munkavállaló nettó munkabére ne csökkenjen, a munkáltató megteheti, hogy nem önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.
Kapcsolódó címke:

Átvállalt tandíj visszafizetése

Kérdés: 2003-2005-ig felsőoktatási tanintézményben tanultam, mert egykori munkaadóm beiskolázott. A tandíj teljes összege 500 ezer forint volt. A munkáltatóm "munkáltatói kötelezvény alapján" az egyetemi képzés díját elszámolta költségként. Velem tanulmányi szerződést kötöttek. Mivel 2005-ben közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonyom, az 500 ezer forint tandíjat vissza kellett fizetnem. 2005. 08. hónapban ezt volt munkaadóm pénztárába befizettem, amelyről számlát nem, csak egy bevételi pénztárbizonylatot kaptam. Jogszerű volt ez így?
Részlet a válaszából: […] A visszafizetett tandíjról valóban nem kellett számlátkiállítani, hiszen a volt munkáltató sem terméket nem adott el, semszolgáltatást nem nyújtott volt munkavállalója részére. Ebből következően apénz befizetésének, a pénz átvételének a dokumentuma a volt munkaadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 16.
Kapcsolódó címkék: