Tovább nem számlázott autópályadíjak áfája

Kérdés: A befogadott számlán több gépjármű éves autópályadíja szerepel, amelyekből néhányat továbbszámláz a kft., amelyek áfáját levonja. A tovább nem számlázott autópályadíjak le nem vonható áfáját 52-re vagy 86-ra kell könyvelni? Az áfamegosztást a számlaösszérték szintjén vagy tételenként kell értelmezni?
Részlet a válaszából: […] ...választ azzal kezdjük, hogy a továbbszámlázott autópályadíjakra is ugyanazon mértékű áfát számították fel, amilyen a bejövő számlán volt. Így a saját autók autópályadíjához kapcsolódó áfa mértéke nem változott. Nyilvánvalóan költségként csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Külföldi utazás költségeinek bizonylatolása

Kérdés: A cég ügyvezetője Németországba utazott egy kiállításra, a cég érdekében, profiljához kapcsolódik. Az ügyvezető tolmáccsal ment a 4 napos útra. A repülőjegyet interneten foglalta a saját és a tolmács nevére, amelyről foglalási jegyünk és beszállókártyánk van, a szállásról és a kinti autóbérlésről pedig a cég nevére szóló számla, az autópályadíjról "nyugtaszerűség". A kiadásokat kiküldetési rendelvénnyel szeretnék elszámolni. Az elszámolás alapja lehet a magánszemély nevére szóló repülőjegy-foglalás és a "nyugta"? A bizonylatok különböző napra szólnak. Mindent az ügyvezető előlegezett. A kifizetés, elszámolás február 2-án történt. Napidíjat nem számolunk el. Mi számolható el a kiküldetési rendelvénnyel, hogy ne keletkezzen utána adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...kiderül az autópálya használatának szükségessége, akkor – a kiküldő igazolása mellett – a "nyugtaszerű" bizonylat elfogadható az autópályadíj ellenértékének megtérítéséhez.Az előbbiek alapján kérdéses, hogy a február 2-i elszámolás jogszerű volt-e....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 27.

Közvetített szolgáltatás vagy alvállalkozói teljesítés?

Kérdés: Az adózó megbízási szerződés, megbízási keretszerződés alapján, mint megbízott a megbízó szerződéses kapcsolatai révén különböző eszköz­finanszírozást végző pénzügyi vállalkozások részére tartozás- és eszközbehajtást végez. Az adózó e tevékenység ellátásáért díjazásban részesül. Ezenfelül a megbízó megtéríti a felmerült egyéb költségeket (üzemanyag, autópályadíj, javítás költségei, alkatrészek költségei) is. Az adózó az elvállalt feladat ellátása érdekében megállapodást kötött más vállalkozásokkal, meghatározva a díjazás mértékét, illetve a felmerült egyéb költségek megtérítését is vállalta. Az "alvállalkozók" által kiállított számlák SZJ-számmal ellátottak, követelésbehajtásról, vagyonvédelmi szolgáltatásról, hitelképesség vizsgálatáról, máshova nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás stb. elvégzéséről szólnak, külön tartalmazzák az üzemanyagkölt­séget, a szállítás díját stb. A bevételi számlák egyéb kiegészítő tevékenység ellátására, illetve díjbeszedésre vonatkoznak, de nem szerepel azokon, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaznak. A leírtak szerinti költségek az iparűzési adónál elfogadhatók-e közvetített szolgáltatásként, esetleg alvállalkozói teljesítésként?
Részlet a válaszából: […] A hosszabban idézett kérdésre a rövid válasz az, hogy nem fogadható el.A Htv. 52. §-ának 32. pontja tartalmazza az alvállalkozói teljesítések értékének értelmező rendelkezését. Ebből egyértelműen következik, akkor lehet alvállalkozói teljesítésről szó, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 25.

Autópályadíj mint közvetített szolgáltatás

Kérdés: Nemzetközi árufuvarozást végző társaságnál a helyi iparűzési adó számítása során az autópályadíj közvetített szolgáltatás címén levonható-e a helyi iparűzési adó alapjából? Kérem, jogszabályi hivatkozást is szívesedjenek megjelölni!
Részlet a válaszából: […] ...vagy egészében, de változatlan formábantovábbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke a közvetítettszolgáltatás.Az autópályadíj is szolgáltatásnyújtás ellenértéke. Ha akérdező cég a belföldi, illetve külföldi megrendelőjével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Autópálya-matrica díja mobiltelefon-számlán

Kérdés: A társaság nevére szóló mobiltelefon-számlán az ügyvezető saját autójához kapcsolódó autópálya-matricákat számláztak. Az ügyvezető nem fizet cégautóadót, így a kiküldetés során ezt a költséget nem számolhatja el. Szeretnénk ezen összeget nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként elszámolni. Hogyan lehetséges ez? Helyes-e, ha elszámolom ráfordításként, az ügyvezető által befizetett összeget pedig egyéb bevételként?
Részlet a válaszából: […]  Célszerűnek az látszik, ha a társaság az ügyvezető sajátautója használatához kapcsolódó autópálya-matricák díját az ügyvezető nevéreszámlázza (T 311 – K 91-92, 467), az áfa nélküli értéket árbevételként számoljael, a mobiltelefon-számlán lévő – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 1.

Mobiltelefon-számlán lévő díjak áthárítása

Kérdés: A céges mobiltelefon-számlán – a telefont a dolgozó használja – szereplő parkolási díjat, autópályadíjat, amelyet a cég dolgozója saját célra használt fel, hogyan lehet a legcélszerűbben könyvelni abban az esetben, ha a számla ellenértékét a társaság átutalta a mobilszolgáltatónak?
Részlet a válaszából: […]  Feltételezzük, hogy a cég a dolgozója által saját célrahasznált parkolás, illetve autópálya-használat díját a dolgozóval megtérítteti.Ez esetben a cég a parkolási díjat, az autópálya-használat díját számlázzadolgozója nevére (T 311 – K 91-92, 467), a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.

Hivatalos utazással kapcsolatos költségek elszámolása

Kérdés: Hivatalos utazással kapcsolatosan, amennyiben a munkavállaló nem a cég nevére szóló számlát hoz a kifizetőnek (többnyire külföldön autópályadíj, parkolás, helyi tömegközlekedés), akkor ezt el lehet-e számolni a cég költségei között, vagy a hivatali utazáson részt vett magánszemély tételes költségelszámolás vagy költségátalány alapján kap költségtérítést, és ez esetben a magánszemély az szja-bevallásában számol el ezekkel a tételekkel? Utóbbi esetben a költségtérítést személyi jellegű egyéb kifizetésként kell kezelni?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdéshez kapcsolódóan – akárcéges, akár saját autóval utazik, hogy a külföldi útszakaszon felmerült, debizonylatolt költségeket (autópályadíj, parkolási díj, helyi tömegközlekedésijegy stb.) a kiküldő munkáltató akkor is megtéríti a kiküldetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 16.

Kiküldetés esetén autópálya-használati díj

Kérdés:

A magánszemély kiküldetési rendelvény alapján az igazolás nélkül elszámolható térítést kapja munkáltatójától. Autópálya használatakor mi az adófizetési kötelezettség akkor, ha a munkáltató számolja el, fizeti ki a nevére szóló számlát, illetve mi a szabály akkor, ha a magánszemély a számlán szereplő vevő? Mi a helyzet akkor, ha a társaság az év elején megvette a magánszemélyek gépkocsijára az éves autópálya-matricákat? Elszámolható ez a költség a társaságnál?

Részlet a válaszából: […] Olvassa el 6723-as válaszunkat is!A kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén kifizetett összeget az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének r) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha nem haladja meg az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 2.

Gépkocsivezető napidíja nemzetközi közúti árufuvarozásban

Kérdés: Nemzetközi közúti árufuvarozásban gépkocsivezetőként foglalkoztatott munkavállalóink részére napi 25 euró napidíjat szeretnénk adni. A 168/1995. Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében leírtak alapján igazolás nélkül elismert költségként, adómentesen elszámolható a napi 25 euró, ha a napidíj mellett csak a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával igazolt költségeket számoljuk el. Kérdésünk lényege: Mi számít "gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó költségnek"? A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos autópályadíj és parkolási díj elszámolható-e, elismert költségnek számít-e az adómentesen juttatott 25 euró mellett?
Részlet a válaszából: […] A nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításbanfoglalkoztatott gépkocsivezető és árukísérő munkavállaló külföldi kiküldetés(külszolgálat) címén kapott bevételéből (napidíjából) igazolás nélkül elismertköltségként napi 25 eurónak megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 28.

Külföldi autópályadíj elszámolása

Kérdés: A bt. főtevékenysége árufuvarozás és szállítmányozás. A társaság beltagja a férj, aki a tevékenységet végzi. Amikor az árut Magyarországról szállítja, több országon keresztül kell mennie. Az úton autópályadíjat kell fizetnie. Erről nyugtát, tikettet kap, ami csak a dátumot és euróban a pályadíjat tartalmazza. A cég nevére szóló számlát nem lehet kérni. A cég a nevére kiállított nemzetközi fuvarlevéllel tudja bizonyítani, melyik autópályán haladt. Számla hiányában nem számolhatjuk el az autópályadíjat? Az összegyűjtött nyugták, tikettek alapján az euró átszámítása után költségtérítésként fizesse ki a cég a beltag részére az autópályadíjaknak megfelelő összeget?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetésre kerülőösszegeket akár a napidíj részének, vagy munkabérnek is lehet minősíteni. A számviteli elszámolás alapbizonylata az autópályadíj vonatkozásábanis a cég nevére szóló számla. Nyilvánvalóan, ha ilyen bizonylatot a nemzetköziárufuvarozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 8.
1
2