Autópályadíj mint közvetített szolgáltatás

Kérdés: Nemzetközi árufuvarozást végző társaságnál a helyi iparűzési adó számítása során az autópályadíj közvetített szolgáltatás címén levonható-e a helyi iparűzési adó alapjából? Kérem, jogszabályi hivatkozást is szívesedjenek megjelölni!
Részlet a válaszából: […] ...vagy egészében, de változatlan formábantovábbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke a közvetítettszolgáltatás.Az autópályadíj is szolgáltatásnyújtás ellenértéke. Ha akérdező cég a belföldi, illetve külföldi megrendelőjével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Autópálya-matrica díja mobiltelefon-számlán

Kérdés: A társaság nevére szóló mobiltelefon-számlán az ügyvezető saját autójához kapcsolódó autópálya-matricákat számláztak. Az ügyvezető nem fizet cégautóadót, így a kiküldetés során ezt a költséget nem számolhatja el. Szeretnénk ezen összeget nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként elszámolni. Hogyan lehetséges ez? Helyes-e, ha elszámolom ráfordításként, az ügyvezető által befizetett összeget pedig egyéb bevételként?
Részlet a válaszából: […]  Célszerűnek az látszik, ha a társaság az ügyvezető sajátautója használatához kapcsolódó autópálya-matricák díját az ügyvezető nevéreszámlázza (T 311 - K 91-92, 467), az áfa nélküli értéket árbevételként számoljael, a mobiltelefon-számlán lévő - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 1.
Kapcsolódó címkék:  

Kiküldetés esetén autópálya-használati díj

Kérdés:

A magánszemély kiküldetési rendelvény alapján az igazolás nélkül elszámolható térítést kapja munkáltatójától. Autópálya használatakor mi az adófizetési kötelezettség akkor, ha a munkáltató számolja el, fizeti ki a nevére szóló számlát, illetve mi a szabály akkor, ha a magánszemély a számlán szereplő vevő? Mi a helyzet akkor, ha a társaság az év elején megvette a magánszemélyek gépkocsijára az éves autópálya-matricákat? Elszámolható ez a költség a társaságnál?

Részlet a válaszából: […] Olvassa el 6723-as válaszunkat is!A kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén kifizetett összeget az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének r) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha nem haladja meg az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 2.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi autópályadíj elszámolása

Kérdés: A bt. főtevékenysége árufuvarozás és szállítmányozás. A társaság beltagja a férj, aki a tevékenységet végzi. Amikor az árut Magyarországról szállítja, több országon keresztül kell mennie. Az úton autópályadíjat kell fizetnie. Erről nyugtát, tikettet kap, ami csak a dátumot és euróban a pályadíjat tartalmazza. A cég nevére szóló számlát nem lehet kérni. A cég a nevére kiállított nemzetközi fuvarlevéllel tudja bizonyítani, melyik autópályán haladt. Számla hiányában nem számolhatjuk el az autópályadíjat? Az összegyűjtött nyugták, tikettek alapján az euró átszámítása után költségtérítésként fizesse ki a cég a beltag részére az autópályadíjaknak megfelelő összeget?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetésre kerülőösszegeket akár a napidíj részének, vagy munkabérnek is lehet minősíteni. A számviteli elszámolás alapbizonylata az autópályadíj vonatkozásábanis a cég nevére szóló számla. Nyilvánvalóan, ha ilyen bizonylatot a nemzetköziárufuvarozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 8.
Kapcsolódó címke:

Autópálya-matrica adózása

Kérdés: A 4 napos autópálya-matrica, saját gépkocsi hivatali használata esetén, milyen módon fizethető ki adómentesen 2005-ben? Mi a helyzet a cégautó esetében?
Részlet a válaszából: […] A saját gépkocsi hivatali, üzleti használata esetén azúthasználatra jogosító bérlet, jegy (matrica) juttatása a magáncélú használatarányában adóköteles természetbeni juttatás a 2005. évtől. A juttató az üzletiés magánhasználatra jutó részek tételes elkülönítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 20.
Kapcsolódó címkék:  

Parkolási, autópályadíj

Kérdés: A tagok, a munkavállalók saját személygépkocsijuk üzleti, hivatali célra történő használata esetén felmerülő parkolási, autópályadíjak megtérítése tekinthető-e a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, és áfatartalmuk visszaigényelhető, levonható-e?
Részlet a válaszából: […] ...üzleti, hivatali utak során felmerült parkolási, autópályadíj a vállalkozás nevére szóló számla alapján elszámolható, illetve a magánszemélynek a felmerült költségek részeként megtéríthető, a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 12.
Kapcsolódó címkék: