Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott bankkártyás fizetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bankkártyával történő magáncélú vásárlás

Kérdés: Hogyan kezelhető az a - több vállalkozásnál előforduló - helyzet, hogy a személyes fogyasztásra szánt vásárlásaikat (élelmiszer, mozijegy, lottó) az általuk tulajdonolt vállalkozás bankkártyájával egyenlítik ki? Megoldást jelenthet-e, ha a vállalkozás bankkártyájával teljesített vásárlások értékét megtérítik? Ezekről a vásárlásokról jellemzően nem kérnek számlát. A bankkártya használata feltételezi azt, hogy jövedelemszerzés történt?
Részlet a válaszból: […]az így felvett készpénzt még a felvétel napján a pénztárba be kell fizetni;- a bankkártyát saját célú vásárlásra használhatja-e (a főszabály nyilvánvalóan az, hogy nem), ha esetenként igen, akkor a vállalkozás pénzének a használatát az elszámoláskor kamattal, bankköltséggel vagy anélkül kell készpénzben rendezni stb.A vállalkozás (az egyéni vagy a társas vállalkozás) nevére szóló bankkártya használata esetén a bankkártya használatára jogosultat el kell számoltatni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:- a bankkártya használatának időpontjait, idősorrendben;- a bankkártya használatával teljesített kifizetések összegeit, azok bizonylatainak legfontosabb adatait;- a bankkártya használatával felvett készpénzösszegeket, a felvétel időpontjai szerint külön-külön;- a bankszámláról felvett készpénz elköltését dokumentáló hiteles bizonylatok adatait, a ténylegesen elköltött készpénz összegeit (ezen bizonylatokat a pénzfelhasználás idősorrendjében, tételesen);- a bankszámláról kifizetett, illetve saját célú vásárlások időpontjait és összegeit;- a bankszámláról felvett készpénzből megmaradt és a pénzkezelőnek átadott készpénz összegét;- a dátumot, az aláírásokat stb.A leírtakból következően a bankkártyahasználatra jogosult (akinek a neve a szigorú számadású kötelezettség alá tartozó bizonylatok - a bankkártya ilyen - használatára jogosultak névjegyzékében szerepel) a bankkártyát saját célú vásárlásokra csak akkor használhatja, ha erre írásban kapott felhatalmazása van, a felhatalmazásban rögzítve azt is, hogy a bankkártyával milyen saját célú beszerzéseket eszközölhet, továbbá kell-e kamatot fizetnie, illetve a bankköltséget milyen összegben kell megtérítenie.A bankkártya használatával kapcsolatos gazdasági események könyvelését a Számviteli Levelek 314. számában a 6453. számú kérdésre adott válaszban közöltük.Egyéni vállalkozó esetében is indokolt a bankkártyához kapcsolódó gazdasági eseményeket egy külön nyilvántartásban rögzíteni, mint a bankkártya használatára jogosulttal szembeni követeléseket, a bankkártya használatára jogosult elszámolása alapján. A bankkivonat alapján pedig a naplófőkönyvben (a pénztárkönyvben) rögzíteni kell a bankkártya használata melletti pénzcsökkenéseket (esetleges pénzeszköz-növekedéseket), összevetve azokat a bankkártya használatára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6805
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Bankkártyával történő fizetés elszámolása

Kérdés: Alanyi mentes kft. - ha bankkártyával fizet - könyvelheti-e költségeit a bankból, vagy szállítói tartozásként kell először könyvelnie?
Részlet a válaszból: […]használatával teljesített fizetések összegeit, azok bizonylatainak legfontosabb adatait, továbbá- a bankkártya használatával felvett készpénzösszegeket, a felvétel időpontjai szerint külön-külön;- a bankszámláról felvett készpénz elköltését dokumentáló hiteles bizonylatok adatait, a ténylegesen elköltött készpénz összegeit (ezen bizonylatokat a pénzfelhasználás idősorrendjében, tételesen);- a bankszámláról kifizetett, illetve felvett saját célú vásárlások időpontjait és összegeit;- a bankszámláról felvett készpénzből megmaradt és a pénzkezelőnek átadott készpénz összegét;- a dátumot és az aláírásokat stb.Bankkártyával történő vásárlás esetén a társaságnál kialakított számviteli rendnek megfelelően a beszerzéseket, a szolgáltatások igénybevételét a bankkártyahasználó elszámolásával szemben- vagy külön bizonylattal bevételezik (T 1,2,3, 51-56, 466 - K 454, 455, kapcsolódik hozzá: T 454, 455 - K 3613),- vagy az a készpénzes számla alapján történik (T 1,2,3, 51-56, 466 - K 3613).A bankkártyahasználó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6453
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kedvezmény bankkártyás fizetés esetén

Kérdés: A társaság hirdetési felület értékesítésével foglalkozik. A lakossági hirdetések (ingó, ingatlan stb.) értékét az ügyfelek több módon rendezhetik, készpénzzel, SMS-sel, bankkártyával. A lehetőségek közül az SMS-sel való fizetés népszerű az ügyfelek körében, viszont ez a legdrágább fizetési mód, hiszen a szolgáltatók a beszedett díjak 60-65%-át megtartják. Társaságunk szeretné, ha az ügyfelek többsége a bankkártyás fizetési módot választaná, ezért annak bruttó árából 10% kedvezményt kívánunk adni. Ezt a kedvezményt mindenki megkapná, aki bankkártyával fizet, a hirdetés nagyságától, értékétől függetlenül. A fizetési kedvezmény csökkenti-e az áfaalapot? Vagy azt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között, esetleg rendkívüli ráfordításként kell elszámolni? Megteheti-e a társaság, hogy a hirdetések tarifaárait kétféle módon állapítja meg és teszi közzé a partnerek számára?
Részlet a válaszból: […]is szimpatikusabb az, ha a társaság a hirdetések tarifaárait kétféle módon állapítja meg és teszi közzé a partnerek számára: - SMS-sel történő fizetés esetén X Ft + áfa, - bankkártyával történő fizetés esetén Y Ft + áfa (X nagyobb, mint Y). Valójában a társaság kétféle módon biztosítja a szolgáltatását, a hirdetési felület értékesítését, az ügyfélre bízva a döntés lehetőségét. Az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján: termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele vagy más, szintén a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény. A (2) bekezdés szerint üzletpolitikai célú az árengedmény, ha - az árengedmény nyújtójának független féllel kötött és más független fél számára is - azonos feltételek mellett - ésszerűen elérhető, vagy - az árengedmény nyújtójától független féllel is - azonos feltételek mellett - köthető és számára ésszerűen elérhető megállapodásban előre rögzített, vagy az annak alapján számított, pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített összeg kisebb, mint az árengedmény igénybevételére jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített ellenértéke. Ha a társaság úgy hirdeti meg szolgáltatását - mindenki számára elérhető módon -, hogy az, aki az ellenértéket bankkártya használatával fizeti meg, 10 százalék kedvezményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5397
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,