Ágazati bértámogatás kivás cégnél

Kérdés: A cég, melyet könyvelek, ágazati bértámogatási programban vett részt [hazai és uniós forrásból megvalósuló, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint]. Ez a támogatás 2020/11.-2021/05. hónapig tartott. Ez de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül-e, és jeleznem kell-e a 2021. évi taobevallásban? Ha de minimisnek minősül, akkor kivás cég esetén fel kell ezt tüntetnem valahol?
Részlet a válaszából: […] ...ágazati bértámogatás a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (R.) 14. § a (8) bekezdése szerint az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi Covid-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából kiadott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.
Kapcsolódó címke:

Szakdolgozói bértámogatás elszámolása

Kérdés: Az alapellátásban működő orvosi bt. praxisközösségben állapodott meg a működési helyén lévő másik háziorvosokkal. A praxisközösségről szóló rendelet [53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet] szerint minden egyes bizonylatot (igazolások, szakmai évek stb.) benyújtott 2021. 02. hó végéig. A NEAK-tól 2021. 01. hónapra visszamenőlegesen megkapta (orvos és az asszisztensek is) a "szakdolgozói bértámogatást". Az OKFÖ honlapján lévő magyarázatok, tájékoztatások alapján ez a szakmai bértámogatás a munkabért (tagi kivét stb.) és a szocho-t tartalmazza. A bt.-beltag (a háziorvos) öregségi nyugdíjas. Ez a szakmai bértámogatásként kapott összeget - amit jelen esetben az orvosi bt. kapott - egyéb bevételként vagy értékesítés árbevételeként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...egészségbiztosítási alapból történő finanszírozása részletes szabályairól rendelkezik. E szerint a háziorvosi szolgáltató a bértámogatás szociális hozzájárulási adóval csökkentett összegét ... a szakdolgozó bérének a kifizetésére köteles fordítani....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.
Kapcsolódó címke:

Decemberi munkabér utáni bértámogatás

Kérdés: A hatósági szerződésen alapuló foglalkoztatásbővítést szolgáló bértámogatás (2017. decemberi munkabér után jár) elszámolható-e a 2017. évre, ha a mérlegkészítés időpontja előtt megérkezik? Hogyan történik a számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...előírásoknak megfelelően - igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét.Nyilvánvaló, hogy a 2017. decemberi munkabér után a bértámogatás csak 2018 januárjában igényelhető, ezért azt 2017. évi támogatásként az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 19.
Kapcsolódó címke:

Bértámogatás (eva)

Kérdés: Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. a Fővárosi Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján 50 év feletti dolgozó foglalkoztatása után bértámogatásban, illetve járulékátvállalási támogatásban részesül. A támogatás összege után kell-e 15 százalék evát fizetni? A kapott összeget rendkívüli bevételként kell-e könyvelni kettős könyvvezetés esetén?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. szerint a kft.-nek az Szt. rendelkezései szerintelszámolt (a beszámoló eredménykimutatásában kimutatandó) árbevételt, bevételtkell bevételnek tekinteni. Az Szt. szerint a kapott támogatás egyéb bevételnekminősül. Az Eva-tv. nem tartalmaz adóalap-módosítást a kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 16.
Kapcsolódó címkék: