Háziorvosi asszisztens bértámogatása

Kérdés: Háziorvos ügyfelem részére a NEAK asszisztensének bértámogatására 241 500 Ft-ot nyújt. Az asszisztens szakdolgozói bére 419 704 Ft a szakdolgozói bértábla szerint. Helyesen jár-e el az ügyfelem, ha a szakdolgozói bértábla szerinti összeget csak 154 887 Ft-tal egészíti ki?
Részlet a válaszából: […] ...NEAK által folyósított bértámogatással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló, 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet tartalmaz iránymutatást. A rendelet 16. §-ában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Ágazati bértámogatás kivás cégnél

Kérdés: A cég, melyet könyvelek, ágazati bértámogatási programban vett részt [hazai és uniós forrásból megvalósuló, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint]. Ez a támogatás 2020/11.-2021/05. hónapig tartott. Ez de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül-e, és jeleznem kell-e a 2021. évi taobevallásban? Ha de minimisnek minősül, akkor kivás cég esetén fel kell ezt tüntetnem valahol?
Részlet a válaszából: […] ...ágazati bértámogatás a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (R.) 14. § a (8) bekezdése szerint az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi Covid-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából kiadott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

Szakdolgozói bértámogatás elszámolása

Kérdés: Egészségügyi szolgáltató kft. (NEAK-szerződéssel) 2021-ben a szakdolgozók részére bértámogatást kap, amely összeg a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza. Ez az összeg a havonta esedékes, NEAK által küldött, az ellátás finanszírozására vonatkozó összeggel érkezik, az összeget részletező kimutatáson külön sorban feltüntetve. Az alapellátás finanszírozására vonatkozó összeget az értékesítés nettó árbevételeként számoltuk el (a rezsitámogatást is), a dolgozók bértámogatása is ide számolandó el, vagy egyéb bevételként?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy a szakdolgozói bértámogatást ugyanúgy kell elszámolni, mint az alapellátás finanszírozására vonatkozó összeget, azaz az értékesítés nettó árbevételeként.Az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Szakdolgozói bértámogatás a kisvállalati adónál

Kérdés: Háziorvosi szolgáltatást végző vállalkozás havonta kap meghatározott összeget orvosok és szakdolgozók bértámogatására a NEAK-tól. Az összeg a havi elszámolásról készült kimutatáson külön tételként szerepel. Ezt az összeget a háziorvosok és szakdolgozók bérköltségére és annak járulékaira fordítja a vállalkozás. Könyvelhető-e ebben az esetben az összeg egyéb bevételként, a költségek ellentételezésére kapott támogatásként? Katás vállalkozás esetén figyelembe kell-e venni bevételként az adóalap meghatározásánál?
Részlet a válaszából: […] ...szabályairól a többször módosított 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendelkezik. A jogszabály alapján az egészségügyi szolgáltató a bértámogatás szociális hozzájárulási adóval csökkentett összegét ... a szakdolgozók bérének a kifizetésére köteles fordítani....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Szakdolgozói bértámogatás elszámolása

Kérdés: Az alapellátásban működő orvosi bt. praxisközösségben állapodott meg a működési helyén lévő másik háziorvosokkal. A praxisközösségről szóló rendelet [53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet] szerint minden egyes bizonylatot (igazolások, szakmai évek stb.) benyújtott 2021. 02. hó végéig. A NEAK-tól 2021. 01. hónapra visszamenőlegesen megkapta (orvos és az asszisztensek is) a "szakdolgozói bértámogatást". Az OKFÖ honlapján lévő magyarázatok, tájékoztatások alapján ez a szakmai bértámogatás a munkabért (tagi kivét stb.) és a szocho-t tartalmazza. A bt.-beltag (a háziorvos) öregségi nyugdíjas. Ez a szakmai bértámogatásként kapott összeget - amit jelen esetben az orvosi bt. kapott - egyéb bevételként vagy értékesítés árbevételeként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...egészségbiztosítási alapból történő finanszírozása részletes szabályairól rendelkezik. E szerint a háziorvosi szolgáltató a bértámogatás szociális hozzájárulási adóval csökkentett összegét ... a szakdolgozó bérének a kifizetésére köteles fordítani....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Pályázati forrás felhasználása

Kérdés: Cégünk 2018. évben 40 M Ft pályázati forrást nyert részben tárgyi eszköz beszerzésére, részben bérköltség fedezetére. A pályázati forrás 50%-a előlegként decemberben lehívásra került. 2019 januárjában várhatóan további 40 százaléka lehívásra kerül, ha a részelszámolás elkészül. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámnövekedés már 2018 szeptemberében teljesült, a tárgyieszköz-beszerzés 90%-a 2019 januárjában teljesül. Az Szt. változása kötelezővé teszi-e 2018. évre a pályázati részteljesítés elszámolásához kapcsolódó összeg bevételkénti figyelembevételét? A 2019. januári részteljesítéskor elszámolt pályázati forrást a feltöltési kötelezettségnél figyelembe kell-e venni?
Részlet a válaszából: […] ...amely az egyéb bevételként elszámolt összeg sajátos időbeli elhatárolásáról rendelkezik.A létszámnövekedéshez kapcsolódó bértámogatás egyéb bevételként elszámolt összege a 2018-ban felmerült költségeket ellentételezi, így ez esetben a költségek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.

Egyéni vállalkozás megszüntetése utáni bevételek, költségek

Kérdés: Egy havi áfabevalló, normál módon működő egyéni vállalkozó tevékenységét 2018. 09. 20-án befejezte, vállalkozását megszüntette. A vállalkozás megszűnése után még keletkeztek számlák, főként közüzemi díjakkal kapcsolatos elszámolás, valamint a Kormányhivataltól érkezett bértámogatás. Ezzel kapcsolatban kérdésem:
1. Egyéni vállalkozóval szemben a Vízmű Társaság elszámoláskor a következő számla keletkezett. A számlán feltüntetett teljesítés dátuma 2018. 10. 01. (!), a számla kelte: 2018. 09. 11., a vállalkozó a számlát 2018. 09. 12-én, bankkártyás fizetéssel rendezte. Ez a számla az áfabevallásban szerepeltethető? Költségként a számlán szereplő tétel a pénzforgalom miatt elszámolható?
2. A vállalkozás egyik dolgozóját GINOP-pályázat keretében bértámogatással foglalkoztatta. A Kormányhivatal a bértámogatás összegét 2018. 09. 27-én utalta el a vállalkozó számára. Ez az összeget bevételként el kell számolni?
3. Még október hónapban is keletkeztek áramelszámoló számlák. Ezen számlák költségként még elszámolhatók? Általánosságban kérdés, hogy egyéni vállalkozás megszűnése után keletkezett bevételek, költségek meddig számolhatóak el? A megszűnés napjáig, vagy az szja-bevallás benyújtásáig?
Részlet a válaszából: […] ...ezt követően érkező bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül. Így a Kormányhivatal által 2018. 09. 27-én utalt bértámogatás összegét bevételként kell elszámolni.3. Az Szja-tv. 49/B § (2) bekezdésében lévő szabály alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 31.

Decemberi munkabér utáni bértámogatás

Kérdés: A hatósági szerződésen alapuló foglalkoztatásbővítést szolgáló bértámogatás (2017. decemberi munkabér után jár) elszámolható-e a 2017. évre, ha a mérlegkészítés időpontja előtt megérkezik? Hogyan történik a számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...előírásoknak megfelelően - igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét.Nyilvánvaló, hogy a 2017. decemberi munkabér után a bértámogatás csak 2018 januárjában igényelhető, ezért azt 2017. évi támogatásként az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 19.

Pályázathoz kapcsolódó bérköltség elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni saját dolgozóink bérköltségét, ha pályázati forrásból megvalósuló ingatlan­beruházáshoz kapcsolódik? Ezek a dolgozók a munkaidejük egy részét a beruházási projekt megvalósítására fordítják, és a felmerült bért támogatásból finanszírozzák. A támogatási szerződésben nevesítik, hogy az így felmerült bérköltség az ingatlan bekerülési értékének része. Év közben bérköltségként könyveltük, de át kell vezetni a beruházási számlára. Csökkenteni kell a bérköltséget, vagy értelmezhető saját rezsis beruházásként? Költségeinket elsődlegesen a 6/7., másodlagosan az 5. számlaosztályban számoljuk el.
Részlet a válaszából: […] ...bérként elszámolt összegnek természetesen a bérköltségek között kell maradnia, azt sehová nem kell átvezetni, függetlenül attól, hogy bértámogatást kapnak, és a saját dolgozók részére kifizetett bérköltség az ingatlanberuházáshoz kapcsolódik.Akkor hogyan lesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 6.

Közhasznú nonprofit kft. szakképzési hozzájárulása

Kérdés: A nonprofit kft. közhasznú tevékenysége közé tartozik a rehabilitációs foglalkoztatás. Vállalkozási tevékenységként konyha üzemeltetését, illetve karbantartási tevékenységet végez, ahol rehabilitációs foglalkoztatottakat alkalmaznak. A Munkaügyi Központtól kapnak bértámogatást, ami teljes mértékben nem fedezi a bérüket. A nonprofit kft. ügyvezetője megbízási díjat kap havonta. Ebben az esetben mi lesz a szakképzési hozzájárulás alapja?
Részlet a válaszából: […]  A választ - a kérdéshez adott kiegészítésfigyelembevételével - a 2012. 01. 01-től hatályos előírások alapján adjuk meg. A 2011. évi CLV. törvény (Szh-tv.) 4. §-ának (1) bekezdésealapján a szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 24.
1
2