Állványrendszer besorolása az eszközök között

Kérdés: Cégünk új telephelyén, ahol termékgyártás és az általunk gyártott, forgalmazott termékek raktározása történik, továbbá cégünk logisztikája, irodái vannak, a raktárban raklapos, polcos, áttelepítéses állványrendszer beruházását tervezzük. Az állványrendszert a termelőgépeknél, -berendezéseknél, vagy az egyéb berendezéseknél kell aktiválni? A válasz a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti kedvezmény igénybevétele szempontjából fontos. Kérdés az is, hogy a Tao-tv. szerint milyen leírási kulcs alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] ...profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési eszközök.A műszaki berendezések, gépek, járművek közé történő besorolásnál alapvető ismérv az, hogy az idetartozó műszaki berendezések, gépek, járművek a vállalkozó tevékenységét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 7.
Kapcsolódó címkék:  

Kis- és középvállalkozási besorolás

Kérdés: Kérem számszerű példán levezetni a társaságok mikro-, kis- és középvállalkozási kategóriába történő besorolásának megállapítását!
Részlet a válaszából: […] ...kis- és középvállalkozások besorolását a kis- ésközépvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény(Kkv-tv.) előírása alapján kell elvégezni. A Kkv-tv.-nek van egy olyan előírása[Kkv-tv. 5. §-ának (3) bekezdése], hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 25.
Kapcsolódó címkék:    

Tehergépkocsi vagy személygépkocsi

Kérdés: A kft. magánszemélytől vásárolt egy 2800 kg össztömegű, 6 személy szállítására is alkalmas, nyitott raktérrel is rendelkező gépkocsit. A forgalmi engedélybe tehergépkocsi van bejegyezve. Ez a gépkocsi az Áfa-tv. értelmében személy- vagy tehergépkocsinak számít? Az Áfa-tv. azt a gépjárművet tekinti tehergépkocsinak, amelynél a vtsz.-besorolás 8704-es. Amikor új tehergépkocsit veszünk, a számlára az eladó ráírja a 8704. vtsz-t. Elegendő ez? Mi a helyes besorolás akkor, ha magánszemélytől vásároltuk a tehergépkocsit?
Részlet a válaszából: […] ...illetve tehergépkocsinakminősítik. A Kereskedelmi Vámtarifa általános és az egyes áruosztályokatmagyarázó rendelkezései a helyes besoroláshoz segítséget adnak, de egyáltalánnem biztos, hogy ez elegendő.Ha autókereskedőtől történik a vásárlás, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 27.
Kapcsolódó címkék:    

Tárgyi eszközök minősítése

Kérdés: Cégünk egy besugárzóberendezést épít. A tűzjelző riasztórendszer, a túlnyomást biztosító szellőző-, légkondicionáló rendszer, a megfigyelőkamera-rendszer, valamint a belső telefonos, számítógépes hálózat az épülettel azonos módon, vagy mint gépek-műszerek, külön amortizálandók?
Részlet a válaszából: […] A kérdést bevezető mondat (besugárzóberendezést építenek) már egyértelműen meghatározza, hogy az ezt kiszolgáló berendezéseket külön-külön kell a tárgyi eszközök között állományba venni, azok önálló funkciót látnak el.Ha a technológiához nem kapcsolódnának a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 27.
Kapcsolódó címkék:  

Az 529., illetve 539. számlák használata

Kérdés: Mit kell könyvelni az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei, illetve az 539. Különféle egyéb költségek számlákra?
Részlet a válaszából: […] A javasolt számlakerettükör tartalmazza a kérdésben szereplő két számlaszámot és számlaelnevezést. Mivel az előtte lévő számlák nem, vagy, nem biztos, hogy lefedik az igénybe vett szolgáltatások, illetve az egyéb szolgáltatások teljes körét, a javaslat lehetőségként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 26.

Lakóingatlan bérbeadása

Kérdés: A lakóingatlan egy részét iroda és raktározási célra béreli a kft. az áfaalanyi adómentességet választó adóalanytól. Besorolható-e ez a bérbeadás a tárgyi adómentesség alá? Át kell-e minősíteni a bérbe adott helyiségeket a használat, illetve az igénybevétel alapján?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2. sz. mellékletének 8. pontja értelmében a lakóingatlan bármilyen formában történő hasznosítása adómentes (kivéve a fizető-vendéglátást). A lakóingatlan fogalmába [Áfa-tv. 13. §-a (1) bekezdésének 21. pontja] - rendeltetésétől függetlenül - minden olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 31.
Kapcsolódó címkék:    

Kapcsolt vállalkozások besorolása

Kérdés: A kapcsolt vállalkozások besorolása a nyitóadatok alapján történik? Ha év közben változás következik be, a folyamatos könyvelés keretében át kell-e könyvelni, vagy csak az éves beszámoló összeállításakor?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 10. §-a szerint: "Összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is köteles készíteni - a 116-117. §-ban foglaltak kivételével - az a vállalkozó, amely egy vagy több vállalkozóhoz fűződő viszonyában a 3. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 17.

Mikro- és kisvállalkozások kedvezménye, eszközök besorolása

Kérdés: Milyen kritériumok alapján dönthető el, hogy a tárgyi eszköz a műszaki gépek, berendezések, felszerelések, járművek között vehető-e nyilvántartásba?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározó vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési eszköz legyen. E megfogalmazásokból következően a konkrét tárgyi eszköz besorolását a vállalkozás tevékenysége határozza meg. Egy tárgyi eszköz az egyik vállalkozásnál a műszaki berendezések, gépek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. március 8.