Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott besorolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Állványrendszer besorolása az eszközök között

Kérdés: Cégünk új telephelyén, ahol termékgyártás és az általunk gyártott, forgalmazott termékek raktározása történik, továbbá cégünk logisztikája, irodái vannak, a raktárban raklapos, polcos, áttelepítéses állványrendszer beruházását tervezzük. Az állványrendszert a termelőgépeknél, -berendezéseknél, vagy az egyéb berendezéseknél kell aktiválni? A válasz a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti kedvezmény igénybevétele szempontjából fontos. Kérdés az is, hogy a Tao-tv. szerint milyen leírási kulcs alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési eszközök.A műszaki berendezések, gépek, járművek közé történő besorolásnál alapvető ismérv az, hogy az idetartozó műszaki berendezések, gépek, járművek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgálják. Ennek az ismérvnek a raktári állványrendszer nem felel meg (a csak raktározással foglalkozó cég esetében sem!), így azokat a rendeltetésszerű használatbavételkor az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között kell állományba venni. Így a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti adóalap-kedvezményt nem lehet igénybe venni.Az áttelepíthető, mobil állványok, állványrendszerek - mivel az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé tartoznak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5769
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kis- és középvállalkozási besorolás

Kérdés: Kérem számszerű példán levezetni a társaságok mikro-, kis- és középvállalkozási kategóriába történő besorolásának megállapítását!
Részlet a válaszból: […]lépi túl a vállalkozás a besorolása szerinti kategóriára előírt értékeket, vagy két egymást követő beszámolóban nem marad alatta az érték a kategóriára előírtnak. Példával illusztrálva ez a következőt jelenti: Tegyük fel, hogy egy adózó 2005. január 1-jén (amikor először kellett magát a Kkv. tv. alapján besorolni) közepes vállalkozásnak minősült. Ez azt jelentette, hogy foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb volt, és árbevétele vagy mérlegfőösszege a 10 millió eurót nem haladta meg. Ezt a besorolást a vállalkozás 2005. január 1-jén ismert 2003. évi beszámoló adatai alapján tette meg. Tegyük fel, hogy a következő évek beszámolóiban adatai a következőképpen alakultak: Beszámoló éve/megnevezés Létszám, fő Nettó árbevétel, millió euró Mérlegfőösszeg, millió euró Besorolás Adatok alapján lehetne Kkv. tv. 5. § alapján 2003.* 8 10 9 kicsi kicsi 2004. 8 13 12 közepes kicsi 2005. 8 2 2 mikro kicsi 2006. 8 9 10 kicsi kicsi 2007. 8 12 11 közepes kicsi 2008. 10 13 12 közepes közepes […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4222
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Tehergépkocsi vagy személygépkocsi

Kérdés: A kft. magánszemélytől vásárolt egy 2800 kg össztömegű, 6 személy szállítására is alkalmas, nyitott raktérrel is rendelkező gépkocsit. A forgalmi engedélybe tehergépkocsi van bejegyezve. Ez a gépkocsi az Áfa-tv. értelmében személy- vagy tehergépkocsinak számít? Az Áfa-tv. azt a gépjárművet tekinti tehergépkocsinak, amelynél a vtsz.-besorolás 8704-es. Amikor új tehergépkocsit veszünk, a számlára az eladó ráírja a 8704. vtsz-t. Elegendő ez? Mi a helyes besorolás akkor, ha magánszemélytől vásároltuk a tehergépkocsit?
Részlet a válaszból: […]és az egyes áruosztályokat magyarázó rendelkezései a helyes besoroláshoz segítséget adnak, de egyáltalán nem biztos, hogy ez elegendő. Ha autókereskedőtől történik a vásárlás, és a számla tartalmazza (egyébként - számviteli követelmény a számlával szemben - kell hogy tartalmazza) a vásárolt gépjármű vtsz.-besorolását, tehergépjárműnél legalább 8704-es számot. Ez azonban még nem elegendő, különösen vitatott, illetve vitatható esetben (ilyen a kérdésben leírt beszerzés is). Ezért célszerű, még ebben az esetben is, a magánszemélytől történő vásárlás esetén mindenképpen az arra illetékes szervtől szakvéleményt kérni. Mivel a gépjárművek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2603
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Tárgyi eszközök minősítése

Kérdés: Cégünk egy besugárzóberendezést épít. A tűzjelző riasztórendszer, a túlnyomást biztosító szellőző-, légkondicionáló rendszer, a megfigyelőkamera-rendszer, valamint a belső telefonos, számítógépes hálózat az épülettel azonos módon, vagy mint gépek-műszerek, külön amortizálandók?
Részlet a válaszból: […]tárgyi eszköznek minősíteni: külön-külön eszköznek kell tekinteni az érzékelőket, a vezetékeket, az érzékelők által jelzett adatokat feldolgozó központot stb. Hasonlóan fel kell bontani önálló funkciót ellátó eszközökre a túlnyomást biztosító szellőző-, légkondicionáló rendszert, a megfigyelőkamera-rendszert. A belső telefonos, számítógépes hálózat sem része az épületnek, nem az épület használatához, hanem az épületben folyó tevékenységhez szükséges. A leírtakból következően, a kérdésben szereplő eszközöknél külön-külön kell meghatározni a várható hasznos élettartamot, a hasznos élettartam végén várható maradványértéket. Mivel - nagy valószínűséggel - az eszközök hasznos élettartama különböző, lesznek közöttük olyanok, amelyek a vállalkozási tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják (ezeket a használatbavételkor anyagköltségként kell elszámolni); a vállalkozási tevékenységet egy éven túl szolgálják, de bekerülési értékük nem haladja meg az 50 ezer forintot, és így az Szt. 80. §-ának (2) bekezdése alapján a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1499
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Az 529., illetve 539. számlák használata

Kérdés: Mit kell könyvelni az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei, illetve az 539. Különféle egyéb költségek számlákra?
Részlet a válaszból: […]esetre. Az igénybe vett szolgáltatásokat az új Szt. 3. §-a (7) bekezdésének 1. pontja részletezi. Ezek közül a javasolt számlakerettükörben nincs külön számlája például az üzletszerzésnek, a kutatás és kísérleti fejlesztésnek, a könyvvizsgálatnak, a könyvviteli szolgáltatásnak. Az egyéb szolgáltatásokat az új Szt. 78. §-ának (4) bekezdése részletezi. Ezek mindegyikére van külön számlajavaslat. A gyakorlati munka során azonban előfordulhatnak olyan idetartozó szolgáltatások, amelyekre most esetleg nem gondoltunk. Meg kell jegyezni, a számviteli törvény nem írt elő kötelezően számlakerettükröt, az új Szt. 160. §-a csak az egyes számlaosztályokra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 288

6. találat: Lakóingatlan bérbeadása

Kérdés: A lakóingatlan egy részét iroda és raktározási célra béreli a kft. az áfaalanyi adómentességet választó adóalanytól. Besorolható-e ez a bérbeadás a tárgyi adómentesség alá? Át kell-e minősíteni a bérbe adott helyiségeket a használat, illetve az igénybevétel alapján?
Részlet a válaszból: […]lakás céljára létesítettek, és az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház megnevezéssel szerepeltetnek. Kifejezett előírása a törvénynek azonban, hogy nem tartoznak ide a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiségek, még akkor sem, ha azok a lakással egybeépültek. Így különösen nem része a lakóingatlannak a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület stb., de az pl. a tüzelőanyag-tároló, a kazánház, a spájz, a háztartási helyiség. Ez azt jelenti, hogy a szóban forgó esetben elviekben a szoba bérbeadása adómentes, a garázsé adóköteles, az alagsori helyiségé pedig rendeltetésétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 195
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Kapcsolt vállalkozások besorolása

Kérdés: A kapcsolt vállalkozások besorolása a nyitóadatok alapján történik? Ha év közben változás következik be, a folyamatos könyvelés keretében át kell-e könyvelni, vagy csak az éves beszámoló összeállításakor?
Részlet a válaszból: […]először a konszolidálásba bevonják, akkor azt az anyavállalatnak külön közölnie kell, a tőkekonszolidáció miatt a bevonás időpontjának megjelölésével, továbbá a konszolidálásba bevont vállalkozások körének a feltüntetésével. A konszolidálásba már korábban bevont vállalkozásnál csak azt kell közölni, ha konszolidálás körébe tartozó vállalkozásokban (beleértve azt is, ha nem teljeskörűen bevontból teljeskörűen bevont vállalkozás lesz és fordítva) változás következik be, legkésőbb a változás bekövetkeztekor. Bár az összevont (konszolidált) éves beszámoló mérlege is a mérleg-fordulónapi vagyoni, pénzügyi helyzetről készül, amelynek elkészítéséhez a mérleg-fordulónapi adatok is elegendőek lehetnének, a jövedelmi helyzetet bemutató összevont (konszolidált) eredménykimutatás elkészítésénél szükséges a bevételek és a ráfordítások konszolidálása is (a halmozódások kiszűrése), amely csak úgy lehetséges, ha a konszolidációban érintett társaságok adatai elkülönítetten kerülnek rögzítésre. A leírtak alapján az adott társaságnak nemcsak azt kell ismernie, hogy ő a konszolidálási körbe tartozik-e (és milyen minőségben) vagy sem, hanem azon társaságok nevét is, amelyek a konszolidálási körbe tartoznak (már az év kezdetén, illetve éven belüli bevonáskor,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 184
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Mikro- és kisvállalkozások kedvezménye, eszközök besorolása

Kérdés: Milyen kritériumok alapján dönthető el, hogy a tárgyi eszköz a műszaki gépek, berendezések, felszerelések, járművek között vehető-e nyilvántartásba?
Részlet a válaszból: […]céllal üzemeltet a vállalkozás) lehet üzemkörön kívüli ingatlan, hanem más létesítmény is (például az iroda). A műszaki berendezések, gépek, járművek között kimutatható eszközökre általános meghatározást az új Szt. 26. §-ának (4) bekezdése ad. E szerint idesorolhatók a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépek, erőművi berendezések, egyéb gépek, berendezések, műszerek, szerszámok, szállítóeszközök, hírközlő berendezések, számítástechnikai eszközök. A járműveknek a műszaki berendezések, gépek, járművek közötti kimutatásának feltétele, hogy a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési eszköz legyen. E megfogalmazásokból következően a konkrét tárgyi eszköz besorolását a vállalkozás tevékenysége határozza meg. Egy tárgyi eszköz az egyik vállalkozásnál a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolható, mert közvetlenül szolgálja az adott vállalkozás tevékenységét, a másik vállalkozásnál nem sorolható ide, mert csak közvetetten szolgálja a tevékenységet. Például a számítógép a számviteli, könyvelési szolgáltatási, vagy kizárólag tervező, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozásnál közvetlenül szolgálja a tevékenységet, ezért a beszerzésre fordított beruházási érték (egyéb feltételek teljesülése esetén) csökkenti az adózás előtti eredményt, míg egy termelőtevékenységet végző vállalkozás adminisztrációjának, nyilvántartásainak vezetésére használt számítógép csupán közvetetten szolgálja a vállalkozási tevékenységet, ezért az értéke nem vehető figyelembe a kedvezménynél. Az irodai berendezések általában nem minősülnek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköznek. Az új Szt. 26. §-ának (5) bekezdése - amely az egyéb berendezések, gépek, járművek között kimutatandó tárgyi eszközök meghatározásáról rendelkezik - e csoportba sorolja különösen az egyéb üzemi (üzleti) gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, az irodai, igazgatási berendezéseket, felszereléseket, az üzemkörön kívüli berendezéseket,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 78