Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott beszerzői csoport tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szolgáltatási jutalék elszámolása

Kérdés: A beszerzői csoporthoz csatlakozó társaság, a csatlakozást biztosító szerződés alapján - többek között - a szállítóktól kedvezőbb beszerzési áron tud árut beszerezni, mint a csoporton kívüliek, jogosulttá válik a szállítói számlában meg nem jelent utólagos korrekciós elemekre, továbbá az áru értékesítését segítő információkat megkapja. A csatlakozást lehetővé tevő társaság a belépő társaság részére, a belépéssel járó előnyök biztosításáért szolgáltatási jutalék számlázására jogosult, amelynek összege a csoporttagonként a naptári évben beszerzett áru értékének 1 százaléka. A belépéssel járó előnyökért számlázott szolgáltatási jutalék összege a beszerzett áru bekerülési értékének része, vagy igénybe vett szolgáltatás? Ha a bekerülési érték része, az egyedileg történő hozzárendelés számszerűsítése hogyan történjen, hiszen a komplex szolgáltatásban vannak az értékesítést segítő, értékesítési költségnek minősülő elemek is?
Részlet a válaszból: […]raktárba (a vevő telephelyére, kereskedelmi egységébe, illetve az eladótól közvetlenül a vevőtől vásárlóhoz) történő (be)szállításig felmerüljön, másrészt a bekerülési (beszerzési, előállítási) értéknek nem lehet része az értékesítést segítő, az értékesítés külön költségei közé tartozó tétel.A szolgáltatási jutalékot a csatlakozást lehetővé tevő társaság számlázza a csoportba belépő társaság felé, ezen társaság - mint csoporttag - által a naptári évben beszerzett áruk értékének 1 százalékában. A számlázás tehát utólag történik, jellemzően akkor, amikor a beszerzett áru már nincs is a csoportba belépő társaságnál.A törvényi követelmények akkor teljesülnének, ha a belépő társaság és a csatlakozást lehetővé tevő társaság olyan szerződést kötne, amely rögzítené egyrészt külön-külön a beszerzéshez, illetve az értékesítéshez kapcsolódó feladatokat, másrészt azok díját. Ebből viszont az következne, hogy a csatlakozást lehetővé tevőnek tételesen, beszerzésenként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7090
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Szolgáltatási jutalék fizetése és elszámolása

Kérdés: Az "Eladó" és a "Vevő" szerződést kötött piaci pozíciójuk megtartása és erősítése érdekében. A szerződésben a felek rögzítették, hogy az áruforgalmi kapcsolatot kétféle szerkezetben működtetik, egyrészt a Vevő az Eladó raktárában vásárol, másrészt a Vevő az Eladó által a szállítókkal kötött szerződéses rendszer alapján közvetlenül a szállítótól vásárol, közvetlenül rendeli meg az árut, amelyet saját telephelyén vesz át, a szállító a Vevő felé számláz. Az Eladó a megrendelésekhez szükséges teljes körű adatállományt és kondíciós elemeket átadja. A Vevő köteles az Eladó gazdasági csoportja által kötött szerződés alapján történő havi beszerzésekről szállítónként kimutatást készíteni és azt az Eladónak átadni. A szerződésben leírt szolgáltatás fejében a Vevő az Eladónak szolgáltatási jutalékot köteles fizetni. A díjfizetés alapja a tárgyévben a szállítókkal közvetlenül lebonyolított teljes beszerzések nettó értékének 1 százaléka. A szerződésből következik, hogy az Eladó által nyújtott szolgáltatás az áru beszerzéséhez és az áru továbbértékesítéséhez kapcsolódó előnyök biztosítását tartalmazó komplex szolgáltatás. Az Eladó által számlázott szolgáltatási díj összegét helyesen számolta el a Vevő termelési költségként, mint igénybe vett szolgáltatást, vagy annak teljes összegével növelni kellett volna a szállítóktól beszerzett áruk bekerülési értékét, az egységárra ráosztással?
Részlet a válaszból: […]előírásából következik, hogy mi tartozik a beszerzési (bekerülési) értékbe. Nyilvánvalóan a beszerzéssel szoros kapcsolatban van az a jutalék is, amelyet az Eladó a Vevőnek felszámít (számláz) a Vevőnek közvetlenül a szállítókkal bonyolított beszerzések nettó értéke arányában. Egy jelentős probléma azonban van.Az Szt. 47. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata szerint: az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A kérdés alapján a Vevő árut vásárol. Áru esetén a költségnek a raktárba (telephelyre) történő beszállítás előtt kellene felmerülnie, hogy az áru beszerzési értékének része legyen. Ez a követelmény a kérdés szerinti esetben nem tud teljesülni, mivel az Eladó - jobbik esetben is - csak a Vevő havonként elkészített szállítói kimutatása alapján tud számlázni, amikor az áru már régen a Vevő birtokában van. Ha nem lehet a kérdés szerinti szolgáltatási jutalék a bekerülési érték része,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7089
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,