Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bírósági határozat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Jogerőre emelkedett bírósági ítélet könyvelése

Kérdés: 2019 szeptemberében jogerős bírósági ítélet született, amely alapján tőke, hozzá tartozó késedelmi kamat, illetve perköltség illeti meg társaságunkat. Mikor és hogyan kell könyvelni ezeket az összegeket? A tőke összegét 2018. évre könyveltem, mivel az korábbi évet érint. A perköltséget és a késedelmi kamatot 2019-re könyvelném.
Részlet a válaszból: […]visszamenőlegesen az előző évre.Az is lehet, hogy a kérdező társaság korábban terméket értékesített, szolgáltatást nyújtott, amelynek ellenértékét a vevő, a szolgáltatást igénybe vevő részben vagy egészében nem fogadta el, nem ismerte el. Az el nem ismert ellenértéket a számviteli előírások szerint könyvelni, árbevételként, fizetendő áfaként elszámolni nem lehetett, tehát az nem szerepelhet a követelések között. Ha a kérdező társaságnak a tevékenységével kapcsolatos el nem ismert követelését (a követelés tőkeösszegét) ítélte meg a bíróság, amely ítélet 2019 szeptemberében jogerőre emelkedett, azt csak 2019 szeptemberében kibocsátott számla alapján, szeptemberben lehet (pontosabban kell) könyvelni, nem lehet a 2018. évre elszámolni arra való hivatkozással, hogy az 2018. évi tevékenységhez kapcsolódik. A bíróság által megítélt követelésről és annak áfájáról kiállított számlát az adóssal, a vevővel szembeni követelésként kell kimutatni (T 311 - K 91-92, 467).Az Szt. 29. §-ának (8) bekezdése szerint az egyéb követelések között kell kimutatni a bíróság által az üzleti év mérlegfordulónapjáig jogerősen megítélt követeléseket is, a 77. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti követelések kivételével. A kivételek közé tartoznak:- a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek,- a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések, sérelmi díjak (idesorolandó a kapott perköltség is),amelyek olyan egyéb bevételek, amelyeket csak akkor lehet könyvelni, ha azokat a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték (T 384 - K 963), a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8057
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Bíróság előtt megtámadott II. fokú határozat

Kérdés: Bíróság előtt megtámadott II. fokú adóhatósági határozatban szereplő tételeket rögzíteni kell-e a nyilvántartásokban?
Részlet a válaszból: […]jogerőssé vált megállapítások miatti módosításokat a mérlegnek és az eredménykimutatásnak tartalmaznia kell. Ehhez viszont az szükséges, hogy a megállapításokat könyveljék. Bár a hivatkozott előírás a jelentős összegű hibákról rendelkezik (elkülönítetten kell kimutatni), a teljesség számviteli alapelvből következik, hogy a jogerős adóhatósági határozatban rögzítetteket, függetlenül attól, hogy azok jelentős összegű vagy nem jelentős összegű hibának minősülnek, könyvelni kell. Kérdés csak az lehet, hogy melyik üzleti évben?Röviden, abban az üzleti évben, amikor az adóhatósági ellenőrzés befejeződött, és a megállapításokat tartalmazó adóhatósági határozat, fellebbezés esetén a II. fokú adóhatósági határozat az adott üzleti évet követő mérlegkészítés időpontjáig jogerőre emelkedett.Ha például a helyszíni adóellenőrzés az Art. szerint 2013. december 31-ig befejeződött, az adóhatósági határozat, illetve a II. fokú adóhatósági határozat 2014. március 20-án jogerőre emelkedett (mérlegkészítés időpontja 2014. március 31-e), akkor az adóhatósági megállapításokat (a hibákat és hibahatásokat) 2013. üzleti évre könyvelni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6134