Osztalékfizetésről hozott határozat módosítása

Kérdés: "A" kft. a 2020. évi beszámoló elfogadásáról szóló határozatában 2021. 05. 10-én az adózott eredmény terhére 100 millió Ft osztalékfizetésről határozott. 2021. 09. 29. nappal a korábban közzétett határozatát, annak meghozatalára visszaható hatállyal, az adózott eredmény felhasználása vonatkozásában 50 millió forinttal módosította a kifizethető osztalék összegét, szem előtt tartva az osztalékfizetési korlát szabályait. Helyesen járt-e el a kft. akkor, amikor a szeptemberi határozatot az osztalék növekedéseként, illetve az eredménytartalék csökkentéseként rögzítette a főkönyvi könyvelésben? A módosító határozat – bírósági ítéletre hivatkozva – a jogi képviselő szerint egy jogszerű határozat.
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egy megjegyzés: Nem vitatkozunk a jogi képviselőnek a határozat jogszerűségéről alkotott véleményével, mivel konkrétan nem nevezte meg, nem adta meg a bírósági ítéletet, így az annak alapját képező tényállást nem tudjuk összevetni a kérdésben foglaltakkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Jogerőre emelkedett bírósági ítélet könyvelése

Kérdés: 2019 szeptemberében jogerős bírósági ítélet született, amely alapján tőke, hozzá tartozó késedelmi kamat, illetve perköltség illeti meg társaságunkat. Mikor és hogyan kell könyvelni ezeket az összegeket? A tőke összegét 2018. évre könyveltem, mivel az korábbi évet érint. A perköltséget és a késedelmi kamatot 2019-re könyvelném.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak hiányosak. A leglényegesebb elem abban nem szerepel, nevezetesen az, hogy a cég milyen tartalmú követelése tárgyában hozott a bíróság jogerős ítéletet, azaz mit kell a megítélt tőkén érteni? Így többféle változat lehetséges, amelyből néhányat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 7.

Bíróság által megítélt követelés

Kérdés: A vevő nem ismerte el a teljesítést, így azt pereltük. A bíróság követelésünket jogosnak ítélte, és végzésével kötelezte a vevőt az ellenérték megfizetésére. A jogerős bírósági ítélet alapján számlázhatunk, az áfa felszámításával? Akkor is, ha a vevő továbbra sem fizet?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 29. §-ának (8) bekezdése alapján egyéb követelésként kell kimutatni a peresített követelésekből a bíróság által az üzleti év mérlegfordulónapjáig jogerősen megítélt követeléseket.A jogerőre emelkedett peresített követelés kapcsolódhat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 9.

El nem ismert teljesítés

Kérdés: A kivitelező társaság a megrendelő részére építőipari szolgáltatást végzett. A részhatáridők csúszása miatt a szerződés számlázási és fizetési feltételei rendkívül kedvezőtlenné váltak. Megegyezés hiányában a kivitelező levonult az építkezésről, az addig elvégzett munkáiról az elszámolást a megrendelőnek átadta, de számlát – a teljesítés igazolásának hiányában – benyújtani nem tud. Ez esetben a kivitelező cég milyen dokumentum alapján állíthatja ki az elvégzett munkáról a számlát? Ha nem lehet számlát kiállítani, akkor mi legyen a már elszámolt alvállalkozói és anyagszámlákkal, a bérköltséggel és annak közterheivel? Jogos volt-e azok elszámolása? És az áfa levonása?
Részlet a válaszából: […] A kérdés – sajnálatos módon – nem egyedi esetről szól. Gyakran előfordul, ezért a kérdésben leírtak nem megfelelő könyvelésének következményei lehetnek, amelyet azonban indokolt elkerülni.Az Szt. 72. §-a alapján árbevételt elszámolni a vevő (az adott esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 31.

Költségek viselése bérleti díj ellenében

Kérdés: "A" kft. ingatlant adott bérbe a "B" kft.-nek. "A" kft. a bérbeadást adókötelessé tette. A bérleti szerződés szerint: a bérleti díj fejében a bérbevevő viseli a bérleményre eső valamennyi költséget és adókötelezettséget. Az adóhatósági határozat és jogerős bírósági ítélet az ügyletet ellenérték fejében történő bérbeadásnak minősítette. A számlázásra és a könyvviteli elszámolásra vonatkozóan a bérbe adó cég könyvelője tájékoztatást kért és kapott az adóhatóságtól, amelynek lényege, hogy a bérbeadónak számlát kell kiállítania a bérbeadásról, utólag is. A bérbeadónak az áfakülönbözet könyvelését az adóhatósági határozat alapján kell elvégeznie. A bérbevevőnél az utólag kapott számla könyvelését az adóhatóság nem látja indokoltnak. A bérlő könyvvizsgálójaként a kérdező ezzel nem ért egyet.
Részlet a válaszából: […] Egyetértek a kérdezővel, a kérdésben leírtakat nem lehet csak az áfa szempontjából megítélni. A bérbe­adás kezdetétől kell az elszámolást "helyretenni".Feltételezhetően az ingatlan bérbeadása nem 2012-ben kezdődött, hanem 2011-ben vagy még azt megelőzően.A bérleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 4.

El nem ismert számla

Kérdés: A szerződés eltérő értelmezéséből adódóan partnerünk nem ismeri el a teljesítést, visszaküldte a számlát. Perre megyünk. A Számviteli Levelekben azt olvastuk, hogy ilyen esetben sztornírozni kell a számlát, és a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napja lesz a teljesítés időpontja. Egy áfaelőadáson viszont az előadó azt válaszolta, hogy szerinte az Áfa-tv. 55. §-a alapján az áfát be kell vallani/fizetni az eredeti teljesítés időpontjában. Hogyan tudjuk feloldani az Szt. és az Áfa-tv. közötti ellentmondást?
Részlet a válaszából: […]  A válasz előtt megjegyezzük, az Szt. és az Áfa-tv. előírásaiközött nincs ellentmondás. Feltételezhetően az áfaelőadó részére adottinformáció nem volt teljes körű, ugyanúgy, mint a feltett kérdés sem az. Nemértelmezni kell a szerződést, hanem teljesíteni! A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 24.

Másodfokú határozat könyvelése

Kérdés: Az adóhatóság másodfokú határozatában milliárdos nagyságrendű áfahiányt állapított meg. Az adózó bizományosi konstrukcióban vásárolt különféle árukat, amelyeket adómentes közösségi értékesítésként adott el. Az adóhatóság a beszerzési számlákat nem fogadta el adólevonási jogot keletkeztető dokumentumként, az ügylet egészét fiktívnek minősítette. A felszámolás alatt álló adózó bírósági felülvizsgálatot kér. Jelen kérdésünk a következményekre vonatkozik: a jogerős határozat birtokában hogyan kell kezelni a határozat megállapításait? A bejövő, a kimenő számlákat sztornírozni kell? Ha igen, akkor fontos, hogy az érintett partner megkapja a sztornószámlát? A könyvelés során változik az adózás előtti eredmény és így az adófizetési kötelezettség is? Ha lényeges a saját tőkére gyakorolt hatása, akkor a beszámolót ismételten közzé kell tenni? Mi lesz majd a számviteli teendő, ha a bíróság – részben vagy egészében – helyt ad az adózó keresetének? Az adóhatóság az áfavizsgálatok után átfogó vizsgálatot is indított. Kötelező-e figyelembe vennie az átfogó vizsgálat során az áfavizsgálatok fent említett jogerős megállapításainak a következményeit?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felsoroltak rendezése alapvetően az ellen­őrzésszabályai alkalmazásával történhet meg. Természetesen nem csak az áfahiánytkell könyvelni, de azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek alapján azáfahiány megállapításra került. Éppen ezért az áfahiány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 1.

Visszautalt illeték elszámolása

Kérdés: A bíróság ítélete alapján visszaigényelhető fellebbezési eljárási illetéket az APEH visszautalja. Hogyan kell könyvelni? Egyéb bevételként vagy költségcsökkentésként?
Részlet a válaszából: […] Az egyéb bevételként elszámolandó tételeket az Szt. 77. §-arészletezi. Ezek között visszaigényelhető, visszakapott, korábban költségkéntelszámolt tételek nem szerepelnek.A kérdésben szereplő tétel elszámolására vonatkozóantámpontot adhat az Szt. 78. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 18.

Jogerőre emelkedett bírósági ítélet könyvelése

Kérdés: 2008 márciusában jogerős bírósági ítélet született, amely alapján tőke, hozzá tartozó késedelmi kamat, illetve perköltség illeti meg cégünket. Mikor és hogyan kell könyvelni ezeket az összegeket? A tőke összegét 2007. évre könyveltem, mivel az korábbi éveket érint, és még a mérlegkészítés időpontja előtt ismertté vált. A perköltséget és a késedelmi kamatot 2008. évre könyvelném.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből a leglényegesebb elem hiányzik, az, hogy a cégmilyen tartalmú követelése tárgyában hozott a bíróság jogerőre emelkedettítéletet, azaz mit kell a megítélt tőkén érteni?A kérdező társaság korábban terméket értékesített,szolgáltatást nyújthatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 17.

Jegyrendelés interneten

Kérdés: Társaságunk egy vásár alkalmával ajándéksorsolásos játékot szervezne. A kisorsolt ajándékok a 2008. évi foci-EB-re szóló jegyek lennének. Kollégánk egy internetes oldalon megrendelte és ki is fizette bankkártyával a jegyek árát. Interneten visszaigazoló bizonylatot kaptunk. Később kiderült, csak egy hivatalos weboldal van, ahol a jegyeket meg lehet rendelni. Mi nem ezen rendeltük, és így bizonytalan, hogy megkapjuk azokat. Amennyiben nem kapunk jegyet, és a pénzt sem kapjuk vissza, hogyan számoljuk el az egyéb követelések között kimutatott összeget? Elengedett követelésként? Térítés nélkül átadott pénzeszközként? Van-e utána illetékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a legtermészetesebb esetet nem tartalmazza: ha akifizetett összegért a megrendelő nem kapja meg a jegyeket, a pénzt átvevő ajegyek árát fizesse vissza. Ha ezt nem teszi, akkor a cégnek a követelésétbírósági úton kell érvényesíteni. Minden más esetben az ügylet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 15.
1
2