Biztosítási díj, munkabér vagy valami más?

Kérdés: A társaság a 333 E Ft-os biztosítási díjat elszámolta: T 55 - K 454, majd a munkavállaló nettó bérének védelme érdekében felbruttósította 500 E Ft-ra, amellyel megnövelte a rendszeres bérjövedelmet, és elvégezte a bérszámfejtést. A munkavállaló M-es lapján a 300. sorban a rendszeres munkabért, a 304. sorban a felbruttósított biztosítási díjat írta be, hivatkozva a kitöltési útmutatóra. A járulékok a megfelelő sorokban szerepelnek. A könyvelésre vonatkozó az 541/471-re elő kell írni a rendszeres bért és a felbruttósított biztosítási díjból a felbruttósító összeget? Ugyanis a 333 E Ft már szerepel az 55-ön. Így, ha a 471-ről utalással kifizetésre kerül a rendszeres nettó bér, előírásra kerül a rendszeres bér szja-, eü- és nyugdíjjáruléka (15+7+1,5+10%), és a felbruttósított biztosítási díj miatti szja-, eü- és nyugdíjjárulék 167 E Ft-tal, éppen nullára fut a 471. Helyes ez így? Ezek az adók maradhatnak az 541-en?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti adók, járulékok nem maradhatnak az 541-en, mert nem munkabért fizettek.A hatályos előírás alapján a kérdés szerint fizetett biztosítási díjat nem lehet sem béren kívüli juttatásként, sem az egyes meghatározott juttatások között elszámolni. Munkabérként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 5.

Biztosítási díj továbbszámlázása

Kérdés: A gépjármű tulajdonosa hogyan számlázhatja tovább a biztosítási díjat az üzembentartónak?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási díjat annak kell költségként elszámolnia, akit a jogszabály a biztosítási díj megfizetésére kötelez (T 563 - K 454).A biztosítási díj nem termék, nem szolgáltatás, így a továbbszámlázás lehetőségét az Áfa-tv. sem teszi lehetővé.Feltételezhetően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 22.

Visszavásárolt biztosítási díj kifizetése

Kérdés: Cégünk életbiztosítást kötött magánszemély biztosított részére. A szerződő partner a cég. A cég a havonkénti biztosítási díjat követelésként számolta el, a magánszemély kedvezményt nem vett igénybe. 15 év után a cég a biztosítást visszavásárolta, és a biztosítóval szembeni követelését kivezette. A magánszemélynek szeretné kifizetni a visszakapott biztosítási díjat, milyen adófizetési kötelezettség terheli a magánszemélyt?
Részlet a válaszából: […] ...cég részéről a magánszemélynek kifizetendő, biztosítótól visszakapott biztosítási díj olyan jövedelem lesz, mint amilyen jogviszonyra tekintettel adja azt a cég. Ha a magánszemély munkavállaló, akkor a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó szabályokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 25.

Egy összegben fizetett biztosítási díj

Kérdés: Egy társaság vezető beosztású dolgozóira (10 fő) 2013. szeptember elsejével egészségbiztosítási szerződést kötött határozatlan időre. A biztosítási díjat (100 E Ft/fő/év) egy összegben, 1 évre előre kellett kifizetni a kapott egészségbiztosítási kötvény szerint. Helyesen számolja-e el a cég, ha a fenti teljes összeget (1000 E Ft) annak kifizetésekor a személyi jellegű kifizetések között mutatja ki, függetlenül attól, hogy az a következő év augusztus végéig terjedő időszakra szól? (Vagyis év végén nincs időbeli elhatárolás a tételre.) Keletkezik-e szja- és ehofizetési kötelezettsége amiatt, hogy évente egyszer fizet 100 E Ft-ot, és nem havonta a 100 E Ft egytizenketted részét? Így az első hónapban a fizetett díj meghaladja a minimálbér 30%-át, míg más hónapban nem lesz fizetés.
Részlet a válaszából: […] ...által fizetett díjának adómentességét tartalmazó szabálya, az 1. számú melléklet 6.3. pontja nem tartalmaz meghatározást a havi biztosítási díj számítására. Ez a rendelkezés 2014-től módosul, amely szerint adómentes a más személy által ugyanazon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 9.

2012-ben kiállított számla könyvelése

Kérdés: A 2012-ben kiállított, de teljes egészében 2013. évre vonatkozó szolgáltatás (biztosítás) számlája 2012-ben könyvelendő-e a szállítóval szemben, a költség elhatárolásával?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt megjegyezzük, a biztosítási díjat sem az Áfa-tv., sem az Szt. előírásai szerint nem kell számlázni! Számviteli bizonylatra természetesen szükség van.A gazdasági eseményeket a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. A számla kiállítása még...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 7.

Egész éves biztosítási díj bizonylata

Kérdés: 2012. év során a biztosítótársaságok "tömegesen" álltak át arra, hogy a gfb és casco díjáról az eddigi negyedéves/havi számla helyett a biztosítási kötvény hátoldalára számviteli bizonylatot nyomtatnak, ezen pedig feltüntetik az egész éves biztosítási díjat a fizetési esedékesség szerint. Hogyan kell ezt a számviteli bizonylatot könyvelni? Elő kell írni kötelezettségként? Vagy nem kell? Elegendő a fizetéskor a kifizetés bizonylata mellé tennünk a számviteli bizonylatot?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt egy megjegyzés. A biztosítási díj nem - a klasszikus értelemben vett - termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke, ezért azt nem terheli áfafizetési kötelezettség, így azt az eddigiek során sem kellett számlázni.A kérdés szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 21.

Biztosítási díj elszámolása, ha vállalkozás a szerződő

Kérdés: Vannak olyan vegyes kockázati életbiztosítások, amik megtakarítási összeget is tartalmaznak, tehát befektetésként is működnek. Hogyan kell ezeket elszámolni, ha a kifizető a szerződő, biztosított a munkavállaló és kedvezményezett a munkavállaló, illetve a kifizető társaság? Elszámolható-e az egész összeg költségként? Ha nem, akkor a kifizetőnek mikor keletkezik adófizetési kötelezettsége az első és a második esetben?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés a tényállást részletesen nem tárja fel, így abiztosítási díjak elszámolása tekintetében az általános keretelveket lehet csakmeghatározni.A vállalkozás - mint szerződő - által a munkavállaló javárakötött életbiztosítás számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 15.

Előre kiszámlázott biztosítási díj elszámolása

Kérdés: Gyakran előfordul, hogy a biztosítási díjat előre kiszámlázzák. Például a 2008. első negyedévi gépjármű-felelősségbiztosításról szóló számla kelte 2007. 12. 20., esedékes 2008. 01. 01. Ezt a számlát kell-e 2007-ben könyvelni az aktív időbeli elhatárolással szemben, vagy csak 2008-ban? Az előbbit erősíti az, hogy a számlát többnyire már 2007-ben kiegyenlítik.
Részlet a válaszából: […] ...2007-ben kiállított és megkapott számlát már 2007-benkönyvelni kell, természetesen biztosítási díjként (T 533 - K 454). Tekintettelazonban arra, hogy a számla a 2008. első negyedévi biztosítási díjattartalmazza, a 2007. évben könyvelt biztosítási díjat az Szt. 32...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 20.

Biztosítási díj fizetése a biztosítottnak

Kérdés: Vállalkozásunk 10 évvel ezelőtt életbiztosítást kötött munkavállalói részére, mely szerint szerződő a munkáltató, biztosított a munkavállaló. Kedvezményezett elérés esetén a munkáltató, halál esetén a biztosított hozzátartozója. A biztosítás lejárati ideje 2011. 02. hó. A vállalkozás a biztosítás díját nem számolta el költségként. Vállalkozásunk 10 év után fel kívánja mondani a szerződést, melynek során a biztosító visszavásárlási értéket fizet, mely összeget a biztosítottal való közös megállapodás alapján a biztosító a biztosítottnak fizetne ki. A biztosító közlése szerint ezt az összeget adómentesen fizeti ki. Terheli-e valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség a munkáltatót vagy a munkavállalót? Hogyan vezethető ki a társaság könyveiből a fenti összeg?
Részlet a válaszából: […] ...előzőekszerinti módosítása esetén a munkáltató által a szerződésmódosítás időpontjáig- tulajdonképpen a 10 év alatt - megfizetett biztosítási díj a munkavállaló nemönálló tevékenységből származó jövedelmének minősül. Miután ebben az esetben abiztosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 8.