Ingatlanberuházás átértékelése

Kérdés: Társaságunk 2011-ben elkezdett egy nagyberuházást az egyik ingatlanán, amely áthúzódik 2012-re is. A munkák nagy része elkészült, a használatbavételi engedély még nem jött meg, ezért a beruházást nem lehet aktiválni az ingatlanra. A tulajdonunkban lévő ingatlanokat évente, december 31-én átértékeljük, tehát 2011-ben is ezt tettük. A beruházás alatt álló ingatlan átértékelésénél figyelembe kell-e venni a már elkészült, de nem aktivált beruházást?
Részlet a válaszából: […]  A válasz előtt tisztázni kell, a kérdező mit ért ingatlanalatt? A számviteli előírások szerint valójában olyan konkrét eszköz nincs,hogy ingatlan. Elkülönítetten kell nyilvántartani az épületet, az egyébépítményt, illetve a telket, földterületet, függetlenül attól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.

Bérbeadás céljából épített lakás áfája

Kérdés: Az Áfa tv. 125. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint a 124. § (1) bekezdésének c) pontjában és (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett esetekben igazoltan egészében vagy túlnyomó részben úgy használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként a b) pontban említett szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül be, az előzetesen felszámított áfája levonható. Tehát, ha egy cég az általa épített lakásokat a használatbavételt követően túlnyomórészt bérbe adja – áfásan –, abban az esetben az építés költségeinek az áfáját visszaigényelheti-e? Beruházásként kell kimutatni a leendő lakás építési költségeit, vagy anyagjellegű ráfordításként? Az építkezés folyamatában vissza lehet igényelni az áfát?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy a kérdésben hivatkozotttörvényi előírásnak semmi köze nincs a lakásépítéshez, a lakásépítés soránfelszámított áfa levonhatóságához, illetve le nem vonhatóságához. A 124. § (1) bekezdésének c) pontja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 19.

Saját kivitelezésű felújítás áfája

Kérdés: Igaz, hogy a saját kivitelezésű felújítás esetén nem kell áfát felszámítani?
Részlet a válaszából: […] Igen. Az Áfa-tv. 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint: a termékértékesítéssel egy tekintet alá esik a saját vállalkozásban megvalósított beruházás, az Áfa-tv. 13. §-a (1) bekezdésének 4. pontja szerint viszont az Áfa-tv. alkalmazásában sokkal szűkebben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 17.

Ismételt letétbe helyezés, közzététel

Kérdés: Előfordulhat, hogy a már letétbe helyezett, közzétett 1998-1999-2000. évi éves, egyszerűsített éves beszámolónál olyan hiányosságok kerülnek megállapításra, amelyek a megbízható és valós képet lényegesen befolyásolják. Nem világos számunkra, ilyen esetben az érintett évek közzétett és módosuló adatait hogyan kell ismételten közzétenni, évenként külön-külön vagy a feltárás évében összevontan? A megoldást egy összetett példán kérjük bemutatni, egészen a tőkeváltozás megállapításáig.
Részlet a válaszából: […] Az ellenőrzés megállapításainak könyvelésével a Számviteli Levelek 20. számában a 394. kérdésre adott válaszban foglalkoztunk.Az új Szt. 154. §-ának (5) bekezdése szerint a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett – az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. november 8.

Tárgyi eszközök maradványértéke

Kérdés: Hogyan történik a tárgyi eszközök maradványértékének meghatározása? Lehet-e a maradványérték a bekerülési értékkel azonos összegű? Mikor változhat a már megállapított maradványérték?
Részlet a válaszából: […] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: új Szt.) az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének helyes megállapítása érdekében két új – a nemzetközi gyakorlatban is használt – fogalmat vezet be: az új Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 5-6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 25.

Értékcsökkenés megállapítása bővítő beruházással

Kérdés: A 2001. január 1-je előtt üzembe helyezett és aktivált épület bővítését végzi el a társaság. A bővítéssel nem keletkezik új leltárfelvételi egység, a bővítés bekerülési értékével a társaság növeli a meglévő ingatlan értékét. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírás mértékét meg kell-e változtatni, maradványértékkel kell-e számolni?
Részlet a válaszából: […] A válasz értelemszerűen megegyezik a 13. kérdésre adott válasszal.Amennyiben a társaság szempontjából meghatározó jelentőségű épületen végeznek az új Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 7. pontja szerinti bővítő beruházást, indokolt lehet az évenként elszámolandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 4.