Alapítvány megszüntetése

Kérdés: Alapítvány által fenntartott intézmény egyéb okok miatt megszüntette tevékenységét. Az intézményt, illetve az alapítványt milyen módon lehet megszüntetni, illetve mi lehet a benne lévő eszközök és vagyon sorsa?
Részlet a válaszából: […] ...meg (a kérdés szerinti esetben az alapítványt).A 2011. évi CLXXV. törvény 10. §-a sajátos szabályokat fogalmaz meg a civil szervezet csődeljárására és felszámolási eljárására vonatkozóan, ami részben eltér a csődtörvény előírásaitól.A jogutód nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Felszámolt megrendelővel szembeni követelés leírása

Kérdés: Fuvarozást működtető kft.-nél vevőköveteléseket tartunk nyilván, amit a megrendelő nem fizetett ki. A megrendelő céget felszámolással megszüntették, maradt 3 millió forint a vevőkövetelésen. Milyen módon lehet ezt kivezetni a nyilvántartásból?
Részlet a válaszából: […] A kérdés elolvasása után úgy tűnik, hogy a kérdező a felszámolt megrendelővel kapcsolatos követelése rendezése érdekében számos törvényi előírást nem vett figyelembe, amelynek a következményeit elsősorban a kft. viseli.Alapvető számviteli követelmény az adóssal (jelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 9.

Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó

Kérdés: 2020. január 1-jétől hatályát veszti az Eva-tv. Az e törvény hatályon kívül helyezésével az Eva-tv. hatálya alá tartozó szervezetek is megszűnnek? Hova, milyen adótörvény hatálya alá kerülnek? Milyen számviteli, adózási feladatok kapcsolódnak a jogszabályi háttér megszűnéséhez? Hogyan alakulnak ezek egy bt. esetében?
Részlet a válaszából: […] ...a taggyűlés arról, hogy a betéti társaság végelszámolással szűnik meg, illetve a végelszámolás feltételeinek hiányában kezdődhet a csődeljárás vagy a felszámolási eljárás.A számviteli törvény hatálya alá való visszatérés szabályai az Szt. 2/A....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 12.

Behajthatatlan követelés áfája

Kérdés: Olvastam, hogy 2020. január 1-jétől a behajthatatlan követelések áfája visszatéríthető lesz, meghatározott feltételek teljesülése esetén. Hogyan érinti ez az eladót, a szolgáltatás nyújtóját? Az Szt. szerinti, illetve az Áfa-tv. szerinti behajthatatlansági tényezők között van-e eltérés? Mire indokolt figyelemmel lenni?
Részlet a válaszából: […] ...az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet azt csak részben fedezi;- a követelést a hitelező csődeljárás, felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 29.

Egyéni cég beolvadása

Kérdés: Egyéni cég úgy döntött, hogy beolvadna egy kft.-be. Ezt az ügyletet egy lépésben végre lehet hajtani? Vagy szükséges, hogy az egyéni cég először bt.-vé vagy kft.-vé alakuljon át, és csak az után olvadjon be a kft.-be? Az átalakulás költségei jelentősek, fontos tudni, hogy van-e lehetőség egy lépésben a beolvadásra.
Részlet a válaszából: […] ...működik.Nem olvadhat be (nem alakulhat át) az egyéni cég, ha felszámolás, vagy végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás, vagy csődeljárás alatt áll, ha az egyéni céggel szemben büntetőjogi intézkedés iránti eljárás van folyamatban, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Követelés elévülése

Kérdés: A 2015. évi szállítói tartozást hány év után lehet kivezetni a könyvekből, ha fizetési felszólítást nem alkalmaztak? Az azt terhelő áfát hogyan kell a nyilvántartásban rendezni?
Részlet a válaszából: […] ...bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott;- a követelés csődeljárásban történő bejelentése.A 2015. évi szállítói tartozás - az 5 év alapján - még nem évült el, ha ettől eltérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 10.

Betéti társaság megszűnésekor a tagi kölcsön

Kérdés: Betéti társaság bezárásánál mi a teendő a tagi kölcsönnel, amit a tulajdonos nyújtott?
Részlet a válaszából: […] ...társaságot nem bezárják, hanem megszüntetik. A bt. megszüntetése - a más elnevezésű gazdasági társasághoz hasonlóan - történhet csődeljárás keretében felszámolással, végelszámolással, kényszertörlési eljárás során. A megszüntetéssel kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 27.

Mezőgazdasági szövetkezet megszűnése

Kérdés:

Hogyan lehet megszüntetni egy mezőgazdasági szövetkezetet, amelyik csak vagyonmegóvást végez? Az állam a kívülállók és a nyugdíjasok üzletrészét megvásárolta, és azt visszajuttatta a lekötött tartalékba. Jelenleg 21 tag van, amelynek nagy része nyugdíjas.

Részlet a válaszából: […] ...2006. évi V. törvény VIII. Fejezete szerint;- a kényszertörlési eljárás, a Cégtörvény VIII/A. Fejezete szerint;- a felszámolás, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény III. Fejezete szerint.A végelszámolás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 21.

Behajthatatlan követelés dokumentálása

Kérdés: Az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 10. pontja a behajthatatlan követelések minősített eseteit sorolja fel. A behajthatatlanság törvényben előírt dokumentumai mellett mire kell tekintettel lenni, milyen egyéb bizonylatokkal kell a behajthatatlanná minősítést alátámasztani? Milyen időpontig kell a dokumentumoknak rendelkezésre állniuk?
Részlet a válaszából: […] ...jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető.Behajthatatlan követelés az a követelés az egyezségi megállapodás alapján, amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során az egyezségi megállapodás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 7.

Kölcsön azonos tulajdonosú kft.-k között

Kérdés: Nyújthatnak-e kölcsönt az azonos tulajdonosú kft.-k egymásnak? Ha igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...tartjuk meghatározónak, hogy az adósként megjelenő kft. számára milyen garanciákat biztosít, az adós kft. fizetésképtelensége esetén a csődeljárás, esetleg a felszámolási eljárás miként érinti a tulajdonost. Emiatt indokolt az azonos tulajdonosú kft.-k egymás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 13.
1
2
3
4