Értékvesztés elszámolása bankbetétre

Kérdés: A 8060. számú kérdésre adott válaszukra hivatkozva kérdezem: Szükséges-e (folyószámlán lévő pénzeszközre) bankbetétre értékvesztést elszámolni, ha a bank végelszámolása a mérlegfordulónap után, és egyik esetben a mérlegkészítés napja előtt, a másik esetben a mérlegkészítés napja után indult? Kérem, válaszukban arra is térjenek ki, hogy egyéb ráfordításként kell-e elszámolni!
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 17. §-a szerint a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó az üzleti évről, az üzleti év utolsó napjával mint mérlegfordulónappal éves (egyszerűsített éves) beszámolót köteles készíteni.Az Szt. 18. §-a alapján az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

E-számlán kisebb összeg vagy plusztétel

Kérdés: Több szolgáltató számlájában
a) e-számla-kedvezmény jogcímen kisebb összegek szerepelnek jóváírásként a számlán, illetve
b) plusztételt számítanak fel, ha a vevő nem veszi igénybe az e-számla-szolgáltatást. Mikor járunk el helyesen a könyvelésben:
a) esetben: a szolgáltatás értékét csökkenti a jóváírás, illetve egyéb költséget csökkentő tétel vagy egyéb bevétel?
b) esetben: a szolgáltatás értékét növelve könyvelendő, illetve egyéb költségként vagy ráfordításként szerepeljen a könyvekben?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatónál árbevételnek minősül, az a szolgáltatást igénybe vevőnél az igénybe vett szolgáltatás költsége. A kérdés szerinti e-számla-kedvezmény valójában engedmény, a plusztétel pedig felár. Az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Húsfeldolgozás termékeiből ingyenes kiszállítás

Kérdés: Társaságunk tevékenysége húsfeldolgozás (sertés- és marhahúsok, húskészítmények előállítása), termékeinket nagykereskedelem formájában értékesítjük. Üzleti partnereinknek (gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások) egyes esetekben ingyenesen szállítunk ki termékeinkből. Esetek:
-termékkóstoltatásra,
-kereskedelmi forgalomba hozható mintaként,
-mennyiségi megrendeléshez kötött ingyenes termékként,
-forgalom után számolt bónuszként,
-rendezvényre történő felhasználásra.
Az árukat minden esetben szállítólevél kíséretében adjuk át a boltoknak, amelyek igazolva veszik át a termékeket. Segítségüket kérem a fenti esetek adózási és könyvelési területen történő kezeléséhez. Hogyan kell bizonylatolni az eseteket, kell-e számlát kiállítani? Mit kell tartalmaznia a számlának? Fennáll-e áfakötelezettség? Ha igen, de nem szeretnénk a partnerrel megfizettetni, hogyan számlázzuk és könyveljük? Egyéb adómegfizetés terheli-e ezeket az átadásokat? Üzleti ajándéknak minősülhet-e az átadás? (Véleményünk szerint nem, mert az Szja-tv. csak magánszemélyekre vonatkozik.)
Részlet a válaszából: […] A húsfeldolgozás termékeiből az üzleti partnerek (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozó adóalanyok) részére történik a termékek átadása. Így a kóstolásra átadott termék kóstolásra történő felhasználása, a mintakénti kereskedelmi forgalomba hozatal az üzleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 25.

Munkavállalók kirendelése más céghez

Kérdés: A munkaszerződéssel eltérő foglalkoztatással kapcsolatos költségeket kell-e, lehet-e számlázni, átterhelni a fogadó cégre? Melyek lehetnek ezek a költségek? Hogyan kapcsolódnak a költségek a két munkáltató között? A konkrét esetben "A" fuvarozással foglalkozó kft. két munkavállalóját "B" szintén fuvarozással foglalkozó céghez rendeli munkavégzésre. A munkával kapcsolatos eszközöket (kamion) a "B" munkáltató biztosítja. Az "A" kft. szeretné a bérrel kapcsolatos költségeket átterhelni a "B" cégre, mivel ott jelentkezik bevétel.
Részlet a válaszából: […] A Munka Törvénykönyve előírásából az következik, hogy a munkaszerződésben - többek között - azt is rögzíteni kell, hogy a két (vagy több) munkáltató közül melyik munkáltató fogja a munkabért fizetni. (Legyen ez az "A" cég.) Az Art. 50. (és 59.) §-a alapján - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.

Óvodafelújítás támogatása

Kérdés: A cég támogatni kívánja egy óvoda felújítását. (Az óvoda egyházi fenntartású.) A támogatás összértékét a következők adják: a cég saját termékeinek ingyenes átadása, más vállalkozástól beszerzett termékek ingyenes átadása, más vállalkozástól igénybe vett építési-szerelési szolgáltatás ingyenes nyújtása. A nyújtott támogatás lehet-e közcélú adomány, vagy egyéb támogatásként kell kezelni? Kell-e szerződést, megállapodást kötni az óvodával a támogatásról? Hogyan kell számvitelileg helyesen elszámolni a vállalkozásoktól befogadott számlákat, valamint a termékek, szolgáltatások ingyenes átadását, nyújtását? A befogadott számlák áfáját vissza lehet-e igényelni? Kell-e számlát kiállítania a támogatást nyújtó cégnek az óvoda részére az ingyen átadott/nyújtott termékekről, szolgáltatásokról? Ha igen, milyen értékkel?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 259. §-ának 9/A. pontja tartalmazza a közcélú adomány értelmező rendelkezését. Ennek a figyelembevételére a kérdésben leírt esetben is szükség van. Az egyházi jogi személy (az óvoda nem biztos, hogy ilyennek tekinthető, minősíthető!) részére törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Teljesítésigazolás nélkül számla kiállítása

Kérdés: Egyedi szempontok szerint meghatározott építési kivitelezési munkára szerződött a kft. A szerződésben a teljesítés feltételeként meghatározták a teljesítési igazolás kiállítását és annak aláírását a megrendelő részéről. A munka elkészült, a megrendelő viszont nem hajlandó a TIG-et (minőségi kifogásokra tekintettel) aláírni. Ez esetben a vállalkozónak keletkezik-e számlakiállítási kötelezettsége, vagy mindaddig, amíg a kérdést nem rendezik - akár jogi úton -, nem számlázhat?
Részlet a válaszából: […] A teljesítési igazolás kiállítása, amelyet a megrendelő aláírt, dokumentálja azt, hogy a vállalkozó a szerződés szerinti munkát elvégezte.Az Szt. 72. §-ának (2) bekezdése alapján az árbevétel elszámolásának jellemző bizonylata a vevőnek a szerződésben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 15.

Társasháznál bérleti díj és adójának megfizetése

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető társasháznál hogyan történik a bérleti díj előírásának és kiegyenlítésének, valamint a levonandó és befizetendő szja könyvelése, ha a bérleti díj után a kifizető fizeti meg az szja-t? Kérem, hogy a válaszban a könyvelendő gazdasági események kontírozását is mutassák be.
Részlet a válaszából: […] A kérdés nem pontos, mivel egyértelműen nem derül ki abból, hogy-a társasház a bérbeadó, amely a társasház közös tulajdonát képező ingatlanrész bérbeadásából származó bevétel, vagy-a társasház a bérbevevő, amely társasház magánszemélytől bérelt ingatlan bérleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.

Termék ajándékozása jogviszonyban nem álló személynek

Kérdés: Egy anyatejpótló tápszereket forgalmazó áfaalany társaság 200 ezer forint beszerzési áron nyilvántartott terméket szeretne ajándékozni egy vele semmilyen jogviszonyban nem álló magánszemélynek. A magánszemély elvesztette a feleségét a koronavírusban, és magára maradt 3 gyermekkel, köztük egy kisbabával. Az ajándékozásról riport fog készülni, amit bemutatnak különböző televíziós műsorban. Az ingyenes juttatás következtében milyen adóteherrel kell számolnia a társaságnak (taonövelő tétel) és a megajándékozott magánszemélynek (felmerülhet-e ajándékozási illeték, szja, szocho)? Áfaköteles-e az ügylet, és kell-e számlával bizonylatolni? Szükség van-e az elkészült riportfilmen kívül bármilyen szerződésre az ügylet megfelelő számviteli, adózási kezeléséhez?
Részlet a válaszából: […] A magánszemélynek ingyenesen adott juttatás a társaságnál üzletpolitikai (reklám-) célú juttatásnak tekinthető, és így az Szja-tv. 70. § (6) bekezdés d) pont alapján egyes meghatározott juttatásként adóztatható. Ezáltal az adókötelezettség nem a magánszemélyt, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 29.

Kataalanyiság megszűnésekor kiállított számlák

Kérdés: Katás egyéni vállalkozó kataalanyisága december 31-ével megszűnik. A továbbiakban szja-s egyéni vállalkozóként működik tovább. Január elején kiállít néhány számlát, amelyeknél a kiállítás kelte 2020 januárja, a teljesítés időpontja viszont 2019. december hó. Ezen kiállított számlákra vonatkozik-e a Katv. alábbi rendelkezése: "13. bevétel megszerzésének időpontja: ...e) * az adóalanyiság megszűnésének napja, amennyiben az általa kiállított bizonylat ellenértékét az adóalanyiság utolsó napjáig nem szerezte meg", vagy ezen bevétele már az szja szerint fog adózni a 2020. évi gazdálkodása során?
Részlet a válaszából: […] A Katv. 2. § 13. pontja értelmében a bevétel megszerzésének időpontja a kisadózó vállalkozás vonatkozásában főszabály szerint a pénz esetében az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja. Ugyanezen paragrafus 13. pontjának e) alpontja alapján a bevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 25.

A türelem kompenzálása hosszadalmas építkezés miatt

Kérdés: Az ingatlanbefektetési alap (áfaalany) bérbe adja a háromemeletes épület több irodáját különböző cégeknek és egy magánkórháznak. Amagánkórház egy nagy teljesítményű liftet fog építeni, amivel a fekvőbetegek feljutnak a harmadik emeletre. Hogyan tudja kompenzálni az alap a többi bérlőt, amiért tűrniük kell egy hosszadalmas építkezést? Elképzelésünk szerint a magánkórház kártalanítást fizet, amit az alap "továbbad" a többi bérlőnek. Milyen megítélés alá esik ez az áfa rendszerében? Van-e számlaadási kötelezettség? A lift a magánkórház könyveibe kerül, idegen ingatlanon végzett beruházásként. Ha megszűnik az alap és a kórház közötti szerződés, akkor hogyan kerülhet át az alapba, és mi ennek az áfavonzata? Milyen értéken kerül át?
Részlet a válaszából: […] Nem egyszerű a kérdésben leírtakra érdemi választ adni.A Ptk. előírása szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A Ptk. 6:520. §-a alapján minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt-a károsult beleegyezésével okozta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 25.
1
2
3
9