Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

167 találat a megadott egyéni vállalkozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Egyéni vállalkozó területalapú támogatása

Kérdés: Egy vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó egységes területalapú támogatásban (SAPS) részesül, melyet a Magyar Államkincstár folyósít részére. A vállalkozó egyéb adóalapot növelő bevételként számolja el az átutalt összeget. Helyesen jár el?
Részlet a válaszból: […]vállalkozási tevékenységgel összefüggő bevételként számolja el. Az Szja-tv. 10. számú melléklet I. fejezetének 5. pontja alapján az egységes területalapú támogatást az egyéni vállalkozónak bevételként kell figyelembe vennie, és azt a folyósítás évében kell bevételnek tekinteni. Az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8523

2. találat: Egyéni vállalkozó nyilvántartás-vezetése

Kérdés: A partnerem egyéni vállalkozó, normál vállalkozói jövedelemadót választott. Alanyi áfamentes, ezért külön pénzforgalmi számlát nem nyitott. A vállalkozása megkezdésekor hónapokig csak kiadása van - alapanyagot, szerszámokat vett, ráadásul bankkártyával fizetett. A problémám az, hogy ha én ezeket a kiadásokat rögzítem a naplófőkönyvbe, a pénzkészlet egyenlege negatív lesz. Kezdőtőke itt nincs, hiszen nem különül el a privát bankszámlája a vállalkozásitól, és teljes vagyonával felel a vállalkozása tartozásaiért. Természetesen, ha majd lesz bevétel, az egyenleg pozitívba is fordulhat. A kérdés tehát az, hogy hogyan kell a kiadásokat könyvelni addig, amíg nincs bevétel, de nincs kezdőtőke sem? Esetleg könyveljek valamiféle "alapítói kölcsönt"?
Részlet a válaszból: […]vezetésére vonatkozó 5. számú melléklet alapján az egyéni vállalkozó a naplófőkönyvet úgy vezeti, hogy annak alapján minden, az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatban pénzbevételt vagy -kiadást eredményező gazdasági esemény (így különösen értékesítés, beszerzés, hitelfelvétel, kölcsönnyújtás, vállalkozói kivét felvétele) zárt rendszerben nyomon követhető legyen. A naplófőkönyv tartalmát a számvitelről szóló törvénynek az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozókra irányadó rendelkezései szerint kell megállapítani.Az előzőekben idézett szabályozásból, az időrendiség elvéből következik, hogy a kiadásokat könyvelni kell addig is, amíg nincs bevétel, így előfordulhat, hogy negatív[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8522
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Ügyvezető lehet-e katás egyéni vállalkozó?

Kérdés: Egy kft. tulajdonos-ügyvezetője (aki az ügyvezetői teendőket főfoglalkozásban munkaviszonyban látja el) egy tőle független másik társaságtól is felkérést kap az ügyvezetésre napi 2-4 órában. Elvállalhatja ezt mellékfoglalkozású katás egyéni vállalkozóként?
Részlet a válaszból: […]tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A Ptk. idézett rendelkezése alapján az ügyvezetői teendőket mellékfoglalkozású
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8488
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Egyéni vállalkozó átalakulása kft.-vé

Kérdés: Egyéni vállalkozó át szeretne alakulni az idei év során egyszemélyes kft.-vé. Az átalakulással kapcsolatban az alábbi kérdéseink merültek fel:
1. Mi történik az egyéni vállalkozásból kikerült készletekkel az egyéni vállalkozásban? Az el nem adott készleteket el kell-e számolni bevételként, majd apportként kerül be a kft.-be, a jegyzett tőkét emelve?
2. Továbbvihető az egyéni vállalkozásban képzett fejlesztési tartalék a kft.-ben?
3. A havi áfabevallásokban göngyölített áfa továbbutódlik a kft.-ben?
Részlet a válaszból: […]határozata jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie, valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről, nettó értéken a tárgyi eszközökről, nem anyagi javakról, megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is [Szja-tv. 49/A. § (2) bekezdés], amely értéket a kft. az alapító okiratában rögzít. El kell készítenie a kft. - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2/A § (4a) bekezdése szerint összeállított - nyitómérleg-tervezetét.A nem pénzbeli hozzájárulásként a kft. tulajdonába adott, a leltárban feltüntetett készleteknek a kft. alapító okiratában meghatározott értéke az Szja-tv. 49/A. § (4) bekezdés a) pontja alapján vállalkozói bevételnek minősül.Továbbra sem kell megszűntnek tekinteni az egyéni vállalkozói jogállást a korábban érvényesített kedvezmények - fejlesztési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8454

5. találat: Katás egyéni vállalkozó - kapcsolt vállalkozás

Kérdés: Egy katás egyéni vállalkozó marketingtevékenységet végez egy kft. számára. A kft. 80%-os magánszemély tulajdonosának a felesége a katás egyéni vállalkozó. Kapcsolt vállalkozásnak minősül-e az egyéni vállalkozó? 2021-től fennáll-e a katásnál a 40%-os kata kapcsolt vállalkozási viszony miatt?
Részlet a válaszból: […]Tao-tv. kapcsolt vállalkozás fogalmára vonatkozó előírások közül az jöhetne szóba, hogy "kapcsolt vállalkozásc) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni".A kialakult szakmai álláspont szerint a Ptk. rendelkezései megfelelő alkalmazásának minősül - azaz többségi befolyással rendelkezőnek számít - az egyéni vállalkozó is a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8386
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Bankszámlanyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozó

Kérdés: Egyéni vállalkozó bankszámlanyitásra nem lenne kötelezett, de vállalkozói bankszámlát nyit, van főállása, vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmaz. A vállalkozói számlájáról teljesíthet-e olyan utalásokat, melyek nem az egyéni vállalkozásával kapcsolatban merülnek fel? Vállalkozói kivétje nincs. A negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettséget befolyásolja-e, ha a vállalkozói bankszámlájának az egyenlege a negyedév végén kevesebb lenne, mint a vállalkozásból származó jövedelme?
Részlet a válaszból: […]vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységéből származó jövedelmét úgy állapítja meg, hogy a vállalkozói bevételből levonja az elismert és igazolt költségeket. Az Szja-tv. 5. sz. melléklete alapján alap- és részletező nyilvántartást kell vezetnie. Az egyéni vállalkozó köteles az alapnyilvántartását úgy vezetni, hogy annak alapján - a részletező nyilvántartásokat is figyelembe véve - minden, az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatban pénzbevételt vagy kiadást eredményező gazdasági esemény (így különösen értékesítés, beszerzés, hitelfelvétel, kölcsönnyújtás, vállalkozói kivét felvétele) zárt rendszerben nyomon követhető legyen. Apénzbevétellel esik egy tekintet alá a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás ellenértéke akkor is, ha teljesítése egészében vagy részben nem pénzben (hanem például csere vagy beszámítás révén) történt. A részletező nyilvántartások közül csak azokat kell vezetni, amelyek a jövedelemszámítást alátámasztják.A nyilvántartásoknak tehát teljeskörűen áttekinthetőnek kell lenniük, amikből egyértelműen kiderül milyen kiadásai és milyen bevételei vannak (voltak) a vállalkozásnak. Az érintett vállalkozás nem kötelezett vállalkozói bankszámla nyitására a leírtak alapján, de nyitott egy ilyen számlát. A vállalkozói nyilvántartások pontos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8349
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Egyéni vállalkozónál tárgyi eszköz beszerzése hitelből

Kérdés: Egyéni vállalkozó hitelre vásárolt tárgyi eszközt, munkagépet, a saját erőt befizette, a többit részletben fogja. Hogyan könyvelem le? Az áfáját vissza szeretném igényelni, mert megkezdett beruházás.
Részlet a válaszból: […]megállapítani.A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapításakor a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása érvényesíthető költségként. Ehhez a hitelre vásárolt tárgyi eszközt, munkagépet, annak beszerzési ára alapján a "Tárgyi eszközök, nem anyagi javak" nyilvántartásba kell felvenni. E nyilvántartásból állapítható meg az értékcsökkenési leírás összege. Az értékcsökkenési leírás alapja a tárgyi eszköz beszerzési ára. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít.Ha - mint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8147
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Egyéni vállalkozó kft. alapítása

Kérdés: A 2009. évi CXV. törvény 19/C. és 19/D. §-a alapján az egyéni vállalkozó tevékenysége folytatására egyszemélyes kft.-t alapíthat. A törvény ismerteti az egyéni vállalkozóra vonatkozó egyes szabályokat, de nem teljeskörűen. Ami nincs ebben a törvényben, ott az átalakulás szabályai az érvényesek? (Mik a teendőim, mennyi időn belül kell benyújtani a vagyonmérleget, az adóbevallásokat stb.?)
Részlet a válaszból: […]törvényi előírásokat kell alkalmazni, és nem az átalakulás szabályait.Az alapított kft.-be - az alapító okirat szerint - az egyéni vállalkozó- a megszűnéskori leltárban lévő eszközöket nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként,- és pénzeszközöket pénzbeli vagyoni hozzájárulásként visz be.Ezen eszközök piaci értéke figyelembevételével nyitómérleget kell készítenie (nem vagyonmérleget), amelyben az összes eszköz értéke megegyezik a Cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőke összegével.Az egyéni vállalkozó a kft. alapítására vonatkozó döntését követően leltárt, nyitómérleg-tervezetet készít, elfogadja - a döntését követő 30 napon belül - a kft. alapító okiratát, ezt követően bejelentkezik az állami adóhatósághoz, onnan az alapító okirat eljut a Cégbíróságra, a Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi az alapított egyszemélyes kft.-t.A cégbírósági bejegyzés jogerőre emelkedését megelőző nappal az egyéni vállalkozó megszűnik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8121

9. találat: Nyílt végű pénzügyi lízing elszámolása egyéni vállalkozónál

Kérdés: Közúti árufuvarozó áfás egyéni vállalkozó nyílt végű lízingkonstrukcióban új tehergépkocsit lízingel 36 hónapos futamidőre. A lízingcég számlája a teljes vételárról nettó: 25.000 E Ft, áfa nincs feltüntetve. Az első lízingdíj összege: 22.000 E Ft, ez 4685 E Ft áfát tartalmaz. Ez pénzügyileg teljesítve. A további lízingdíjak is tartalmaznak áfát. A lízingszerződésben maradványértékként 1260 E Ft lett feltüntetve a futamidő végén.
1. Értékcsökkenés elszámolása:
Az értékcsökkenés alapja a teljes bekerülési érték, 25.000 E Ft. Helyes-e ez így?
2. Erre a gépjárműre lehet-e fejlesztési tartalékot feloldani? Ennek mértéke a teljes bekerülési érték, vagy csak annyit lehet feloldani, amennyit ténylegesen kifizetett?
3. A vállalkozó igénybe venné év végén a kisvállalkozói kedvezményt. (Nem a zs. pontnak megfelelő kedvezményt, hanem az osztalékalapot csökkentő kedvezményt.) Eszerint a mérték a tárgyévi üzembe helyezett tárgyi eszközök nettó értéke lehet. Ezt a nettó értéket hogyan kell megállapítani, tekintettel a fejlesztési tartalék feloldására, és a lízinggel történő beszerzésre, melyben a kifizetés részletekben történik?
4. A fenti konstrukció szerinti beszerzett egy másik tehergépkocsit. Ezt a korábban beszerzett tehergépkocsit a lízingszerződés lejárta előtt értékesíti.
Hogyan kell elszámolni az értékesítéskor a lízingügyletet? A nettó érték milyen értéken vezethető ki? Kell-e módosítani a korábbi elszámolásokat?
Részlet a válaszból: […]feloldani. Ennek mértéke azonban nem a teljes bekerülési érték, hanem csak annyi, amennyit ténylegesen kifizettek, ugyanis az Szja-tv. 49/B. § (16) bekezdése szerint levonható összegként a beruházási és felújítási kiadásként elszámolt összeg szerepel. Az Szja-tv. 11. számú melléklet II. 2. pont o) alpont alapján elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni a fejlesztési tartalék nyilvántartásból kivezetett összegét.3. Az adózás utáni vállalkozói jövedelem csökkenthető a tárgyévi üzembe helyezett tárgyi eszközök nettó értékével, ha az értékcsökkenési leírás elszámolása a tárgyévben kezdődött el. Ha 2019. évi a beszerzés, és ekkor kezdődött el az értékcsökkenési leírás elszámolása, akkor a 25.000 E Ft bekerülési értéket csökkenteni kell a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegével és a fejlesztési tartalék nyilvántartásból kivezetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8059
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Egyéni vállalkozó által alapított kft.

Kérdés: Kérem, részletesen ismertessék a 2019. júliustól hatályos, egyéni vállalkozó által alapított kft.-vel kapcsolatos számviteli, adózási, illeték- és egyéb szabályokat!
Részlet a válaszból: […]céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni.Az Szja-tv. 2019. augusztus 23-tól hatályos 49/A. §-ának (5a) bekezdése szerint ezen § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat az Evectv. 19/C. §-a szerinti kft. alapításával megszűnő egyéni vállalkozó esetében is alkalmazni kell.Az Szja-tv. 49/A. §-ának (2) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó által alapított kft. esetében, tekintettel a tevékenysége megszűnésére, az egyéni vállalkozó a cégbíróság kft.-t bejegyző végzésében rögzített, a jogerőre emelkedése időpontját megelőző időpontra vonatkozóan, az Evectv. fentebb hivatkozott előírásához hasonlóan:- leltárt készít az eszközökről, a kötelezettségekről, valamint nyilvántartásai alapján kimutatást állít össze a követelésekről, nettó értéken a tárgyi eszközökről, nem anyagi javakról - megjelölve az alapított kft. tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülő vagyontárgyakat azon az értéken is, amely értéket az egyéni vállalkozó a kft. alapító okiratában rögzített (ez utóbbi eltérhet a nyilvántartás szerinti értéktől);- ezt követően kell megállapítani az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésével kapcsolatos adófizetési kötelezettséget az Szja-tv. 10. számú mellékletének II. részében foglaltak alapján, de az Szja-tv. 49/A. §-a (3)-(5) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével.Az Szja-tv. 10. számú melléklete alapján a korábban költségként elszámolt, és a megszűnéskor meglévő összes készlet, a 200 ezer forintot meghaladó értékű tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és gyártóeszközt is) leltári értéke (van más is, a felsorolástól eltekintünk) az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésekor vállalkozói bevételnek minősül, függetlenül attól, hogy az egyéni vállalkozó azokat nem pénzbeli hozzájárulásként apportálja-e (beviszi azokat az alapított kft.-be).Az Szja-tv. 49/A. §-ának (4) bekezdése alapján az egyéni vállalkozói tevékenység kft. alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a leltárban, illetve a tételes kimutatásban feltüntetett, nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni vállalkozó által alapított kft. tulajdonába adott eszköz- alapító okiratban meghatározott értéke vállalkozói bevételnek;- értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt, a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása szerinti nettó értéke vállalkozói költségnekminősül.(Hangsúlyozni kell, a fenti szabály a nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni vállalkozó által alapított kft.-be bevitt vásárolt és saját termelésű készletekre, az egyéni vállalkozó követeléseire nem vonatkozik!)Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséhez kapcsolódóan figyelembe veendők a következők is:- a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően, a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a kft. tulajdonába nem adott követelésekre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie;- a volt egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő kiadásoknak az alapított kft. általi megtérítése a volt egyéni vállalkozó számára nem keletkeztet bevételt, ha ezen kiadások közvetlenül szolgálják az alapított kft. tevékenységét (ideértve különösen a szállítói követelések megtérítését).A magánszemély jövedelme és adókötelezettsége megállapításának további sajátosságait az Szja-tv. 49/A. §-ának (5) bekezdése részletezi.A leírtak figyelembevétele mellett az egyéni vállalkozó által alapított kft. - leltárral alátámasztott - nyitómérlegében:- az eszközök, az egyéni vállalkozó megszűnésekori leltárában szereplő vásárolt és saját termelésű készletek, követelések, nettó értékű tárgyi eszközök, nem anyagi javak lehetnek, de piaci értéken;- ezzel azonos összegben a jegyzett tőke azon része, amely az alapító okirat szerinti nem pénzbeli hozzájárulással azonos összegű;- a pénzeszközök;- ezzel azonos összegben a jegyzett tőke azon része, amely az alapító okirat szerinti pénzbeli hozzájárulással azonos összegű.A nyitómérlegben az összes eszköz értéke megegyezik az alapító okirat szerinti jegyzett tőke összegével. A nyitómérlegben kötelezettség nem lehet, mert kft.-t alapítani csak eszközök apportálásával lehet. Ha az egyéni vállalkozónál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7997
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést