Keresés eredménye

156 találat a megadott egyéni vállalkozó tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Egyéni vállalkozás megszüntetése utáni bevételek, költségek
Kérdés: Egy havi áfabevalló, normál módon működő egyéni vállalkozó tevékenységét 2018. 09. 20-án befejezte, vállalkozását megszüntette. A vállalkozás megszűnése után még keletkeztek számlák, főként közüzemi díjakkal kapcsolatos elszámolás, valamint a Kormányhivataltól érkezett bértámogatás. Ezzel kapcsolatban kérdésem:
1. Egyéni vállalkozóval szemben a Vízmű Társaság elszámoláskor a következő számla keletkezett. A számlán feltüntetett teljesítés dátuma 2018. 10. 01. (!), a számla kelte: 2018. 09. 11., a vállalkozó a számlát 2018. 09. 12-én, bankkártyás fizetéssel rendezte. Ez a számla az áfabevallásban szerepeltethető? Költségként a számlán szereplő tétel a pénzforgalom miatt elszámolható?
2. A vállalkozás egyik dolgozóját GINOP-pályázat keretében bértámogatással foglalkoztatta. A Kormányhivatal a bértámogatás összegét 2018. 09. 27-én utalta el a vállalkozó számára. Ez az összeget bevételként el kell számolni?
3. Még október hónapban is keletkeztek áramelszámoló számlák. Ezen számlák költségként még elszámolhatók? Általánosságban kérdés, hogy egyéni vállalkozás megszűnése után keletkezett bevételek, költségek meddig számolhatóak el? A megszűnés napjáig, vagy az szja-bevallás benyújtásáig?
Részlet a válaszból: […]bevétel az egyéni vállalkozói tevékenység bevétele, az ezt követően érkező bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül. Így a Kormányhivatal által 2018. 09. 27-én utalt bértámogatás összegét bevételként kell elszámolni.3. Az Szja-tv. 49/B § (2) bekezdésében lévő szabály alapján általánosságban válaszunk az, hogy az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig- az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7821
2. találat: Egyéni vállalkozó nyílt végű gépkocsilízingje
Kérdés: Egyéni vállalkozó nyílt végű lízing keretében személygépkocsit lízingel. Mivel elektromos a gépkocsi, a cégautóadót nem kell megfizetnie. Az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerült javítási, üzemanyag- stb. költségeket, a havonta fizetendő áfát és az értékcsökkenést hogyan számolhatja el?
Részlet a válaszból: […]érvényesíthető értékcsökkenési leírás.Üzemanyag-felhasználás címén vagya) az üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár,b) a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe.A számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több, mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség, azzal, hogy a magánszemély az adóév egy negyedévén belül a negyedév első napján választott üzemanyag-felhasználással összefüggő költségelszámolási módszertől - ideértve a választott üzemanyag-fogyasztási normát is - nem térhet el. Nem alkalmazható az a) pont rendelkezése, ha az egyéni vállalkozó az Áfa-tv. szabályai szerint az üzemanyag általános forgalmi adóját levonásba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7769
3. találat: Egyéni vállalkozó feladata egyéni céggé alakulás esetén
Kérdés: Mi a feladata az egyéni vállalkozónak egyéni céggé alakulás esetén? Mi lesz az egyéni cég jegyzett tőkéje?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni, hogy- a leltárban, illetve a tételes kimutatásban feltüntetett, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott eszköz= alapítói okiratban meghatározott értéke vállalkozói bevételnek,= értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt, a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartás szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek minősül.(Hangsúlyozni kell, ezen szabály a nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cégbe bevitt vásárolt és saját termelésű készletekre, az egyéni vállalkozó követeléseire nem vonatkozik.)Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséhez kapcsolódóan figyelembe veendők a következők is:- a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7506
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Egyéni vállalkozó leltárkészlete
Kérdés: A leltárkészlet módosítja-e az egyéni vállalkozó egyéni bevallását?
Részlet a válaszból: […]1-jét megelőzően történő beszerzés esetén 30 ezer, 2000. december 31-ét követően és 2006. január 1-jét megelőzően történő beszerzés esetén 50 ezer - forintot meg nem haladó értékű tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és gyártóeszközt is) leltári értékét a megszűnés napján megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni.Az egyéni vállalkozó működése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7254
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Egyéni vállalkozó támogatásának elszámolása
Kérdés: Egyéni vállalkozó - tételes költségelszámolást választott - 2015. évben pályázaton nyert, 3 M Ft-ot. 700 E Ft-ot előleget ki is utaltak 2015. évben. A vállalkozó részben beruházásra, részben költségekre el is költött 3 M Ft-ot (az előlegként megkapott 700 E Ft-ot és 2,3 M Ft-ot), és pályázat benyújtásához feltételként előírt saját erőt, 300 E Ft-ot. 2016-ban megkapta a 2,3 M Ft-ot, a pályázati pénz fennmaradó részét. Mi a helyes elszámolás 2015. évben és 2016. évben, ha a vállalkozó 2016. márciustól átlépett a kata rendszerébe? 2015. évben veszteséges, 2016. január megkapta a támogatás fennmaradó részét, nyereséges. 2016. évben a nyereség 50%-áig elszámolja az előző időszaki veszteséget. A beruházásra kapott összeget az ÉCS-vel szinkronban halasztott bevételként kell elszámolni 2016. január-február hónapban. A katás időszakban az ÉCS-t elszámoltnak tekinti. Megfelelő-e ez az elszámolási mód?
Részlet a válaszból: […]vállalkozó esetében a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezdőnapját megelőző napon megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan, őt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont megelőzi az említett adóalanyiság kezdőnapját. Nincs arra vonatkozóan külön szabály, hogy az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó hatálya alatt kapott támogatás költségekkel nem fedezett részét a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alatt vehetné figyelembe bevételként. Tehát a 2016. januárban kapott támogatás teljes összege 2016-ban bevételnek minősül.Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7214
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Egyéni vállalkozási tevékenység szüneteltetése
Kérdés: Egyéni vállalkozó 2005. évben vásárolt kistehergépkocsiját - áfás időszakában - a vállalkozásából kivonja 2015. évben az egyéni vállalkozási tevékenység szüneteltetése miatt, már alanyi mentes időszakában. Az áttéréskor nem volt korrekciós tételként befizetendő áfa. Kérdésként merül fel, hogy mivel kell bizonyítani a gépjármű forgalmi értékét, milyen bizonylatot kell kiállítani, áfát kell-e fizetni, illetve ha igen, akkor a nettó összeg a vállalkozás bevétele lesz-e?
Részlet a válaszból: […]adó-, járulék- és hozzájárulási kötelezettségéről bevallást kell benyújtania az adóhatósághoz.A személyi jövedelemadóról, illetve az egyszerűsített vállalkozói adóról az adóévet követő év február 25-ig kell bevallást benyújtani, és abban kell elszámolni a szünetelés kezdőnapjáig elért egyéni vállalkozói bevétellel, illetve költségekkel (még abban az esetben is, ha az adott adóévben nem volt vállalkozói bevétel). Nem kell szja-bevallást benyújtani akkor, ha a tevékenység a teljes adóévben szünetelt, és az egyéni vállalkozónak nem volt más bevallási kötelezettség alá eső jövedelme.Az Áfa-tv. 193. §-ának (1) bekezdése alapján nem járhat el az adóalany az alanyi adómentesség időszakában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6941
7. találat: Kapcsolt vállalkozás egyéni vállalkozóval?
Kérdés: A kft.-ben három ügyvezető van, akik önállóan jegyzik a céget. Közülük az egyiknek egyéni vállalkozása is van, aki szerződéses és számlázási kapcsolatban áll a kft.-vel. Tulajdoni hányada a cégben 16%. Az ő egyéni vállalkozása a kft.-vel kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, és a kft.-nél a kiva 500 milliós bevételi határánál kell-e számolni az ő egyéni vállalkozási bevételével?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6927
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Egyéni vállalkozó osztaléka
Kérdés: Egy egyéni vállalkozó gazdasági tevékenységéről egy teljes gazdasági évben az alábbi adatok állnak rendelkezésre. Jól határoztuk-e meg az egyéni vállalkozónak a tárgyévi eredménye után kifizethető osztalékát, melyet a kivétel során véleményünk szerint egyéb be nem számító kiadásként kell könyvelni? Az osztalék utáni százalékos egészségügyi hozzájárulás kifizetését külön kell rendezzük, mely az egyéni vállalkozás költsége.
Megnevezés
1. Adóalapba beszámító bevétel 795 000
2. Kisvállalkozói kedvezmény 30 000
3. Bevétel a növelő-csökkenő tételek után 765 000
4. Felmerült összes elismert költség 747 255
5. Jövedelem 17 745
6. Vállalkozói személyi jövedelemadó (10%) 1775
7. Adózás utáni vállalkozói jövedelem (2+5) 47 745
8. Kizárólagos üzleti célt szolgáló tárgyévben beszerzett eszközök értéke 25 720
9. Vállalkozói osztalékalap 22 025
10. Vállalkozói osztalékalap adója 16% 3524
11. Vállalkozói szja (6+10) 5299
12. Kifizethető osztalék (be nem számító kiadás) (1-4-11) 42 447
Részlet a válaszból: […]8. sorba a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenési leírását meghaladó nettó értéke kerülhet. Feltételezhető, hogy a levezetésben ilyen újonnan beszerzett, korábban még használatba nem vett, a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközről van szó: 25 720.9. sor: Vállalkozói osztalékalap (45 970-25 720) 20 250.10. sor: Vállalkozói osztalékalap adója 16%: 3240.11. sor: Vállalkozói szja és osztalékalap utáni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6910
9. találat: Egyéni vállalkozó fejlesztési tartaléka
Kérdés: Egyéni vállalkozó könyvelésében a fejlesztési tartalék feloldását hogyan kell elszámolni, hogyan kell könyvelni azt egyszeres könyvvitelnél? Egyéni vállalkozó vásárolhat-e személygépjárművet fejlesztési tartalékból, ha igen, hogyan kell a könyvekbe beállítani?
Részlet a válaszból: […]meghaladó rész 50 százaléka, de legfeljebb adóévenként 500 millió forint (fejlesztési tartalék).A hivatkozott (16) bekezdés alapján a fejlesztési tartalékként nyilvántartásba vett összeg annyiban és akkor vezethető ki a nyilvántartásból, ha és amennyiben az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév során általa kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében - alapnyilvántartásában, valamint egyedi beruházási és felújítási költségnyilvántartásában rögzített - beruházási, felújítási kiadás(oka)t teljesít. (Ha nem teljesít, akkor az adókat késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetni, a negyedik adóév első hónapjának utolsó napjáig!)Az Szja-tv. 11. számú melléklete[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6858
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Egyéni vállalkozó saját előállítású termékeinek értéke
Kérdés: Kizárólag mezőgazdasági termelést végző egyéni vállalkozó egyéni céget alapít. Hogyan kell meghatározni a saját termelésű termékek értékét, ha azok egy részét 2014 őszén, a másik részét pedig 2015 tavaszán vetették el, és 2015. nyár végén, illetve ősszel fogják betakarítani?
Részlet a válaszból: […]végzett munka igazolt együttes összegében kell szerepeltetni.Ha az egyéni cég alapításának a cégbíróságon történő bejegyzése időpontjáig a mezőgazdasági termékek betakarítása még nem történt meg, akkor a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző nappal készült mezei leltárba be kell állítani mindazon anyagok (vetőmag, növényvédő szerek stb.), továbbá mások által végzett munka (igénybe vett szolgáltatás, szántás, vetés, növényvédelem stb.) számlázott, fizetett és költségként elszámolt ellenértékét, amelyeket a betakarítást megelőzően felhasználtak, illetve igénybe vettek, függetlenül attól, hogy azok 2014-ben, illetve 2015-ben merültek fel.Ha a mezőgazdasági terméket az egyéni cég alapításának a cégbíróságon történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6770
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés