Egyéni vállalkozó ingatlanvásárlásának illetéke

Kérdés: Egyéni vállalkozó ingatlant vásárolt 2021. október hónapban, melyet 2021. decemberben értékesített. A kiszabott illetékre 6 havi részletfizetési kedvezményt kapott. Az értékesítésig (2021. december) 2 havi illetékrészletet kifizetett, 4 havi kötelezettséget az eladást követően a következő, 2022. évben kellene megfizetnie. Naplófőkönyv vezetése mellett hogyan kell a bevételt, költséget, ráfordítást, értékcsökkenést figyelembe venni az éves bevallás során, továbbá milyen értékkel aktiválandó az ingatlan?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsán feltételezzük, hogy az egyéni vállalkozó az ingatlant kizárólag üzleti célból vásárolta, és azt kizárólag üzleti célból használta, mivel a nem kizárólag üzleti célból használt ingatlan adózására más szabályok vonatkoznak. Válaszunkban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni vállalkozó eurószámlája forintban

Kérdés: Egyszeres könyvvitelt vezető egyéni vállalkozó devizaszámláján lévő euróállomány forintban történő könyvelésének mi a helyes módszere az árfolyam meghatározásának szempontjából? Milyen árfolyamok alkalmazása megfelelő az egyes tranzakciók, a havi és a teljes éves állomány tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó könyveit pénzügyi szemléletben vezeti, tehát a bevételét és kiadásait a pénzügyi teljesítéskori árfolyamon kell könyvelnie. A külföldi pénznemről történő átszámításra az Szja-tv. általános szabálya az irányadó az egyéni vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.
Kapcsolódó címke:

Kapcsolt vállalkozás egyéni vállalkozók között?

Kérdés: Férj és feleség mindketten egyéni vállalkozók. A köztük mint egyéni vállalkozók között létrejövő ügylet tekintetében terheli őket a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó között a kapcsolt vállalkozási viszony nem értelmezhető. A kapcsolt vállalkozás fogalmát a Tao-tv. határozza meg, és az egyéni vállalkozó nem tartozik a Tao-tv. hatálya alá. Mivel egyikük sem társaságiadó-alany, így nem kapcsolt vállalkozások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.
Kapcsolódó címkék:  

Árfolyam-különbözet az egyéni vállalkozónál

Kérdés: Egyszeres könyvvitelt alkalmazó egyéni vállalkozó euróban kiállított számlájának kiegyenlítésekor a vállalkozónak árfolyamnyeresége, -vesztesége keletkezik. Az egyéni vállalkozónak be kell-e állítani ezt az árfolyamnyereséget, -veszteséget a bevételei/költségei közé? Az szja-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó könyvelése naplófőkönyvben történik. A NAV felé be van jelentve az MNB-árfolyam alkalmazása. Azt szeretném megtudni, hogy ha a valutapénztárból valutát fizet be a devizaszámlára, azt milyen árfolyamon kell könyvelni: a valutapénztár szerinti könyv szerinti értéken, és akkor nem keletkezik árfolyam-különbözet, vagy a valutapénztárból könyv szerinti értéken vezetem ki, a devizabankba viszont a befizetés napja szerinti MNB-árfolyamon könyvelem, és az árfolyam-különbözetet vállalkozási bevételként/ráfordításként számolom el?
Részlet a válaszából: […] ...a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni [Szja-tv. 6. § (1) bekezdés a)-b) pontok]. Ettől eltérően, ha az egyéni vállalkozó bevételét olyan termék értékesítése ellenértékeként szerzi meg, amely esetében az általános forgalmi adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

200 ezer forint alatti eszközök egyéni vállalkozó átalakulásakor

Kérdés: Szja alá tartozó egyéni vállalkozó egyszemélyes kft.-vé alakulna. A jogutódlással történő megszűnés esetén a tárgyi eszközökkel kapcsolatban az alábbi kérdéseim merültek fel. Az Szja-tv. 10. sz. melléklet II. pontja szerint a 200 E Ft-ot meg nem haladó értékű eszközt bevételként kell szerepeltetni az egyéni vállalkozó megszűnésekor. Milyen értékben lesz bevétel, hiszen a nyilvántartási értéke 0 Ft? Bekerülési értéken, vagy piaci értéken? A 200 E Ft alatti értéken pontosan mit kell érteni megszűnéskor? Van olyan, még nettó értéken lévő eszköz, aminek a beszerzési ára 200 E Ft alatti volt, de nem számoltak el utána egyösszegű értékcsökkenést. Ezeket az eszközöket figyelembe kell venni olyan értéken, amennyi értékcsökkenést elszámoltak?
Részlet a válaszából: […] ...történő megszűnés esetén az egyéni vállalkozónak a 200 ezer forintot meg nem haladó értékű tárgyi eszköz esetében az áfát nem tartalmazó beszerzési ár 50 százalékos értékét kell vállalkozói bevételnek tekinteni. Az Szja-tv. 10. számú melléklet II./1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 11.

Egyéni vállalkozó kapcsolt vállalkozási jogviszonya

Kérdés: Egy belföldi kft. tagjai XX belföldi magánszemély, YY belföldi magánszemély és ZZ belföldi magánszemély. XX és YY testvérek. XX részesedése 15%, YY részesedése 15%, ZZ részesedése 70%. XX mellékfoglalkozású munkaviszonyban a kft. ügyvezetője, emellett van a kft.-től független helyen főfoglalkozású munkaviszonya, és emellett kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó.
1. Ha XX magánszemélyként ingatlant ad el a kft.-nek, ebben az ügyletben kapcsolt vállakozás-e XX és a kft.?
2. Ha XX egyéni vállalkozóként szolgáltatást nyújt a kft.-nek, ebben az ügyletben kapcsolt vállalkozás-e XX és a kft.?
Részlet a válaszából: […] ...Az Adótanácsadók Egyesületének kérdésére 2020-ban a Pénzügyminisztérium olyan jogszabály-ismertetést adott ki, amely szerint az egyéni vállalkozó által társas vállalkozásban ellátott ügyvezetés nem alapozza meg a kapcsolt vállalkozási jogviszonyt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni vállalkozó osztalékfizetése

Kérdés: Egyéni vállalkozó osztalékkifizetése kapcsán kérdezem: Adott egy adózás előtti eredmény, a vállalkozó kifizeti a 9% nyereségadót. Osztalékadója nem volt, mert az adott évben értékcsökkenés alá vont tárgyi eszközök nettó értéke, valamint beruházási költség címen levont összeg magasabb volt, mint az osztalékalap. Jelen esetben mi a kivehető leadózott jövedelme?
Részlet a válaszából: […] ...8000, écs. alá vont tárgyi eszközök nettó értéke 34.000. Osztalékalap: 36.000-42.000 = 0.Az Szja-tv. nem tartalmaz rendelkezést az egyéni vállalkozó osztalékkifizetésére, a kivehető leadózott jövedelem meghatározására. Amennyiben a vállalkozói osztalékalap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 9.
Kapcsolódó címke:

Egyéni vállalkozó átalakulása gazdasági társasággá

Kérdés: Mezőgazdasági egyéni vállalkozó szeretne átalakulni családi gazdasággá. Hogyan tudja az egyéni vállalkozását lezárni és a családi gazdaságot indítani? A vállalkozásában termőföldek és mezőgazdasági gépek vannak. A gépek után az áfát hogyan tudja rendezni? A családi gazdaságba belépne a házastárs is, aki szintén egyéni vállalkozóként mezőgazdasági és bérbeadási tevékenységet végez. A mezőgazdasági tevékenységet folytatná a családi gazdaság tagjaként, de a bérbeadás maradna továbbra is az egyéni vállalkozásában. Neki szintén vannak földterületek és gépek a vállalkozásában, amit ő is bevinne a családi gazdaságba. Hogyan tudják az eddigi időszakot lezárni szja és áfa szempontjából, és hogyan tudják a családi gazdaságot indítani?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés alapján egyértelműen nem állapítható meg, hogy a mezőgazdasági egyéni vállalkozó családi mezőgazdasági társasággá kíván-e átalakulni, vagy az eddig egyéni vállalkozóként végzett mező- és erdőgazdasági tevékenységet az őstermelők családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 9.

Kapcsolt vállalkozás, kft. és egyéni vállalkozó

Kérdés: Fennáll-e a Tao-tv. szerinti kapcsoltság a kft. (amelynek 50-50%-os üzletrészével - szavazati jogok megegyeznek az üzletrész mértékével - anya és lánya rendelkeznek) és a katás egyéni vállalkozás között, ha az apa egyéni vállalkozó, és a kft. ügyvezetését az anya látja el?
Részlet a válaszából: […] ...ezért a részesedésüket egybe kell számítani, ami azt jelenti, hogy a kft.-ben mindketten többségi befolyással (100%) rendelkeznek. Az egyéni vállalkozó apa, az anya és a lány is közeli hozzátartozók, és mivel az apa az egyéni vállalkozó, aki döntő befolyást gyakorol...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 27.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni vállalkozó nyilvántartás-vezetése

Kérdés: A partnerem egyéni vállalkozó, normál vállalkozói jövedelemadót választott. Alanyi áfamentes, ezért külön pénzforgalmi számlát nem nyitott. A vállalkozása megkezdésekor hónapokig csak kiadása van - alapanyagot, szerszámokat vett, ráadásul bankkártyával fizetett. A problémám az, hogy ha én ezeket a kiadásokat rögzítem a naplófőkönyvbe, a pénzkészlet egyenlege negatív lesz. Kezdőtőke itt nincs, hiszen nem különül el a privát bankszámlája a vállalkozásitól, és teljes vagyonával felel a vállalkozása tartozásaiért. Természetesen, ha majd lesz bevétel, az egyenleg pozitívba is fordulhat. A kérdés tehát az, hogy hogyan kell a kiadásokat könyvelni addig, amíg nincs bevétel, de nincs kezdőtőke sem? Esetleg könyveljek valamiféle "alapítói kölcsönt"?
Részlet a válaszából: […] ...betartásához utólagosan is ellenőrizhető módon szükséges. A nyilvántartások vezetésére vonatkozó 5. számú melléklet alapján az egyéni vállalkozó a naplófőkönyvet úgy vezeti, hogy annak alapján minden, az egyéni vállalkozói tevékenységével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.
Kapcsolódó címke:
1
2
3
18