Pótbefizetés egyszemélyes kft.-nél

Kérdés: A Ptk. 3:183. §-ának (1) bekezdése szerint: "Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára..." Ebből az következik, hogy az egyszemélyes kft.-nél (mivel nincs taggyűlés, nincsenek tagok) nem lehet pótbefizetést előírni?
Részlet a válaszából: […] ...egyszemélyes kft. eltérő szabályait a Ptk. 3:208. és 3:209. §-ai tartalmazzák. Ezen részben nincs szó a pótbefizetésről. Nincs társasági szerződés, alapító okirat van. Nincsenek tagok, csak egy tag van. A Ptk. 3:183. §-ának alkalmazása azt jelentené, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 10.

Egyszemélyes kft.-nél pótbefizetés

Kérdés: Kérdésként merült fel, hogy egyszemélyes kft. esetében is kötelező-e a társasági szerződésbe foglalni a pótbefizetés lehetőségét? Vagy elegendő egy-egy egyedi taggyűlési határozat a pótbefizetés elrendeléséről, és az alapján el lehet számolni a pótbefizetés teljesítését lekötött tartalékként? Ez utóbbi és a pótbefizetés banki bizonylata alapján könyvelhető-e lekötött tartalékként a pótbefizetés az új Ptk. szellemében?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt a kérdéshez kapcsolódóan pontosítás: egyszemélyes kft. esetében alapító okirat van a társasági szerződés helyett, és ennek megfelelően nem taggyűlési határozatot hoz az alapító, hanem alapítói határozatot.Az egyszemélyes társaságra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 12.

Egyszemélyes kft. kedvezményezett átalakulása

Kérdés: Az "A" egyszemélyes kft. tulajdonosa a "B" kft. Az "A" kft. beolvad "B" kft.-be. Az "A" kft. lakóházakat épít és forgalmaz. Az átalakuláskor még rendelkezik el nem adott társasházi lakásokkal. Esetünkben érvényesíthető-e a kedvezményes átalakulás, mentesül-e a vagyonszerzési illeték alól?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt megjegyezzük, a számviteli előírások szerintaz "A" kft. által eladási célból épített lakóházakat, a lakóházak megépítéséhezszükséges telkeket nem az ingatlanok, hanem a készletek között kell kimutatni.Így a társasházi lakások értékesítése vásárolt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 10.

Egyszemélyes kft.-nél a beszámoló elfogadása

Kérdés: Egyszemélyes kft.-nél a beszámoló elfogadása hogyan történik?
Részlet a válaszából: […] A Gt. 141. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint ataggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerintibeszámoló jóváhagyása. A Gt. 168. §-ának (1) bekezdése alapján pedig azegyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 21.

Egyéni cég átalakulása kft.-vé

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek összefoglalóan tájékoztatást adni az egyéni cég egyszemélyes kft.-vé történő átalakulása során elvégzendő számviteli feladatokról, adózási kérdésekről, bevallási határidőkről és nyomtatványokról.
Részlet a válaszából: […] ...által megjelölt fordulónapra vonatkozóan kell elkészíteni a jogelőd (az egyéni cég) és a jogutód (az átalakulással létrejövő egyszemélyes kft.) vagyonleltár-tervezetét és annak alapján vagyonmérleg-tervezetét.Az egyéni cégnek először az Szt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. szeptember 5.