Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott egyszerűsített beszámoló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyszerűsített éves beszámoló zrt.-nél

Kérdés: 2018. évben éves beszámolót készített a zrt., de az értékhatárok alapján egyszerűsített éves beszámolót is készíthet(ne). Vissza lehet-e térni az "alacsonyabb szintű" beszámolási formára, akkor is, ha a társaság az MNB felügyelete alá tartozik a végzett tevékenysége miatt?
Részlet a válaszból: […]§-ának (3) bekezdése alapján nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha anyavállalat, ha közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó, ha olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott - a 3. § (6) bekezdés 2-3. pontja szerinti - értékpapírjai (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai, tulajdoni részesedést jelentő befektetései) tőzsdei kereskedelme engedélyezett, vagy az engedélyezést már kérelmezték.Az Szt. 97. §-a határozza meg az egyszerűsített éves beszámolóról az éves beszámolóra, illetve az éves beszámolóról az egyszerűsített éves beszámolóra való áttérés szabályait.A kérdés szerinti esetben, ha az éves beszámolót készítő zrt.-nél a 9. § (2) bekezdése szerinti három mutatóérték közül bármelyik kettő a határérték alá kerül két egymást követő üzleti évben, akkor a második üzleti évet követő évtől a zrt. egyszerűsített éves beszámolót készíthet (természetesen, ha - a fentebb említett - kizáró tényezők nem állnak fenn).Ahhoz tehát, hogy 2019-től a zrt. egyszerűsített éves beszámolót készíthessen, az szükséges, hogy a 2017. és a 2018. évről készült éves beszámolója alapján a mutatóértékek közül bármelyik kettő ne haladja meg a törvényben előírt határértéket,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7968

2. találat: Egyszerűsített éves beszámoló zrt.-nél

Kérdés: Készíthet-e egyszerűsített éves beszámolót a zártkörűen működő részvénytársaság?
Részlet a válaszból: […]mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:- a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,- az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot,- az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdése rögzíti azt, hogy a feltételek teljesülése esetén sem készíthet egyszerűsített éves beszámolót a nyilvánosan működő részvénytársaság, az anyavállalat, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó, valamint az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7937
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Egyszerűsített éves beszámoló az anyavállalatnál

Kérdés: Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdése szerint az anyavállalat nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Anyavállalatnak minősül az Szt. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint, ha a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik. Ez azt jelenti, ha egy társaságnak egy másik gazdasági társaságban 50%-ot meghaladó tulajdonrésze van, akkor nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót?
Részlet a válaszból: […]tulajdonrésze van, akkor ez a másik gazdasági társaság az anyavállalat leányvállalata. A leányvállalat nagyságát (saját tőkéje összegét) azonban jogszabály nem korlátozza. Nagyon sokszor előfordul, hogy a leányvállalat saját tőkéje többszöröse az anyavállalat saját tőkéjének. És éppen ezért lehet, hogy az anyavállalatnak éppen a leányvállalata miatt kell konszolidált éves beszámolót készítenie.Felmerült, hogy indokolt lenne mentesíteni az éves beszámoló és üzleti jelentés készítése alól azokat az anyavállalatokat, ahol az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint a közös vezetésű vállalkozásainak az összesített adatai alapján a mérlegfőösszeg, az éves nettó árbevétel, az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7589
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Egyszerűsített éves beszámoló devizában

Kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy aki devizában vezeti a könyveit, az csak éves beszámolót készíthet?
Részlet a válaszból: […]számviteli törvény III. Fejezete az egyszerűsített éves beszámolóra nem vonatkozik.Az Szt. 9. §-ának (2)-(5) bekezdése arról szól, hogy a vállalkozó mikor készíthet, illetve mikor nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Az egyszerűsített éves beszámolónak az éves beszámolótól eltérő előírásait pedig a 96-98. §-ok
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7237
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Téves információ az egyszerűsített éves beszámoló esetében

Kérdés: Szakmai előadásokon téves információkat kaptunk. Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdése szerint az éves beszámoló készítésénél nemcsak az ott meghatározott értékhatárokat, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy a társaság anyavállalat-e?
Részlet a válaszból: […]vállalkozónál két egymást követő üzleti évi mérlegfordulónapi értékadata, akkor egyszerűsített éves beszámolót készíthet. A (3) bekezdés szerint a (2) bekezdés előírásait - többek között - az anyavállalat nem alkalmazhatja, nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót (akkor sem, ha a mérlegfőösszege, az éves nettó árbevétele, az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladja meg - két egymást követő üzleti évben - a törvényben megadott határértékeket). A (3) bekezdés szerinti előírás szerint kell eljárni akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7200
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Visszatérés az egyszerűsített éves beszámolóra

Kérdés: Ügyfelem értékhatár-túllépés miatt 2015-ben készített először éves beszámolót. Az Szt. 2015. 07. 04-től hatályba lépett módosított értékhatárok közül a megelőző évek adatai csak egy mutató értékét haladják meg. Hogyan kell értelmezni az Szt. 97. §-ának (2) bekezdését az értékhatár-módosítást figyelembe véve? Mikor térhet vissza a társaság az egyszerűsített éves beszámoló készítésére?
Részlet a válaszból: […]követő évtől (korábbi előírás szerint: ... a második évi beszámoló elkészítését követő évtől ...) a vállalkozó egyszerűsített éves beszámolót készíthet.A módosítást a 2015. évi CLXXVIII. törvény tartalmazta, és az átmeneti rendelkezés szerint [177. § (52) bekezdése] a 97. § (1) és (2) bekezdését a 2015. évben induló üzleti évről készített éves beszámolóra is alkalmazni lehet.A kérdés szerint az ügyfél 2015-ben készített először éves beszámolót, így még 2016-ban is éves beszámolót kell készítenie (így lesz két[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7195
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Egyszerűsített éves beszámoló anyavállalatnál

Kérdés: Az Szt. 9. §-a (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő - eddig éves beszámolót készítő - konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett anyavállalatnak minősülő kft. készíthet-e a 2015. január 1-jével kezdődő üzleti évtől egyszerűsített éves beszámolót? Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdéséből ugyan az olvasható ki, hogy a konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett anyavállalat sem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Ez azt eredményezi, hogy egy 3 millió forint mérlegfőösszegű, 500 ezer forint árbevétellel rendelkező mikrogazdálkodó társaság sem készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha egy másik társaságban 50 százalékot meghaladó tulajdoni részesedése van. Logikus az lenne, ha az Szt. 9. §-ának (3) bekezdésében megfogalmazott korlátozó rendelkezés csak a konszolidált beszámoló készítésére kötelezett anyavállalatra vonatkozna.
Részlet a válaszból: […]mentesíteni az éves beszámoló és üzleti jelentés készítése alól azokat az anyavállalatokat, ahol az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint a közös vezetésű vállalkozásainak az összesített adatai alapján a mérlegfőösszeg, az éves nettó árbevétel, az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladja meg a törvényben külön meghatározott határértékeket.Magyarország az Európai Unió tagja, ezért a számviteli szabályozásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6809
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolót készítőknél

Kérdés: A számviteli törvényt módosító 2015. évi CI. törvény az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozóan a paragrafushivatkozások halmazát tartalmazza. Eddig azt, hogy mit nem kell, most pedig - ha jól értem - azt, hogy mit kell tartalmaznia?
Részlet a válaszból: […]kettő nem haladja meg a határértéket, egyéb feltételek mellett, akkor a vállalkozás készíthet egyszerűsített éves beszámolót.Nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót - az eddigieken túlmenően - a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó.Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalma- a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer ismertetése, annak főbb jellemzői, az alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere, elszámolásának gyakorisága, az egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az előző üzleti évtől eltérő - eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolása, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásuk;- a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások (új);- az ellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák hatásának bemutatása, ezeknek az eredményre, az eszközök és források állományára gyakorolt - a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatása, évenkénti megbontásban;- a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garancia, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei közlésével;- kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek, ha azok lényegesek, nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg (az ügyletek értéke, a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jellege, az ügyletekkel kapcsolatos egyéb, a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges információk);- kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek bemutatása mérlegsoronként külön-külön az anya-, illetve leányvállalattal szemben;- azon kötelezettségek teljes összegének bemutatása, amelyeknek a hátralévő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6772

9. találat: Áttérés az egyszerűsített éves beszámolóra

Kérdés: Ügyfelem 2003-ban éves beszámolót készített. Az értékhatárok alapján 2004-ben egyszerűsített éves beszámolót készíthet(ne). Vissza lehet-e térni az "alacsonyabb szintű" beszámolási formára?
Részlet a válaszból: […]kerül két egymást követő üzleti évben (a kérdésben szereplő adatok alapján: 2004-2005-ben), akkor a második évi beszámoló elkészítését (2006) követő évtől (azaz 2007-től) a vállalkozó egyszerűsített éves beszámolót készíthet. A szabályozás a tartós tendenciát követeli meg, kizárva az évenkénti változtatás lehetőségét. Itt kell megjegyezni, várható az Szt. olyan módosítása, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2300
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Adóalap vásárolt készlet címén

Kérdés: A bt. 2001. január 1-jével áttért a kettős könyvvezetésre. A 2000. december 31-én kimutatott, pénzügyileg kiegyenlített (kifizetett) vásárolt készletének értékével az adózás előtti eredményét három év alatt egyenlő részletekben kell-e növelnie, vagy a teljes összeggel a 2001. évi adózás előtti eredményét kellett növelnie?
Részlet a válaszból: […]kimutatott, kifizetett vásárolt készletek értékével a 2000. évet követő három év alatt, egyenlő részletekben kell az adóalapot növelnie. Ez az előírás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. július 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 763
Kapcsolódó tárgyszavak: ,