Egyszerűsített éves beszámoló zrt.-nél

Kérdés: 2018. évben éves beszámolót készített a zrt., de az értékhatárok alapján egyszerűsített éves beszámolót is készíthet(ne). Vissza lehet-e térni az "alacsonyabb szintű" beszámolási formára, akkor is, ha a társaság az MNB felügyelete alá tartozik a végzett tevékenysége miatt?
Részlet a válaszából: […] A választ egy helyreigazítással kezdjük: az egyszerűsített éves beszámoló nem "alacsonyabb szintű" beszámolási forma, csupán az éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza (összevont adatok), a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 11.

Egyszerűsített éves beszámoló zrt.-nél

Kérdés: Készíthet-e egyszerűsített éves beszámolót a zártkörűen működő részvénytársaság?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy készíthet, ha az egyszerűsített éves beszámoló készítésének az Szt. 9. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek.A törvény szerint, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 30.
Kapcsolódó címkék:  

Egyszerűsített éves beszámoló az anyavállalatnál

Kérdés: Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdése szerint az anyavállalat nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Anyavállalatnak minősül az Szt. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint, ha a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik. Ez azt jelenti, ha egy társaságnak egy másik gazdasági társaságban 50%-ot meghaladó tulajdonrésze van, akkor nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy az anyavállalat nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót, csak éves beszámolót!Az anyavállalat fogalmánál a helyes hivatkozás az Szt. 3. §-a (2) bekezdésének nemcsak az a) pontja, emellett még van b) és c) és d) pontja is (ez pontosítás). A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 26.
Kapcsolódó címkék:  

Egyszerűsített éves beszámoló devizában

Kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy aki devizában vezeti a könyveit, az csak éves beszámolót készíthet?
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon rosszul értelmezik. A számviteli törvény jellemzően az éves beszámolóra hivatkozik, így az Szt. 20. §-ában is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a számviteli törvény III. Fejezete az egyszerűsített éves beszámolóra nem vonatkozik.Az Szt. 9. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 23.
Kapcsolódó címke:

Visszatérés az egyszerűsített éves beszámolóra

Kérdés: Ügyfelem értékhatár-túllépés miatt 2015-ben készített először éves beszámolót. Az Szt. 2015. 07. 04-től hatályba lépett módosított értékhatárok közül a megelőző évek adatai csak egy mutató értékét haladják meg. Hogyan kell értelmezni az Szt. 97. §-ának (2) bekezdését az értékhatár-módosítást figyelembe véve? Mikor térhet vissza a társaság az egyszerűsített éves beszámoló készítésére?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. hatályos 97. §-ának (2) bekezdése alapján, ha az éves beszámolót készítő vállalkozónál a 9. § (2) bekezdése szerinti három mutatóérték közül bármelyik kettő a határérték alá kerül két egymást követő üzleti évben, akkor a második üzleti évet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 26.
Kapcsolódó címkék:  

Téves információ az egyszerűsített éves beszámoló esetében

Kérdés: Szakmai előadásokon téves információkat kaptunk. Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdése szerint az éves beszámoló készítésénél nemcsak az ott meghatározott értékhatárokat, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy a társaság anyavállalat-e?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy mi volt a téves információ. Az, ami a kérdés másik fele? A kérdés második mondata azonban nem téves információ.Az Szt. 9. §-ának (2) bekezdése tartalmazza azokat az értékhatárokat, amelyek közül, ha kettőt nem halad meg az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 26.
Kapcsolódó címke:

Egyszerűsített éves beszámoló anyavállalatnál

Kérdés: Az Szt. 9. §-a (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő - eddig éves beszámolót készítő - konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett anyavállalatnak minősülő kft. készíthet-e a 2015. január 1-jével kezdődő üzleti évtől egyszerűsített éves beszámolót? Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdéséből ugyan az olvasható ki, hogy a konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett anyavállalat sem készíthet egyszerűsített éves beszámolót. Ez azt eredményezi, hogy egy 3 millió forint mérlegfőösszegű, 500 ezer forint árbevétellel rendelkező mikrogazdálkodó társaság sem készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha egy másik társaságban 50 százalékot meghaladó tulajdoni részesedése van. Logikus az lenne, ha az Szt. 9. §-ának (3) bekezdésében megfogalmazott korlátozó rendelkezés csak a konszolidált beszámoló készítésére kötelezett anyavállalatra vonatkozna.
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek szerkesztői, válaszadói nem jogalkotók, jogszabály-módosítás előterjesztésére nincs lehetőségük. Csak annyit tehetünk, hogy a kérdést közzétesszük azzal, hogy valóban indokolt lenne mentesíteni az éves beszámoló és üzleti jelentés készítése alól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 29.
Kapcsolódó címkék:  

Kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolót készítőknél

Kérdés: A számviteli törvényt módosító 2015. évi CI. törvény az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozóan a paragrafushivatkozások halmazát tartalmazza. Eddig azt, hogy mit nem kell, most pedig - ha jól értem - azt, hogy mit kell tartalmaznia?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt utalunk arra, hogy a hazai jogrendbe átültetésre kerülő irányelvi rendelkezések az egyszerűsített éves beszámolót készítőknél (jellemzően a kis- és középvállalkozásoknál) egyszerűsítést kívánt elérni azzal, hogy a korábbi minimumharmonizáció helyett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 24.

Áttérés az egyszerűsített éves beszámolóra

Kérdés: Ügyfelem 2003-ban éves beszámolót készített. Az értékhatárok alapján 2004-ben egyszerűsített éves beszámolót készíthet(ne). Vissza lehet-e térni az "alacsonyabb szintű" beszámolási formára?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 97. §-ának (2) bekezdése alapján: ha az évesbeszámolót készítő vállalkozónál az Szt. 9. §-ának (2) bekezdése szerinti hárommutatóérték közül bármelyik kettő a határérték alá kerül két egymást követőüzleti évben (a kérdésben szereplő adatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 1.
Kapcsolódó címke:

Adóalap vásárolt készlet címén

Kérdés: A bt. 2001. január 1-jével áttért a kettős könyvvezetésre. A 2000. december 31-én kimutatott, pénzügyileg kiegyenlített (kifizetett) vásárolt készletének értékével az adózás előtti eredményét három év alatt egyenlő részletekben kell-e növelnie, vagy a teljes összeggel a 2001. évi adózás előtti eredményét kellett növelnie?
Részlet a válaszából: […] A bt.-nek a Tao-tv. 29/C §-ának (5) bekezdése alapján a 2000. december 31-én kimutatott, kifizetett vásárolt készletek értékével a 2000. évet követő három év alatt, egyenlő részletekben kell az adóalapot növelnie. Ez az előírás független attól, hogy milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. július 4.