Saját vállalkozásban végzett beruházás (áfa)

Kérdés: Megvalósult egy 200 millió Ft összegű beruházás, 2008. évben fejeződött be és került aktiválásra. A beruházás több külső vállalkozó igénybevételével valósult meg. Mintegy 20 millió Ft értékben az anyagot a társaság vásárolta meg, amelyet nem számlázott ki a hitelezőnek. A felhasznált, beépítésre átadott anyagot mint saját teljesítményt számolta el a társaság a számviteli előírások szerint. Kérdés, hogy ez valóban saját rezsis beruházás az Áfa-tv. szerint? És az épület aktivált értéke képezi a fizetendő áfa alapját? A létesítményben egy szinten uszoda, szauna és konditerem is van, amely nem a vállalkozási tevékenységet szolgálja. Mikor és milyen formában kell az áfa megosztását elvégezni, mikor kell megfizetni az uszodai szintre jutó visszaigényelt áfa összegét? Az uszodai szint épületrészhez bevételszerző tevékenység nem kapcsolódik, az a tulajdonosok és az alkalmazottak pihenését, kikapcsolódását szolgálja majd.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 259. §-a nem tartalmaz értelmező rendelkezést azadóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházásra. Az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapjánellenérték fejében teljesített termékértékesítés az adóalany vállalkozásánbelül végzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 6.

Építőipari szolgáltatás azonosító száma

Kérdés: Az Áfa-tv. 2004. május 1-jétől hatályos 6. §-a (2) bekezdésének c) pontja az építőipar korábbi szolgáltatási besorolását megváltoztatta, és építési szerződés alapján termékértékesítésnek minősítette. A korábbi SZJ 4521 és SZJ 4522 azonosító számok helyett milyen azonosító számot kell alkalmazni az építés-szerelési tevékenység teljesítéséről kiállítandó számlákon? Az SZJ-számok megegyeznek a TEÁOR-számokkal, amelyek a statisztikai számjelnek is részét képezik?
Részlet a válaszából: […] ...nincs, az Áfa-tv. alapján a számlánjegyzékszámot feltüntetni nem kell. (Kivételek ez alól a 2. sz. melléklet egyespontjaiban hivatkozott ÉJ-számok, melyeket valóban alkalmazni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 28.
Kapcsolódó címke: