Áfa a digitális korban I.

Kérdés:

Az Európai Bizottság 2022. december 8-án közzétette az "Áfa a digitális korban" (VAT in the Digital Age, rövidítve: ViDA) javaslatcsomagját. Milyen változások várhatók az áfában az intézkedéscsomag alapján, és mikorra várható ezek hatálybalépése?

Részlet a válaszából: […] Az Európai Unió elfogadott egy digitális stratégiát, ami arra irányul, hogy a digitális technológia térnyerése a polgárok és a vállalkozások javát szolgálja. Ennek részeként a ViDA javaslatcsomaggal az Európai Bizottság azt a célt kívánja elérni, hogy a digitalizáció...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Elektronikus számlák kontírozása

Kérdés: Társaságunk egyre több beérkező szállítói számlát kap elektronikusan, amelyek elektronikus formában vannak tárolva, illetve kinyomtatott állapotban a postai úton érkezett számlákkal együtt a teljesítésüket alátámasztó dokumentumokkal (teljesítésigazolás, szállítólevél, cmr stb.) ellátva, papíralapon lefűzve egy dossziéban. Ezek a lefűzött bizonylatok könyvelési bizonylatszámokat kapnak, melyeket a könyvelőprogram, integrált vállalatirányítási rendszer ad a számla, bizonylat könyvelésekor. Kötelező-e a könyvelést alátámasztó bizonylatokat - legyen az kimenő számla, beérkező számla, bankkivonat, számviteli bizonylat stb. - kontírozni az Szt. 167. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján? Elegendő-e a bizonylatokat ellátni a könyvelési bizonylatszámmal, amit a program ad, és egyértelműen azonosítja, hogy az adott bizonylat milyen főkönyvi számlákra lett könyvelve az Szt. 167. §-ának (7) bekezdése alapján?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben is hivatkozott számviteli előírás szerint a bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei közé tartozik a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás (ezt hívják kontírozásnak). A törvényben nincsen olyan előírás, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

2021. évi változás az online számlaadat-szolgáltatásban

Kérdés: 1. A 2021. 01. 01-től érvénybe lépő - a NAV Online adatszolgáltatás felületéül szolgáló - 3.0-s verzió milyen lényegi, új elemeket fog tartalmazni a most beküldendő számlaadatokhoz képest? Szeretném, ha kitérnének a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó változásokra.
2. 2021. 01. 01-től az uniós és exportkiszállítások számlái is az Online adatszolgáltatás alá fognak tartozni. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy amennyiben a számláinkon a vevőadatokon kívül - külön "cellában" - a szállításicím-adatok is szerepelnek, a CMR-rel összhangban, akkor erre a szállítási címre vonatkozóan milyen ellenőrzés fog történni? A szállítási cím és a vevő kapcsolata többféle lehet:
- a szállítási cím a vevőm saját raktára - a vevő székhelyével azonos országban;
- a szállítási cím a vevőm által bérelt raktár - szintén azonos országban;
- a szállítási cím egy logisztikai cég raktára - akár eltérő országban;
- a szállítási cím a vevőm vevője - egy harmadik EU-s országban (háromszögügylet).
A szállítási címeknél milyen adószámot kell feltüntetnem a különféle esetekben? A háromszögügyletnél biztosan a vevőm vevőjének az adószámára van szükség. A logisztikai cégnél n0em minden esetben áll rendelkezésemre az adószám. Ekkor lehet adószám nélkül a szállítási cím? Vagy lehet a vevő adószáma? A vevő saját raktáránál - és bérelt raktár esetében - a vevő adószáma kell, hogy szerepeljen a szállítási címnél is? Vagy lehet ez adószám nélkül is?
Részlet a válaszából: […] 1. Az online számlaadat-szolgáltatásban 2021. január 1-től (illetve a benyújtott törvénymódosítási javaslat szerint január 4-től) a legnagyobb változás, hogy már nemcsak a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok felé teljesített ügyletekről kell adatot szolgáltatni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 26.

Elektronikus számlálóberendezés cseréje üzemanyagkúton

Kérdés: A telephelyen üzemelő üzemanyagkúton kicserélték az elektronikus számlálóberendezést, amelyet karbantartásként számoltak el. Helyesen jártak el?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megítélésénél abból kell kiindulni, hogy az üzemanyagkút rendeltetésszerű működésének feltétele-e, hogy számlálóberendezéssel legyen ellátva. Ha igen, akkor az üzemanyagkút elektronikus számlálóberendezésének cseréje a rendeltetésszerű használat érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 11.

Szállítólevél szükségessége

Kérdés: Cégünk elektronikus számlát bocsát ki termékértékesítés során. Szükséges-e az áru átadása során árukísérő bizonylat/szállítólevél készítése nyomtatott formában? Amennyiben igen, milyen kötelező adattartalommal kell ellátni ezen bizonylatokat? A vitatott értékesítések kapcsán hogyan bizonyítható, hogy a cég a terméket átvette, a számlázás jogosan történt?
Részlet a válaszából: […] A teljesítésigazolás kötelező alkalmazására vonatkozó szabályt sem a Ptk., sem az Áfa-tv. nem tartalmaz, ugyanakkor mind a számviteli törvény, mind pedig az Áfa-tv. megköveteli a gazdasági eseményeket igazoló bizonylatok alaki és tartalmi hitelességét. Ennek konkrét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.

Kérdések az AirBnB kapcsán

Kérdés: Egyesült Királyságban élő magyar állampolgár vagyok, adószámmal, állandó lakcímmel rendelkezem e honban, azonban állandó életterem: UK. Budapesti lakásomat nem szeretném parlagon hagyni, ezért úgy döntöttem, AirBnB-ztetni fogok. Jogkövető vagyok, ezért minden lehetséges információt átolvastam, de maradtak nyitott kérdések. Ebben szíveskedjenek segíteni! Tájékozódásom alapja a NAV 10. számú munkafüzete volt. Számos kérdésem ezek után nyitott. Azt értem, hogy számláznom kell, és választhatom az AM formát, miután adószám (bejelentkezési kötelezettség) nélküli magánszemélyként szeretném a tevékenységet folytatni.
1. Azt olvastam valahol, hogy nem is kell számlát, csak "számviteli bizonylatot" kibocsátanom ebben az adózási módban. Igaz ez? És ha kell is - itt szabadúszó művészként dolgozom -, saját készítésű számlaformátumom van. Ha azt új, zárt tartományként használom, megfelel-e a hazai előírásoknak? Mi a könnyű és megfelelő megoldás? Azt már tudom a Számviteli Levelek alapján, hogy pdf-formátumban miként kell eljárni. Ez is megfelelő lenne - persze csak akkor, ha nem magyar nyelvű, esetleg bilingvis a számla?
2. Az előzőekből következik, hogy a hatóságnak biztosítani kell a bizonylatokhoz való hozzáférést vs. ellenőrzést, ám azok az én számítógépemen lesznek az Egyesült Királyságban! Gondolom, nem jönnek ki, nekem meg nem kell hazajönnöm. Természetesen hazai eurószámlám van, arra fognak fizetni. Kell megjelölnöm képviselőt? Hogyan, hol, miként? (Van ügyfélkapum.) Mi a jogkövető megoldás?
3. Olvasom az áfa kapcsán, hogy az AirBnB-nek fizetett jutalék miatt nemzetközi adószámot is váltanom kell. Ezzel mi a helyzet? Nem értem a füzet magyarázatát az áfaalapot illetően. Hogyan? Mit? Mire számolva? Miért? Kitérnének ismét erre is egy példával?
Részlet a válaszából: […] Az Egyesült Királysággal kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról kötött nemzetközi szerződés (kihirdetve a 2011. évi CXLIV. törvénnyel) 6. cikke alapján az Egyesült Királyságban adóügyi illetőséggel bíró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 22.

Önszámlázás külföldről

Kérdés: Egyik külföldi EU-tagállambeli vevőnk önszámlázás keretében szeretné helyettünk kiállítani a számlát. Milyen törvényi előírásokat kell szem előtt tartanunk és betartanunk, illetve betartatnunk? Sok cikk jelent már meg a témával kapcsolatosan, de mindegyik csak kisebb részekkel foglalkozik. Jellemzően mindenki adókockázatot lát a konstrukcióban. Gondolok itt a számlával szembeni követelményekre, a NAV felé történő adatszolgáltatásra stb. Nem világos, hogy 2018 júliusától a számlázórendszer online bekötése egy ilyen esetben mit is eredményez? A külföldi vevőnk számlázórendszerének is csatlakozni kell a NAV rendszeréhez? Amennyiben lehetséges, kérem, részletesen fejtsék ki véleményüket!
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. a számlakibocsátásról szóló szabályok között lehetőséget ad arra, hogy e kötelezettségének az adóalany ne saját maga, hanem megbízása alapján és képviseletében, az általa választott meghatalmazott tegyen eleget [160. § (1) bekezdés]. Ilyen esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 25.

Szigorú számadású nyomtatványok

Kérdés: A vállalkozások által leggyakrabban használt nyomtatványok a számla, a készpénzfizetési számla, a nyugta, a bevételi és kiadási pénztárbizonylat, a pénztárjelentés, a szállítólevél, a kiküldetési rendelvény és a menetlevél. Ezek közül melyekről kell nyilvántartást vezetni? Az Szt. nem ad tételes felsorolást. Hallottam olyan véleményt is, hogy a bankkártya és az üzemanyagkártya is szigorú számadású bizonylat. Szerintem ez nem így van.
Részlet a válaszából: […] A válasznál az Szt. 168. §-a szerinti előírásból kell kiindulni. A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 12.

Pdf-formátumú számlák megőrzése

Kérdés: A számláinkat elektronikusan szeretnénk megőrizni. Az e-mail mellékleteként már hitelesítéssel érkező, illetve nem hitelesített pdf-formátumban kapott számlákat kinyomtatjuk, és a továbbiakban mint papíralapú számlákat kezeljük, küldjük a társosztályoknak igazoltatásra. Könyvelés után az SAP-rendszerünkből kapott bizonylatszámot ráírjuk, a kifizetés dátumát rögzítjük rajta, majd beszkenneljük a mellékleteivel együtt, és elküldjük elektronikus hitelesítésre egy szolgáltatóhoz. Ezután csatoljuk az SAP-rendszerben a könyvelési bizonylathoz. Megfelel-e ez a folyamat az elektronikus számlák megőrzése, illetve az elektronikus archiválás szabályainak?
Részlet a válaszából: […] Mind a hitelesítéssel érkező, mind pedig a nem hitelesített pdf-formátumban kapott számla elektronikus számlának minősül az Áfa-tv. fogalommeghatározása szerint (259. § 5. pont), amely kizárólag elektronikus formában őrizhető meg [179. § (2) bekezdés]. Kialakított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 18.

Számla e-mailben, pdf formátumban

Kérdés: A 6009-es számú kérdéshez kapcsolódóan érdeklődöm: 2013 óta történt-e változás az elektronikusan továbbított (e-mail-csatolmányként), de az elektronikus számla követelményeinek (elektronikus aláírás és időbélyegző) nem megfelelő pdf formátumban lévő számla adóhatóság általi elfogadását illetően? Elfogadható-e az a gyakorlat, ha az elektronikus úton előállított (számlázóprogrammal) számlákat e-mail-csatolmányként juttatjuk el a vevőhöz?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a számlázóprogrammal előállított és e-mail csatolmányaként, pdf állományban továbbított számla 2013-tól igenis e-számlának minősül. Erre a hivatkozott 6009. számú válaszunkban is utaltunk. A jogszabályi hátteret az Áfa-tv. 259....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 17.
1
2