Maradványérték kivezetése

Kérdés: Az Szt. 53. §-ának (6) bekezdése értelmében nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, továbbá terv szerinti értékcsökkenés a maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. E szabály értelmében maradványértéken nyilvántartott tenyészállat elhullásakor a maradványérték összegére el lehet-e számolni terven felüli értékcsökkenést? Ha nem, akkor az elhullott tenyészállat kivezetésekor a maradványértéket hová könyveljem?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott előírás szerint terv szerinti értékcsökkenéstnem lehet elszámolni a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál,tárgyi eszköznél. Ez az előírás azonban nem zárja ki a terven felüliértékcsökkenés elszámolását, ha az indokolt. Az Szt. 53....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.

Bérbe adott, illetve bérbevett állatokkal kapcsolatos elszámolások

Kérdés: Bértartásra átadott állatok esetében, amikor az átadott anyaállatok a bérbeadó tulajdonában maradnak, a szaporulatot a bérbevevő a bérbeadó részére számlázza, mi az elszámolás helyes gyakorlata? Kérem, részletezzék a lehetséges elszámolási módokat! A bérbeadó meghatározott díjat kér a bértartásért. A bértartó számlázhat-e bértartással kapcsolatos költségeket? A bértartás során keletkező szaporulat átadása a bérbeadó részére számlázandó-e?
Részlet a válaszából: […] A bértartásra átadott tenyészállat a bérbeadó tulajdonátképezi, így a bértartásra átadott tenyészállatot az átadás után is a bérbeadókönyveiben kell kimutatni. A bérbevevő a bérbe vett tenyészállatot nem a tárgyieszközök között mutathatja ki, a bérbe vett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 2.

Elhullott májliba elszámolása

Kérdés: Májliba előállításával foglalkozó kft. értékesítési számláját a vevő által adott igazolás alapján állítja ki. Ezen igazolás az út közben elhullott libák értékét nulla értékkel tartalmazza, de azt a kft. káreseményként nem könyveli. Helyes-e a kft. számviteli elszámolása akkor, ha a kft. a készletekről nem vezet nyilvántartást?
Részlet a válaszából: […] A kft. számviteli elszámolásával több szempontból nem lehetegyetérteni. Egyrészt azért, mert az elhullott libák közvetlen önköltségétegyéb ráfordításként akkor is el kell számolni, ha a kft. a készletekről nemvezet nyilvántartást, másrészt azért, mert a libatenyésztést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 5.

Kacsaszülőpár (tenyészállat) amortizációja

Kérdés: A kft. kacsaszülőpár nevelésével, tartásával és erre épülő naposkacsa-keltetéssel foglalkozik. Az első év 7. hónapjában szülőpár naposkacsát vásárolt a kft., amelyet felnevelt. Az első tojástermelési ciklus az első év 12. hónapjától a második év 9. hónapjáig tart. Ezt követi a vedletési időszak a 10. hónaptól a 12. hónapig, majd a második tojástermelési ciklus a harmadik év 1. hónapjától a 8. hónapig, majd kivágják az állományt. A vedletési időszakban a kacsának hozama nincs. Mikor kell az értékcsökkenés elszámolását megkezdeni? Hogyan kell elszámolni a vedletési időszak költségeit? Miként kell könyvelni a megengedett mértékű elhullást?
Részlet a válaszából: […] A felsorolt kérdésekre nem lehet egyszerűen válaszolni.A tenyészállat az Szt. 26. §-ának (6) bekezdése alapján a tárgyi eszközök közé tartozik, de csak attól az időponttól, amikor a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 7.