Többféle támogatás és támogatott eszközök elszámolása

Kérdés: Társaságunk támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretén belül. A támogatás célja: kistelepülésen meglévő kereskedelmi üzlet fejlesztése és egyéb szolgáltatás nyújtása. Támogatott tevékenységek:
-Építés/felújítás/akadálymentesítés: átmeneti támogatás, energiahatékonysági célú beruházási támogatás, megújulóenergia-termeléshez nyújtott támogatás jogcímen.
-Eszközbeszerzés: átmeneti támogatás jogcímen.
-Közteher-támogatás: átmeneti támogatás jogcímen.
A támogatást vissza nem térítendő támogatásként, támogatási előleg formájában, egy összegben, utólagos elszámolási kötelezettség mellett átutalással kapta meg társaságunk 2021. 12. 31. napján a fent megnevezett tevékenységekre. A megvalósítási időszak kezdőnapja: 2021. 03. 01. A megvalósítás utolsó napja: 2023. 06. 30. Társaságunk a támogatott tevékenységet és a beszerzett eszközöket a megvalósítási időszakot követő 5 évig köteles fenntartani. A támogatás felhasználásáról a megvalósítási időszakot követő 15 napon belül kötelesek vagyunk elszámolást, beszámolót készíteni, és benyújtani a lebonyolító részére. A fel nem használt, vagy a jogosulatlanul igénybe vett, illetve a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatást, vagy annak egy részét vissza kell utalni. Társaságunk megkezdte az üzletek felújítását, átépítését, az eszközbeszerzéseket. Megérkeztek a szállítói számlák, azok kiegyenlítésre kerültek. Az eszközöket, a lezárult felújításokat, beruházásokat aktiváltuk, elkezdődött az értékcsökkenés elszámolása is. A folyósított támogatást a kapott előlegek között tartjuk nyilván a pénzügyi elszámolás elfogadásáig? Mikor történik a felújításra, építésre, eszközbeszerzésre kapott támogatás egyéb bevételkénti elszámolása? A közteher-támogatások esetén hogyan kell szabályosan eljárni? Kérem segítségüket a fenti gazdasági események kontírozásában!
Részlet a válaszából: […] ...hogy például a 2022-ben felmerült közteherre jutó támogatást csak 2023-ban hagyják jóvá, számolható el a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásként (9634. számlán). Ez esetben az Szt. 2022-től hatályos előírása alapján a társaság a 2022...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Kutatás-fejlesztés költségei támogatásának elszámolása

Kérdés: A cím szerinti témával részletesen foglalkozik lapjuk 175. számában a 3670. kérdésre adott válasz, amely azt tartalmazza, hogy amíg a projekt ténylegesen felmerült közvetlen költségei nem haladják meg a kapott támogatás összegét, addig nem aktiválhatók a közvetlen költségek, azok összegével a támogatás halasztott bevételét kell csökkenteni. Ez az elszámolás az Szt. mely előírásából következik, illetve miért tér el az elszámolás a támogatásból beszerzett eszközök elszámolási szabályaitól, ahol a teljes bekerülési értéket aktiválni kell, nemcsak a támogatással ellentételezett összeget? (A két elszámolás eredményre gyakorolt hatása ugyan azonos, de eltérő eszközértéket és passzív időbeli elhatárolásokat eredményeznek.)
Részlet a válaszából: […] ...fejlesztési célú támogatásnak, az egyértelműen az Szt. 77. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerint a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, amelyet az egyéb bevételek között kell elszámolni, ha annak a pénzügyi rendezése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Újrahasznosítható műanyag poharak

Kérdés: Egy Balaton-parti kempingben található vendéglátóhelyet üzemeltető társaságnál állandó problémát jelent, hogy a vendégek a kiadott üvegpoharakat nem hozzák vissza (leviszik a strandra, elviszik emlékbe, összetörik stb.). A veszteség ellentételezésére az alábbi gyakorlatot szeretnénk megvalósítani. A kimért italokat újrahasznosítható (nem egyszer használatos) műanyag poharakban (re-pohár) adnánk el. Első ízben történő fogyasztáskor 500 forint ellenében adnánk át a poharakat a vendégnek. Később a vendég újra ebben a pohárban tud üdítőitalt vásárolni éttermünkben, hiszen a kempingben a több napig történő tartózkodás a jellemző. Mielőtt a vendég elutazik, vagy nem szeretne több italt fogyasztani nálunk, akkor a poharat visszahozza, és az 500 forintot visszakapja. Illetve, ha a poharat a vendég megtartja, akkor az 500 forintot nem fizetjük vissza. Mi a helyes bizonylatolási rend ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egy megjegyzés: a legfontosabb az, hogy az egészségügyi, a higiéniai követelményeknek a többszöri használattal miként lehet megfelelni. Erre mi nem tudunk választ adni.Az újrahasznosítható műanyag poharak használatra történő átadását mindenképpen külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Szállítás közben eltűnt termék

Kérdés: Gazdasági társaság 2000 euró értékben terméket értékesít partnerének. A szállítás során a 2000 euró értékből 1500 euró értékű eltűnt, csak 500 euró értékű termék érkezett meg. Az 1500 euró értékű kárt a fuvarozó partner megtérítette. Helyes-e az az elszámolás, hogy az eredeti 2000 euró értékű számlát 500 euróra helyesbítjük (hiszen csak ennyi érkezett meg ténylegesen), az 1500 euró értékű terméket pedig elszámoljuk a 86-os számlacsoportban a hiányzó, megsemmisült készletek között, amelyet ellentételez a szállítmányozó cég által adott (a 96-os számlacsoportban elszámolt) támogatás? Esetleg a külföldi partner felé kiállított 2000 euró értékű számlát változatlanul kell hagyni (hiszen tőlünk szállítólevélen ennyi lett kivételezve), és a meg nem térített 1500 eurót le kell írni az eredeti számlából a 86-os számlacsoportban?
Részlet a válaszából: […] ...alapját képező készletcsökkenést is (T 8632 - K 21-22, 26).Megjegyzés: a szállítmányozó cég nem támogatást fizet a hiányzó készlet ellentételezésére, hanem kártérítést a mulasztásával okozott kárért. A külföldi partner felé kiállított 2000 euró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Negatív összeg a számlán

Kérdés: Új energiaszolgáltatóhoz került át a cégünk 2022 januárjától. A számlában szerepel egy ilyen tétel: "KAT és Prémium" adóalapon kívüli tétel, negatív összeggel. Ennek a könyvelésében kérem a segítségüket: költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, az egyéb bevételek között, helyes ennek a könyvelése?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem!A számlán a kérdésben feltüntetett adóalapon kívüli tételt nem lehet támogatásnak tekinteni, azt nem lehet másnak tekinteni, mint egy sajátos módon adott engedményt. Ha a szolgáltató támogatást adna, akkor azt nem a számlán kellene feltüntetnie,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Támogatási előleg elszámolása, visszafizetése

Kérdés: Társaságunk költségek és ráfordítások ellentételezésére 2020-ban támogatási előleget kapott. A támogatás elszámolása és benyújtása 2021-ben a mérlegkészítés előtt megtörtént. Az Szt. 33. §-a (7) bekezdése alapján társaságunk élt azzal a lehetőséggel, hogy a támogatás összegét időbeli elhatárolásként az egyéb bevételekkel szemben a 2020. évi beszámolóban elszámolta. A támogatás elfogadásáról a határozatot a beszámoló beadása után visszafizetési kötelezettség mellett kapta meg. A visszafizetendő támogatás összegét egyéb ráfordításként a visszafizetés tárgyévében (2021. év) vagy önellenőrzéssel (háromoszlopos beszámoló) kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...ha a támogatási előleget a támogatási kérelmük és a támogató visszaigazolása alapján a 2020. évi költségek és ráfordítások ellentételezésére kérték végleges támogatásként, és ennek megfelelően igazolta vissza a támogató kérelmük alapján.Ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Szakdolgozói bértámogatás a kisvállalati adónál

Kérdés: Háziorvosi szolgáltatást végző vállalkozás havonta kap meghatározott összeget orvosok és szakdolgozók bértámogatására a NEAK-tól. Az összeg a havi elszámolásról készült kimutatáson külön tételként szerepel. Ezt az összeget a háziorvosok és szakdolgozók bérköltségére és annak járulékaira fordítja a vállalkozás. Könyvelhető-e ebben az esetben az összeg egyéb bevételként, a költségek ellentételezésére kapott támogatásként? Katás vállalkozás esetén figyelembe kell-e venni bevételként az adóalap meghatározásánál?
Részlet a válaszából: […] ...összegét ... a szakdolgozók bérének a kifizetésére köteles fordítani. Így a szakdolgozói bértámogatás nem tekinthető a költségek ellentételezésére kapott támogatásnak, azt az egészségügyi szolgáltató nem támogatásként kapja, mert annak adóval...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Tőketartalékból átvezetés az eredménytartalékba

Kérdés: Az Szt. 36. §-a (2) bekezdésének b) pontja lehetőséget ad a vállalkozásnak, hogy a tőketartalékból pótolja a negatív eredménytartalékot. A kft. tulajdonosai 2021 májusában megtartott taggyűlésen döntenek erről úgy, hogy az átvezetést még a 2020. évre elkészített mérlegben szeretnék kimutatni. A 2021. májusi döntés alapján könyvelhető-e a tétel még a 2020. évre, vagy kizárólag a döntés napjával (2021-ben) lehetséges az átvezetés könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. A veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált tőketartalékról a kft. tulajdonosai 2021 májusában döntöttek, a döntésről a bizonylatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Háziorvosok támogatása

Kérdés: A háziorvosok különböző jogcímeken kapnak NEAK-finanszírozást. A rezsitámogatást be kell számítani az árbevételek közé, vagy költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásként kell elszámolni? Azért van kiemelt jelentősége a kérdésnek, hogy ez az összeg képez-e iparűzésiadó-alapot vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...a háziorvos, azt nem árbevételként, hanem halasztott egyéb bevételként kell kimutatnia.Háziorvosok esetében a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásra vonatkozó jogszabályi előírást nem ismerünk.(Kéziratzárás: 2021. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 27.

Fejlesztési célú támogatás előlegének elszámolása

Kérdés: Fejlesztési célú támogatás során a pályázó 2020-ban megkapta a támogatás összegét mint előleget, amelyet kötelezettségként tart nyilván. Amennyiben az elszámolás az üzleti évben megtörténik (12. 31-ig), úgy az előlegről az elszámolt összeg átvezetésre kerül a bevételek közé (mivel a pénzügyi rendezés megtörtént). Ha az elszámolás az üzleti évben, a pénzügyi rendezés a mérlegkészítésig megtörténik, abban az esetben az egyéb követelésekkel szemben mutatjuk ki egyéb bevételként az elszámolt és realizált támogatási összeget 2020-ban. Mi a helyes eljárás akkor, ha az előlegként folyósított támogatás rendelkezésre áll 12. 31-ig, és az elszámolás a mérlegkészítésig megtörtént?
Részlet a válaszából: […] ...könyvelni!)A fejlesztési célú támogatások esetében nem alkalmazható az Szt. 77. §-a (2) bekezdésének a költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, juttatás elszámolásának sajátos szabálya!(Kéziratzárás: 2021. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.
1
2
3
13