Földhivatali szolgáltatásokért fizetett díjak elszámolása

Kérdés: Ügyvédi iroda (kettős könyvvitel-egyszerűsített éves beszámoló) előfizetett a Takarnet földhivatali szolgáltatásokra, amelynek keretében csatlakozási engedélyezési eljárási díjat (áfa hatályán kívüli tétel) és 3 évre szóló digitális igazolványt számláztak részére. Milyen főkönyvi számlákra könyveljük? Hova könyvelendő a szolgáltatás keretében igénybe vett, pl. tulajdonilap-másolatokért fizetett díj?
Részlet a válaszából: […] ...egyértelmű a kérdés bevezetője. Az előfizetés jellemzően valamilyen szolgáltatásra történik, és évenként, és mint ilyent időbeli elhatárolással a következő üzleti évre az igénybe vett szolgáltatások költségei között kell elszámolni, a jellegének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.

Árbevétel-elhatárolás árfolyama

Kérdés: Társaságunk szoftver-előfizetést értékesít online alkalmazásbolton keresztül. A szolgáltató havonta utalja az aktuális bevételeket a hónap utolsó napján. Mivel adott elszámolási időszak alatt többször különböző előfizetési periódusra vonatkozóan kapjuk meg egy összegben az ellenértéket (jellemzően különböző időpontban induló 1-2 éves előfizetések), nincs egy teljesítési dátum, ami igaz lenne az összes tételre. Helyesen járunk el, ha a tárgyhó végi árfolyamon könyveljük az árbevételt?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírt gyakorlat nem tekinthető szabályosnak.A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem követelménye, hogy a szoftver-előfizetés értékesítéséről számlát kell kiállítani (de ez az Áfa-tv. előírásaiból is következik), a számlán pedig fel kell tüntetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Szoftver-előfizetés számlája

Kérdés: Mérnöki iroda szoftver-előfizetéshez kapcsolódóan fogad be számlát. Az időszak 3 év. Akönyvekben szolgáltatás igénybevétele, időbeli elhatárolás alkalmazásával, illetve vagyoni értékű jogként, értékcsökkenéssel helyes az elszámolás?
Részlet a válaszából: […] ...válasz alapvetően attól függ, hogy a szoftver-előfizetés számláját milyen tartalmú szerződés támasztja alá. A kérdező viszont nem tesz említést a számlát alátámasztó szerződésről.Szoftverek esetében az a jellemző, hogy a szoftver tulajdonosa ellenérték fejében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Nulla forintért kapott telefonok

Kérdés: Cégünk előfizetési szerződésben áll egy telefontársasággal. Vásároltunk telefonokat, amelyekre 100%-ban kedvezményt kaptunk. A számlák nulla végösszegűek, fizetési kötelezettség nincs. A telefonok soronként vannak értékkel feltüntetve "nettó+áfa = bruttó értékkel, majd rögtön az egyes sorok alatt szerepel: kedvezmény "nettó+áfa = bruttó" érték. Jól gondolom-e, hogy mivel az Szt. 47. § (1) bekezdése szerint a bekerülési érték az engedményekkel csökkentett ellenértéket foglalja magában, ezért csak a kedvezménnyel csökkentett értéken lehet a telefonokat állományba venni, azaz 0 Ft értéken? Az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az adó alapjába nem tartozik bele a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény, így előzetesen felszámított áfa keletkezett, de befizetendő áfa nem. Hogyan könyveljük ezt az előzetesen felszámított áfát?
Részlet a válaszából: […] A választ sajnos azzal kell kezdeni, hogy a számviteli előírásokból, az Áfa-tv. hiányos ismeretéből rossz következtetéseket von le.Az Áfa-tv. 71. §-a (2) bekezdése szerint az árengedmény akkor üzletpolitikai célú, ha az árengedmény pénzben kifejezett – adó nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.

Mobiltelefon-készülék és szolgáltatás áfája

Kérdés: A kft. részére érkező mobiltelefon-szolgáltatáshoz kapcsolódó számlákon az alábbiakat tudjuk mobilszámonkénti részletezéssel elkülöníteni és könyvelni:
- a parkolási költséget bruttó értéken, áfa levonása nélkül könyveljük az igénybe vett szolgáltatások között;
- az internet díját az áfa nélküli nettó értéken rögzítjük az igénybe vett szolgáltatások között, az áfáját előzetesen felszámított áfaként könyveljük és levonásba helyezzük;
- a parkolási és internetdíjakat nem tartalmazó telefon-előfizetés és -használat díja bruttó összegének 20%-a költségtérítésként kerül a munkavállalók munkabéréből levonásra (így nem minősül egyes meghatározott juttatásnak). Ezen bruttó összeg áfájának 30%-át nem helyezzük levonásba. Helyesen járunk el?
Mi a következménye, ha a kft. nem vonja le a mobiltelefonok áfáját? Egy kolléga véleménye szerint: ami az Áfa-tv.-ben nincs tiltás alatt, azt vissza kell igényelni. Ha nem igényeljük vissza az áfáját, az nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, és a társasági adó alapját is növeli. Önök osztják ezt a véleményt?
Részlet a válaszából: […] ...úgy, hogy ez a használat nem kapcsolódik a munkaköri feladatai ellátásához.A parkolási és internetdíjat nem tartalmazó telefon-előfizetés és -használat díja bruttó összegének 20 százalékát költségtérítésként levonják, és nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 7.

Magánszemély túlfizetése a társaságnál

Kérdés: A vendéglátó kft. ügyvezetője 2018. áprilisban mobiltelefon-szolgáltatójával előfizetéses szerződést kötött mint magánszemély. Májustól a kft. lett az előfizető. A 2018. május havi telefonszámlán -2149 Ft díjcsomagegyenleg átvezetése szerepel, a magánszemély túlfizetését a kft. telefonszámláján írták jóvá, és csökkentették a befizetendő telefonköltség összegét. Helyes-e, ha a kft. a 2149 forintot az egyéb bevételek közé könyveli?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem helyes.A kérdés szerint a 2149 forint az ügyvezető mint magánszemély túlfizetése, akkor az a magánszemélyt illeti meg, a magánszeméllyel szembeni kötelezettségként a telefonszámlát benyújtó szolgáltatóval szemben (T 454 – K 476), majd az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 21.

Újság-, folyóirat-, szakkönyvvásárlás elszámolása

Kérdés: Az újság-, a folyóirat-, a szakkönyvvásárlás termékbeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás annak függvényében, hogy egyedileg vagy előfizetéssel szerzik be?
Részlet a válaszából: […] ...történik a továbbértékesítése, akkor a bekerülési értéket az eladott áruk beszerzési értékeként kell elszámolni.Újság, folyóirat előfizetése esetén az előfizetési időszak alatt megjelenő újságokra, folyóiratokra történik az előfizetés (nem előre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 8.

Digitális mesetár és költségeinek elszámolása

Kérdés: A kft. mesetabletek és mese-előfizetések értékesítésével foglalkozik. Az előfizetések applikáció formájában telefonra és tabletre letölthetők. A tabletek beszerzésével és az induló 40 mese előállításával kapcsolatos önköltség meghatározása nem okoz gondot, viszont havonta + 4 mese kerül rá a tabletekre, amelyet az előfizetéssel rendelkezők elérhetnek, az új előfizetők már mindig a bővült mesetárat érhetik el. Hogyan kezeljük a havonta előállított pluszmesék előállítási költségét?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből két lényeges elem hiányzik! Egyrészt nincs utalás arra, hogy az előfizetési díjat milyen időtartamra fizetik az előfizetők, és annak összege előfizetési időszakonként változik-e vagy sem, másrészt a mesetár mint szellemi termék élettartamát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 14.

Mikrogazdálkodói beszámoló, előfizetési díj

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a 2013. évben számlázott és fizetett 2014. évi újság-előfizetés díját annak a társaságnak, amelyik mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készít?
Részlet a válaszából: […] ...20.) Korm. rendelet 6. §-a meghatározza, hogy melyek azok a költségek, ráfordítások, amelyek időbelileg elhatárolhatók. Az újság-előfizetés díja és a hasonló tételek, az adott üzleti év és az adott üzleti évet követő év közötti elhatárolások a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 7.

Mérlegképes kreditpontok érvényesítése

Kérdés: A Számviteli Levelek című kiadvány előfizetési számlájával érvényesíthető-e – a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésében – a szakmai kiadvány megvásárlásával megszerezhető 2 kreditpont?
Részlet a válaszából: […] ...vételt végző szervezet 2 kreditpontra minősítette, így az alábbi feltételek teljesülése esetén a Számviteli Levelek című kiadvány előfizetési számlájával az arra jogosultaknak érvényesíthető a 2 kreditpont a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.
1
2
3