Elveszett bizonylatok pótlása

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a gazdasági társaság olyan - esetleg több évet érintő - bizonylatai (vevői, szállítói számlák, pénztárkiadási bizonylatok stb.), amelyek nehezen pótolhatók, elvesznek, megrongálódnak? Jegyzőkönyvet kell felvenni? Az adóhatóságnak jelezni kell?
Részlet a válaszából: […] ...bizonylatot(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus és részletező nyilvántartásokatis) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzésekhivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A megőrzési időn belüliszervezeti változás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.

Elveszett számla pótlása

Kérdés: Mi számít hiteles számlamásolatnak? Ha egy számla elveszik (pl. postán elkeveredik), és a számlakibocsátó fénymásolja a nála nyilvántartott számlát, és azt cégszerű aláírással ellátva ráírja, hogy a számla az eredetivel mindenben megegyező másolat, akkor ez a bizonylat a számla befogadójánál megfelel az Áfa-tv. 127. §-ának (adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei)? Egyáltalán mi a teendő, ha egy számla elveszik?
Részlet a válaszából: […] ...-számviteli szempontból - csak akkor tekinthető jó megoldásnak, ha az nemeredményezi az újonnan kibocsátott számla értékadatainak a könyvelésrendszerébe történő bevitelét. Ha ez nem megoldható, akkor az elveszettszámlának az Áfa-tv. 170. §-a szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 22.
Kapcsolódó címkék: