Építményről leválasztható szivattyú

Kérdés: Önkormányzat tárgyieszköz-nyilvántartó rendszerében hogyan kell aktiválni a szennyvízátemelőbe mint építménybe újonnan beleépített szivattyút, mely elvileg az építményről bármikor leválasztható, és máshova áthelyezhető, de e nélkül maga az építmény nem működik?
Részlet a válaszából: […] ...nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott együttes vételára."Az építményből bármikor leválasztható szivattyú tartozéknak minősül. Az idézett jogszabályi rendelkezésből következik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 13.
Kapcsolódó címke:

Egyéb építmények?

Kérdés: Új műhely épült. Ennek az épületkénti besorolása nem okozott gondot, de a befejező szakaszban járdákat, szegélyköveket, vízelvezető árkokat is létrehoztak. Ezeket külön számlázták. Egy másik részen füvesítettek, földrendezéssel, illetve műfüves területet alakítottak ki. Ez is egyéb építmény? Minek minősítsem?
Részlet a válaszából: […] ...árok rendeltetése is. Kivétel az utcai járda, az azt szegélyező szegélykő, illetve az utcai vízelvezető árok, amelyet az egyéb építmények között kell bekerülési értékükön kimutatni. (Önálló funkciójuk van, nemcsak azok használják, akik az épületbe bemennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.
Kapcsolódó címke:

Építmény utáni kulturális járulék

Kérdés: Vállalkozásunk kötöttáru gyártásával foglalkozó kft. Termelőüzemet építettünk, az aktiválás időpontja 2000. 07. 06. Kell-e a beruházás után kulturális járulékot fizetni?
Részlet a válaszából: […] Nem kell a kérdésben szereplő beruházás után kulturális járulékot fizetni, mivel a kulturális járulék fizetését szabályozó jogszabályok az aktiválást követően léptek hatályba.Az NKA-tv. a kihirdetését követő 45. napon lépett hatályba. (Ez az időpont: 2001. február 7.)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.
Kapcsolódó címkék:  

Bérelt telken épített út, épület amortizációja

Kérdés: Egy társaság egy másik társaságtól telket bérel. A bérleti szerződés határozatlan időre szól. A bérlő a telken utat és épületet épített 1998-ban. A számviteli politikában a társaság a bérelt telken épített útnál, épületnél meghatározhat-e gyorsabb leírást? Indoka lehet az, hogy a bérbeadó a felmondási idő figyelembevételével felbonthatja a szerződést? A Tao-tv. szerinti 6 százalékos értékcsökkenési leírás alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] ...a bérelt telken utat és épületet épített. A számviteli előírások szerint ugyan az ingatlanok közé tartozik a telek, az épület, az építmény is, ez azonban nem jelenti azt, hogy azonos eszköznek kell tekinteni azokat. A telek, a földterület értékét mindenkor el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. szeptember 6.