Befektetési alapok építmény- és telekadója

Kérdés: A befektetési alap adott településen ingatlannal rendelkezik, társaságiadó-fizetési kötelezettsége nem keletkezett, az ingatlan befektetési céllal való szerzése kétségtelen. Hogyan értelmezhető jelen esetben "a kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ" Htv. 3. § (3) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 3. §-ának (3) bekezdése, így az idézet sem értelmezhető önállóan, a Htv. 3. § (2) bekezdésének tartalma nélkül. A 3. § (2) bekezdése az ún. feltételes helyiadó-mentességre jogosult szervezeteket (például: egyesület, alapítvány, önkéntes kölcsönös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.
Kapcsolódó címkék:    

Építményadó és telekadó alóli mentesülés

Kérdés: 2020. július 15-ével hatályát vesztette a reklámhordozók építményadó-kötelezettségére vonatkozó törvényi szabályozás, illetve ettől az időponttól mentes az állami tulajdont terhelő vagyoni értékű jog jogosítottjaként őt terhelő építményadó és telekadó alól az egyesület és az alapítvány. Egy szakcikk szerint az adóalanyok reklámhordozókkal kapcsolatos építményadó-kötelezettsége nem áll fenn a 2020. év teljes egészében, csak annak tört - 2020. január 1-jétől július 14-éig tartó - időszakában. Az egyik önkormányzat egy egyesület esetében az állami tulajdont terhelő vagyoni értékű jog jogosítottjaként őt terhelő építményadóra és telekadóra vonatkozó mentességéről csak 2021. január 1-jei hatállyal hozta meg határozatát, arra hivatkozva, hogy az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. Kérjük állásfoglalásukat a jogszabály értelmezésében! Fennáll-e a 2020. év teljes egészében az állami tulajdont terhelő vagyoni értékű jog jogosítottjaként az egyesületet terhelő építményadó- és telekadó-kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...3. §-a (4a) bekezdése szerint 2020. július 15-től mentes az állami tulajdont terhelő vagyoni értékű jog jogosítottjaként őt terhelő építményadó és telekadó alól az egyesület és az alapítvány. A jogszabályhelyhez átmeneti rendelkezés nem kapcsolódik, ezért azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.
Kapcsolódó címkék:  

Ki nem vetett építményadó

Kérdés: A 6679. számú kérdésre adott válaszukban írták, hogy a helyi építményadót akkor is meg kell fizetni az Art.-ben rögzített esedékességkor, ha az önkormányzati adóhatóság azt nem vetette ki a 2013. és a 2014. évre. Ugyanakkor az építményadót az adóhatóság határozata alapján kell megfizetni, márpedig határozat nem született. Áttekintenék ennek fényében a válaszukat?
Részlet a válaszából: […] ...válaszunk nem pontos. Figyelmen kívül hagytuk ugyanis, hogy az Art. 125. §-a (2) bekezdése alapján az építményadót (valamint a telekadót, a magánszemély kommunális adóját és a nem önadózásos települési adót) az önkormányzati adóhatóság állapítja meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 16.

Ki nem vetett építményadó

Kérdés: Társaságunk 2011-ben nagy értékű ipari ingatlant vásárolt. Az ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjogot 2012. január elején bejegyezték. Az önkormányzat a 2012-re vonatkozó építményadót még a régi tulajdonosra vetette ki. Az ingatlan megszerzését az önkormányzatnak 2012 elején bevallottuk, ennek ellenére sem 2013-ra, sem 2014-re nem kaptunk építményadó-kivetést. A tulajdonosok nem szorgalmazzák, hogy egyeztetést kezdeményezzek az önkormányzattal. Kivetés hiányában szerepeltetni kell az építményadó-kötelezettséget a könyvekben?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdése alapján az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Így a kérdés szerinti társaság 2013-tól az építményadó alanya. Az építményadó alapját az 1990. évi C. törvény 15. §-a, mértékét a 16. §-a határozza meg. A 14....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 4.
Kapcsolódó címke:

Építményadó, biztosítási díj továbbszámlázása

Kérdés: Ügyfelünk ingatlanokat ad bérbe (lakás, üzlethelyiség). A bérleti szerződések tartalmazzák, hogy az ingatlan után fizetett építményadót, biztosítási díjat a bérbeadó áthárítja a bérbevevőnek. Helyesen jár-e el a bérbeadó, ha az Áfa-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján számlázza tovább az építményadót, biztosítási díjat a bérbevevőre, mely osztja a főszolgáltatás, azaz a bérbe­adás áfarendszerbeli megítélését?
Részlet a válaszából: […] ...értelmezik az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdésének szabályát. A szerződés szerint a bérbevevőre terhelt építményadó, biztosítási díj gyakorlatilag a bérletidíj-kalkuláció egyik meghatározó része, és mint ilyen, a szolgáltatásnyújtás adóalapjának a része...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 4.
Kapcsolódó címkék:  

Építményadó átvállalása

Kérdés: Megbízónk - mint haszonbérbe vevő - haszonbérleti szerződést kötött ingatlanhasznosításra. A haszonbérleti szerződés szerint a haszonbérbe vevő kötelezettsége az ingatlant terhelő építmény­adó és telekadó rendezése. Az önkormányzat a haszonbérbe adó számára kiadott határozatában hozzájárult, hogy a haszonbérbe vevő átvállalja ezt a kötelezettséget. Az önkormányzat által kiadott határozat alapján a haszonbérbe vevő könyveiben elszámolhatjuk ráfordításként az építmény- és telekadót?
Részlet a válaszából: […] ...helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ának (1)bekezdése alapján az építményadó alanya az, aki (amely) a naptári év első napjánaz építmény tulajdonosa. Hasonlóan fogalmaz a törvény 18. §-a a telekadóvonatkozásában. Ebből az következik, hogy mind...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 27.
Kapcsolódó címke:

Építményadó továbbszámlázása

Kérdés: A bank a lízingre vásárolt ingatlan utáni adót áfásan számlázza nekünk, SzJ 010-zel. A nekik megfizetett tőke- és árfolyam-különbözet számla is áfás. Szabad-e az építményadót továbbszámlázni? A számlán szolgáltatásközvetítés: 2010. III. félévi építményadó áll. Milyen címen lehet ezt a tételt könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...válasz röviden az, hogy semmilyen adót (így azépítményadót sem) nem lehet továbbszámlázni, így könyvelni sem lehet azt.A rövid válasz indokolása előtt, a válasz szempontjából egynagyon lényeges körülményre kell a figyelmet felhívni. Pénzügyi lízing esetén avevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 2.
Kapcsolódó címke:

Építményadó továbbszámlázása

Kérdés: Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónak van-e joga az ingatlanra vonatkozóan az építményadót áfával növelten kiszámlázni a lízingbe vevő részére?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy az építményadót nem lehettovábbszámlázni.A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ának (1)bekezdése alapján az építményadó alanya az, aki (amely) a naptári év elsőnapján az építmény tulajdonosa. Ingatlannak nyílt végű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 25.
Kapcsolódó címkék:    

Építményadó fizetése

Kérdés: A társaság - mint eladó - 2004. december 28-án ingatlan-adásvételi szerződést kötött. Az ingatlan tényleges átadására - a szerződésnek megfelelően - 2005. augusztus 31-én került sor. A tulajdoni lapra a "Tulajdonjog-fenntartással történő eladás" feljegyzés került 2005. január 10-én. Az átadást követően 2005. szeptember 8-án a földhivatal a vevőt tulajdonosként bejegyezte. Az eladó év közben arra kérte a helyi önkormányzatot, hivatkozva az 1990. évi C. törvény (Htv.) 18. §-ára és 52. §-a 7. pontjára, hogy az előzetesen számára kivetett 2005. évi építményadót vizsgálja felül. Az önkormányzat álláspontja szerint nincs ok és mód az építményadó-kivetés felülvizsgálatára, mert a változás napja a bejegyzési kérelem benyújtásának napja, 2005. január 10. Bizonytalanságot az okoz, hogy sem a helyi adótörvény, sem az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény nem említi a bejegyzési kérelem benyújtásának napját, sem azt, hogy melyik földhivatali bejegyzés a mérvadó!
Részlet a válaszából: […] A Htv. 18. §-a alapján az adó alanya az, aki az év elsőnapján a telek tulajdonosa. Ebből következik, bár az adásvételi szerződést2004. december 28-án kötötték meg, az ingatlan tulajdonjoga a vevőre ezzel azidőponttal nem szállt át. (A földhivatal a vevőt tulajdonosként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 16.
Kapcsolódó címke: