Részfizetés számlázása

Kérdés: Cégünk építőipari kivitelezéssel foglalkozik. A vállalkozási szerződés szerint az első számla kiállítása a szerződés aláírásakor történik, ami az indulási költségek fedezetét jelenti. A számlát 1. részszámlaként vagy előlegszámlaként kell kiállítani? A szerződéskötéskor a megrendelő már a számlát is kéri. Helyes ez a megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...az építőipari teljesítmények elszámolására isvonatkoznak az Szt. és a Ptk. előírásai. Sőt! Az építőipari kivitelezéssajátosságaiból következően az elvégzett munkák számlázása fokozottabbodafigyelést igényel.A kérdésben leírt esetben egyértelmű,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 5.

Bérmunka az építőiparban

Kérdés: Értelmezhető-e a bérmunka az építőiparban? Ha igen, miként kell elszámolni, miben tér el a közvetített szolgáltatástól?
Részlet a válaszából: […] ...ellenértékét jelentő bérmunkadíjat". A bérmunkadíj használatából még nem következik, hogy az adott esetben bérmunkáról van szó.Az építőiparban a bérmunka nem értelmezhető. A Ptk. XXXV. fejezete rendelkezik a vállalkozási szerződésről, és ennek keretében arról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 28.

Építőipari vállalkozás telephelye

Kérdés: Társaságunk építőipari tevékenységét fővállalkozóként végzi. Mikor keletkezik az iparűzési adó szempontjából telephelye, illetve hogyan kell figyelembe venni (számítani) a telephellyé válás időtartamát?
Részlet a válaszából: […] ...Htv. értelmében építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkák, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenység végzésének, illetőleg természeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 14.

Építőipari telephely: alvállalkozók

Kérdés: Hogyan kell az iparűzésiadó-alap megosztása során eljárni, ha az építőipari tevékenységet fővállalkozóként folytató vállalkozás a telephelynek minősülő építkezés helyszínén konkrét munkát nem végez, minden feladatot alvállalkozók látnak el?
Részlet a válaszából: […] A Htv. az adóalap-megosztás három formáját ismeri el alkalmazható megosztási módként. A személyi jellegű ráfordításokon alapuló módszert, az ún. eszközérték arányában történő megosztást, illetve e kettő kombinációját (A Htv. mellékletének 2. pontja szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 14.

A közvetített szolgáltatás feltételei

Kérdés: A számviteli törvényben megjelent új fogalom a közvetített szolgáltatás. A gyakorlatban való alkalmazás során mit kell konkrétan tartalmaznia a szerződésnek, a számlának egy építőipari tervezéssel foglalkozó vállalkozás esetében? Megszűnt az építőiparban az alvállalkozás lehetősége?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 1. pontja tartalmaz értelmező rendelkezést a közvetített szolgáltatásra. A törvényi előírás szerint: a vállalkozás által saját nevében vásárolt és harmadik személlyel (a megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 22.