Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott erdő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérelt erdő bevétele, ráfordítása

Kérdés: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodó tevékenység végzésére bejelentkezett őstermelő haszonbérbe veszi az általa is 2%-ban tulajdonolt osztatlan közös tulajdonban lévő fás erdőterületet, a magánszemély tulajdonosokat képviselő erdőgazdálkodótól 7 éves, határozott idejű szerződéssel. Helyes-e, hogy a 100%-ot veszi bérbe, vagy csak 98%-ot? Az értékesített fából 2016. évben befolyt árbevételt a 2016. évi szja megállapításánál az erdőgazdálkodónak kifizetett haszonbérleti díjon felül csökkentheti-e az erdőhatóság által előírt kötelező erdő-újratelepítés, -pótlás, -gondozás, -karbantartás költségeivel, amennyiben az újratelepítő kivitelezővel 2016-ban megállapodik, és ki is fizeti neki a 7 évre járó díjat? Az értékesítést terhelő áfa összegéből levonható-e az újratelepítést végző kivitelezővel történt megállapodás alapján kifizetett összeg áfája, amely a 2017-2023 között ténylegesen teljesített újratelepítési költségeket terhelő előzetesen felszámított áfa? Ha előleget fizet az őstermelő az újratelepítő vállalkozásnak, a nettó előleg csökkenti-e az szja-alapot, az előleg áfája pedig az értékesítést terhelő fizetendő áfakötelezettséget?
Részlet a válaszból: […]őstermelő csak az ezen tevékenységével kapcsolatosan felmerült költségeit (az adott esetben az erdőgazdálkodónak kifizetett haszonbérleti díjat) vonhatja le, az újratelepítést végző kivitelezővel történt megállapodás szerinti, a jövőben felmerülő újratelepítési költségeket nem. (Az elkövetkező 7 évben elvégzendő újratelepítés, pótlás, gondozás költségeinek a 7 évet megelőzően történő számlázása az összes adótörvény vonatkozó előírásába ütközik, de a számviteli előírásokkal sem egyeztethető össze! Különösen akkor nem, amikor erre vonatkozóan az Szja-tv. tételes előírást tartalmaz.)Az Szja-tv. 20. §-a alapján az erdővéghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel csökkenthető az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott, elkülönített számlára befizetett összeggel, de legfeljebb a jogszabályban megállapított, a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítás támogatási értéknek megfelelő összeggel. Az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatás összegéből és a befizetett összeg terhére visszautalt összegből költségként az igazolt kiadások számolhatók el az erdőfelújítás kezdő évét követő ötödik, illetve nyolcadik év végéig. A fennmaradó - határidőn túl visszautalt - összeg teljes egészében bevételnek számít.A hivatkozott előírást a kérdésben megfogalmazottakra alkalmazva azt jelenti, hogy a kitermelt fák értékesítéséből befolyt árbevételnek a haszonbérleti díjjal csökkentett összegét, mint a kötelezően előírt újratelepítés, pótlás, gondozás, karbantartás költségeinek a fedezetét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7166
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Erdő a könyvviteli nyilvántartásokban

Kérdés: Részvénytársaságunk az államtól bérelt erdőterületen gazdálkodik. Könyveinkben a tárgyi eszköz értékénél csak azon erdőterület értéke szerepel, ahol az elmúlt 15 évben erdőtelepítés volt. Ezen területek értékeként a felmerült telepítés és ápolás költsége szerepel. Helyes így a főkönyv? Amennyiben értékelni kell a jelenleg 0 értéken szereplő erdőterületet, akkor milyen értéken kell figyelembe venni, illetve könyvelni?
Részlet a válaszból: […]Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., MNV Zrt.), vagyonkezelésbe vevő, a vagyonkezelő egyéb gazdálkodó szervezet is lehet.A Korm. rendelet 9. §-ának (3) bekezdése szerint a vagyonkezelő köteles teljesíteni a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, az állami vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget. A (9) bekezdés alapján az egyéb vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe vett eszközöket a számviteli törvény előírásai szerint [Szt. 23. §-ának (2) bekezdése] a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéken állományba venni stb. A 18. § (1) bekezdése alapján a vagyonkezelési szerződést módosítani kell a vagyonnövekedés számviteli szabályok szerinti elszámolása érdekében, ha a vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő állami vagyonon - a tulajdonosi jogok gyakorlójának előzetes hozzájárulásával - értéknövelő beruházást, felújítást hajt végre stb.A kérdésben leírtak arra utalnak, hogy a kérdező cég és az állami vagyon tulajdonosi jogok gyakorlója között vagy nincs vagyonkezelési szerződés, vagy a vagyonkezelési szerződés nem felel meg a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben előírtaknak.A kérdés szerint az elmúlt 15 évben volt az erdőtelepítés, a hivatkozott Korm. rendelet közel nyolc éve van hatályban (bár azt megelőzően is hasonló elő­írások voltak!), a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a vagyonkezelési szerződést módosítani kellett volna, a jogszabályból következően kötelező jelleggel.A vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni az erdő vagyonkezelésbe vételkori értékét. Ezt a vagyonkezelő utólag, saját hatáskörben nem állapíthatja meg. Utólag csak a vagyonkezelési szerződés módosítható az adott állami vagyon (erdő) felett a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet által a vagyonkezelésbe adás időpontjában meglévő erdőérték írásban való rögzítésével. Ezt az értéket kell a vagyonkezelőnél a beruházások számlán állományba venni a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben.A kérdésben bérelt erdőterületről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6798
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Erdők állományneveléséhez kapott támogatás

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a fiatal erdők állományneveléséhez kapott támogatást?
Részlet a válaszból: […]költségeket beruházásként kell kimutatni. Ebből következően a fiatal erdők állományneveléséhez kapott támogatást véglegesen fejlesztési célra kapott támogatásként kell elszámolni (T 384 - K 9894), majd időbelileg el kell határolni (T 9894 - K 4832). Az időbeli elhatárolást viszont csak akkor lehet megszüntetni, ha az erdőt értékesítik, illetve térítés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6369
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Erdő véghasználati vágása őstermelőnél

Kérdés: Őstermelő erdőgazdálkodó a költségeit tételesen számlák alapján vagy normatív költségek alapján (erdőterv) számolhatja el? Az erdő véghasználati vágása esetén az eladás felvásárlási jegy vagy számla alapján történik? Az addigi művelési költségek hogyan állíthatók szembe az árbevétellel? Az addig alanyi mentes őstermelő 5 000 000 Ft érték felett áfakötelessé válik?
Részlet a válaszból: […]kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel csökkenthető az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott, elkülönített számlára befizetett összeggel, de legfeljebb a jogszabályban megállapított, a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek megfelelő összeggel.Az Szja-tv. 20. §-ának (2) bekezdése alapján az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatás összegéből és az erdészeti hatóság részére befizetett összeg terhére visszautalt összegből akác és lágy lombos célállomány esetében az erdőfelújítás kezdő évét követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5751
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Erdő újratelepítése költségeinek elhatárolása

Kérdés: Úgy tudom, hogy új erdő telepítése, meglévő erdő megvásárlása egyértelműen beruházás, és így az újerdő-telepítés összes költsége az erdő bekerülési értékébe tartozik. Beruházásként kell azt elszámolni, majd a befejezett erdőtelepítést kell aktiválni az egyéb építmények között. Az Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés... az erdő bekerülési (beszerzési) értéke után. A Számviteli Levelek 226. számában a 4689. kérdésre adott válaszban pedig azt olvasom, hogy az újratelepítés egyszer felmerülő közvetlen költségére indokolt az Szt. 41. §-ában (2) bekezdése alapján céltartalékot képezni. Akkor most beruházás vagy költség és céltartalékképzés? Vagy csak rosszul értelmezek valamit?
Részlet a válaszból: […]bekerülési értéke alapján terv szerinti értékcsökkenést elszámolni. Hasonló a helyzet akkor is, ha a társaság erdőberuházást vagy már termőre fordult erdőt vásárol, legfeljebb a könyvekben kimutatott értékben van eltérés. Az erdőben lévő fákat azonban kivágják, jellemzően nem egyszerre. A fák kivágásával az erdő valós, tényleges értéke csökken, de az erdő nem szűnik meg, így az erdő könyv szerinti értékét a könyvekből nem lehet kivezetni. Az erdő azért nem szűnik meg, mert a kivágott fák helyére újakat, fiatal fákat ültetnek. Az újratelepítés költségeivel nem lehet a korábban már termőre fordult erdő bekerülési értékét tovább növelni. Ezért az erdőfelújítás, az újratelepítés költségeit a felmerülés időszakában kell az eredmény terhére elszámolni. Természetesen az eredmény terhére kell elszámolni az újratelepített erdő gondozásával kapcsolatos összes költséget is. Ha a termőre fordult erdő fáit több év alatt vágják ki, és a kivágás évében pótolják a kivágott fákat, azaz újratelepítenek, akkor a kivágott fák értékesítéséből befolyó bevétel fedezetet nyújt az újratelepítés költségeire. Ha csak a kivágott fák értékesítésének üzleti évét követően történik az újratelepítés, akkor nincs fedezete az újratelepítés költségeinek, mivel az értékesítés árbevételét nem lehet időbelileg elhatárolni. Ezen helyzet "áthidalására" szolgálhat a céltartalék képzése - a kivágott fák értékesítésének üzleti évében - az újratelepítés egyszer felmerülő költségeire az Szt. 41. §-ának (2) bekezdése szerint, amely céltartalékot az újratelepítés üzleti évében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4891
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Erdő újratelepítésével kapcsolatos kiadások elszámolása

Kérdés: Egyszeres könyvvitelt vezető erdőbirtokossági társulat a kitermelt erdőt újratelepíti. Az újratelepítéssel kapcsolatos kiadásokat elszámolhatja-e költségként? Ha aktiválni kell, milyen amortizációs kulccsal lehet az értékcsökkenést elszámolni, mivel az erdő értéke a kitermelésig nő?
Részlet a válaszból: […]között. Az új Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint: "nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés... az erdő bekerülési (beszerzési) értéke után." Ezen előírás fejezi ki azt, hogy az erdőtelepítés befejezése után az erdő értéke nő, tehát nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés. Az új Szt. 48. §-ának (2) bekezdése szerint: "az erdőnevelési, az erdőfenntartási, az erdőfelújítási munka ellenértékét, illetve saját vállalkozásban végzett megvalósítás esetén a felmerült és a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek értékét nem lehet a tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni." Ez a szabályozás abból indul ki például az erdőfelújítás (az erdő újratelepítése) költségeinek (kiadásainak) a felmerüléskor az eredmény terhére történő elszámolása előírásánál, hogy a meglévő erdő kitermelését, kivágását követi (gyakorlatilag ugyanazon éven belül) az erdő újratelepítése. Az erdő kitermelése, kivágása során realizálódó bevétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 319
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,