Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott erdőgazdálkodás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Erdők állományneveléséhez kapott támogatás

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a fiatal erdők állományneveléséhez kapott támogatást?
Részlet a válaszból: […]költségeket beruházásként kell kimutatni. Ebből következően a fiatal erdők állományneveléséhez kapott támogatást véglegesen fejlesztési célra kapott támogatásként kell elszámolni (T 384 - K 9894), majd időbelileg el kell határolni (T 9894 - K 4832). Az időbeli elhatárolást viszont csak akkor lehet megszüntetni, ha az erdőt értékesítik, illetve térítés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6369
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Erdőtelepítés vállalkozásban

Kérdés: A társaság erdőtelepítést végez. A szerződés alapján a telepítésre meghatározott összeget számlázhat, 7 év múlva kell átadni a telepített erdőt. Adott, hogy egyes részfeladatok elvégzéséért a teljes összeg hány százalékát jogosult számlázni. 7 év alatt bármi történik, az a társaság saját kockázata. A munkálatokat részben alvállalkozóval végzi. Mi a helyes számviteli elszámolás? Az erdő jövőbeni tulajdonosa felé előlegszámlát vagy normál számlát kell kiállítani? Időbelileg elhatároljuk a bevételt? Hogyan kezeljük az alvállalkozói számlákat és a saját tevékenység ellenértékét?
Részlet a válaszból: […]szerint az egyes részfeladatok elvégzéséért meghatározott összeget számlázhat, és az így számlázott részfeladatot teljesítésként az erdőtulajdonos elismeri (ha az Szt. hatálya alá tartozik, beruházásként kimutatja!), akkor az áfa felszámításával számlázott összeg áfa nélküli értékét az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni. Ez esetben a kérdező cégnél a számlázott teljesítéshez kapcsolódó költségek (beleértve az alvállalkozó igénybe vett szolgáltatásának költségeit is) az 5. számlaosztályban elszámolásra kerültek, azokkal semmit sem kell tenni. Meg kell azonban itt jegyezni, hogy azon teljesítményhez kapcsolódó költségeket, amelyeket nem számláztak az erdőtulajdonos felé, év végén - mint befejezetlen saját termelést - készletre kell venni. Az adott esetben az alvállalkozói teljesítmény nem értelmezhető, mivel a kérdező cég az alvállalkozó szolgáltatását beruházásnak minősülő munkához vette igénybe. A leírtakból következően az erdőtulajdonos által fizetett összeg az árbevétel elszámolásával kapcsolatosan kimutatott vevőkövetelést csökkenti.A másik lehetőség, ha a telepített erdőt csak 7 év múlva lehet átadni, akkor az elvégzett munkákról a kérdező cég csak a 7. év elteltével állíthatja ki az egész tevékenységről az egyetlen számlát. Ez esetben a kérdező cégnél az erdőtelepítéssel kapcsolatosan ténylegesen felmerült költségeket (ideértve az alvállalkozó igénybe vett szolgáltatásának költségeit is) az 5. számlaosztályban el kell számolni, és év végén - mint befejezetlen termelést - készletre kell venni (T 231 - K 581). Hat éven át történik a készletre vétel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6212
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Szolgáltatás kitermelt fa ellenében

Kérdés: Társaságunk erdőgazdálkodást, erdő­művelést is végez. A saját erdőn kívül magánszemélyek (őstermelők) számára megbízási szerződés alapján a magántulajdonú erdővel kapcsolatos valamennyi ápolási, fenntartási munkát, gyérítést, véghasználatkor a fakitermelést, valamint újraerdősítést végez. Elszámoláskor a fa értékéből levonjuk az elvégzett munka költségét. A megmaradt fa értékét felvásárlási jeggyel felvásároljuk az őstermelőtől. Helyes-e az ilyen módon (nettó) történő elszámolás?
Részlet a válaszból: […]figyelembevételével tehát akkor jár el helyesen a társaság, ha az általa végzett ápolási, fenntartási tevékenységet, gyérítést, fakitermelést, újraerdősítést tételesen, a munkavégzés befejezésével, de legalább üzleti évenként az áfa felszámításával számlázza a magánszemélynek, elszámolja árbevételként, fizetendő áfaként, s kimutatja a magánszeméllyel szembeni követelésként. Amikor sor kerül az elszámolásra, akkor a társaság a kitermelt fa teljes mennyiségét megvásárolja (nem felvásárolja!!!) a megállapodásnak megfelelő értéken, az őstermelő magánszemély számlázza azt az áfa felszámításával (akkor a társaság által számlázott előzetesen felszámított áfát levonásba helyezheti!), az áfa nélküli számlázott érték lesz az őstermelői bevétele. A társaság az így megvásárolt fát készletre veszi a magánszeméllyel szembeni kötelezettségként, majd azt összevezeti a magánszeméllyel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5261
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Erdőgazdálkodással kapcsolatos bevételek, ráfordítások

Kérdés: Kettős könyvvezetésre kötelezett bt. tevékenységi köre erdőgazdálkodás, erdő-szakirányítás és fakereskedelem. A társaság a tevékenységét részben bérelt erdőterületen végzi. Az erdő sajátosságaira tekintettel, hogyan kell a kettős könyvvitelben szerepeltetni a bevételt és az elszámolt bérleti díjat? Egy adott erdőrészlet hozama (a fakitermelés) és ennek árbevétele jellemzően a bérleti időtartam első évében jelentkezik, ekkor kell a bérleti díjat is kifizetni. Az első évben a fakitermelés költsége, az erdőfelújításból az újratelepítés, továbbá az ápolás és pótlás költségei jelentkeznek, amelyre a kitermelés évében céltartalékot kell képezni. Úgy gondolom, hogy az első évben jelentkező árbevételt és bérleti díjat időbeli elhatárolással meg kellene osztani a bérleti időszak időtartamára. Dönthetek úgy is, hogy a kitermelés évében számolom el a bevételt és a teljes futamidőre jutó bérleti díjat?
Részlet a válaszból: […]kitermelt fát nem a kitermelés évében értékesíti, akkor a kitermelt fát a kitermelés közvetlen önköltségén - mint saját termelésű terméket - készletre kell vennie. Az értékesített fa számlázott ellenértékét időbelileg nem lehet elhatárolni. A kérdés szerint a bérleti díjat - megállapodás alapján - a kitermelés évében kell a tulajdonosoknak kifizetni. A bérleti díj elhatárolása csak akkor lehetséges (illetve kötelező), ha a fakitermelés egy-egy bérbe vett erdőrészlethez kapcsolódóan több évben történik, és - ettől függetlenül - a bérleti díj egészét előre kell megfizetni. Az erdőfelújítás költségei általában időbelileg nem határolhatók el, azokra jellemzően céltartalék sem képezhető. Ebből következően a kérdésben leírt kötelező céltartalékképzés a számviteli törvény előírásaival nem támasztható alá. Ezen általános szabály alól kivétel lehet az újratelepítés egyszer felmerülő közvetlen költsége, amelyre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4689
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,