Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott eredménytartalék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Eredménytartalék felhasználása

Kérdés: A cég eredménytartalékai 2011-2018 között felgyűltek. Nem szeretnék osztalékként felvenni, és az idei évi eredmény sem mínuszos, hogy a veszteséget jóvá lehessen írni belőle. Milyen egyéb módon tudná felhasználni a felgyűlt eredménytartalékát a cég? Fizetheti belőle a kapott kölcsön kamatait? Vagy a kölcsönt visszafizetheti belőle? Vagy bármi másra felhasználhatja?
Részlet a válaszból: […]kérdésben felsoroltak nem szerepelnek. A kapott kölcsönt a bankszámla pénzeszközeiből kell visszafizetni, az az eredményt nem érinti. A kapott kölcsön kamatát a pénzügyi műveletek ráfordításai között kell elszámolni, a bankszámla pénzeszközeiből kell fizetni, a fizetett (fizetendő) kamat az eredményt, de nem az eredménytartalékot csökkenti.Az eredménytartalék felhasználási jogcímei ismeretében célszerűnek látszik, ha a cég a jegyzett tőke összegét növeli meg az eredménytartalék terhére. Ezáltal a saját tőke nem változik, csak az összetétele (az eredménytartalék csökken), feltétele a társasági szerződés módosítása, a módosított jegyzett tőke összegének a cégjegyzékbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8220
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Végelszámoláskor az eredménytartalék

Kérdés: A végelszámolás befejezésekor mi a sorsa az eredménytartaléknak?
Részlet a válaszból: […]de ki nem fizetett osztalék, a jegyzett tőkéből a tulajdonost megillető összeg (törzsbetét, névérték, vagyoni betét), az erre jutó tőketartalék és az adózott eredménnyel korrigált eredménytartalék, ami negatív előjelű is lehet.Az eredménytartalék tulajdonosra jutó összege tehát a tulajdonossal szembeni kötelezettséget növeli, ha pozitív előjelű, csökkenti a kötelezettséget, ha negatív előjelű.A végelszámolónak a végelszámolás befejezése napjával a könyvviteli nyilvántartásokat le kell zárnia. A cégtörvény szigorú előírása, hogy a vagyont a tulajdonosoknak csak akkor lehet kiadni, ha a céget a cégjegyzékből törölték (eddig az időpontig azonban 4-5 hónap is eltelhet, addig a könyvelt adatokhoz nem lehet hozzányúlni!).Ha a cégbíróság a céget a cégjegyzékből törölte, erről a végzést a végelszámoló megkapta, akkor a végelszámoló a vagyoni eszközök kiadása, a végelszámolást lezáró számviteli beszámoló mérlegében szereplő kötelezettségek rendezése előtt köteles- a könyvviteli nyilvántartásokat megnyitni,- a vagyoni eszközök kiadását, a kötelezettségek rendezését a számviteli törvény előírásai szerint bizonylatolni (számlázni, az átvételt elismertetni),- azt a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni, majd- a vagyoni eszközök kiadása, a kötelezettségek rendezése után az értékeket már nem tartalmazó könyvviteli nyilvántartásokat lezárni.A könyvviteli nyilvántartások megnyitása után a tulajdonosokkal szembeni kötelezettségeket (ideértve az adózott eredménnyel módosított eredménytartalékot is) - tulajdonosonként - egyetlen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7330
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Eva előtti és evás eredménytartalék kifizetése

Kérdés: Egy betéti társaság 2005-2007. évek között evaalanyként a számviteli törvény hatálya alatt tevékenykedett. Az evába lépést megelőzően rendelkezett pozitív eredménytartalékkal. Evás évei alatt is pozitív adózott eredménye volt 2 évben, 2007-ben viszont már az adózott eredménye és a mérleg szerinti eredménye is negatív volt. Ezért 2008-ban kijelentkezett az eva hatálya alól. A társaság 2008. évi beszámolója elfogadásakor osztalékfizetésről dönt, ahol a korábbi évek eredménytartalékát is be kívánja vonni az osztalékfizetésbe a tárgyévi adózott eredmény kifizetésén felül. Az evára áttérést megelőző évekből 4 millió forint eredménytartalékot tart nyilván, 2005-ben és 2006-ban - evás éveiben - 5 millió forintot helyezett eredménytartalékba. 2007. évi mérleg szerinti eredménye mínusz 1,2 millió forint volt, melyet szintén átvezetett az eredménytartalékba. Így tehát jelenlegi eredménytartaléka 7,8 millió forint, ezt akarja kifizetni teljes összegében osztalékként. A magánszemély tulajdonosoknál hogyan adózik majd a kifizetni kívánt osztalék a fentiek ismeretében?
Részlet a válaszból: […]adóalanyisága időszaka alatt az adóalanyisága első üzleti évének nyitó adatai között kimutatott saját tőke terhére juttat bevételt tagja, volt tagja (örököse) részére. Az adóalanyiságot megelőző időszakból származó forrásokat és a források változását az adózó elkülönítetten tartja nyilván. E nyilvántartásban az adóalany az adóalanyiság időszaka alatt keletkezett mérleg szerinti veszteséget az adóalanyiság időszaka alatt keletkezett eredménytartalék terhére, ha az erre már nem nyújt fedezetet, akkor a korábban keletkezett eredménytartalék terhére számolja el. Az adóalanyiság időszaka előtt keletkezett eredménytartalékot csak akkor kell figyelembe venni, ha annak a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4398
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Evás időszak után az eredménytartalék igénybevétele

Kérdés: A bt. 2004-2005. évi adózott eredménye eredménytartalék lett. 2006. évben kettős könyvvitelt vezető számviteli törvény szerinti evás volt. 2007. évben kilépett az evakörből, és 2006. évi evás eredményét csak részben hagyta jóvá osztalékként, ami 2007. évben kifizetésre került adómentesen. A fennmaradó evás mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba került. Megteheti-e a bt., hogy a 2008. évi beszámoló elfogadásakor csak az evás időszakban keletkezett, még ki nem vett eredménytartalékot hagyja jóvá osztalékként, és fizeti ki a tagoknak adómentesen?
Részlet a válaszból: […]a magánszemélyre részesedése alapján arányosan jutó részt a magánszemély adózott vagyonából a vállalkozásba befektetett összegnek kell tekinteni. A (10) bekezdés alkalmazásakor a magánszemély adózott vagyonából a vállalkozásba befektetett összegnek kell tekinteni: az adóalanyiság időszaka alatt keletkezett eredménytartalékot és mérleg szerinti eredményt, ha az adóalanyiság időszaka alatt az evával összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit a számvitelről szóló törvény előírásai szerint teljesítette. Az Szt. 87. §-ának (5) bekezdése szerint csak akkor lehet az eredménytartalékot osztalékfizetésre fordítani, ha a tárgyévi adózott eredmény nem nyújt fedezetet a jóváhagyott osztalékra, részesedésre, kamatozó részvény utáni kamatra, és ha a szabad eredménytartalék erre igénybe vehető, akkor a szabad eredménytartalékból igénybe vett összeget is be kell állítani az eredménykimutatásba.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4015
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Eredménytartalék igénybevétele osztalékra (eva)

Kérdés: A 2003-ban alakult kft. a 2004. és 2005. években elért nyereségét az eredménytartalékba helyezte. A társaság 2007-től evaalany. A tulajdonosok a 2006. évi eredményt a korábbi évek eredményével együtt szeretnék osztalékként kivenni. Milyen lehetőség van a 2006. év előtti eredmény kivételére? Hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]miként vehetik igénybe az evaidőszak előtti eredménytartalékot, például a 2007. évi eredmény felosztása során. Az Eva-tv. hatálya alá tartozó kft.-nek is az Szt. előírásai szerint kell - a sajátosságok figyelembevételével - a beszámolóját elkészítenie. Az evaalany kft. 2007. évi evával adózott eredménye akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék figyelembevétele (kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke összege alá. Ez esetben tehát a 2007. évi adózott eredményből történt osztalékfizetést nem terheli osztalékadó. Amennyiben a 2007. évi adózott eredménynél többet kívánnak osztalékként kifizetni, akkor az adózott eredmény kiegészítésére az evás időszak előtti eredménytartalék is igénybe vehető akkor, ha az igénybevétel után a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét. A szabad eredménytartalékból igénybe vett összegnek a 2007. évi eredmény felosztásakor osztalékfizetésre történő felhasználása során a fizetett osztalék 2007. évi osztaléknak minősül, függetlenül attól, hogy melyik évben helyezték azt az eredménytartalékba. Ha az Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. az evás időszak előtti eredménytartalékát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3253
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

Kérdés: Hogyan lehet az eredménytartalékba helyezett összeget (nyereséget) osztalékfizetésre felhasználni? Mi a feltétele, hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]eredménytartalékból a lekötött tartalékba történő átvezetéssel le kell kötni, ezen tételeket a lekötött tartalékba akkor is át kell vezetni, ha az átvezetés miatt az eredménytartalék negatív előjelű lesz. [A negatív előjelű (Tartozik egyenlegű) eredménytartalékból osztalékot nem lehet fizetni.] Az Szt. 37. §-ának (6) bekezdése szerint az adózott eredmény kiegészítéséhez a szabad eredménytartalék csak akkor vehető igénybe, ha az igénybevétel után a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét. (Az egyéb előírásokkal ezen előírást összevetve, megállapítható, az osztalék elszámolása után - az előbbiek szerint korrigált - saját tőke nem lehet kevesebb, mint a jegyzett tőke összege.) A szabad eredménytartalékból osztalékra igénybe vett összeget [az Szt. 87. §-ának (4) bekezdése alapján] az eredménykimutatásba be kell állítani, és könyvelni is kell a zárlati munkák keretében: T 413 - K 493. Az osztalék kifizetés számviteli feltételeit az Szt. 39. §-ának (4) bekezdése tartalmazza. E szerint a tárgyévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredmény akkor fizethető ki osztalékként (részesedésként, a kamatozó részvény tulajdonosának kamatként), ha a lekötött[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2493
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Eredménytartalék igénybevétele osztalékra (eva)

Kérdés: A kft. adózott eredményét 2003-ig az eredménytartalékba helyezte. 2004-től az Eva-tv. hatálya alá bejelentkezett. A 2004. évi adózott eredményét ki szeretné fizetni a tagok részére. Megteheti-e úgy, hogy az előző évek eredménytartalékát nem veszi igénybe?
Részlet a válaszból: […]evaalany kft. 2004. évi adózott eredménye akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék figyelembevétele (kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke összege alá. Nincsen olyan előírás sem az Szt.-ben, sem az Szja-tv.-ben, mely szerint a tárgyévi adózott eredményt osztalékként addig nem lehet kifizetni, amíg a korábbi évek adózott eredménye (eredménytartaléka) nem került kifizetésre. Így a kérdező kft.-nél - feltételezve,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2432
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Eredménytartalék kifizetése osztalékként (eva)

Kérdés: Az Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. a 2004. évi adózott eredményét teljes egészében felveszi "evás" osztalékként. Egyidejűleg az eva előtti időben keletkezett eredménytartalékot is igénybe veszi osztalékként ("nem evás" osztalék). A "nem evás" osztalék szja-kulcsának számításánál figyelembe kell-e venni az "evás" osztalékot vagy sem?
Részlet a válaszból: […]adóalanyisága első üzleti évének nyitó adatai között kimutatott saját tőke terhére juttat bevételt (jóváhagyott osztalékot) tagjai részére. Az Szja-tv. hatálya alá tehát csak azon eredménytartalékból történő osztalékkifizetés sorolandó, amely eredménytartalék (tartalmazza az evaalanyiság előtti utolsó üzleti év mérleg szerinti eredményét is!) az evaalanyiság első üzleti évének nyitó adatai között szerepelt. Ezen eredménytartaléknak osztalékkénti kifizetésekor is figyelembe kell venni az Szt. már hivatkozott 39. §-ának (3) bekezdését. Az Szja-tv. 66. §-ában foglaltak figyelembevételével kell az Szja-tv. szerint kifizetendő ("nem evásként") osztalék utáni adót meghatározni (tehát az evás időszak osztalékát nem kell figyelembe venni). Ha a magánszemély üzletrészére jutó, értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke 30 százalékát az osztalékként kifizetendő összeg nem haladja meg, akkor az adó mértéke a 2004. évi beszámoló elfogadását követő kifizetéskor 2005-ben 20 százalék (a 2006. évi kifizetéskor már 25 százalék lesz). Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy saját tőke alatt arról az időszakról készült számviteli beszámoló mérlegében kimutatott saját tőkét kell érteni, amely időszakra vonatkozóan az eredményfelosztás történt! Egy példával szemléltetve a leírtakat: ha a kft. jegyzett tőkéje 3 millió[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2073
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Eredeménytartalék igénybevétele osztalékra

Kérdés: Az Szt. 37. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján az eredménytartalékot az adózott eredmény kiegészítésére - osztalék fizetése céljából - igénybe lehet venni. Az adózott eredmény azonban nyereség és veszteség is lehet. Negatív adózott eredmény mellett is fizethető osztalék?
Részlet a válaszból: […]§-ának (6) bekezdése szerint az adózott eredmény kiegészítéséhez igénybe vehető (az igénybevétel után is a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét), akkor az igénybe vehető eredménytartalék összegéig fizethető osztalék. Mivel az osztalékra igénybe
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1293
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Eredménytartalék és adóalap (eva)

Kérdés: 2001-ben alakult bt. 2001-ben megfizette a 18 százalékos társasági adót, osztalékot nem fizetett. 2002-ben szintén megfizeti a 18 százalékos társasági adót, és szintén nem fizet osztalékot. Ha belép az eva hatálya alá, megállapítja, mennyi az előző évi eredménytartalék és a 2002. évi mérleg szerinti eredmény, ezt korrigálja, és 3 év alatt megfizeti ennek a 20 százalékát. Ez a tagoknak mikor fizethető ki, és mi a helyzet a tagoktól levonandó osztalékadóval?
Részlet a válaszból: […]tulajdonosoknak mikor fizeti ki az osztalékot. A bt. által a 20 százalékos adóval leadózott összeget a tag adózott jövedelmének kell tekinteni, így kifizetéskor
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1005
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést