Eredménytartalék felhasználása

Kérdés: A cég eredménytartalékai 2011-2018 között felgyűltek. Nem szeretnék osztalékként felvenni, és az idei évi eredmény sem mínuszos, hogy a veszteséget jóvá lehessen írni belőle. Milyen egyéb módon tudná felhasználni a felgyűlt eredménytartalékát a cég? Fizetheti belőle a kapott kölcsön kamatait? Vagy a kölcsönt visszafizetheti belőle? Vagy bármi másra felhasználhatja?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt meg kell jegyezni, kevés cég esetében okoz gondot az évek alatt felgyülemlett eredménytartalék! A cégről a kívülálló csak jó összképet tud kialakítani, ahol jelentős összegű az eredménytartalék.Az eredménytartalék felhasználásának jogcímeit az Szt. 38...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 28.

Végelszámoláskor az eredménytartalék

Kérdés: A végelszámolás befejezésekor mi a sorsa az eredménytartaléknak?
Részlet a válaszából: […] ...a tulajdonost megillető összeg (törzsbetét, névérték, vagyoni betét), az erre jutó tőketartalék és az adózott eredménnyel korrigált eredménytartalék, ami negatív előjelű is lehet.Az eredménytartalék tulajdonosra jutó összege tehát a tulajdonossal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 15.

Eva előtti és evás eredménytartalék kifizetése

Kérdés: Egy betéti társaság 2005-2007. évek között evaalanyként a számviteli törvény hatálya alatt tevékenykedett. Az evába lépést megelőzően rendelkezett pozitív eredménytartalékkal. Evás évei alatt is pozitív adózott eredménye volt 2 évben, 2007-ben viszont már az adózott eredménye és a mérleg szerinti eredménye is negatív volt. Ezért 2008-ban kijelentkezett az eva hatálya alól. A társaság 2008. évi beszámolója elfogadásakor osztalékfizetésről dönt, ahol a korábbi évek eredménytartalékát is be kívánja vonni az osztalékfizetésbe a tárgyévi adózott eredmény kifizetésén felül. Az evára áttérést megelőző évekből 4 millió forint eredménytartalékot tart nyilván, 2005-ben és 2006-ban - evás éveiben - 5 millió forintot helyezett eredménytartalékba. 2007. évi mérleg szerinti eredménye mínusz 1,2 millió forint volt, melyet szintén átvezetett az eredménytartalékba. Így tehát jelenlegi eredménytartaléka 7,8 millió forint, ezt akarja kifizetni teljes összegében osztalékként. A magánszemély tulajdonosoknál hogyan adózik majd a kifizetni kívánt osztalék a fentiek ismeretében?
Részlet a válaszából: […] ...az adóalany azadóalanyiság időszaka alatt keletkezett mérleg szerinti veszteséget azadóalanyiság időszaka alatt keletkezett eredménytartalék terhére, ha az erremár nem nyújt fedezetet, akkor a korábban keletkezett eredménytartalék terhéreszámolja el....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 26.

Evás időszak után az eredménytartalék igénybevétele

Kérdés: A bt. 2004-2005. évi adózott eredménye eredménytartalék lett. 2006. évben kettős könyvvitelt vezető számviteli törvény szerinti evás volt. 2007. évben kilépett az evakörből, és 2006. évi evás eredményét csak részben hagyta jóvá osztalékként, ami 2007. évben kifizetésre került adómentesen. A fennmaradó evás mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba került. Megteheti-e a bt., hogy a 2008. évi beszámoló elfogadásakor csak az evás időszakban keletkezett, még ki nem vett eredménytartalékot hagyja jóvá osztalékként, és fizeti ki a tagoknak adómentesen?
Részlet a válaszából: […] ...a magánszemély adózottvagyonából a vállalkozásba befektetett összegnek kell tekinteni: azadóalanyiság időszaka alatt keletkezett eredménytartalékot és mérleg szerintieredményt, ha az adóalanyiság időszaka alatt az evával összefüggőnyilvántartási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 5.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra (eva)

Kérdés: A 2003-ban alakult kft. a 2004. és 2005. években elért nyereségét az eredménytartalékba helyezte. A társaság 2007-től evaalany. A tulajdonosok a 2006. évi eredményt a korábbi évek eredményével együtt szeretnék osztalékként kivenni. Milyen lehetőség van a 2006. év előtti eredmény kivételére? Hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...választ azzal kezdjük, hogy mivel a kérdés 2007. májusvégén érkezett, a korábbi évek eredménytartalékát nem a 2006. évi beszámolóelfogadásakor kívánják igénybe venni. Nincs akadálya, legfeljebb az, hogy május30-a utáni döntéssel a számviteli törvénynek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 30.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

Kérdés: Hogyan lehet az eredménytartalékba helyezett összeget (nyereséget) osztalékfizetésre felhasználni? Mi a feltétele, hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...osztalékként kifizetni, vagyaz adózott eredmény negatív előjelű (azaz veszteség), akkor az adózott eredménykiegészítésére a szabad eredménytartalék is igénybe vehető (nyilvánvalóan azosztalékról döntő legfőbb szerv elhatározásának megfelelően). Hangsúlyozni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 2.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra (eva)

Kérdés: A kft. adózott eredményét 2003-ig az eredménytartalékba helyezte. 2004-től az Eva-tv. hatálya alá bejelentkezett. A 2004. évi adózott eredményét ki szeretné fizetni a tagok részére. Megteheti-e úgy, hogy az előző évek eredménytartalékát nem veszi igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...az Szja-tv.-ben, mely szerint atárgyévi adózott eredményt osztalékként addig nem lehet kifizetni, amíg akorábbi évek adózott eredménye (eredménytartaléka) nem került kifizetésre. Ígya kérdező kft.-nél - feltételezve, hogy az Szt. előírásai szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 8.

Eredménytartalék kifizetése osztalékként (eva)

Kérdés: Az Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. a 2004. évi adózott eredményét teljes egészében felveszi "evás" osztalékként. Egyidejűleg az eva előtti időben keletkezett eredménytartalékot is igénybe veszi osztalékként ("nem evás" osztalék). A "nem evás" osztalék szja-kulcsának számításánál figyelembe kell-e venni az "evás" osztalékot vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...közöttkimutatott saját tőke terhére juttat bevételt (jóváhagyott osztalékot) tagjairészére.Az Szja-tv. hatálya alá tehát csak azon eredménytartalékbóltörténő osztalékkifizetés sorolandó, amely eredménytartalék (tartalmazza azevaalanyiság előtti utolsó üzleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 17.

Eredeménytartalék igénybevétele osztalékra

Kérdés: Az Szt. 37. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján az eredménytartalékot az adózott eredmény kiegészítésére - osztalék fizetése céljából - igénybe lehet venni. Az adózott eredmény azonban nyereség és veszteség is lehet. Negatív adózott eredmény mellett is fizethető osztalék?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre a választ az Szt. 87. §-ának (5) bekezdése adja meg. Ezen előírásból következik, ha negatív az adózott eredmény, és az eredménytartalék az Szt. 37. §-ának (6) bekezdése szerint az adózott eredmény kiegészítéséhez igénybe vehető (az igénybevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 12.

A kimutatott eredménytartalék sorsa (eva)

Kérdés: Mi lesz a sorsa az evába "bevitt" eredménytartaléknak? Miként lehet kivenni a besült osztalékot?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. hatálya alatt maradó evaalany továbbra is vezeti a számviteli nyilvántartásait, ebből következően az evába való belépés nem eredményez a "besült" osztalékkal kapcsolatos adófizetési kötelezettséget. Ez csak annál a betéti társaságnál és közkereseti társaságnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.
1
2