Belföldi értékesítés külföldi állampolgárnak

Kérdés: A vállalkozás rendszeresen harmadik országbeli állampolgár részére értékesít belföldi telephelyén. A külföldi magánszemély vevők részére minden esetben kitöltik "A külföldi utas adó-visszaigénylő lapja" nyomtatványt, amelynek alapján a külföldi magánszemélyek a termék külföldre történő kivitelének vámhatósági igazolása után a társaságtól visszaigénylik a felszámított áfa összegét. Az így elszámolt árbevétel belföldi vagy exportértékesítés?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 74. §-ának (2) bekezdése alapján az exportértékesítés árbevételeként kell elszámolni a vásárolt és saját termelésű készlet külkereskedelmi termékforgalomban külföldi vevő részére történő értékesítésének a 75. § szerint meghatározott értékét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Magyar termék értékesítése svájci fióktelepen keresztül

Kérdés: Tisztítószerek gyártásával foglalkozó magyar cég a Magyarországon gyártott tisztítószereket fióktelepére, Svájcba kívánja kiszállítani és ott értékesíteni. Pénzügyi rendezés nem lesz. Magyarországon ez termékértékesítésnek minősül, és mint export szerepel az áfabevallásban, vagy mint vagyonmozgás az áfában nem is szerepel? Kell-e számlát kiállítani, vagy elegendő a szállítólevél? A könyvekben a készletmozgást kell szerepeltetni önköltségi áron? Vámoltatásra szükség van?
Részlet a válaszából: […] ...Ettől függetlenül a fióktelep könyvelésében beszerzésként és a magyar társasággal szembeni kötelezettségként kell kimutatni, értékesítését pedig a fióktelepnél is (a magyar társaságnál is) az eladási áron árbevételként, a könyv szerinti értéken az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 25.

Jelképes összegért ital

Kérdés: Élelmiszerüzlet beszállító partnerétől bizonyos összegű vásárlás esetén 1 üveg italt kap jelképes összegért, 1 Ft-tal számlázva, 25%-os áfával. Hogyan kell elszámolni abban az esetben, ha az italt értékesítjük, vagy ha azt az üzlet dolgozói elfogyasztják?
Részlet a válaszából: […] A számviteli elszámolás előtt az áfához kapcsolódóan egymegjegyzés. Remélhetőleg nem az 1 Ft-ra számolta fel a beszállító az áfát? AzÁfa-tv. 71. §-a tartalmazza azokat az eseteket, amelyek nem tartoznak bele azáfa alapjába. Ilyen lehet az üzletpolitikai célú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 26.

Személygépjármű értékesítése német vevőnek

Kérdés: Cégünk új személygépjárművek értékesítésével foglalkozik. Ha Közösségen belüli magánszemélynek vagy közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak értékesítünk új személygépkocsit, azt áfásan vagy áfa nélkül tegyük meg?
Részlet a válaszából: […] ...amely legfeljebb 6000 km-t futott, vagy az, amelynek első forgalombahelyezésétől legfeljebb 6 hónap telt el.)Az új közlekedési eszköz értékesítése, ha azt az értékesítésközvetlen következményeként másik tagállam területére, de még az Áfa-tv.értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 8.

Tárgyieszköz-értékesítés áfája (eva)

Kérdés: Evás egyéni vállalkozó vagyok. A bejelentkezés évében beszerzett 50 ezer forint alatti tárgyieszköz-beszerzés után az áfát megfizettem. Kérdés, hogy a 2-3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszköz értékesítésekor kell-e áfát is fizetni az eva alapját képező összeg után?
Részlet a válaszából: […] ...tárgyi eszköz értékesítése esetében külön áfát fizetni nemkell. Az értékesítés bevétele belemegy az eva alapjába, és mint minden másbevétel után evaadót kell fizetni. Külön áfát kivonás esetében kell csakfizetni, vagyis ha az evás adóalany olyan terméket von...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 10.

Értékesítés meghiúsulása

Kérdés: Kereskedelmi cég terméket értékesít, erről számlát állít ki. A vevő elvitte az árut, majd egy későbbi időpontban visszahozta azt, mert meggondolta magát. Ebben az esetben helyesbítő számlát állítunk ki. Kérdés: mi a teljesítés időpontja?
Részlet a válaszából: […] A leírt esetben a teljesítés hiúsul meg, ezért az áfatörvény45/A §-a szerint kell eljárni. Nem helyes eljárás ebben az esetben a helyesbítőszámla kiállítása. A számla kibocsátójának sztornószámlát kell kiállítania,amelyet mind a számla kibocsátójának, mind a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 29.

Sportszervezet vállalkozási tevékenysége

Kérdés: A sporttörvény 7. §-ának (1) bekezdése szerint: "Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának időtartama alatt csak a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át másik sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti." Kérdés, hogy a költségtérítés után van-e adófizetési kötelezettsége a sportszervezetnek?
Részlet a válaszából: […] A sporttörvény 16. §-ának (1) bekezdése szerint asportegyesület - az e törvénybn megállapított eltérésekkel - az Ej., illetve aPtk. szabályai szerint működő olyan társadalmi szervezet, amelynekalaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 28.

Értékesítés árverésen

Kérdés: A hitelintézet - zálogjogával élve - végrehajtási árverésen értékesíti az adós ingatlanát. Az adós is, a vevő is kft. A hitelintézetnél fennálló tartozás 20 millió forint, az árverési vételár 35 millió forint. Kinek kell a számlát kiállítania, milyen öszszegben, milyen áfatartalommal?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 6. §-ának (3) bekezdése alapján az Áfa-tv.termékértékesítésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni akkor is, ha atermékértékesítés szerződéskötés, jogszabályi rendelkezés, hatósági határozatvagy árverés útján történik.Az Áfa-tv. 22....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 17.

Személygépkocsi értékesítése (eva)

Kérdés: Egy kft. 2001. március 1-jén vásárolt egy személygépkocsit. Az áfáját - mivel nem is lehetett - nem igényelte vissza. A társaság 2003. január 1-jén az egyszerűsített vállalkozói adózási formát választotta. 2004. március 1-jén - az immár 3 éves - személygépkocsit értékesítette. A számlát az előírások szerint áfával növelt értéken számlázta, és a teljes számlaértéket figyelembe vette a 2004. I. negyedévi evaalapjánál, ami után megfizette az adót. Kell-e áfát fizetnie? Ha igen, alkalmazható-e a 60 hónapos megosztási szabály?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. hatálya alatt értékesített személygépkocsi áfávalnövelt ellenértéke (bevétel) után megfizetett 15 százalék adón felül nem kelláltalános forgalmi adót fizetni, a 15 százalék adó kiváltja a fizetendő áfátis.Mivel az evaalany nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 3.

Készlet értékesítése (eva)

Kérdés: Kérem, döntsék el, az alábbi három megoldás közül melyik a helyes!- Ha az evás időszak alatt értékesítem a készletet, akkor azt le kell-e adózni 15 százalékkal, mint evás bevételt, és megszűnés esetén, illetve a vállalkozói jövedelemadózás alá történő visszatéréskor már nincs készletem?- Nem evaalap a bevétel, és a megszűnés esetén, illetve a vállalkozói jövedelemadózás alá történő visszatéréskor veszem bevételként figyelembe?- Evaalap a bevétel, mert eladtam, és megszűnés esetén, illetve a vállalkozói jövedelemadózás alá történő visszatéréskor az Eva-tv. 8. §-ának (4) bekezdése alapján járok el, függetlenül attól, hogy eladtam?
Részlet a válaszából: […] ...Eva-tv., hasonlóan az Szja-tv. rendelkezéseihez, nem kezeli a készletváltozás figyelembevételét az eva alóli kikerüléskor. Így a készletértékesítést követő evaalanyiság megszűnésekor, illetőleg a vállalkozói jövedelemadózás alá történő visszatéréskor az Eva-tv. 8...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 24.
1
2
3