Kiterjesztett gyártói felelősségi díj könyvelése

Kérdés: Bár majd csak októberben kerül sor az első kiterjesztett gyártói felelősségi díj bevallására és megfizetésére, a könyveléssel kapcsolatban már most több kérdés merült fel bennünk. Ha a koncessziós társaság számlázza felénk, akkor hatósági díjként kell könyvelni szállítói számlaként? Lehet-e része a külföldről vásárolt készletek bekerülési értékének? (A környezetvédelmi termékdíjat eddig így kezeltük.)
Részlet a válaszából: […] ...szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton feltünteti a következő szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével: "A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli."A gyártó a Korm. rendelet 22....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Felszolgálási díj (szervizdíj) adózása, számvitele

Kérdés: A szervizdíjat az adott társaság nem különíti el pénztárgépében, az 5%-os és 27%-os szolgáltatással együtt kerül rögzítésre. A pénztárgépben hogy kell elkülöníteni a szervizdíjat, hogy kimutatható legyen? Külön kell regisztert nyitni az 5%-os és 27%-os szervizdíjra? Számvitelileg és adóvonzata tekintetében miként kell kezelni a szervizdíjat bevétel oldalon, valamint a dolgozóknak történő kifizetése tekintetében? Hogyan kell könyvelni a kapott és kifizetésre váró szervizdíjat az adott társaság könyveiben havonta? Milyen analitikával lehetséges a szervizdíj alátámasztása?
Részlet a válaszából: […] ...a felszolgálási díj összegéből.Számviteli szempontból a felszolgálási díj áfát nem tartalmazó összegét a vállalkozásnak az értékesítés nettó árbevételeként (tehát árbevételként) kell elszámolnia a kiállított számla, nyugta alapján, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Energiamegtakarítás értékesítése

Kérdés: Társaságunk olyan energiahatékonyság-javító beruházás(oka)t valósít(ott) meg, amely(ek) az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. tv. szerinti energiahatékonysági intézkedésnek, illetve beruházásnak minősül(nek), mely(ek) hitelesítését követően az EKR-ben elszámolható megtakarításnak minősül(nek). Az Ehat. tv. 15/B. §-a alapján a hitelesített megtakarítás átruházható úgy, hogy a cégünk számlázza a vevőnek, aki a számla ellenértékének megfizetésével megszerzi a megtakarítások tulajdonjogát. Véleményünk szerint ez a hitelesített energiamegtakarítás egy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, és mivel az Áfa-tv. szerint szolgáltatásnyújtásnak tekinthető, áfaköteles az értékesítése. Jól gondoljuk? Miként történik ennek a számviteli kezelése?
Részlet a válaszából: […] ..."előállítású" termék akkor is, ha azt saját termelésű készletként nem veszik állományba. Ezért a hitelesített energiamegtakarítás értékesítése termékértékesítésnek minősül, áfaköteles, az áfa nélküli ellenértékét pedig árbevételként kell kimutatni.Az Szt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Kiskereskedelmi egységek egymás közötti forgalmának jövedéki adója

Kérdés: Egy kft. 32 telephelyen üzemelteti kiskereskedelmi egységeit, melyek azonos termékkört forgalmaznak. A boltok üzemeltetéséhez minden önkormányzatnál megkérték a működési engedélyt, melyek tartalmazzák a jövedéki termékek kiskereskedelmi forgalmazási körét (sör, bor, pezsgő, alkoholtermék, köztes alkoholtermék) is. Az áru beszerzésekor a nagykereskedelemből külön jönnek boltonként, szállítási címenként a számlák, melyek tartalmazzák a működési engedély számát. Előfordul, hogy egyes boltokban nem, másokban viszont jobban fogynak ezen termékek. Szabályos-e, hogy boltközi átadással - készletprogram kezeli és bizonylatolja - egyik boltból a jövedéki termékeket átvigyük a másik boltba értékesítés céljából?
Részlet a válaszából: […] ...és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék kizárólag végső fogyasztónak történő értékesítése. A Jöt. 68. § (1) bekezdése értelmében, jövedéki kiskereskedő szabad forgalomba bocsátott jövedéki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Katás egyéni vállalkozó bevételelszámolása

Kérdés: Katás egyéni vállalkozónak december 30-án bankkártyával fizetnek 100.000 Ft-ot. Ebből a tranzakcióból a bankszámlájára január 2-án kerül jóváírásra 97.000 Ft (a tranzakciós díj levonása után). Melyik időszakra és milyen összegben kell a december 30-i értékesítés bevételét elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Bevételként a 100.000 forintot kell elszámolni. A bevétel megszerzésének a napja a Kata-tv. (2022. évi XIII. tv.) 2. § 5/a) pontja szerint pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja. Ha tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Származási garancia számvitele, áfája

Kérdés: Energiakereskedelemmel foglalkozó társaság vagyunk. Kérdésünk az, hogy a villamos energiához kapcsolódó származási garancia - ami egy forgalmazható elektronikus tanúsítvány - beszerzésének, illetve értékesítésének könyvelése hogyan történik? Mivel kereskedőcég vagyunk, különféle piacokon szeretnénk beszerezni a származási garanciát, majd értékesíteni. Áfa kapcsolódik az értékesítéshez?
Részlet a válaszából: […] ...garancia megvásárlásával gazdasági tartalmát tekintve jog megszerzése valósul meg. Mivel a társaság a származási garanciát továbbértékesítési céllal szerzi be, ezért annak a megvásárlását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Támogatott eszközök átadása

Kérdés: Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő közhasznú nonprofit kft. A Tourinform-iroda fejlesztésére 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk, amely projekt keretében az iroda épületének fejlesztése és a tevékenység végzéséhez szükséges eszközbeszerzés valósult meg. A projekt fenntartási időszaka 5 év, amely 2026-ban jár le. A tulajdonos önkormányzat döntése alapján társaságunknak az iroda működtetésével kapcsolatos feladatai 2023. július 31. napjával megszüntetésre kerülnek, ezen feladatokat más jogi személy veszi át. Az iroda működtetését 2023. augusztus 1-től egy egyesület fogja végezni, amely a fenntartási kötelezettséget átvállalja társaságunktól, így visszafizetési kötelezettség a támogató felé nem merül fel. A támogató a kötelezettség átvállalásához elvileg hozzá fog járulni. Az eszközök jelenlegi nettó értéke 20 millió forint, és halasztott bevételként tartjuk nyilván az értékcsökkenés arányában még fel nem oldott támogatási összeget, szintén 20 millió forintot. Milyen értéken értékesíthetjük a fenntartási költséget átvállaló egyesület részére az eszközöket? Térítésmentesen átadhatóak-e az eszközök? Az értékesítéssel együtt a halasztott bevételt egyéb bevételként számolnánk el. Helyesen járunk-e el, vagy kell-e az egyesület részére támogatást átadnunk?
Részlet a válaszából: […] ...és veszi át a működtetéshez szükséges eszközöket a kérdező társaságtól.A kérdésben leírt esetben hiányoznak a klasszikus értékesítés feltételei. Az egyesület nem vevő, hanem a tevékenység végzésére kijelölt, megbízott szervezet. Ezért az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

EPR (kiterjesztett gyártói felelősségi díj) számviteli kezelése

Kérdés: Hogyan kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton feltünteti a következő szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.” A gyártó a Korm. rendelet 22...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.

EPR-díjat hogyan kell könyvelni?

Kérdés: A 2023. július 1-től bevezetett EPR-díjat hogyan kell könyvelni? A beszerzési ár része, mint a környezetvédelmi díj, vagy egyéb ráfordítás, vagy igénybe vett szolgáltatás?
Részlet a válaszából: […] ...szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton feltünteti a következő szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.”A gyártó a Korm. rendelet 22...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.

Swap/forward ügylet továbbadása

Kérdés: Cégünk egyik társvállalata PLN-ben értékesít. A cégcsoport szeretné az ebből felmerülő kockázatot minimalizálni. Így swap/forward ügyletet kötni PLN/EUR-ra, ami azonban csak a cégünkön keresztül tud történni a banki szerződések következtében. Cégünk HUF-ban vezeti a könyveit. A cégcsoport tervei szerint cégünk ezt úgy oldaná meg, hogy B2B trade keretében pontosan ugyanazon az árfolyamon, amelyen az ügyletkötés történt, azon adná tovább a lengyel vállalatnak. Számvitelileg ezt hogyan kellene kezelnünk?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtak számvitelileg nem kezelhetők, mert az se nem termékértékesítés, se nem szolgáltatásnyújtás. A pénzügyi műveletekkel kapcsolatosan sem bevételt, sem ráfordítást nem lehet kimutatni (a kapott, illetve fizetett kamat kivételével), csak a művelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.
1
2
3
236