Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott eszközátadás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Megépített játszótér átadása alapítványnál

Kérdés: Alapítvány pénzbeli támogatást kapott, amelyből játszóteret építtetett külső vállalkozóval. A megépített játszóteret, amelyet bevett egyház belső egyházi jogi személye birtokában lévő területen létesítettek, az alapítvány aktiválás előtt át kívánja adni a terület birtokosának. Az átadás tényét számlával kell dokumentálni? Vagy adományként is átadható a belső egyházi jogi személynek, aki Anya- és Gyermekotthont tart fenn, így a birtokába kerülő játszótéri eszközök üzemeltetése összhangban van alapfeladataival? Kérjük a segítségüket a folyamatok könyvekben történő rögzítésében is.
Részlet a válaszból: […]azt az átadás/átvétel dokumentuma alapján számlázni nem kell, mert a külső vállalkozó által számlázott, előzetesen felszámított áfát nem vonták le, azt le nem vonható áfaként kezelték. Az átadáskor a beruházási értéket az egyéb ráfordítások között kell elszámolni (T 8647 - K 161), a célzottan kapott és halasztott bevételként elhatárolt támogatás összegét pedig meg kell szüntetni (T 4832 - K 9646).A Tao-tv. 9. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján csökkenteni kell az adózás előtti eredményt a térítés nélkül átadott játszótérnek a 7. § (1) bekezdésének d) pontja szerint számított nyilvántartási értékével, növelni ennek a könyv szerinti értékével (a két érték - terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának hiányában - azonos összegű). A kapott támogatást az adóalapnál sem növelő, sem csökkentő tételként nem kell számításba venni.Adomány esetén sem változnak a könyvelésre vonatkozó előírások (legfeljebb akkor, ha vállalkozási tevékenység érdekében történő beszerzésnek minősíthető a játszótér létesítése, mert akkor az áfa levonható, továbbá az Áfa-tv. 259. §-ának 9/A. pontja alapján a térítés nélküli átadás közcélú adománynak tekinthető, amely viszont nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, és ezért az áfát nem kell felszámítani).A Tao-tv. 4. §-ának 1/a. pontja szerint az adomány a közhasznú szervezet részére törvényben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7947
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Cafeteria terhére vásárolt számítógép átadása

Kérdés: Cégünk 2008-ban munkavállalóinak 2008. és 2009. évi cafeteriajuttatásuk terhére számítógépet vásárolt. Az eszközök aktiválásra kerültek, és két év letelte után kerülnek a dolgozók tulajdonába. Milyen formában kell elszámolni a könyvelésben 2008-ban és 2009-ben a személyi jellegű kifizetések között a felhasznált juttatást, és milyen bizonylat szükséges az elszámoláshoz?
Részlet a válaszból: […]használta. Az Szja-tv. 71. §-át 2009. január 1-jétől hatályon kívül helyezték. Így az együttes korlát megszüntetésével az adómentes béren kívüli juttatásokra csak az egyedi korlátok maradtak érvényben. A leírtakból következik, hogy a számítógép-beszerzést, függetlenül a beszerzés céljától, az Szja-tv. sem 2008-ban, sem 2009-ben nem preferálta. Így a 2008-ban, illetve 2009-ben beszerzett számítógépeket elsődlegesen beruházásként kellett kimutatni, majd a rendeltetésszerű használatbavételkor aktiválni. (Aktiválni, üzembe helyezni természetesen csak akkor lehetett, ha a számítógép rendeltetésszerűen az adott cégnél a vállalkozási tevékenységet szolgálta.) Ha ez a kérdező cégnél is így történt, és az első üzembe helyezést követő használat mellett legalább a két év eltelt, akkor lehetett 2009. december 31-ig élni az Szja-tv. 1. számú melléklete 7.11. pontjában biztosított adómentes juttatás lehetőségével. Ez nyilvánvalóan a 2008-ban, illetve a 2009-ben vásárolt számítógépek esetében nem teljesülhetett. Az Szja-tv. 2010. január 1-jétől már nem tartalmazza az egyéb indokkal adómentes juttatások között az első üzembe helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzését. Így ha a 2008-ban, illetve a 2009-ben beszerzett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4475
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Tárgyi eszköz átadása a szolgáltatás igénybevételéhez

Kérdés: Ügyfelünk kereskedelmi és szolgáltató cég. Fő profilja elektronikai termékek forgalmazása, valamint távfelügyeleti szolgáltatás. Ügyfelünk elektronikai terméket értékesít partnerének. A partner ezen termékek felhasználásával távfelügyeleti szolgáltatás nyújtására alkalmas készüléket állít elő az ügyfél számára, amelyet az ügyfél megvásárol, és az 1. számlaosztályban tart nyilván. Ezen eszközök nem kerülnek értékesítésre, hanem szolgáltatási szerződés alapján kihelyezésre kerülnek a megrendelőhöz használatra. A megrendelő a cégnek mint szolgáltatásnyújtónak rendszeres szolgáltatási díjat fizet. Bérleti díjat nem számít fel, csak az eszköz használatát biztosítja. A szolgáltatási szerződés tartalmazza, ha a szerződéskötéstől eltelt idő kevesebb 3 évnél, akkor a készüléket vissza kell adni, ha 3-6 év, akkor a készülék a szerződésben rögzített áron megvásárolható, ha meghaladja a 6 évet, akkor a készülék átkerül a megrendelő tulajdonába. Helyesen járunk el, ha ezen eszközöket az 1. számlaosztályban tartjuk nyilván? A szolgáltatási szerződés alapján bérbe adott eszköznek minősíthetők ezek az eszközök? Milyen mértékű értékcsökkenés számolható el? Mi a helyes könyvelési és számlázási eljárás a szerződések lejárata után?
Részlet a válaszból: […][Társasági adó szempontjából az értékcsökkenési leírás kulcsát a Tao-tv. 1. és 2. számú melléklete szerint kell meghatározni.] A megrendelő az ügyfélnek szolgáltatási díjat fizet a távfelügyeleti szolgáltatás nyújtására alkalmas készülékek használatáért. Feltételezhetően a sajátosságok miatt nem nevezik bérleti díjnak. A tartalom elsődlegessége a formával szemben számviteli alapelvből következik, hogy nem az elnevezés, hanem a tartalom a fontos. Ez az adott esetben azt jelenti, hogy szolgáltatási díjat - mint a bérleti díjat - számlázni kell, és árbevételként kell elszámolni. Ha a szerződés lejárt a 3-6. évek között, akkor a készüléket - mint tárgyi eszközt - értékesíteni kell. A számlázott - áfa nélküli - ellenértéket egyéb bevételként kell elszámolni, a készülék nettó értékét pedig az egyéb ráfordítások közé kell kivezetni. (Feltételezhetően a készülék eladási árát úgy határozza meg az ügyfél, hogy az a kivezetett nettó értékre fedezetet nyújtson.) Ha a szerződés a 6. év után járt le, akkor a térítés nélküli átadás/átvétel szabályai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4368
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Ingyenes eszközátadás illetéke

Kérdés: Az illetékről szóló törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés "kedvező" illetékfizetési kötelezettséget állapít meg "ingyenes eszközátadásra irányuló ügyletre", ha a gazdálkodók egyazon személy 100 százalékos tulajdonában állnak. A törvény ajándékozási illetéket határoz meg ajándékozás esetére. Mi az ingyenes eszközátadás, s miben különbözik a kettő egymástól? Elképzelhető-e olyan ügylet 100 százalékos tulajdonban álló cégek között, ami ajándékozás, de nem tartozik az ingyenes eszközátadás fogalmába, s ezért más illetékelbírálás alá esik? Az ajándékozás fogalmába beletartozik-e a követelés elengedése, a boltnyitási hozzájárulás, a fejlesztési hozzájárulás?
Részlet a válaszból: […]megajándékozotté pedig gyarapodik. Az ingyenes eszközátadás nem más, mint a gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás. A számviteli törvény - amely a gazdasági eseményeket, vagyonjogi mozgásokat nem, hanem csak azok elszámolását, számbavételét szabályozza - a számviteli elszámolásban megkülönbözteti a gazdálkodó szervezet által ingyenesen megszerzett vagyon (vagyontárgy, vagyonelem) elszámolását attól függően, hogy az gazdálkodó szervezettől származik-e, vagy sem. Az előbbit nevezi ingyenes eszközátadásnak. Ennek megfelelően nem képzelhető el olyan jogügylet a gazdálkodó szervezetek között, amely a Ptk. szerint ajándékozás, de nem minősül ingyenes eszközátadásnak. Az Itv. 11. §-a határozza meg az ajándékozás tárgyait. E szerint az ajándékozási illeték tárgya az ingatlan, az ingó ajándékozása, a vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. Az Itv. e vagyoni értékű jogok között a követelést nem sorolja fel. [Itv. 102. § (1) bek. d) pont.] Ennek megfelelően a követeléselengedés bár[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3100
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Eszközátadás illetékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Keletkezik-e illetékfizetési kötelezettség a 2007. január 1-jétől érvényes szabályok szerint, ha a számviteli törvény szerinti gazdálkodók között ingyenes eszközátadás (pénzeszközátadás) történik?
Részlet a válaszból: […]Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (Ptk.) szerepel. Eszerint az ajándékozás olyan jogügylet, amikor az egyik szerződő fél arra vállal kötelezettséget, hogy saját vagyonából ingyenesen - ellenszolgáltatás nélkül - juttat a másik szerződő fél részére vagyont. Ezáltal az ajándékozó vagyona csökken, a megajándékozotté pedig gyarapodik. Mivel a számviteli törvény szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3097
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Eszközátadás a szakképzési hozzájárulás terhére

Kérdés: Kérem, ismertessék a szakképzési hozzájárulás terhére a szakképző iskolának átadott tárgyi eszköz számviteli elszámolását! Az átadásról áfás számlát kell kiállítani?
Részlet a válaszból: […]jogszabályon alapuló eszközátadásnak minősül, de csak olyan mértékig, ameddig a törvény engedi a szakképzési hozzájárulás teljesítését ilyen módon. A fejlesztési támogatásként átadott tárgyi eszköznek legfeljebb az átadáskori könyv szerinti értékét lehet a bérjárulékok közötti elszámolással, a szakképzési hozzájárulás miatti bruttó kötelezettséget csökkentő tételként számításba venni. Amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja a szakképzési hozzájárulásként elszámolható összeget, úgy az általános számviteli szabályok szerint az átadott tárgyi eszköz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3089
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Iskolák és fenntartóik közötti eszközátadás

Kérdés: A fenntartó szervezet költségvetési juttatásból gazdálkodik, nem tartozik az áfakörbe. A felügyelete alá tartozó iskolák önálló adószámmal rendelkeznek, önállóan tesznek eleget bevallási és befizetési kötelezettségüknek, bár költségvetésüket a fenntartó szervezet hagyja jóvá. Az iskolák eszközbeszerzésre irányuló pályázatainál a pályáztató csak a fenntartó részére kiállított számlákat fogadja el. Az eszközök azonban az iskolákhoz kerülnek. Hogyan kell ez esetben könyvelni? Van-e ennek áfavonzata?
Részlet a válaszból: […]kimutatott értékét - mint a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét - rendkívüli ráfordításként kell elszámolnia. Az iskolák ezen az értéken - mint térítés nélkül átvett eszközt - állományba veszik, rendeltetésük, használatuk alapján vagy a beruházások között, vagy a vásárolt készletek között, a rendkívüli bevételekkel szemben. [A rendkívüli bevételként elszámolt összeget az új Szt. 86. §-a (4) bekezdésének c) pontja szerint időbelileg el kell határolni, az időbeli elhatárolást az új Szt. 45. §-a (2) bekezdése szerint kell megszüntetni.] Tekintettel arra, hogy a fenntartó szervezet nem adóalany az áfarendszerben, rá az Áfa-tv. előírásai nem vonatkoznak. Így, ha a beszerzett eszközöket térítésmentesen adja át az iskolák számára, az után áfafizetési kötelezettsége nem lesz. (Más kérdés, hogy a beszerzett eszközök előzetesen felszámított áfáját sem tudják levonásba helyezni.) Ha azonban az átadások ellenérték[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. december 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 479
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: Támogatás: rendezvény

Kérdés: Természetbeni juttatásnak, vagy térítés nélküli eszközátadásnak minősül egy oktatási intézmény rendezvényének támogatása saját termék térítés nélküli átadásával?
Részlet a válaszból: […]eszközátadásról van szó, amit a könyv szerinti értéken rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, a második esetben pedig személyi jellegű egyéb kifizetésnek minősül az átadott eszköz értéke. A társasági adó alapját mind a két esetben növelni kell. Térítés nélküli eszközátadás esetén a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján, a második esetben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 214
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,