Megépített játszótér átadása alapítványnál

Kérdés: Alapítvány pénzbeli támogatást kapott, amelyből játszóteret építtetett külső vállalkozóval. A megépített játszóteret, amelyet bevett egyház belső egyházi jogi személye birtokában lévő területen létesítettek, az alapítvány aktiválás előtt át kívánja adni a terület birtokosának. Az átadás tényét számlával kell dokumentálni? Vagy adományként is átadható a belső egyházi jogi személynek, aki Anya- és Gyermekotthont tart fenn, így a birtokába kerülő játszótéri eszközök üzemeltetése összhangban van alapfeladataival? Kérjük a segítségüket a folyamatok könyvekben történő rögzítésében is.
Részlet a válaszából: […] A válasznál feltételezzük, hogy az alapítvány kettős könyvvitelt vezet.A kapott pénzbeli támogatást az alapítványnál az egyéb bevételek között kell kimutatni a ténylegesen megkapott összegben (T 384 - K 9645). Ha ezt a pénzbeli támogatást kizárólag a játszótér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 30.
Kapcsolódó címkék:    

Cafeteria terhére vásárolt számítógép átadása

Kérdés: Cégünk 2008-ban munkavállalóinak 2008. és 2009. évi cafeteriajuttatásuk terhére számítógépet vásárolt. Az eszközök aktiválásra kerültek, és két év letelte után kerülnek a dolgozók tulajdonába. Milyen formában kell elszámolni a könyvelésben 2008-ban és 2009-ben a személyi jellegű kifizetések között a felhasznált juttatást, és milyen bizonylat szükséges az elszámoláshoz?
Részlet a válaszából: […] Feltételezhetően rosszul fogalmazott a kérdező, hiszen a2008., illetve 2009. évi beszerzések elszámolásának helyességére nem 2010-benkell választ kapni. Ezek előrebocsátása után nézzük a jogszabályi előírásokat.Az Szja-tv. 2008-ban hatályos 71. §-a szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 18.
Kapcsolódó címke:

Tárgyi eszköz átadása a szolgáltatás igénybevételéhez

Kérdés: Ügyfelünk kereskedelmi és szolgáltató cég. Fő profilja elektronikai termékek forgalmazása, valamint távfelügyeleti szolgáltatás. Ügyfelünk elektronikai terméket értékesít partnerének. A partner ezen termékek felhasználásával távfelügyeleti szolgáltatás nyújtására alkalmas készüléket állít elő az ügyfél számára, amelyet az ügyfél megvásárol, és az 1. számlaosztályban tart nyilván. Ezen eszközök nem kerülnek értékesítésre, hanem szolgáltatási szerződés alapján kihelyezésre kerülnek a megrendelőhöz használatra. A megrendelő a cégnek mint szolgáltatásnyújtónak rendszeres szolgáltatási díjat fizet. Bérleti díjat nem számít fel, csak az eszköz használatát biztosítja. A szolgáltatási szerződés tartalmazza, ha a szerződéskötéstől eltelt idő kevesebb 3 évnél, akkor a készüléket vissza kell adni, ha 3-6 év, akkor a készülék a szerződésben rögzített áron megvásárolható, ha meghaladja a 6 évet, akkor a készülék átkerül a megrendelő tulajdonába. Helyesen járunk el, ha ezen eszközöket az 1. számlaosztályban tartjuk nyilván? A szolgáltatási szerződés alapján bérbe adott eszköznek minősíthetők ezek az eszközök? Milyen mértékű értékcsökkenés számolható el? Mi a helyes könyvelési és számlázási eljárás a szerződések lejárata után?
Részlet a válaszából: […] A távfelügyeleti szolgáltatás nyújtására alkalmaskészülékeket az ügyfélnél - mivel az tartósan szolgálja a vállalkozásitevékenységet - a vételt követően beruházásként, majd a rendeltetésszerűhasználatbavételkor (ez a megrendelőhöz történő kihelyezés időpontja)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 12.

Ingyenes eszközátadás illetéke

Kérdés: Az illetékről szóló törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés "kedvező" illetékfizetési kötelezettséget állapít meg "ingyenes eszközátadásra irányuló ügyletre", ha a gazdálkodók egyazon személy 100 százalékos tulajdonában állnak. A törvény ajándékozási illetéket határoz meg ajándékozás esetére. Mi az ingyenes eszközátadás, s miben különbözik a kettő egymástól? Elképzelhető-e olyan ügylet 100 százalékos tulajdonban álló cégek között, ami ajándékozás, de nem tartozik az ingyenes eszközátadás fogalmába, s ezért más illetékelbírálás alá esik? Az ajándékozás fogalmába beletartozik-e a követelés elengedése, a boltnyitási hozzájárulás, a fejlesztési hozzájárulás?
Részlet a válaszából: […] ...- juttat a másik szerződő félrészére vagyont. Ezáltal az ajándékozó vagyona csökken, a megajándékozottépedig gyarapodik. Az ingyenes eszközátadás nem más, mint a gazdálkodószervezetek közötti ajándékozás. A számviteli törvény - amely a gazdaságieseményeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 3.
Kapcsolódó címkék:  

Eszközátadás a szakképzési hozzájárulás terhére

Kérdés: Kérem, ismertessék a szakképzési hozzájárulás terhére a szakképző iskolának átadott tárgyi eszköz számviteli elszámolását! Az átadásról áfás számlát kell kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköztadjon át. A fejlesztési támogatásként átadott tárgyi eszköz jogszabályonalapuló eszközátadásnak minősül, de csak olyan mértékig, ameddig a törvényengedi a szakképzési hozzájárulás teljesítését ilyen módon....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.

Eszközátadás illetékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Keletkezik-e illetékfizetési kötelezettség a 2007. január 1-jétől érvényes szabályok szerint, ha a számviteli törvény szerinti gazdálkodók között ingyenes eszközátadás (pénzeszközátadás) történik?
Részlet a válaszából: […] ...az ajándékozó vagyona csökken, a megajándékozottépedig gyarapodik. Mivel a számviteli törvény szerinti gazdálkodók közöttiingyenes eszközátadás (pénzeszközátadás) megfelel ennek, így az polgári jogiértelemben ajándékozás, és az Itv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.
Kapcsolódó címke:

Iskolák és fenntartóik közötti eszközátadás

Kérdés: A fenntartó szervezet költségvetési juttatásból gazdálkodik, nem tartozik az áfakörbe. A felügyelete alá tartozó iskolák önálló adószámmal rendelkeznek, önállóan tesznek eleget bevallási és befizetési kötelezettségüknek, bár költségvetésüket a fenntartó szervezet hagyja jóvá. Az iskolák eszközbeszerzésre irányuló pályázatainál a pályáztató csak a fenntartó részére kiállított számlákat fogadja el. Az eszközök azonban az iskolákhoz kerülnek. Hogyan kell ez esetben könyvelni? Van-e ennek áfavonzata?
Részlet a válaszából: […] A kettős könyvvitelt vezető fenntartó szervezetnek a kapott támogatást az Szt. előírásai szerint kell elszámolnia. Az eszközbeszerzéseket - az adott esetben - a le nem vonható áfát is magában foglaló ellenértéken nem beruházásként kell elszámolnia (hiszen azok nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. december 20.
Kapcsolódó címkék:      

Támogatás: rendezvény

Kérdés: Természetbeni juttatásnak, vagy térítés nélküli eszközátadásnak minősül egy oktatási intézmény rendezvényének támogatása saját termék térítés nélküli átadásával?
Részlet a válaszából: […] ...oktatási intézmény számára nyújtja-e a vállalkozás, vagy közvetlenül a magánszemélyeknek juttatja. Az első esetben térítés nélküli eszközátadásról van szó, amit a könyv szerinti értéken rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, a második esetben pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 31.