Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott euró tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Euró átváltása

Kérdés: Társaságunk a könyveit forintban vezeti, a deviza- (euró-Ft) váltáshoz spotügyletet alkalmaz. Eurót ad el, azaz átvált forintra. Az eurócsökkenést az átváltáskori árfolyamon kell könyvelni, vagy az egyébként alkalmazott súlyozott átlagáron? Mely árfolyamot kell alkalmazni, ha a saját bankunk euró- és forintbankszámlája között történik az ügylet, és ha az Akcenta OLB spotügyletet alkalmazzuk?
Részlet a válaszból: […]árfolyamán (bekerüléskori árfolyamán), többszöri beszerzés (bekerülés) esetén a bekerülési árfolyamok súlyozott átlagárfolyamán kell könyvelni.Számlaösszefüggések:T 3869 - K 3861, a bankszámlán lévő eurócsökkenés az euró - bankszámla szerinti - nyilvántartási árfolyamán, átlagárfolyamán;T 384 - K 3869, az euró átváltásakor jóváírt forintösszeg;T 3829 - K 3821, a valutapénztárban lévő eurócsökkenés az euró - valutapénztár szerinti - nyilvántartási árfolyamán, átlagárfolyamán;T 381 - K 3829, az euró átváltásakor kapott forintösszeg.A 3869., illetve 3829. számlán mutatkozó egyenleget, jellegének megfelelően, a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai közé kell átvezetni: T 3869, 3829 - K 9761, illetve T 8761 - K3869, 3829.Az ügylet lebonyolításával kapcsolatosan a bank által felszámított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8332
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Euróban fizetett szállásdíj rendezése forintban

Kérdés: A cég munkatársa Olaszországban járt, ahol a szállást készpénzben, euróban fizette ki. Nálunk nincs európénztár. Ki lehet fizetni a számlát a számla kiállítási napján érvényes MNB-középárfolyamon számítva forintban?
Részlet a válaszból: […]euró-devizaárfolyamon forintra átszámított összegben kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni, és nem a számlakiállítás napján érvényes euró-devizaárfolyamon. A cég által választott euró-devizaárfolyam lehet az MNB, illetve az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos euró-devizaárfolyam is.A számla kiállítási napján érvényes MNB-középárfolyamon számított forintért a cég munkatársa nem biztos, hogy a szállás díjára elköltött eurót meg tudja vásárolni (sőt biztosan nem). Ha kevesebb eurót tud vásárolni, akkor a különbözet a munkatárs vesztesége. Az euró hiányából adódó hátrányt nem indokolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7432
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Eladási ár forintban, fizetés euróban

Kérdés: Ajándékboltot üzemeltetünk. Az árakat forintban határozzuk meg, azonban az ellenértéket euróban is ki lehet fizetni, a visszajáró összeget forintban adjuk. Az érvényes átváltási árfolyamot naponta határozzuk meg. Helyesen járunk-e el, ha a pénztárba bevételezett eurót az aznapi árfolyamon könyveljük, és csak a bankszámlára történő befizetéskor számolunk el árfolyam-különbözetet?
Részlet a válaszból: […]ajándékboltban olyan pénztárgép kell, amely képes forintban is, illetve euróban is rögzíteni a bevételt, és ennek megfelelően forintot, illetve eurót tartalmazó nyugtát adni. Természetesen, ha euróban nagyobb címletű pénzzel fizetnek, a különbözetet euró, eurócent visszaadásával kell rendezni. Ha egy pénztárgéppel ez a követelmény nem teljesíthető, akkor két pénztárgépet kell beállítani, külön gépet a forintos tételek rögzítésére, külön gépet az eurós tételek rögzítésére, és külön-külön pénztárkönyvet kell vezetni a forintpénztárhoz, illetve a valutapénztárhoz kapcsolódóan. A kérdező bolt gyakorlata ellentétes a bizonylati fegyelem követelményével, az eladott termék forintban meghatározott ára helyett valami más kerül bizonylatolásra, illetve kiegyenlítésre, több esetben attól eltérő értéken. A kérdésben leírt tevékenység valójában pénzváltási tevékenység, amelyet egyrészt másként kell bizonylatolni, másrészt azt csak engedéllyel lehet folytatni. Az átváltási árfolyam saját hatáskörben történő meghatározása, a gazdasági eseményeknek nem a valóságnak megfelelő módon való dokumentálása (a valutáért történő értékesítés, a visszajáró pénz forintban történő átadása stb.) azon túlmenően, hogy sérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, még visszaélésre is lehetőséget ad. Itt kell még utalni az Áfa-tv. 80.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5440
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Számlázás euróban vagy euróalapon forintban

Kérdés: A társaság gépet értékesített 100 ezer euróért. Előlegként 30 ezer eurót kapott. Az előleget a banki beérkezés napján érvényes árfolyamon könyvelte. Sajnos, a számlázási program nem képes előállítani a megfelelő számlát, ezért kénytelen volt a társaság előlegszámlát lemínuszolni azon az árfolyamon, amelyen beérkezett. Egy másik számlán a teljesítés napjával számlázta a gép eladási árát, a teljesítésnapi árfolyamon. A vevő ez ellen tiltakozott, szerinte le kellett volna számlázni a gépet úgy, hogy 30 ezer euró az előleg árfolyamán, 70 ezer euró a teljesítésnapi árfolyamon. Kinek van igaza?
Részlet a válaszból: […]ára!) Ezen a számlán negatív előjellel kell feltüntetni az euróban kapott előleget és annak áfáját. Az előleg levonásával megállapított különbözet az euróban fizetendő összeget tartalmazza, az áfa fizetendő, illetve előzetesen felszámított és levonható összege adóalapjánál ezen különbözetet kell számításba venni. (Ha a számítógépes számlázási program erre nem képes, akkor azt ki kell cserélni. A kapott előlegről helyesbítő számlát csak akkor lehet kiállítani, ha az előleget visszautalják. Az előleg beszámításakor erre nincs lehetőség!) A számla alapján a 100 ezer eurót az eladó is, a vevő is a saját euróárfolyamával számítja át forintra, és könyveli árbevételként, illetve beszerzésként. Az adott, illetve kapott eurós előleg beszámításra kerül (a számlán a negatív előjellel való feltüntetés ezt jelenti), és amennyiben a számlázáskori euróárfolyam az adott társaságnál eltér az előleg euróárfolyamától, a különbözetet árfolyam-különbözetként kell elszámolni. (Árfolyam-különbözet lehet a 70 ezer euró tényleges átutalásához kapcsolódóan is!) Nézzük a másik lehetőséget! Ha az eladó és a vevő a szerződésben abban állapodott meg, hogy a gép eladási ára 100 ezer euró, de az ellenértéket nem euróban kell fizetni, hanem forintban, akkor a szerződésben rögzíteni kell azt is, hogy melyik banknak, milyen árfolyamával kell az eurót a számlázáskor forintra átszámítani. Természetesen, ha a vételár egy részét a vevő előlegként fizeti, akkor az előlegre vonatkozóan is rögzíteni kell ugyanezen ismérveket a szerződésben. Ha például az MNB-nek a teljesítéskori, a pénzügyi rendezéskori érvényes euróárfolyamát használják, akkor mind az előlegnél, mind a teljesítéskori számlázáskor ezt kell alkalmazni. Mivel az euró csak "vetítési alap", hiszen a pénzügyi rendezés nem euróban történik, a teljesítéskor a 100 ezer euró figyelembevételével kiállított számlázott értékből a 30 ezer euró forintra átszámított összegét kell levonásba helyezni. (Ez esetben az áfa is forintban került meghatározásra és kerül levonásra!) Nézzük meg egy példán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3197
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Euróban való számlázás

Kérdés: Belföldi jogi személyek egymás közötti euróban való számlázása miképpen befolyásolja az áfa összegét? Az árfolyam-különbözetnek milyen hatása van az áfára?
Részlet a válaszból: […]euró/forint árfolyam. Meg kell jegyezni, természetesen a belföldiek egymás közötti kapcsolatában devizában történő számlázáskor az Szt. előírásai alapján a számla szerinti devizát a szerződésbe foglalt teljesítés napjára vonatkozó - az adott társaság által választott - devizaárfolyamon kell forintra átszámítani, és árbevételként, fizetendő áfaként, követelésként, illetve bekerülési értékként, levonható áfaként, kötelezettségként kimutatni. Amennyiben az adott társaság nem az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot választotta, az Áfa-tv. hivatkozott előírása miatt árkülönbözet lehet a fizetendő áfa, illetve a levonható áfa számlánál is, mivel eleget kell tenni mind az Szt., mind az Áfa-tv. előírásainak. Rövid példával bemutatva: legyen a számlázott érték 4000 $ + 25% áfa, a dollár árfolyama a teljesítéskor a választott 230 Ft/USD, az MNB pedig 228 Ft/USD. Könyvelés a számla kiállítójánál ellenérték választott árfolyamon: T 311 - K 91-92 920 000 Ft áfa választott árfolyamon: T 311 - K 4671 230 000 Ft áfa MNB-árfolyamon: T 4671 - K 4672 228 000 Ft áfánál árfolyam-különbözet: T 4671 - K 9762 2 000 Ft (az áfa alapját nem kell könyvelni) Könyvelés a számla fogadójánál (ha például beruházásról van szó) ellenérték a választott árfolyamon: T 161 - K 4551 920 000 Ft levonható áfa választott árfolyamon: T 4661 - K 4551 230 000 Ft levonható áfa MNB-árfolyamon: T 4662 - K 4661 228 000 Ft áfánál árfolyam-különbözet: T 8762 - K 4661 2 000 Ft (az áfa alapját nem kell könyvelni) Természetesen, ha az ellenérték kiegyenlítésekor a választott árfolyam 235 Ft/USD, akkor a követelés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1295
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Devizák átváltása euróra

Kérdés: A különböző devizanemekben vezetett számlákat a bankok 2001-ben automatikusan átváltották euróra. Az átváltásnál keletkezett-e árfolyam-különbözet? Ha igen, hol kell elszámolni? Van-e eltérés az elszámolásban, ha a bank kötelezően váltja át a devizát euróra vagy a társaság kérésére történik az átváltás?
Részlet a válaszból: […]valós gazdasági esemény történt, az euró-devizaszámlára került az euró, az egyéb devizaszámlák pedig megszűntek. Ez esetben alkalmazni kell a hivatkozott előírást: az átváltás napjára vonatkozó - választott - euróárfolyamon kell a jóváírt eurót forintra átszámítani és az euró-devizabetétszámlán könyvelni, ugyanakkor a megszűnt devizákhoz kapcsolódó deviza-betétszámlákat meg kell szüntetni. Ez azt jelenti, hogy a megszűnő deviza-betétszámlákon lévő forintösszeget át kell vezetni a 389. Átvezetési számlára, a jóváírt euró forintértékét pedig a 389. számlával szemben kell könyvelni az euró-devizabetétszámlára, és a 389. Átvezetési számlán mutatkozó különbözetet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. március 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 600
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , , ,