Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott illetménytűzifa tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Illetményfa-juttatás erdőbirtokossági társulatnál

Kérdés: Erdőbirtokossági társulat illetményfa-juttatást ad a tagjainak minden évben, tulajdonrészük arányában. A tagok nyugdíjasok vagy főállásúak. A kitermelést külső cég végzi, számla ellenében, amely után a társaság az áfát visszaigényli. A társulat a vezetőségi tagoknak is fát ad tiszteletdíjként, amelyet nem a tulajdonrész arányában ad ki. Milyen járulék- és áfafizetési kötelezettség terheli a tagokat, illetve a vezetőségi tagokat és a társaságot az illetményfa után?
Részlet a válaszból: […]feltételezhetően több, mint a kitermelt fa közvetlen önköltsége. A tagoknak a tulajdonrészük arányában adott illetményfa-juttatás a magánszemély szempontjából nem tekinthető önálló, illetve nem önálló tevékenységből származó jövedelmének, ezért egyéb jövedelem, és mint ilyen nem minősül a Tbj-tv. 4. §-ának k) pontja alapján járulékalapot képező jövedelemnek, de a személyi jövedelemadónál összevonandó jövedelemként kell kezelni (esetleg bruttósítani is kell!). Először meg kell határozni - tagonként - a tagoknak juttatott illetményfa áfát is magában foglaló piaci értékét. (A társulatnak az illetményfa-juttatás piaci értéke alapján meghatározott áfaösszeget be kell vallania és meg kell fizetnie!) Ezen piaci érték lesz a magánszemély tag jövedelme. Mivel ebből a jövedelemből nem lehet a személyi jövedelemadót levonni - nem pénzbeli -, de meg kell állapítania azt a társulatnak, és a magánszemélyeknek kell a személyi jövedelemadót a juttatás negyedévet követő hónap 12. napjáig megfizetni (az éves bevallásában bevallani), függetlenül attól, hogy a tag nyugdíjas vagy főállású. A vezetőségi tagoknak tiszteletdíjként adott illetményfa-juttatás a magánszemély nem önálló tevékenységéből származó jövedelme [Szja-tv. 25. §-ának (1) bekezdése], és mint ilyen a Tbj.-tv. 4. §-ának k) pontja alapján járulékalapot képező jövedelem, ezért a személyi jövedelemadón túlmenően nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot is fizetni kell. A vezetőségi tagok esetében is meg kell határozni - tagonként - a tagoknak juttatott illetményfa áfát is magában foglaló piaci értékét. Ezen piaci érték lesz a tiszteletdíj összege, a vezetőségi tag jövedelme. Ebből a jövedelemből azonban sem a személyi jövedelemadót, sem a nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot nem lehet levonni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5414
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Illetménytűzifa elszámolása

Kérdés: Társaságunk fő tevékenysége az erdőgazdálkodás. Így lehetőségünk van az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.12. pontja szerint saját termelésű készleteinkből illetménytűzifát adni dolgozóinknak. Társaságunk az adómentesen adható 7 m3 (5 tonna) felett további 2 m3, kollektív szerződésben rögzített mértékű illetménytűzifát ad minden évben dolgozóinknak. Az illetménytűzifa piaci ára 10 000 Ft/m3, önköltségi ára 3000 Ft/m3. Társaságunk a saját termelésű készletekről folyamatosan nyilvántartást vezet. Hogyan történik az illetménytűzifa számviteli elszámolása? Milyen bizonylatokat kell kiállítani, és milyen adóvonzatai vannak? A társgazdaságok különböző módon számolják el a fenti gazdasági eseményt.
Részlet a válaszból: […]részletezi a személyi jellegű egyéb kifizetéseket. Ezen előírás és az Szt. 78. §-a (3) bekezdésének előírása alapján azok a kifizetések tartoznak a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, amelyeket a munkáltató a munkavállaló részére jogszabályi előírás vagy saját elhatározása alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség fogalmába. Ilyennek tekintendő a természetbeni juttatás is (függetlenül attól, hogy az adóköteles-e vagy adómentes) és a természetbeni juttatás után fizetendő személyi jövedelemadó és áfa is. Személyi jellegű egyéb kifizetések között az illetménytűzifa - magánszemélyenként 9 m3 - bekerülési értékét, közvetlen önköltségét kell elszámolni a következők szerint: - a saját termelésű készletet mint saját előállítású eszközt a vásárolt készletek között állományba kell venni közvetlen önköltségen: = a készletcsökkenés elszámolása: T 581 - K 251, a kapcsolódó készletérték-különbözettel: T 581 - K 258 vagy T 258 - K 581; = saját előállítású eszközkénti aktiválása: T 261 - K 582; - az így aktivált vásárolt készletnek a személyi jellegű egyéb kifizetések közötti elszámolása: T 551 - K 261. Az adóköteles természetbeni juttatás piaci értéke alapján meghatározott személyi jövedelemadó elszámolása: T 551 - K 462. Álláspontunk szerint az adott esetben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2449
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,