Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

6 találat a megadott kötelezettség elengedése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kötelezettség elengedése végelszámolásnál
Kérdés: A családi vállalkozásban működő bt.-nél a szülők a bel- és kültagok, gyermeküket munkaviszonyban foglalkoztatják. A gyermek X forintot adott eszközvásárláshoz, amelyet a bt. hátrasorolt kötelezettségként mutat ki. A bt. a tartozás háromnegyed részét visszafizette. A tulajdonosok a bt. egyszerűsített végelszámolását tervezik. Úgy tudom, akkor szűnhet meg egyszerűsített végelszámolással a cég, ha senkinek nem tartozik, és neki sem tartoznak. Megoldás lehet-e, ha a fiú elengedi a tartozást, a bt. egyéb bevételként könyveli, és a társasági adóban adózza? Ezenkívül van-e még valami kötelezettsége a bt.-nek, illetve az adósságot elengedőnek?
Részlet a válaszból: […]nincs.A kötelezettséget célszerű még az egyszerűsített végelszámolás megindítása előtt rendezni. a rendezés egyik lehetséges módja - a kérdésben leírtakhoz kapcsolódóan - az, hogy hitelező (az adott esetben a gyermek) elengedi követelését, és ezáltal megszűnik a cég tartozása (az adott esetben a kölcsön igénybevétele miatt).A bt.-nél az elengedett tartozást valóban egyéb bevételként kell elszámolni, és mint ilyen része lesz az adózás előtti eredménynek. (Ha az egyéb bevételként elszámolt összeg miatt az adózás előtti eredmény pozitív előjelű lesz, vagy annak összege növeli a pozitív adózás előtti eredményt, akkor az társaságiadó-fizetési kötelezettséggel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7072
2. találat: Elengedett követelés, kötelezettség
Kérdés: Ha két kapcsolt vállalkozás között van követelés, de az egyik kapcsolódó vállalkozás nem tudja visszafizetni a kötelezettségét, mert nagyberuházást hajtott végre, és nincs lehetősége a kölcsönök visszafizetésére, ezért elengedjük neki követelésünket, akkor milyen adóvonzatai vannak a két vállalkozásnak az Szt. és Tao-tv. alapján?
Részlet a válaszból: […]kivételt fogalmaz meg a Tao-tv.:- Az egyik kivételt a Tao-tv. 29/I. §-ának (2) bekezdése tartalmazza, amely szerint - utoljára abban az adóévben, amelynek utolsó napja 2012-ben van - a bevételt elszámoló adós csökkentheti az adózás előtti eredményét a 2009. december 31-éig elengedett kötelezettség miatt elszámolt bevétellel a Tao-tv. 2009. december 31-én hatályos 7. §-a (1) bekezdésének ly) pontja és a 7. §-a (8) bekezdésének előírása szerint. Ez azt jelenti, hogy a csökkentéssel akkor lehetett élni, ha az eredeti jogosult engedte el a kötelezettséget, és a kötelezettséget alapítványnak, társadalmi szervezetnek, köztestületnek, egyháznak, lakásszövetkezetnek, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak és ellenőrzött külföldi társaságnak nem minősülő adózó vagy magánszemély engedte el. A csökkentéssel abban az adóévben lehetett élni passzív időbeli elhatárolás esetén, amikor azt bevételként kimutatták (azaz amely részt az adóévben nem határolták el, illetve amely részt az időbeli elhatárolás megszüntetésével az adóévében visszavezették). Nem lehetett csökkentéssel élni, ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján történt a kötelezettség elengedése.- A másik kivételt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5835
3. találat: Kötelezettség elengedésének illetéke
Kérdés: A Számviteli Levelek 208. számában, a 4352. kérdésre adott válaszban azt írják, a kötelezettség elengedése ajándékozásiilleték-köteles. Az illetéktörvény 2009. 07. 09-től hatályos módosítása alapján nem mentesül az illeték alól?
Részlet a válaszból: […]ajándékozási illeték alól a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás - ideértve a követeléselengedést és a tartozásátvállalást is - útján történő megszerzése. A 4352. kérdésre adott válasznál azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a tagok magánszemélyek, akikre az Itv. hivatkozott előírása nem vonatkozik. Természetesen, ha a tagok gazdálkodó szervezetek,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4441
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Elengedett kötelezettség illetéke
Kérdés: A cégek részéről az elengedett kötelezettség és az APEH által ingyenes pénzeszközátadásnak minősített esetek is illetékkötelesek?
Részlet a válaszból: […]ingyen alapítása, a vagyoni értékű jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. A pénzeszköz ingónak minősül, így a pénzeszközök ingyenes átadása illetékköteles. A követelésről lemondás, kötelezettség elengedése bár polgári jogi értelemben ajándékozás, de nem tárgya az ajándékozási illetéknek, mivel nem minősül az Itv. hatálya
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3099
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Szállítói kötelezettség elengedése
Kérdés: A kft. külföldi felé fennálló szállítói tartozása 1999 óta eléri a 70 millió forintot. Elengedheti-e a külföldi szállító ezt a tartozást, és ha igen, mik ennek a könyvelési, számviteli, adózási vonzatai?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozata alapján az elengedett összeget rendkívüli bevételként kell elszámolnia (Szt. 86. §). Az eredmény tehát az elszámolás évében az elengedett kötelezettséggel, illetve annak el nem határolt részével nő. A társasági adó alapjának megállapításakor az adózás előtti eredmény csökkenthető a bevételként megjelenő összeggel (az időbelileg el nem határolt, illetve onnan visszavezetett összeg), feltéve, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. augusztus 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 786
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Visszaigényelhető áfa
Kérdés: Exporttevékenység miatt jellemzően negatív elszámolandó adót bevalló társaság kötelezettségét az eladó részben vagy egészen elengedi. A kötelezettség elengedése - ez esetben - a kifizetési feltétel teljesülésének minősül-e? Érvényesíthető-e a vevő részéről az áfa-visszaigénylés?
Részlet a válaszból: […](függetlenül attól, hogy a követelés addigra lejárt-e vagy sem). Ez azért van így, mert az Áfa-tv. 13. §-a (1) bekezdésének 1. pontja az ellenérték fogalmába tartozónak rendeli a követelés mérséklését is. (Ugyanezt
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 265
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,